Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 14 mars 2014

14/3 Ny fregatt till Svartahavs flottan sjösatt


ST.PETERSBURG, 14 mars (RIA Novosti) -

Yantar varvet i Kaliningrad på fredagen sjösatte den första i en serie av sex Projekt 11356 fregatter som byggs för Svartahavsflottan, uppgav företaget.

Amiralen Grigorovich kölsträcktes i december 2010. Ytterligare fyra fartyg av samma klass är i olika stadier av konstruktion på varvet.
Alla sex fregatter kommer att levereras till Svartahavsflottan mellan 2014 och 2017 enligt två kontrakt med försvarsdepartementet.

Projekt 11356 fregatter, med ett displacement av 3850 ton, är utformade för ytstrid och ubåtsjakt samt för luftförsvarsuppdrag, arbetar både självständigt eller som en del i konvojer och sjöstrids arbetsgrupper.

Fregatterna är beväpnade med en åtta-cells avfyrningsramp för Kalibr och Klub (3M54E) anti-fartyg och surface-to-surface missiler, en 100 mm kanon, Kashtan närförsvarsmedel, Shtil vertikal-avfyrning luftvärnssystem, två torpedtuber, en anti-ubåtsraket och en Ka-28 eller Ka-31 helikopter, enligt försvarsindustrins platser globalsecurity.org och rusnavy.com.

Ryska flottan

Ställföreträdande befälhavare för den ryska flottan, konteramiral Viktor Bursuk, sade på fredagen att dessa fartyg av denna klass är perfekta för verksamheten i Svarta havet eller Medelhavet, där Ryssland har permanent marin insatsstyrka.
Bursuk tillade att dessa fartyg även kunde användas för skydd som piratjaktsuppdrag i Adenviken, mellan Somalia och Jemen.

torsdag 13 mars 2014

13/3 Sverige genomför "Open Skies"-flygning över Ukraina


Sverige kommer idag, torsdag 13 mars, att genomföra en observationsflygning, inom "Open Skies"-avtalet, över Ukraina, med undantag för Krim-halvön.

"Vi kan bistå med noggrann och objektiv information om läget i Ukraina", -kommenterade försvarsminister Karin Enström regeringens beslut.

Ombord transportflygplanet TP-100 (SAAB340), vilket hör hemma vid stridsflygskolan i Uppsala, kommer observatörer från Norge, Storbriannien och Belgien att befinna sig.

Överenskommelsen om "Öppet luftrum", är ett instrument inom OSSE (Organisationen för Samarbete och Säkerhet i Europa) mellan 34 stater, där Ryssland ingår. Under flygningarna får man fotografera områden efter flygrutten. Fotografierna får även delges andra deltagande länder.
Källa: http://www.aviaport.ru/digest/2014/03/11/278001.html

onsdag 12 mars 2014

12/3 Ryssland tillåter Ukraina observationsflygning

Ett ukrainskt flygplan skall genomföra en observationsflygning över ryskt territorium på begäran från Kiev, meddelade Rysslands vice försvarsminister Anatolij Antonov.

”Den 11 mars vände sig den ukrainska sidan till oss med en begäran att få genomföra en så kallad extraordinär observationsflygning över ryska federationens territorium. Det är första gången en sådan begärs inom ramarna för avtalet om ”Open Skies” sedan dess undertecknande år 1992. Och trots att vi inte är tvingade att ta emot ett ukrainskt flygplan, så har vi beslutat tillåta en observationsgrupp att genomföra en sådan flygning”, - tillkännagav A.Antonov vid en presskonferens på onsdagen.


12/3 NATO skickar AWACS-flygplan längs Ukrainas gräns


Ledningen för NATO tillkännagav den 12 mars att de skickar två AWACS-kärror för flygning längs Ukrainas gräns, skriver Associated Press.

Kärrorna kommer att flyga längs gränsen i Rumänien och Polen, vilka är medlemsländer inom NATO-alliansen. De kommer inte att flyga in i ukrainskt luftrum.

Flygplanen kan följa luftläget över ett territorium om cirka 300 000 kvadratkilometer.

Dessutom har amerikanska F-16 anlänt till Polen för patrullering av luftrummet. Enligt NATOs planer, kommer ytterligare flygstridskrafter från alliansen länder till Polen och Rumänien för att deltaga i övningarna.

Utgrupperingen av extra flygstridskrafter längs Ukrainas och Rysslands gränser genomförs mot bakgrund av den spända situationen på Krim, där parlamentet antagit en deklaration om statlig självständighet. Dokumentet har bara erkänts av Ryssland, Kiev och Väst anser det vara olagligt. Den 16mars genomförs på Krim en folkomröstning om en möjligt anslutning till den ryska federationen. Ukraina och västländer anser detta vara olagligt.

12/3 Fältsjukhus för ryska militärer på flygplats Dzjankoj (Krim)

På ukrainska flygvapnets flygplats i Dzjankoj [Krim] har ryska trupper utgrupperat en fältklinik. Detta säger på sin Facebook-sida presschefen  för Ukrainas försvar på Krim Vladislav Seleznev.

