Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 20 mars 2014

Rysslands krigsmaskin spänner musklerna mot Norden


Medan det minst sagt spända läget mellan öst och väst med anledning av läget i Ukraina pågår för fullt, så drar Ryssland igång flera militära övningar, i direkt anslutning till våra nordiska grannar.

LADOGA 2014 inledd:
De ryska väpnade styrkorna har en tydligt hög nivå av militär verksamhet i nordvästra Ryssland, i direkt närhet till gränsen mot Finland och Norge.
Den ryska presstjänsten mil.ru uppger att den 19 mars så inledde strategiskt bombflyg och stridsflyg i luftrummet ovanför Karelen i angränsning mot Finland en övning. Fler är 40 enheter med bland annat Su-27, Su-24M och MiG-31 deltar i övningen, som går ut på att bekämpa fientliga flygplan, markföretag samt jakt på avlägsna luftmål.Samtidigt bedriver luftförsvaret i Murmansk och Arkhangelsk bland annat en övning i avlyssning av fingerade fientliga flygföretag som kränker den ryska statsgränsen. Även missilsystemet S-300 med 'Surface-to-air'-missiler och modernt radarsystem deltar i övningen.

Även den Norra Flottan deltar i flertalet övningar. Över 500 soldater från flottans artilleri -och underrättelseenheter bedriver flera olika verksamheter längs Kolahalvöns kust. Inkluderat är mer än 100 stycken farkoster och ett stort utbud av vapen, meddelar militären .

Den förhöjda övningsverksamheten gör att det politiska läget mellan Ryssland och dess grannar i väst är ansträngt, och som flera länder meddelar hinder för militärt samarbete. Bland de senare är Storbritannien, som på tisdagen sade att de var beredda att avbryta militära exportlicenser till Ryssland, avbryta planerade marina övningar och ställa in ett föreslaget Royal Navy besök i Ryssland.

I de nordiska länderna har de senaste ryska utvecklingen likaså gett kraftiga reaktioner. Den Svenska utrikesministern Carl Bildt sade i ett tal till parlamentet "tröskeln för Rysslands användning av militärt våld i sitt grannskap har tydligt sänkts" och att "Ryssland har skapat en allvarlig osäkerhet om den framtida politiken och dess framtida åtgärder i andra situationer också". I en tweet, tillägger ministern att "Ryssland är nu en oförutsägbar kraft".

Finlands statsminister Jyrki Katainen medger i en intervju att "Finland inte är ett neutralt land" och att "Nato är ett alternativ". Den Norska utrikesministern Bjørge Brende betonar att Rysslands användning av militärt våld är oacceptabelt och att Norge kommer att vara "klar och entydig i sitt svar".

onsdag 19 mars 2014

Amerikanska Jagaren Truxtun påbörjat övning i Svarta havet.


USS Truxtun jagare började en endags militärövning med de bulgariska och rumänska flottorna i Svarta havet .

Den amerikanska militären har beskrivit övningen som en "rutin-övning" som schemalagts redan innan Ukraina-krisen , där den ukrainska oppositionen tvingade den demokratiskt valde presidenten, Viktor Janukovitj, att fly huvudstaden Kiev den 22 februari.

Truxtun deltog förra veckan i övningar med rumänska och bulgariska fartyg några hundra miles från ryska styrkor ur Svarta havs-flottan. .

" Det finns många skäl för övningar med allierade , det ger oss en möjlighet att försäkra våra Nato-allierade att vi stöder dem", uppger Shawn Eklund, en officer hos de amerikanska sjö-styrkorna i Europa, till Reuters .

Manövrarna efterföljde Rysslands och Krims undertecknande av anslutningsfördraget mellan Republiken Krim och Sevastopol i Ryska Federationen.

På tisdagen undertecknade Rysslands president Vladimir Putin, premiärminister Krim Sergey Aksyonov och Sevastopols borgmästare, Aleksey Chaly, en historisk överenskommelse för Krim och Sevastopol, att gå med i Ryssland

Krimhalvön skjuter ut i norra delen av Svarta havet,  där Rysslands Svartahavsflottan har sin hemmabas och grundades av prins Grigory Potemkin 1783 .

Källa: http://rt.com/news/us-truxtun-crimea-russia-849/

Filmklipp på USS Truxtun

tisdag 18 mars 2014

Norra flottan bemannar bas i Alakurtti med 3000 radioexperter, bekräftar ryska militära källor.


Enligt rapporter har den ryska Norra flottan beslutat att återupprätta sin bas i Alakurtti, den lilla staden som ligger ca 50 km från gränsen till Finland. Militära källor bekräftar nu för tidningen Izvestija att basen kommer att bemannas av cirka 3000 radioexperter.

Alakurtti basen ursprungligen lades ner 2009 och verksamheten flyttades till Moskva. Nu flyttar försvarsministeriet både utrustning och personal tillbaka. Basen öppnar enligt uppgift igen under 2014. Sedan 2009 är Alakurtti bas för endast en gränsbevakningsenhet.

Återupptagandet av basen kan kopplas med den nuvarande expanderade ryska engagemang i Arktis. Förbättrad militär verksamhet i regionen, samt mer sjöfart och industriell verksamhet, gör att Ryssland gör ett större anspråk på regionen. Ett viktigt mål för den nya bas personalen kommer att vara att hålla reda på internationell luftaktiviteter i Arktis, informerar Izvestija.

källa: http://barentsobserver.com/en/security/2014/03/moving-3000-intelligence-officers-finnish-border-14-03

Ryssland testar ubåt med vätedrift

Foto:  B-90  "Sarov".
 Rysslands SSK (sjöstridskrafter) har testat på ubåten B-90 ”Sarov” den första ryska experimentmotorn med väte som bränsle. , skriver tidningen ”Izvestija” med hänvisning till källor inom  Rysslands försvarsministerium. I framtiden kan dylika motorer utrustas på ubåtar  ur projekt 677 ”Lada” och ”Amur-1500”. Liknande motorer finns redan på  de tyska ubåtarna ur projekt U-212 och U-214.
 Enligt tidningens källa använder traditionellt  diesel-elektriska ubåtar, t.ex., proejkt 636 ”Warszawjanka” ackumulatorer, som  driver en elmotor. Dessa ubåtar tvingas inta ytläge och starta dieselmotorn, för  att på nytt ladda batterierna. Det gör fartygen sårbara. Med en motor som drivs  av väte, matas elmotorn av vätebränsleelement.
 Den nya ryska motorn hör till typen luftoberoende. Den,  liksom andra motorer av denna typen, medger avsevärt längre u-lägessegling för  icke-atomdrivna ubåtar. Källan säger till ”Izvestija”, att med den nya  luftoberoende anläggningen kan ryska ubåtar konkurrera med det tyska  ubåtarna.
 I juli 2012 beslutade befälhavaren för Rysslands SSK  Viktor Tjirkov att återuppta byggnation av diesel-elektriska ubåtar ur projekt  677, som stoppats av hans företrädare Vladimir Vysotskij. Tidigare hade inte  flottan satt upp kraven för det nya luftoberoende maskineriet för projekt 677;  de krävde en revidering av det.
 I Ryssland finns idag endast en ubåt ur projekt 677 .  ubåten ”Sankt-Peterburg”, som genomför tester. Dessutom, i olika grader av  färdigställning fartygen ”Kronsjtadt” och ”Sevastopol” ur projekt 677.  Byggnationen av dessa är stoppad. Byggnationen kan komma att återupptas, om  testerna med väte-motorn lyckas.
 B-90 ”Sarov” är en testubåt, den enda, byggd efter  projekt 20120 år 2008. Fartyget är byggt på skrovet av experimentubåten ur  projekt ”Sargan”, som kölsträcktes i slutet av 1980-talet, men aldrig  färdigställdes på grund av pengabrist. Deplacementet för ”Sarov” uppgår till  cirka fyra tusen ton. Ubåten är avsedd för tester med nya modeller av vapen och  materiel.

Polen börjar skapa sitt eget missilförsvar under 2014


Enligt chefen för landets nationella säkerhetsbyrå Stanislav Kozey på en gemensam konferens med landets president Bronislaw Komorowski efter Polens  nationella säkerhetsråds sammanträde.

Chefen för Polens nationella säkerhetsbyrå förkunnade att  lagförslaget innebär att finansieringen börjar under 2014 och fastställer  tioårsperiod inom vilken den polska armen ska få ett missilförsvarssystem på en  tillräklig hög nivå för att försvara alla viktiga anläggningar. Kozey betonade  dessutom att detta försvar ska bli tillräkligt mobilt och effektivt. Polens  missilförsvar ska bli ett bidrag till Natos projekt, anmärkte landets ledare  Bronislaw Komorowski.


Östersjöflottan idag.

Jag hade tidigare ett inlägg om Östersjöflottans historia, här kommer del 2, Östersjöflottan idag.

Östersjöflottan var den första av de fem ryska flottorna och var länge även den största. Men idag är norrahavsflottan den största. Mycket på grund av hur den globala politiska situationen förändrades under kalla kriget. Östersjön ansågs inte längre som en kritisk punkt tack vare att portarna in mot östersjön är få och kan lätt ses som flaskhalsar. Då USA och NATO sågs som potentiella motståndare valde sovjet att istället rusta upp flottorna i norr och i stilla havet. Större delen av ubåtsvapnet placerades i Murmansk i norr och flottan i stilla havet med utgångspunkt i Vladivostok rustades för att försvara sovjetunionens östra kust.

Östersjöflottan har idag genomgått en omorganisation och har moderniserats med flertalet nya fartyg. Upprustningen fortsätter och många beställningar ligger på nybyggda, moderna fartyg. Flottan var den första i Ryska Marinen att delta i ”Partnership for Peace” tillsammans med NATO och övriga länder i Östersjön.

Under 2000-2010 visades flottan aktivt upp runt om i världen och genomförde över 100 hamnbesök i Europa, Asien, Amerika och Afrika. Flottan deltog även i internationella övningar.

2009-2010 deltog fregatten Neustrashimyy från östersjöflottan i internationella insatser mot pirater i Adenviken utanför Somalia.

Flottan har fortsatt sin upprustning och modernisering.
2010 anskaffade flottan tre nya moderna fartyg. Fregatten 
Yaroslav Mudryy, Korvetten Steregushchy och ubåten St. Peterburg. Den sistnämnda nådde inte kraven som flottan ställde på fartyget och används idag som testplattform. Lada-klassen som fartyget är av utvecklas vidare och kommer i uppdaterad version heta Lada II.
Korvetten Steregushchy

Östersjöflottans uppgifter idag är många. Men i huvudsak verkar flottan som den västra utposten i Rysslands territorier och används för att skydda landets militärpolitiska intressen och verka i internationella insatser. Flottan kommer med största sannolikhet att bedriva skyddande verksamhet i östersjön med anledning av den ryska gasledning som just nu är under uppbyggnad.

Organisation.

Under sovjetunionens regim föreföll sig östersjöflottan besitta flertalet hamnar i regionen. Till de större baserna i Kronstadt och Baltiysk fanns även några mindre hamnar i Estland, Lettland och Litauen. Dessa mindre hamnar förlorades i och med att sovjetunionen föll och endast Kronstadt och Baltiysk blev kvar. Högkvarteret förlades i Kaliningrad med större delen av flottan i närliggande
Baltiysk. En tredje avdelning finns vid namn Leningrads flottbas. Avdelningen är dock mer en administrativ entitet än en faktiskt geografisk plats. Avdelningen innefattar bland annat skolor och marina anläggningar i området runt St. Petersburg. Enheter tillhörande Leningrads flottbas är 123. Ubåtsbrigaden som består av Lada-klass St. Peterburg samt östersjöflottans två Kilo-klass ubåtar. Leningrads flottbas huserar även 105. Basskyddsbrigaden till vilka tillhör tre Parchim-klass korvetter under 144. Taktiska gruppen samt 145. Taktiska gruppen bestående av en Sonya-klass minsvepare samt flertalet mindre båtar. Motsvarande i området runt Kaliningrad finns 64. Basskyddsbrigaden bestående av 146., 147. och 148. Taktiska gruppen. Baserad i Baltiysk återfinns även 36. Robotbåtsbrigaden.

Huvudstyrkan i flottan är 12. Ytstridsdivisionen. Divisionen består av 128. Ytstridsbrigaden utan särskild hamntillhörighet och 71. ”Röda stjärnans orden” Landstigningsbrigaden som är baserad i Baltiysk.

