Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 7 november 2016

7/11 ÖM:s kustförsvarsstyrkor får två spaningsbataljoner

Landstigningsövning med marininfanteriet
Östersjömarinens (ÖM:s) kustförsvarsstyrkor får innan årsslutet två spaningsbataljoner. Detta berättade, måndag 7 november, chefen för ÖM:s presstjänst kommendör (ry. kapitan 1-go ranga) Roman Martov.

”Innan årsslutet 2016 skall inom kustförsvarsstyrkorna större gardesförband, på basen av två spaningskompanier, bildas spaningsbataljoner om vardera upp till 400 man. De nya spanings-förbanden dyker upp inom ÖM:s marininfanteribrigad och motоskytteförbandet”, - säger Roman Martov till RIA Novosti.


Han anmärkte, att dessa enheter kommer att öka stridskapaciteten inom kustförsvarsstyrkorna. Allt nödvändigt är förberett för dem: för personalen kaserner, bataljonerna är fyllda med officerare, leverans av vapen och materiel är planerade.

Kustförsvarsstyrkorna är avsedda för skydd av flottans styrkor, trupper, befolkning och objekt på kusten från fientliga ytfartyg, försvar av marinbaser och andra viktiga objekt på land, och även från landsättning från sjösidan och luften. Förband ur kustförsvarsstyrkorna deltar även vid landstigningar och samverkar med markstridskrafter och luftförsvaret

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar