Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 16 oktober 2015

16/10 Ny helikopter till flygbas Sjaulijaj, Litauen

[image]

Den andra av tre nya helikopter  Eurocopter AS365N3+ Dauphin, köpta av Litauens väpnade styrkor, har anlänt till flygbasen, meddelade på fredagen försvardepartementet.
Den tredje helikoptern, skall enligt planerna levereras till litauiska armén i november i år. Den första levererade tillverkaren till Litauen i juni innevarande år. Enligt militären, är de nya helikoptrarna snabbare än de ryska ”Mi-8”, som nu fasas ut.

16/10 Ryssland o USA skriver under avtal om flygsäkerhet i Syrien

Rysslands försvarsministerium och USA kommer snart att skriva under avtal om flygsäkerhet i Syrien. Detta berättade, vid en briefing i Nationella försvarsledningscentret, chefen för Generalstabens operativa ledning generalöverste Andrej Karptapolov.
  • Nu är alla tekniska frågor lösta och idag går ryska och amerikanska jurister igenom texten i dokumentet. Vi räknar med att detta dokument skall vara underskrivit inom den närmaste tiden, sade generalen.
Han påminde, att tidigare har våra och amerikanska militärer genomfört tre videokonferenser, för arr förbereda ett memorandum om förhindring av olyckor och stärka flygsäkerheten i Syrien. ”Vi är för ett breddat samarbete inom detta område och öppna för alla kontakter med intresserade parter”.
Militären meddelade också om början på en storskalig offensiv av syriska armén.
Den, säger Karptolov, ”använder sig av de resultat, som ryska flygvapnet uppnått”, och började bedriva attacker praktiskt taget över hela landet. Anfallet går i nordlig riktning, framför allt i området Aleppo, provinserna Chama, Choms och förorter till Damaskus.

16/10 Rysslands skickat humanitär hjälp till Syrien

Bildresultat för il-76
Il-76 (Candid) i MTjS-färger

Rysslands ”katastrofministerium” (ry. MTjS) skickade på fredagen ett transportflygplan Il-76 med humanitär hjälp till Syrien, meddelades vid en presskonferens.
”Flygplanet en Il-76 med humanitär hjälp ombord skickades till Syrien efter ett regerings-beslut”, - förtydligade en företrädare för MTjS.
Kärran lyfte kl 1430 moskvatid från flygplats Ramenskoje strax utanför Moskva. Den medörde till provinsen Latakia drygt 20 ton humanitär hjälp – kött-, fisk- och mjölkkonserver, socker, filtar och väsentligheter.
På återresan skall kärra medta från Syrien 80 medborgare från Ryssland, SNG-länder och andra utländska stater, vilka önskar lämna landet på grund av striderna där.

16/10 Första ”Borej” åter obas efter tvåmånadersresa

РПКСН "Юрий Долгорукий" в пункте базирования
RPKSN ”Jurij Dolgorykij” vid hemmahamn.

Torsdag 15 oktober, anlände strategiska tomubåten ”Jurij Dolgorukij” till Norra marinens huvudubåtsbas i Gadzjievo efter en framgångsrik resa. Mer än två månader tillbringade den första ubåten ur projekt 955 ”Borej” på sin första atomresa i Norra Ishavet.

FC på uv-robotkryssaren, kommendör Vladimir Sjirin, meddelade att besättningen genomfört alla uppgifter, fartyget helt utan anmärkningar, personalen frisk och beredd att lösa uppsatta uppgifter, meddelar presstjänsten vid Rysslands försvarsministerium.
På kajen väntade företrädare för bl.a. Norra marinens ledning och släktingar och vänner till besättningen.
”Besättningen på ”Jurij Dolgorukij” har ännu en gång visat, att Rysslands flotta nu förfogar en ytterst modern atomdriven robotbärare, som lösa uppgifter av strategisk avskräckning på Världshaven, och även under isen”, - sade chefen för Norra flottan, amiral Vladimir Karoljåf.
Han underströk också, att idag har Norra flottan en rik erfarenhet av arktisk seglats och seglation under isen, som används för utbildning av besättningar på ”Borej:er”. Vladimir Koroljof sade, att i år har ännu en ”Borej” – RPKSN ”Aleksandr Nevskij” genomfört en transarktisk resa, där besättningen utförde hela utbildningscykeln för Norra flottan.
Traditionsenligt, möttes ubåtsmännen med stekt griskulting. De som utmärkt sig under resan blev tilldelade diplom.
RPKSN (Raketnyj Podvodnyj Krejser Strategitjeskogo Naznatjenija) tillfördes Flottan år 2013. Andreasflaggen hissades10 januari. Kryssaren har i sin beväpning interkontinentala ballistiska robotar ”Bulava” och torpedvapen. Hon kan också utrustas med kryssningsrobotar. Fullt deplacement uppgår till 24 000 ton, längd och bredd – cirka 160 och 13 meter.
Enligt sammanställning år 2014 blev besättningen på ”Jurij Dolgorukij” utsedd till den bästa inom Norra flottans ubåtsstridskrafter.

onsdag 14 oktober 2015

14/10 Rysk Fömin har skickat USA förslag om flygsäkerhet i Syrien

Rysslands försvarsministerium har förberedd ett förslag till en möjlig överenskommelse med USA om flygsäkerheten under operationer i Syrien och skickat dessa till den amerikanska sidan, meddelade presstjänsten vid myndigheten på tisdagen.
”För att genomföra den överenskommelse som nåddes oktober den 10 2015 vid en videokonferens, har ryska försvarsdepartementet förberett förslagstext för en möjlig rysk-amerikansk överenskommelse om flygsäkerhet under operationer i Syriens luftrum”, - sägs i meddelandet.
Det meddelas, att den 13 oktober 2015 skickades dokumentet till USA via militärdiplomatiska kanaler.
I presstjänstens meddelande sägs, att ryska specialister är beredda att genomföra ännu en videokonferens 14 oktober 2015.
30 september började Ryssland, på begäran av president Basjar Assa, anfalla ”Islamiska statens” [IS] positioner i Syrien. Under denna tid har ryssarna genomfört mer än 450 luftanfall och döda cirka 300 terrorister, träningsläger, ledningsplatser, ammunitionsförråd och andra objekt. Dessutom, har fartyg ur kaspiska flottiljen skjutit 26 kryssningsrobotar, vilka framgångsrikt slagit mål tillhörande IS.
Enligt uppgifter från Rysslands Generalstab, har IS lidit avsevärda förluster och ändrat taktik, spridit styrkorna och gömmer sig i bebodda områden. Vid kontakt med Syriens armé, har de förlorat en stor del av sina vapen och utrustning, och en rad ingående i IS har redan lämnat stridsområdena.

14/10 Bevakningen av ryska UH-basen i Tartus förstärkt

Тартус
Hamnen i Tartus.

Ryska Flottans underhållsbas i syriska hamnen Tartus fungerar normalt, men säkerheten har sedan augusti avsevärt förstärkts.
”Läget i Tartus är helt lugn. UH-basen fungerar normalt. Personalen genomför sina uppgifter planenligt vid basen”, - säger en militärdiplomatisk källa till ”Interfax-AVN”.

Han säger, att basen ”har förstärkts flera gånger sedan augusti, när den ryska militära delegationen mötte företrädare för Syriens arm´, som ansvarar för logistiken”.
Han sade, att förbanden, som ansvarar för säkerheten, under de senaste månaderna fått bra förstärkning och ny militär materiel. Huvudsakliga uppgifterna för säkerheten vid basen ligger på en bataljon marininfanterister från svartahavsflottan, som består av kontraktsanställda.
”Marininfanterister tjänstgör i Tartus på rotationsgrund – byte var tredje månad”, - förtydligade källan.
Ryska flottans UH-bas i Tartus är den enda ryska militära platsen utanför forna Sovjetunionen. Överenskommelsen om att hyra skrevs under med Syriens regering år 1971. Basen skapades för Rysslands flotta i Medelhavet, i första hand, för reparationer och proviantering för fartyg ur 5. Operativa eskadern, som löste stridsuppgifter i Medelhavets stridszon under ”kalla kriget”.

Muddring och hamnarbete i Tartus hamn
Syriska hamnen Tartus, där ryska flottan har UH-bas, kan efter avslutad muddring och förstärkning av kajer, ta emot fartyg med stort deplacement.
”I Tartus pågår för fullt arbeten med att rensa och muddra hamnens farvatten. För dessa ändamål har man tidigare, framför allt, använt svartahavsmarinens kranfartyg KIL-158. Mätningar har utförts av hydrografiska fartyget ”Donuzlav” – sade källan, som är bekant med situationen.
Han sade vidare, just nu pågår aktivt arbete med förstärkning av pontonkajer, förnya hamnens infrastruktur.
Han sade också, att basen roterat verkstadsfartyg. Under befäl av kommendörkapten Igor Bakuradze för halvårstjänst har verkstadsfartyg PM-56 ankommit. I slutet av veckan avgår ”Donuzlav” med destination Sevastopol.

14/10 Första partiet av nya Su-30SM till Rysslands södra milo

[image]


Idag, (14 okt), fick jaktflygregementet i Södra milot, förlagt i Rostaovs oblast/län, första partiet av det nya tvåsitsiga tunga mångfunktionella jaktflygplanet Su-30SM. Besättningarna genomförde resan från fabriken i Irkutsk oblast om mer än 4000 kilometer med två tankstopp i Novosibirsk och Tjeljabinsk oblast.
Innan årets slut skall flygregementet tillföras mer än 20 flygplan Su-30SM. Dessutom, fick förra veckan självständiga attackflygregementet i Södra milot nya jakt-attackflygplan Su-34.
Su-30SM är en kombinerad jakt- och attackkärra. Den kan lika effektivt genomföra attacker mot luftmål, slå ut markmål och sjömålsobjekt. Su-30SM är utrustad med radar med fasstyrt antenngaller, som kan användas med moderna högprecisionsvapen ”luft-luft” och ”luft-mark”. Potentialen för ett dylikt flygplan kan jämföras med två av den föregående generationen.
Innan årets slut får det förenade flygvapnet och luftförsvaret i Södra milot ytterligare mer än 45 moderna flygmodeller.

tisdag 13 oktober 2015

13/10 Ny befälhavare för luftvärnsstyrkorna i AstrachanNy befälhavare för radiotekniska regementet fältpostnummer 3007, förlagd vid luftförsvarsdivisionen i Astrachan, blev överste Sergej Dubintsev. Förre befälhavaren för förbandet Sergej Krupin har blivit stabschef – befälhavare för luftvärnstrupperna i Fjärran Östern. Guvernören Aleksandr Zjilkin i region Astrachan sade till den nye chefen vid en presskonferens den 13 oktober:
”Ert förband är det viktigaste, om man ser till försvaret av landet, jag tror att du, som en professionell och med de människor som du arbetar kommer att klara uppgifterna, för oss är det en av de viktigaste samarbetspartner”, - sade guvernören till Sergej Dubintsev.
Bördig från Krim kom Sergej Valerjevitj Dubintsev till Astrachan från Sevastopol. Han började sin tid i det militära med radiotekniska luftförsvarsskolan i Kiev. Dessutom gick han ut från militäruniversitetet i Zjakov med goda betyg. Har tjänsgjort i ledningen vid radarförband i Kertj, Feodosia, Sevastopol, Jevpatoria, Jalta.
Tilläggsinfo: Radiotekniska regemente 339 – är en militär formering som ingår i ryska flygvapnets radiotekniska trupper. Staben ligger i Astrachan. Från 1958 var den baserad i byn Chankala Tjetjenien. I juni 1992 flyttades regementet till Astrachan och omvandlades till 100. Radiotekniska brigaden. År 2008, efter minskningen det sin nuvarande benämning.
Vi påminner om, att i slutet av augusti – början av september i år i Astrachan vid övningsfält ”Asjuluk” genomfördes stora flyg- och luftförsvarsövningar med robotskjutningar. Luft-försvarstrupperna stridsövade medelst bärbara luftvärnsrobotsystem ”Igla”, luftvärnsrobot-system ”Tunguska”, luftvärnsartillerisystem ”Sjilka”, luftvärnsrobotsystem (komplex) ”S-300”, ”Strela-10”, ”Tor” och ”Osa”. Det var delvis gemensamma övningar med luftvärn från SNG-länder ”Boevoje Sodruzjestvo-2015”.

måndag 12 oktober 2015

12/10 UH-fartyget ”Elbrus” till tester vid kaj under november

 Trängfartyg ur projekt 23120 "Elbrus"


Nybyggnadsvarvet ”Severnaja verf” avslutar förberedelserna av det första fartyget
trängfartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” för tester vid kaj. De är planerade till november 2015
Varvets pressavdelning meddelar, att ”elektricitet nu finns vid huvudkopplingstavlan, arbeten
med el-montering, isolering och målning avslutas, möbler och beklädnad sätts in i hytter och
tjänsterum, lampor kopplas in”.

Varvets företrädare tillade, att fartyget är klart till 88%.
Information,

Vid ”Norra varvet/Severnaja verf” i Sankt Petersburg byggs ytterligare ett fartyg ur samma
klass/projekt 23120 – ”Vsevolod Bobrov”.
Sjösättning är beräknad till mars 2016.

Projekt 23120 är en utveckling av konstruktörsbyrån ”Spetssudprojekt” i Sankt Petersburg.
Fartyget kölsträcktes 2012. Hon är avsedd för last, lager, transport och leverans av torrlast till
hamnar och olika fartyg, samt även för bogseringshjälp, och för undsättning av besättningar
från fartyg, som är nödställda. ”Elbrus” har hög isklass ARC4, vilket medger seglats i arktiska

Fartygets data: 
Längd – cirka 95 m
Bredd – cirka 22 m
Djupgående – cirka 9 meter
Deplacement – cirka 10 000 ton
Seglationslängd – cirka 5000 nautiska mil
Självständigt uppträdande – cirka 60 dygn
Besättning – 27 man

12/10 Fregatt ”Admiral Grigorovitj” under provturer

Fregatt ur projekt 11356 – ”Admiral Grigorovitj”

I Östersjön pågår för fullt provturer med den nya fregatten ”Admiral Grigorovitj”. Besättning, som till fullo består av kontraktanställda, lär sig hantera den nya utrustningen: Det kraftiga luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil” och en artillerianläggning. Datoriserade ledningssystem kan samtidigt följa mer än 30 mål med en radie om 150 km från fregatten, vilket ger ett säkert skydd av hela området.
Fartyget är också utrustat med kryssningsrobot ”Kalibr-NK”, som nyligen sköts från fartyg i Kaspiska havet mot mål i Syrien.  Fartygschefen Aleksandr Smirnov säger, att inga skarpa skjutningar undgår de utländska signalspaningsfartyg (som syns vid horisonten).
”Grigorovitj” skall efter provturerna tillföras Rysslands svartahavsmarin.

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=REAytlaWZck (OBS det välbekanta fartyget vid 2.21)

12/10 Kinesiska fartyg besökt Polen

Fregatten 548 "Yiyang"

Söndag den 11 oktober avslutade ett kinesiskt fartygsförband, som gör en jordenruntsegling,
ett vänskapsbesök i Polen och lämnade Gdynia med kurs mot Portugal.

Under besöket genomfördes en rad åtgärder för fördjupad bilateral vänskap, och framför allt,
utbytte erfarenheter från bekämpning av terrorism, genomförde vänskapliga tävlingar i rodd
och fotboll, skriver ”Sinchua”.

Den 9 oktober på eftermiddagen besökte Polen vice statsminister ,tillika försvarsminister,
Tomasj Semonjak fartyget ”Tsinan” och hade samtal kinesiska militärer. Han berömde den
kinesiska fartygsgruppens besök, efter att ha uttryckt förhoppningar om fortsatt utveckling
mellan de två länderna.

Polen är den sjätte anhalten på fartygsförbandets jordenruntsegling. Enligt planen skall
fartygen nästa gång angöra Lissabon i Portugal.

12/10 Påfyllning av jaktflyg Su-30 till ryska flyggruppen i Syrien.
Officielle företrädaren för Rysslands försvarsministerium generalmajor Igor Konasjenko
meddelade vid en presskonferens den 12 oktober, att ryska flygvapnets flyggrupp i Syriens
förstärkts Med Su-30.

IA REGNUM har tidigare meddelat, att 30 september, efter en begäran från syriska ledningen
började Moskva de militära operationerna i Syrien mot terrorister från ”Islamiska staten”.

Under de senaste dagarna har ryska flyget slagit till mot ett tiotal mål, enligt baserat på
spaningsuppgifter. Operationen i sig är mycket transparent: om specialoperation rapporteras
på daglig basis till försvarsdepartementet, förstärkta med foton och videor från platserna.
Flygets använder i operationerna de nya mångfunktionella jaktflygplanen Su-30SM (för
luftskydd under operationerna) och frontattackflyget Su-34.  Dessutom används aktivt de
moderniserade ”veteranerna” – Su-25SM och Su-25M2.

12/10 Vapentransportfartyget ”Akademik Kovalev” ut till sjöss

MTV "Akademik Kovalev"

Varvet ”Zvjozdotjka” har påbörjat varvsprovturer med vapentransportfartyg ”Akademik
Kovalev”. Söndag den 11 oktober gick hon för första gången ut till sjöss.
Varvsprovturerna med havsgående vapentransportfartyg (MTV – Morskoj Transport
Vooruzjenij) är beräknade till 18 – 20 dygn.

Under denna tid vid övningsområden i Vita havet kommer besättningen och leveransfolk, som kommer från varvet Zvjozdotjka och underleverantörer, att kontrollera/testa alla system och mekanismer på vapentransportfartyget, fart- och manöverprov, funktionsduglighet  på radioelektronik etc., meddelar varvets presstjänst.


Totalt deltager mer än 250 man under provturerna med ”Akademik Kovalev”.
Statliga provturer är planerade till november 2015, och leverans till beställaren skall
genomföras i december 2015.

Det statliga kontraktet om ett nytt vapentransportfartyg slöts 15 september 2011.
Byggnationen av MTV ”Akademik Kovalev” är gjort efter projekt 20180TV (projektör)
TsMKB Almaz). Fartyget har förstärkt isklass och är avsett för lastning och lossning och
transport till sjöss av olika vapen.

Kölsträckning genomfördes i december 2011. I juli 2014 blev det sjösättning.

Huvuddata för projekt 20180TV:
Längd – 107,6
Bredd – 17,8
Deplacement – 6300 ton
Besättning – 60 man
Fartyget är utrustat med en kran som kan lyfta 90 ton och kan ta ombord helikopter Ka-29.

12/10 ÖM får nya räddnings-dykbåtar (RVK) på torsdag

Räddnings/dykbåtar ur projekt 23040

Torsdag den 16 oktober, i Baltijsk under högtidligheter tillförs Rysslands östersjöflotta (ÖM)
med fyra nya båtar för sök- och räddningstjänst ur projekt 23040

Andrejevsflaggen skall hissas under ett högtidligt möte med deltagande av ledningen för
varvet i Nizjnij Novgorod ”Nizjegorodskij teplochod”, där båtarna byggts, ledningen för ÖM,
Baltijsk marinbas samt sök- och räddningsförbandet inom ÖM. Båtarna skall välsignas av
”präst från Sankt Georgs sjömanskyrka”. Detta sägs på ryska försvarets hemsida.

Tidigare har båtarna genomgått varvs- och statliga provturer och C ryska marinen har skrivit
under ordern om att till ÖM överföra flytetygen.

Data från FlotProm

Båt ur projekt 12340 är endäckad med stålskrov med isförstärkning, en-nivås styrhytt,
framdrivning medelst tvåaxlad dieselmaskin med fasta propellrar och bogpropeller förut. Det
som speciellt utmärker båtar ur denna klass är hög effekt och isklass, vilket medger effektivt
användande på marinbasers yttre redder på avstånd upp till 50 nautiska mil.

Extra funktioner på båten – möjlighet till sökarbeten med hjälp av en fast liten telestyrd
ombemannad undervattensapparat och släphydrofon. För första gången på dessa båten finns
system med joy-stickstyrning av teknisk utrustning.

Huvuddata för denna dykbåt (RVK- rejdovój vodoláznyj káter) ur projekt 23040:

Längd max – 28,09 m
Max bredd – 5,56m
Bordhöjd i fören – 3,4 m
Djupgående medel – 1,5 m
Fullt deplacement – cirka 118 t
Effekt huvudmaskin – 2 x 441 kWt
Effekt dieselgenerator – 2 x 80 kWt
Hastighet – cirka 13,7 knop
Besättning – 3 man
Dykare – 5 man