Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 10 november 2015

10/11 Ryska flottan får två nya räddningsbogserare innan årets slut

bogseraren ”SB-121” (”MB-121”)

Rysslands Flottan skall innan årets slut få två nya räddningsbogserare med isklass ur projekt 02980 ”PS-45”, som kan genomföra en rad uppgifter till sjöss på nordliga latituder.
Varvet ”Pella” i Sankt Petersburg bygger de nya bogserarna av en ny generation på beställning från Rysslands sjöstridskrafter, meddelar Rysslands försvarsdepartement.

Chefen för sök- och räddningstjänsten inom Rysslands flotta kommendör Damir Sjajchutdinov säger, att för närvarande förbereder varvet räddningsbogserarna ”SB-121” och ”SB-123” för varvsprovturer. De skall vara avslutade innan november månads utgång. Redan i år kommer Flottans Andreasflagg att hissas ombord fartygen, och de kommer att tillföras Flottans sök- och räddningsstyrkor.
Räddningsbogserare ur projekt 02980 tillhör en ny generation och är avsedda för en rad olika bogseringsuppdrag i is och öppet vatten. De kan fungera som supply-fartyg, transportera specialpersonal och last, vara behjälpliga vid räddningsoperationer, ge hjälp till fartyg, nödställda, vara räddningsresurs i olika sjöområdet, och på så sätt hjälpa Flottan.
Förutom detta, kan fartyg ur detta projekt effektivt släcka bränder på flytande och kustnära objekt, samt även olja på vattnet.
”SB-121” och ”SB-123” kommer att användas vid transportoperationer i hamnar, grunda och kustnära områden, hjälpa till vid undervattensarbeten, bryta is med en tjocklek upp till 1 meter med en hastighet av 5 knop, eskortera vid hastigheter upp till 10 knop.
Damir Sjajchutdinov säger vidare, att en specialitet med dessa räddningsfartyg ur projekt 02980 är möjligheten att ta ombord mobila dyksystem av containertyp, speciellt utvecklade av företaget ”Dajvtechnoservis”.  I en av containerna finns tryckkammare, i en annan dykutrustning, kompressor och annan utrustning, som säkerställer dykarnedsättning och räddningsarbeten med deltagande av dykare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar