Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 17 juli 2015

17/7 Militären skall köpa Be-200 för ubåtsjakt till år 2020

Be-200


Ledningen för Rysslands marinflyg tänker fram till 2020 beställa ett parti hydroflygplan av typen Be-200 för ubåtsjakt.
”Ledningen har tagit beslut om nödvändigheten av köp fram till 2020 av hydroflygplan på basen av Be-200 för ubåtsjakt”, - citerar RIA Novosti en högt uppsatt företrädare för Rysslands marinflyg.

Han påminde, att för närvarande har marinflyget hydroflygmaskiner av typen Be-12, var tjänstgöringstid närmar sig slutet. Nya Be-12:or har man sedan länge slutat tillverka.

17/7 Under övning med VDV, ffg luftlandsatt ”fyrhjulingar”Under taktisk övning med förband från ur Rysslands Luftlandsättningstrupper [ry. VDV] från Tula har för första gången [ffg] ”fyrhjulingar(?)” [ry. kvadrotsikly] luftlandsatts.

Efter landsättning av förband ur VDV genomförde man marsch till det förväntade området för verksamhet. Ledningen av trupperna genomfördes med hjälp av det automatiserade lednings-systemet ”Andromeda-D”.
För närvarande genomför fallskärmsjägarna, som överförts till Pskovs oblast, mobilt försvar (vilket är speciellt) i område vid övningsfält Strugij Krasnye. Soldaterna övar försvar utan understöd av arméhelikoptrar. Enligt scenariot, löser soldaterna uppgiften i ryggen på fienden, där det inte går att använda helikoptrar.
Dagen innan genomfördes även landsättning på fältet i Kislovo i Pskov oblast. Under 30 minuter fällde drygt 20 Il-76:or ur militära transportflyget  cirka 2000 man och mer än 30 enheter strids- och specialmateriel ur VDV:s Tula-förband.
De fällda soldaterna samlades och forcerade i sina fordon ett vattenhinder. Därefter, efter att ha tagit ett flygfält och slagit ut en fingerad fiendes läger, genomförde de en 100-km marsch till övningsfält Strugi Krasnye.
Fyradagars taktiska övning i Rjazans och Pskovs oblast/län med förband ur VDV:s Tula-division skall vara avslutade innan dagens slut.
Övningen leds av vice befälhavaren för VDV generalmajor Aleksej Ragozin.

17/7 Tu-160 och PAK DA får ensade vapen

Tu-160 "Black Jack"

Robotarna, som utvecklas för det strategiska bomflygplanet Tu-160M2 och det framtida strategiska bombflygplanet (PAK DA), byggs enligt principen ”universalitet”, sade på fredagen vice försvarsminister Jurij Borisov, som är ansvarig för beväpning.
”Naturligtvis passar detta till principerna om sunt förnuft. Flygets vapen utvecklas för speciella perspektiv, de ändrar flygplanets stridsmöjligheter. Naturligtvis kommer samma vapen med tiden att användas av PAK DA”, - sade Borisov till RIA-Novosti, på en fråga om missiler för PAK DA och de nya Tu-160 skall byggas enligt en enad princip.
”Redan pågår utveckling med tanke på att kunna användas på alla strategiska bombflygplan”, - sade han vid ett besök vid Gorbunovs flygfabrik i Kazan (en filial till ”Tupolev”)

17/7 Fjärrflyget får 6 moderniserade Tu-22M3 innan årets slut

Tu-22M "Backfire"

Rysslands fjärrflyg kommer innan årets slut att få sex moderniseradebombflygplan Tu-22M3, meddelade på torsdagen vice försvarsminister Jurij Borisov, ansvarig förfrågor om beväpning.

”Sex flygplan (får vi innan 2015 årsslut)”, - sade Borisov till RIA Novosti under ett besök vid Gorbunovs flygfabrik i Kazan (en filial till ”Tupolev”).

Som svar på en fråga hur länge dessa flygplan blir inom flygvapnet, svarade han: ”Tu-22 är en resurs som kommer att bli kvar ytterligare 10-15 år”.

17/7 "Staryj Oskol" till Medelhavet i maj 2016

Dieselelektriska ubåten ”Staryj Oskol”

Den tredje serietillverkade dieselelektriska ubåten ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka” – B262 ”Staryj Oskol”, som överfördes till Rysslands Flotta den 3 juli, går till Medelhavet för tjänstgöring i maj nästa år, säger Rysslands marinstab till ”Interfax-AVN”.

Enligt källan, förbereder nu fartygets befälhavare kommendörkapten Andrej Kiritjenko besättning och ubåt för förhalning till övningsfält vid Rysslands Norra flotta fär vapentester skall genomföras.
Tidigare har meddelats, att ”Staryj Oskol” skall tillföras 4:e självständiga ubåtsbrigaden i Novorossijsk, dit i år skall tillföras B-261 ”Novorossijsk” och B-237 ”Rostov-na-Donu”.
”Staryj Oskol” kölsträcktes 17 augusti 2012, sjösattes 28 augusti 2014, 25 juli i år skrevs mottagningsakten under, 3 juli infördes båten i Rysslands Flotta.
Innan årets, 2015, slut får Flottan den fjärde dieselelektriska ubåten ur serien ”Krasnodar”. Vid ”Amiralitetsvarven” i Petersburg byggs för fullt ytterligare två ubåtar ur projekt 636 ”Kolpino” och ”Velikij Novgorod”.
Ubåtar ur projekt 636.3 tillhör tredje generationen och är en utveckling av ur projekten 636 och 877. De räknas som en av de tystaste i världen. 
Hastighet i u-läge uppgår till 20 knop, 
Maxdykdjup – 300 meter, 
Självständigt uppträdande – 45 dygn, 
Besättning – 52 man, 
Deplacement i u-läge – cirka 4000 ton.

torsdag 16 juli 2015

16/7 P.g.a. ukrainska sanktioner hittades ingen ny huvudmaskin till BPK

Stora ubåtsjaktfartyget (BPK) ”Vitse-admiral Kulakov” ur projekt 1155.

Huvudmaskinen som bytts på stora ubåtsjaktfartyget [ry. BPK]”Vitse-admiral Kulakov” är ett hopplock från några oanvända. I juni överfördes BPK till Rysslands Norra Flotta [NF] efter en reparation vid 35:e reparationsvarvet.
Detta berättar en källa vid NF till FlotProms korrespondent. Han säger, att i sökandet efter en ny huvudmaskin till fartyget uppstod problem och arbetarna vid varvet var tvungna att plocka ihop prylar från några motorer för att få en.
Informationen bekräftas av två personer ur fartygets besättning. En av dessa underströk, att motorn ”som plockats ihop är till och med sämre, än den gamla”.
Fartyget har en gasturbinmotor (ry. GTD]. Dessa motorer har av tradition levererats till Rysslands Flotta av Ukraina. Efter att konflikten i landets sydöstra del uppstod bröt Kiev det militär-tekniska samarbetet med Ryssland och slutade leverera gasturbinmotorer.
Onsdag, den 15 juli, tillkännagav presidenten för OSK [Förenade skeppvarvskorporationen] Aleksej Rachmanov, att Ryssland inte längre skall köpa ukrainska GTD.

Data från FlotProm
BPK ”Vitse-admiral Kulakov” anlände till varvet i mars 2015 för reparation i docka. Varvet fick i uppgift att byta huvudmaskinen och förbereda fartyget för långresa.
Från början räknade varvet med leverans av fartyget till Norra Flottan den 20 maj. Därefter framflyttades leveransdatum till 5 juni. Slutligen levererades hon till NF under andra halvan av månaden.
”Kulakov” återkom i början av januari 2015 efter ännu en långresa, som blev rekordlång för ett fartyg under Norra Flottans moderna historia. De påbörjades 15 april 2014 och pågick under 265 dygn, då cirka 35 000 nautiska mil tillryggalades.
”Vitse-admiral Kulakov” – är ett stort ubåtsjaktfartyg ur projekt 1155. 
Kölsträckt 4 november 1977 vid nybyggnadsvarvet A.A. Zjdanov (nuvarande ”Norra varvet/Severnaja verf”) i Leningrad, 
Sjösatt 16 maj 1980, tillfördes Flottan 9 februari 1982. 
Fartygets hastighet – 29,5 knop, 
Ekonomifart – 14 knop. 
Självständigt uppträdande – 30 dygn. 
Besättning – 220 man. 
Fulltdeplacement – 7480 ton, 
Standarddeplacement – 6840; 
Längd – 163 meter, 
Bredd – 19 meter, 
Djupgående – 7,8 meter.

onsdag 15 juli 2015

15/7 Troligen beställs 65 stycken T-50 (PAK-FA)


Beställningar av den nya jaktkärran T-50 (PAK-FA) kan komma att uppgå till 65 enheter, meddelar tidningen Vzgljad men hänvisning till beräkningar från vetenskapliga tillverkningsföretaget ”Poljot”, som publicerades på bloggen alexeyvvo.

Beräknade leveranser fram till år 2020 är 65 enheter. Antalet är nära de siffror, som tidigare förekommit i samband med T-50 (60 st).

Samtidigt meddelar ODK, att första flygningen med PAK DA:s [= det framtida strategiska bombflygplanets] nya motor är planerade till år 2023-2024

Fram till idag har vi kommit överens om de tekniska uppgifterna. I april bestämde Försvarsdepartementet sig för en gasgenerator för PAK DA, vilket gör att vi kan påbörja arbetet. Det bör vara klart till 2023-2024, jag menar alltså att första flygningen med den nya motorn för PAK DA kan ske då”, - sade generaldirektören för ODK, Objedinjonnaja Dvigatelestroitelnaja Korporatsija, Vladislav Maslov

År 2023-2024 blir det flygning med motorn, som det nya strategiska bombflyplanet skall flyga med i framtiden”, - förtydligade han

tisdag 14 juli 2015

14/7 Repetition i Baltijsk inför Flottans DagTisdag, 14 juli, i Baltijsk under ledning av befälhavaren för marinbas Baltijsk konteramiral Aleksandr Sjtjerbitskijgenomfördes första övningen inför ryska Flottans Dag

http://newkaliningrad.ru meddelar med hänvisning till östersjöflottans [ÖM:s] presstjänst, att cirka 30 stridsfartyg, snabbgående båtar och trängfartyg deltog, liksom 15 enheter från kustförsvaret, samt även drygt 1500 man ur ÖM.

Enligt  scenariot passerade robotbåtförband och fingerade robotanfall, minjakt av minsvepare, ubåtsutlöp från basen, artilleri- och torpedskjutning från fartyg, landsättning av strandsäkringsgrupp och fingerad landstigning, ubåtsjakt av helikopter, även fritagning av fartyg, som tagits av pirater och andra element ur stridsutbildningen”, - meddelas av presstjänsten

Nästa repetitioner är planerade till 16 och 18 juli, och 23 juli blir det generalrepetition av sjöparaden med fartyg ur ÖM och militärsportsfest, med anledning av Rysslands Sjö-stridskrafters Dag

14/7 Rysslands äldsta fartyg firat 100 år (ett äkta jubileum)

”Kommuna” vid kaj

Tisdag, 14 juli, firade besättningen på räddningsfartyget ”Kommuna” 100-årsdagen sedan första hissandet ombord av Andreasflaggen.

Ordföranden för ”Epron-klubben” i Sevastopol pensionerade kommendören Aleksandr Zjbanov gav besättningen minnesmedaljer och exemplar av den nyligen utkomna boken ”100 лет ....Что дальше?”.

Det är anmärkningsvärt, att räddningskatamaranen på sin 100-årsdag inte är pensionerad utan fortfarande är vid god vigör och i första linjen”, - underströk kaptenen på räddningsfartyget, tidigare befälhavare för räddningsbrigaden inom svartahavsflottan, pensionerade kommendören Anatolij Isjinov.

Han påminde om, att i maj-juni hade ”Kommuna” 20 dygn till sjöss och genomförde en rad uppgifter.

Kommuna” fick år 2010 från företaget ”Tetis Pro” den fjärrstyrda obemannaden under-vattensfarkosten ”Pantera pljus”.

Fartyget byggdes 1915 vid Putilovskaja verf i dåvarande Petrograd, nuvarande Sankt Petersburg,  som ubåtsbärgare med namnet ”Volchov”. År 1967 överfördes ”Kommuna” från Kronsjtadt till Sevastopol. Hon är ryska flottans äldsta fartyg och världens äldsta fartyg, som verkligen genomför uppgifter för de väpnade styrkorna.