Inom flottan finns ett antal fartyg vars tillhörighet inte är känd, eller fartyget saknar specifik tillhörighet. Dessa är två Ondatra-klass landstigningsfartyg, ett Serna-klass landstigningsfartyg, sju Tarantul-klass korvetter, fyra Pauk-klass korvetter, en Nataya-klass minsvepare och sex Lida-klass minsvepare.

Det kan även tilläggas att inom flottan finns ett flygförband bestående av fem skvadroner med jaktflyg, helikoptrar och logistik samt ett markförband med ett antal brigader, ett regemente och två bataljoner. Både flygförband och markförband har sina högkvarter i Kaliningrad.Viceamiral Viktor Kravchuk

Befälhavare för östersjöflottan är Viceamiral Viktor Kravchuk, född 1961. (Вице-адмирал Виктор Кравчук). Kravchuk blev befälhavare för flottan 14 september 2012.

Jagaren Nastoychivy är flottans flaggskepp. 
Befälhavare ombord är Kapten av 2a graden Andrey Chobitko. (Капитан 2-го ранга Андрей Чобитько)

Kina har byggt elektromagnetisk experimentkatapult


Kina har byggt ett markbundet experimentkomplex, utrustat med en elektromagnetisk experimentkatapult, meddelar sajten mil.news.sina.com.cn  [för fler bilder se sajten


På Internet har det dykit upp fotografier av det nya komplexet, som enligt uppgifter påbörjades redan år 2002. Den elektromagnetiska katapulten skulle i framtiden kunna användas på kinesiska hangarfartyg.

Enligt ungefärliga mätningar, gjorde på uppgifter från satellitfotografier av komplexet, uppgår längden på katapulten till cirka 120-150 meter, där den elektromagnetiska styrningen är cirka hundra meter. Tekniska detaljer om det nya komplexet är obekanta. Det meddelas endast, att laboratorieprototypen av den kinesiska elektromagnetiska katapulten byggdes i skala 1 till 1 år 2008. Exakt var komplexet är beläget, meddelas inte.

Tidigare har Kina tillkännagivit sina planer att inom en snar framtid börja bygga atomdrivna hangarfartyg. Vid varvet i Daljan i provinsen Ljonin finns planer att bygga tre nya hangarfartyg. Dessa fartyg skall inte vara atomdrivna, de blir utan katapult, men får trampolin i slutet av startbanan. I framtiden skall dessa hangarfartyg bilda hangarfartygsgrupper.

För att elektromagnetiska katapulter skall fungera behövs speciella kondensatorer och energi, vilket inte vanliga ångturbinmaskiner mäktar med. I slutet av februari 2013 meddelade Kina officiellt om sina planer att bygga ytfartyg med atomdrivet huvudmaskineri , i första hand, hangarfartyg. Utvecklingen av en reaktor för fartyg pågår inom projektet med beteckningen ”863”.

Troligen kommer den första kinesiska atomdrivna hangarfartygen med ett deplacement om drygt 65 000 ton vardera att dyka upp efter år 2020. Makten i Kina planerar än så länge, att i en framtid ha två fartyg av denna klass.

Emellertid, kan Kina bli det andra landet i världen, som använder elektromagnetiska katapulter ombord hangarfartyg. För närvarande utvecklar USA sådan utrustning, som planeras komma ombord på hangarfartyg av typen ”Gerald Ford”, där den första skall dyka upp år 2016. 

Rysslands marin har ännu ej bestämt beväpningen på ”Mistral”


Det första landsättnings-, helikopterbärande dockningsfartyget ”Vladivostok” av typen ”Mistral”, sammansatta skrovet, sjösattes den 15 oktober vid varvet STX France i Saint-Nazaire, Frankrike.
”Vladivostok” har byggts i sektioner. Förliga sektionerna har tillverkades av STX France, 
-De aktra – av Baltijskij zavod i Sankt Petersburg, Ryssland. Aktra sektionen bogserades till sjöss till ”Sen-Nazer” för slutmontering av fartygets skrov.
Ryska varvsarbetare oroar sig för, att slututrustningen av landstignings-, helkopterbärande dockningsfartygen ”Vladivostok” och ”Sevastopol”  av typen ”Mistral” vid ”Norra varvet” (ry Severnaja verf”) kan komma att dra ut på tiden på grund av dröjsmål inom Rysslands Sjöstridskrafter (SSK), meddelar Interfax.
”Rysslands SSK har ännu ej bestämt de tekniska uppgifterna vare sig för de små båtarna, som fartyg skall utrustas med, eller vapensystemen för fartyget”, - sade en källa till nyhetsbyrån.
Enligt hans bedömningar, kan fördröjning att bestämma tekniska uppgifter negativt påverka tiden för färdigbyggandet av ”Mistral”-fartyg vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg.

måndag 17 mars 2014

17/3 Atomdrivna ubåten "Krasnodar" i brand under upphuggning

Nerpa varvet på Rysslands Kolahalvön måndag morgon. (Foto: Bloger51.com)

Den atomdrivna ubåten "Krasnodar-K148" började brinna under upphuggningsarbete på Nerpa-varvet norr om Murmansk under måndags morgonen.
Ubåten K148 - var den första av de uppgraderade Oscar - II- klass ubåtar och är systerfartyg till "Kursk" (som sjönk i Barents hav i augusti 2000) och har två kärnreaktorer.
Den 155 meter långa ubåten har seglat för den ryska Norra flottan sedan 1986.

"Krasnodar" var en av de allra sista kalla krigs-ubåtar som togs ur drift för skrotning under 2012 .

Tung svart rök steg mot himlen från den docka där "Krasnodar" för närvarande genomgår nedmontering. Nerpa-varvet ligger norr om Murmansk innanför stängda militära området .

Nerpa-varvets presskontakt, Irina Anzulatova, säger till RIA-Novosti, att det använda kärnbränslet från ubåtens två reaktorer tas bort. Källan säger också att inte några arbetare skadades under branden.

Bränna sopor bredvid skrovet:
Itar - Tass rapporterade att det är en del skräp i närheten av ubåten som brinner. Informationen ändrades senare eftersom det visat sig att det är gummit på det yttre skrovet på ubåten som brinner.

Ett foto som publicerats på den regionala nyhetsbyrån B-port visar omfattningen av branden. Presskontakten vid Nerpa, Irina Anzulatova, säger till B-port att det inte förekommit något strålnings läckage eller andra tillbud i samband med branden och man arbetar med brandsläckning.

Radioaktivitet inuti reaktorutrymmet:
I processen att avveckla en atomdriven ubåt, skall det använda kärnbränslet först tas bort och transporteras bort. Arbetet fortsätter sedan med att ta bort gummit som täcker det yttre skrovet på ubåten. Detta är en process som kan fatta eld och det har hänt flera gånger med atomdrivna ubåtar enligt Zvezhdochka-varvet i Severodvinsk . Det var också gummit som fattade eld på "Jekaterinburg" , en ubåt under reparation som gjordes i torrdocka på Roslyakova gård norr om Murmansk i december 2011. Efter att gummit avlägsnats fortsätter arbetet med att skära av det yttre skrovet och sedan överbyggnaden av skrovet. Slutligen kommer reaktorutrymmet kapas av och förberedas för långtidslagring på central plats i Saida-bukten, strax väster om Nerpa-varvet .

Så länge reaktorsektionen inte tas bort, finns det fortfarande en väsentlig mängd av radioaktivitet inuti ubåten.

Nerpa-varvet är utöver Severodvinsk i Vita havet den centrala platsen för avveckling av atomdrivna ubåtar som tas ur drift från Norra flottan efter det kalla kriget. Varvet ligger på kusten till Barents hav mellan de slutna kuststäderna Aleksandrovsk, Snezhnogorsk och Gadzhievo. Avståndet till gränsen till Norge är cirka 100 kilometer.

Ingen officiell information till Norge:
Norges beredskapsmyndigheter informerades inte om branden innan de kontaktades av BarentsObserver under måndagsmorgonen.

"Vi har inte fått någon information från den ryska sidan eller någon annan", säger landshövdingen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, i en telefonintervju med BarentsObserver. Han tillägger att en sådan brand är en allvarlig fråga.

"Vi kommer nu att kontakta andra myndigheter som den norska strålskyddsmyndigheter, Polisen, direktoratet för civilskydd och våra samarbetspartners i Murmansk," säger Gunnar Kjønnøy .

Finnmarks länsstyrelse samordnar regionala nukelära räddningsinsatser. Kontoret är också ansvariga att se till att regionala och lokala myndigheter utvecklar strategiska planer för att hantera en eventuell kärnkraftsolycka.

Inga läckage av radioaktivitet:
Runt lunch uppgav den norska strålskyddsmyndigheten att det inte fanns något läckage av radioaktivitet, enligt uppgifter från ryska myndigheter.

Norge har ett bilateralt avtal med Ryssland om utbyte av information i samband med olyckor med kärntekniska anläggningar. Ryssland har också undertecknat den internationella konventionen om att informera grannländer om olyckor. Konventionen säger att varningar ska utfärdas när det är en situation där: "Ett utsläpp av radioaktiva ämnen förekommer eller sannolikt kommer att ske, och som har orsakat eller kan orsaka ett internationell gränsöverskridande utsläpp som kan vara av radiologisk säkerhet betydelse för en annan stat."

De första bilderna av branden i Nerpa publicerades av Bloger51 i Murmansk . Bloggen har också publicerat ett äldre foto av"Krasnodar" i torrdocka bredvid Sovjetunionens första atomdrivna ubåt , K-3 " Leninski Komsomol." Länk här:

Källa: http://barentsobserver.com/en/security/2014/03/nuclear-submarine-fire-17-03

U-båten ”Sankt-Peterburg” anlänt Kola-halvön


Diesel-elektriska ubåten ”Sankt-Peterburg” anlände i oktober 2013 till Rysslands Norra marin för tester, meddelade presschefen för Norra marinen vid Rysslands Västra milo kommendör Vadim Serga till journalister.
”Den 17 oktober anlände dieselelektriska ubåten ”Sankt-Peterburg” ur projekt 677 till Norra marinens huvudbas vid Kola-flottillan för fortsättning av testprogrammet”, - sade han.
”Svåra väderförhållanden i Norska- och Barents haven gjorde att överfarten från flottan i Östersjön till Norra marinen drog ut till tre veckor. Besättningen tillryggalade under överfarten drygt 1900 nautiska mil.
”Inom den närmaste tiden skall ubåt ”Sankt-Peterburg” påbörja en rad komplicerade tester i Barents hav, bland annat djupdykningar”, - tillade Serga.
”Sankt-Peterburg” är det första fartyget ur projekt 677 och hon kölsträcktes vid ”Amiralitetsvarven” i december 1997. I april 2010 tillfördes hon Rysslands marin som experimentplattform. Ubåten är utrustad med sex torpedapparater kaliber 533 mm.
Ubåtar ur serien kan bekämpa såväl ubåtar, såsom ytfartyg, och är avsedd för skydd marinbaser, kustnära zoner och sjötransportleder. 
År 2013 återupptogs vid ”Admiraltejskie verfi” seriebyggnation av dieselelektriska ubåtarna ”Sevastopol” och Kronsjtadt” ur projekt 677.


Lvrb-system S -400 till Rysslands västra milo under 2014

Två uppsättningar av luftvärnsrobotsystem S-400 ”Triumf” kommer första gången till luftvärnsförband i Rysslands västra milo [ZVO] under år 2014.

Inom den närmaste tiden skall militärer inom ZVO:s luftstridskrafter och luftvärn inskolas på de nya prylarna. Bägge komplexen skall placeras i Leningrads oblast/län och ingå i luftförsvaret för Nordvästra Ryssland.

Lvrb-system S-400 ”Triumf” är ett system ur en ny generation för lång- och medeldistans. Det är avsett för bekämpning av alla moderna och framtida luft-rymdattacker – spaningsflyg, strategiskt och taktiskt flyg, operativtaktiska ballistiska robotar, medeldistansrobotar, hypersnabba mål, störsändare, AWACS-flyg och andra mål. Varje komplex kan på avstånd upp till 400 kilometer samtidigt beskjuta upp till 36 mål med upp till 72 robotar.


Ryssland och Sverige vill ha stabilitet i Arktisregionen


Rysslands generalstabschef – förste vice försvarsminister i ryska federationen armégeneralen Valerij Gerasimov har under ett möte i Moskva med Sveriges överbefälhavare general Sverker Göransson diskuterat olika aspekter av militärt samarbete, framför allt i Östersjön och Arktis.
”Vi diskuterade förhållande i Östersjön och Arktis. Som två arktiska länder, är vi mycket intresserade av det militär-politiska läget och framförallt stabilitet i denna region”, - sade V.Gerasimov efter samtalen med den svenske militärbefälhavaren.
Han tillade, att parterna även diskuterade ”nuvarande läget och framtida militärt samarbete mellan våra länder, och även säkerhetsläget i andra regioner”.
”Allmänna meningen är, att militärt samarbete mellan de väpnade styrkorna i våra stater utvecklas”, - sade generalstabschefen.
Han uttryckte förhoppning, att besöket i Ryssland av den svenske militärchefen skall medverka till ytterligare utveckling av detta samarbete, han påminde om, att en svensk militär delegation skall besöka Rysslands Norra flotta.
S. Göransson i sin tur sade, att parterna under samtalen diskuterat ”militära frågor av gemensamt intresse, rörde vid olika aspekter av samarbete mellan våra länder i Östersjön och Arktis”.
Han sade också, att Sveriges erfarenheter från reformeringen av sina Väpnade styrkor skulle kunna vara nyttiga för Ryssland.
”Även om varje land är unikt, och således, bör handla enligt eget huvud, så ser jag gemensamma linjer i reformerna, som genomförts i våra länder. Därför bör vi lära av varandra, dela erfarenheter, vilket vi idag gjort med general Gerasimov”, - sade den svenske militäre ledaren.
Han påminde om, att detta är redan hans andra möte med generalstabschefen under 2013 och hans första besök i Ryssland i egenskap av svensk militär överbefälhavare.
Under samtalen mellan Gerasimov och Göransson, vilka genomfördes vid Rysslands försvarsministerium, deltog Sveriges ambassadör i Ryssland Veronika Bard Bringéus.


söndag 16 mars 2014

Landstigaren ”Kaliningrad” till Medelhavsgruppen


Ryska östersjömarinens (ÖM:s) stora landstigningsfartyg ”Kaliningrad” anslöt den 29 januari till Rysslands blandflottsfartygsgrupp i Medelhavet, meddelade till RIA Novosti presstjänsten för ÖM vid Rysslands Västra milo.

”Kaliningrad”, under befäl av örlogskapten Georgij Degtjarev, har planenligt avlöst det stora landstigningsfartyget ”Aleksandr Sjabalin” inom Rysslands fartygsgrupp Medelhavet.

Fartyget lämnade Baltijsk i slutet av december förra året och satte kurs mot Svartahavets flottas marinbas Novorossijsk. Under överresan genomförde besättningen på fartyget övningar inom luftförsvar och ubåtsförsvar samt artilleriskjutningar. I Novorossijsk har fartyget bunkrat bränsle, vatten och proviant och därefter satt kurs mot Medelhavet.

Vid presstjänsten tillade man, att det inte är första gången för fartygets besättning i Medelhavet. Förra resan genomförde ”Kaliningrad” från december 2012 till augusti år 2013. Då var besättningen nästan 8 månader borta från hemmahamnen, efter att ha tillryggalagt under denna tid mer än 32000 nautiska mil.

Korvett ”Stojkij” har testat vapen vid speciella övningsområden


Korvetten ”Stojkij”, byggd vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, har genomfört testskjutning vid speciella övningsområden i Östersjön, meddelade skeppsvarvet till ITAR-TASS.

Fartygets besättning har tillsammans med varvspersonal deltagit i ännu en av testetapperna, varefter de våren 2014 skall återvända till Sankt Petersburg för att åtgärda anmärkningar, vilka upptäckts under testerna. Därefter följer undertecknande av överlämnings-mottagningsakten av fregatten [?] till Rysslands sjöstridskrafter.

Testprogrammet innehåller kontroll av funktionaliteten inom alla ledningssystem, samband, navigering, huvudmaskin. Dessutom planeras start- o landning av helikopter Ka-27 på korvettens däck. 

Korvett ”Stojkij” är den tredje serietillverkade korvetten ur projekt 20380, hon är utvecklad av ”Centrala konstruktörsbyrån ”Almaz” (Sankt Petersburg). Fartyget är avsett för verksamhet i kustnära zon för strid med fientliga ytfartyg och ubåtar, samt för artillerieldsunderstöd vid landstigningsoperationer. Vid byggnationen används ”smyg”-teknologi [Stelth], vilket gör fartygen osynliga för fiendens radar.

För närvarande byggs vid ”Severnaja verf” [=Norra varvet] fregatter ur ett moderniserat projekt 20385.