Han säger också, att man på flygfältet utgrupperar militär fältinfrastruktur. ”Det är konstaterat, att på platsen finns upp till 300 ryska militärer. Enligt information från försvarsdepartementets presstjänst landade igår på flygplatsen fem helikoptrar:
1 – Mi-8 och 4 – Mi-24”, - skrev Seleznev.

Den 9 mars blockerade beväpnade människor, utan kännemärken, ingången till flygplatsen i Dzjankoj, samt även några objekt tillhörande förband A1387. Flygplatsen är inte anpassad för militära flygplan. Kan ta emot flygplan av klass Il-76.


12/3 USA, Bulgarien och Rumänien övar i Svarta havet


Fotot: US Navys ”Trakston” seaforces.org 

I Svarta havet startade den 12 mars gemensamma marina övningar med enheter från USA, Rumänien och Bulgarien, meddelade bulgariska flottan.

I manövrarna deltager den amerikanska robot-jagaren ”Trakston”, som har 300 mans besättning.

Övningarna skulle har påbörjats i tisdags, men på grund av vädret fick de framskjutas.

tisdag 11 mars 2014

11/3 Korvett ”Stojkij” genomför provturer till sjöss

Foto: ”Stojkij” sdelanounas.ru 

Statsprovturer till sjöss påbörjades den 11 mars 2014 ombord korvetten ur projekt 20380 ”Stojkij”.

Under de förestående utlöpen kommer man att kontrollera fartygets manövrerings och fart-
Resurser, samt även en rad strids- och tekniska system.

Provturerna kommer att genomföras i Östersjön och vid östersjöflottans övningsfält. Efter avslutade provturer återgår fartyget till ”Norra varvet” i Sankt Petersburg för genomgång. Därefter är det dags för underskrift av akter och fartyget kan hissa örlogsflaggen, den s.k.
Andreasflaggen.

”Stojkij” är den tredje serietillverkade korvetten i ”Steregusjtjij”-serien. Fartyget är byggt enligt så kallad ”smygteknologi”

Korvettens fulla deplacement är drygt 2000 ton, 
längd – 110 m,
Full fart – 27 knop. 
Besättning med flyggrupp – cirka 100 man, varav 14 officerare.


11/3 Östersjöflottans historia.


Den ryska östersjöflottan föddes genom segern i Neva-inloppet 18 maj 1703.
Under ledning av Peter den Store tillfångatog en roddbåtsflotta två svenska örlogsfartyg, Geddan och Astrild, vid inloppet till floden Neva utanför nuvarande St. Petersburg.
Hemmahamn för den ryska flottan i östersjön blev 1703 lagd i Kronshlot (idag Kronstadt).
Det första fartyget som flottan fick var den tre-mastade fregatten Shtandart.


Under Stora nordiska kriget (1700-1721) deltog flottan i många sjöslag, och vann ett stort antal. Några större nämnvärda var Hangöudd 1714, Ezel 1719 och Ledsund 1720.

1724 hade flottan 141 segelfartyg och ett hundratal roddbåtar.

Under Sjuårskriget deltog flottan aktivt längs Pommerns kust. I huvudsak deltog flottan som stöd till infanteriet under ockupationen av Memel 1757 och Kolberg 1761. Man blockerade även Öresund för att förhindra den brittiska flottan från att komma in i Östersjön.

Under det svensk-ryska kriget (1788- 1790) genomförde den ryska flottan en stor attack mot den svenska flottan 9 juli 1790. Slaget vid Svensksund resulterade i en katastrof för den ryska flottan som förlorade 9500 av 14000 män. Ungefär en tredjedel av flottan gick förlorad. Denna ryska förlust utgjorde slutet på kriget.

Vid Krimkrigets utbrott befann sig den ryska flottan i ett teknologiskt underläge i jämförelse med de allierades flotta. Trots detta lyckades den ryska flottan i östersjön förhindra de allierade från att ockupera Hangö, Sveaborg och St. Petersburg.

Efter oktober-revolutionen var Östersjöflottan en stor anhängare till bolsjevikerna och deltog aktivt i störtandet av den sittande ryska regimen. Men efter ett antal år vissnade relationen till bolsjevikerna och sjömän från flottan deltog i stridigheter mot bolsjevik-regimen i Kronstadt 1921, men misslyckades.

11 januari 1935 döptes flottan om till Röda Fanans Östersjöflotta. Flottan bestod då till stor del av fartyg som härstammade från Tsar-eran, men flertalet moderna fartyg byggda under sovjet tillfördes från 1930 och framåt. Även ubåtar tillfördes och flygplan införskaffades för att utgöra grunden till ett marinflyg.

Från september 1939 användes flottan för att sätta tryck på de baltiska länderna att ansluta sig till sovjetunionen. I juni 1940 blockerade flottan de baltiska länderna till stöd för sovjets markinvasion.

Efter tyskarnas ”Operation Barbarossa” där de bröt freden med sovjet och öppnade upp den östra fronten var Östersjöflottans delaktighet under andra världskriget mycket begränsad. Flottan hölls instängd av stora minfält utlagda av Tyskland och Finland i Leningrad och Kronstadt. Till sitt förfogande hade flottan dock ett stort antal ubåtar som med framgång kunde ta sig ut på öppet hav i östersjön och agera mot fientliga fartyg. 


Efter andra världskriget genomgick flottan en reducering. Större delen av fartyg byggda innan revolutionen skrotades.

Under den tidiga fasen av kalla kriget genomförde flottan flertalet ageranden i omvärlden vilket gav flottan ett stort anseende utåt. Flottan tilldelades 7 maj 1965 en andra gång Röda Fanans orden. I och med detta döptes flottan om till ”Två gånger röda fanans östersjöflotta” (Дважды Краснознамённый Балтийский флот). 


Trots det faktum att norrahavsflottan och stillahavsflottan fick tilldelat en stor majoritet resurser, antog östersjöflottan en viktig position i den ryska strategin i händelse av krig. Med hjälp av Östtyskland och Polen skulle flottan utföra landstigningar längs tyska och danska kuster.
En del incidenter med avhoppare inträffade under kalla kriget. Bland annat ett myteri ombord en fregatt där den politiske officeren tog 
kontroll över fartyget med planen att sprida budskap om korruption i sovjet-regimen.

I en annan incident var ett stödfartyg på väg till Tallinn från Klaipeda, med kaptenen seglade istället till Gotland, var han i sin frånvaro dömdes till döden av den sovjetiska regimen. Men kaptenen Jonas Pleskys gömdes av CIA och bosattes i USA. 
Läs mer om dramat med Jonas Pleskys här.

Den sovjetiska ubåten U-137 av Whiskey-klass gick i oktober1981 på grund utanför marinbasen i Karlskrona. Händelsen gav upphov till en stor diplomatisk kris som kunde fått förödande konsekvenser, men ubåten drogs i november loss av svenska örlogsfartyg och tilläts återvända till sovjet. 


U-137 eller S-363 som den hette i Sovjet.

Läs mer om dramat med U-137 här.


Efter sovjetunionens fall förlorade flottan sina viktiga hamnar i
Estland, Lettland och Litauen. Kvar fanns enbart Baltiysk i Kaliningrad-Oblast, som med nackdel ligger utanför Rysslands gränser. Området ligger mellan Polen och Litauen.

Idag har flottan två baser, huvudbasen i Baltiysk och en sekundär bas i Kronstadt utanför St. Petersburg. Högkvarteret för flottan ligger i Kaliningrad. 

måndag 10 mars 2014

10/3 USA har förflyttat styrkor till Polen, 12 F-16 och 300 man.De gemensamma amerikansk-polska manövrarna är utökade med anledning av den spända situationen i Ukraina. USA överför till Polen 12 jaktflygplan och 300 militära man.

Mot bakgrund av krisen i Ukraina överför USA till Polen 12 jaktflygplan F-16 och 300 militärer. De skall deltaga i de gemensamma amerikansk-polska manövrarna, som påbörjas 13 mars, meddelade på söndagen, den 9 mars, försvarsdepartementet i Warszawa.

En företrädare för departementet anmärkte, att dessa manövrar har varit planerade sedan länge, men ”i samband med den spända politiska situationen” i Ukraina har man beslutat skynda på och utöka dessa. Den 6 mars överförde USA sex jaktflygplan F-15 till Polens grannland Litauen. Litauens försvarsminister Jonas Olekas har tillkännagivit, att förflyttningen av dessa flygplan är ett svar på ”den ryska aggressionen i Ukraina och den förhöjda militära aktiviteten i Kaliningrad”.

NATOs flygplan patrullerar regelbundet luftrummet över Estland, Lettland och Litauen, vilka ingår i den Nordatlantiska alliansen, men har själva inget effektivt stridsflyg. Polen förfogar över 48 jaktflygplan F-16, meddelar nyhetsbyrån AFP.

Källsajt «Deutshe Welle» 

söndag 9 mars 2014

9/3 Somaliska Pirater beskjuts av Rysk AK-630:   Rysk AK-630

9/3 Ryskt krigsskepp sänkt utanför KrimOvanstående bild visar den ryska flottans Ochakov, en kryssare som avsiktligt sänktes 2 mars för att blockera den ukrainska marinens fartyg som ligger i Novoozerne.
Det ryska fartyget Ochakov bogserades till sin nuvarande position och fylldes med vatten och sjönk sedan i 9-11 meters djup mellan Nord och Syd spottar till ingången till kanalen. Detta har effektivt blockerat Ukrainas krigsfartyg att lämna sjön igenom den smala kanalen.Källa: http://www.sjofartsnyheter.se/2014/03/09/ryskt-krigsskepp-sänkt-utanför-krim-20798465?708965047