Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 27 april 2016

27/4 Fregatt ”Admiral Essen” återvänt till Östersjön för leverans till Flottan

Fregatten ”Admiral Essen”.
Den andra fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Essen”, byggd vid varvet ”Jantar” i Kaliningrads oblast för Rysslands sjöstridskrafter, har efter avslutade statsprovturer vid Norra flottan anlänt till Östersjön.
Enligt meddelande från TASS har fregatt ”Admiral Essen” redan på onsdagen, 27 april, hunnit att samöva med östersjöflottans flyg. Det är tänkt att fregatten skall återgå till Kaliningrad, till varvet ”Jantar”, där fartyget skall förberedas för överlämning till beställaren, vilket skall ske i slutet av maj.


Statsprovturerna med fregatten, avsedd för svartahavsflottan, påbörjades 30 januari 2016. Första etappen genomfördes vid östersjöflottans övningsområden. I början av april ombaserades fartyget till Norra flottan, där vapentester framgångsrikt avslutades.
”Admiral Essen” kölsträcktes 8 juli 2011,sjösattes 7 november 2014.
Rysslands försvar beställde en serie om sex fregatter ur projekt 11356 vid varvet ”Jantar”. Den första ”Admiral Grigorovitj” överlämnades till beställaren 11 mars 2016. Den tredje ”Admiral Makarov” sjösattes 2 september 2015. Ytterligare två fartyg har kölsträckts, de skall enligt planeras sjösättas år 2018, men det är ovisst om de skall färdigbyggas. Gasturbinmotorerna för de första tre fartygen levererades till Ryssland av ukrainska företaget ”Zorja-Masjinprojekt” innan konflikten mellan de två staterna uppstod, och vidare leveranser har avbrutits av den ukrainska sidan.
Fregatter ur projekt 11356 är avsedda för stridsverksamhet på oceaner mot ytfartyg och ubåtar, bekämpning av luftmål, såväl enskilt som i fartygsgrupp.
De är utrustades med robotsystem ”Kalibr-NK”, luftvärnsrobotsystem ”Sjtil-1,  robot-artillerisystem ”Palasj”, artillerianläggning A-190 kaliber 100 mm, torped- och antiubåts-vapen. Dessutom har varje fartyg en helikopter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar