Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 9 juli 2015

9/7 Norsk sonar till svenska militären


Patrullbåt 80

Swede Ship Marine kommer installera nya Kongsberg Maritime sonar-system på militärfartyg

Swede Ship Repair har fått i uppdrag av Försvarsmakten att bygga om och öka livslängden på fem av marinens patrullbåtar, kallade Bevakningsbåt 80. Samtidigt kommer Kongsberg Maritmes sonar-system ersätta det 20 år gamla tidigare systemet.

Söker efter ubåtar
Systemet som installeras kommer användas främst för navigation. Men också för så kallad Anti-Submarine Warfare – alltså söka rätt på ubåtar i svenskt vatten. Dessutom kommer sonaren kunna användas för att finna minor eller andra objekt under ytan. Sonaren är utvecklad för att fungera på väldigt grunda vatten.

Den svenska marinen är en av de mest erfarna förbanden vad gäller operation av sonarer på lågt och svåra vatten. Så vi är väldigt stolta över att få leverera vårt system för att skydda den svenska kustlinjen, säger Thomas Hostvedt Dahle, Naval Sonar Product Sales Manager på Kongsberg Maritime.

tisdag 7 juli 2015

7/7 Modulbåt ur projekt 23370 sjösatt Kaliningrad

Bilden visar båten ur projekt 23370.


En mångfunktionell modulbåt, byggd för Rysslands östersjöflotta (ÖM), sjösattes på tisdagen, 7 juli, i Kaliningrad. Detta meddelar en officiell företrädare för ÖM, kommendörkapten Vladimir Matvejev.
”En modern mångfunktionell modulbåt ur projekt 23370 byggd vid varvet i staden Svetlyj utanför Kaliningrad. Efter tester vid kaj, varvsprovturer och statliga kontroller kommer hon att tillföras räddningsförbandet inom ÖM”, - citerar TASS Matvejev.

Vid den högtidliga ceremonin deltog företrädare för ÖM:s ledning, nybyggnadsvarvet ”KAMPO”, politisk ledning, veteraner och organisationer.

För ÖM är båten utrustad för sök- och räddningstjänst. Har lavett, brandutrustning och kraftiga pumpar och kan användas som understöd vid bränder.

Projekt 23370 är en basplattform. Beroende av utrustning, som finns i speciella container- moduler kan båten användas för olika ändamål: som dykbåt, sök- och räddning, brand- eller ekologisk båt eller rent av som medicin båt, anmärkte Matvejev.

Detta är den fjärde båten, som byggts för ÖM: två räddnings och en dykarbåt har tillförts marinbas Leningrad under fjolåret. Ytterligare en båt ur projekt 23370 med dykmodul skall sjösättas innan juli månads slut.

Den mångfunktionella modulbåten är en katamaran, som ombord kan härbärgera på däck en stort antal utrustningar för speciella funktionsmoduler av containertyp. Båten är avsedd för verksamhet i inre farvatten, i hamnar och kustnära farvatten. Flytetyget kan komma upp i en hastighet av 10 knop, seglationslängd – 200 nautiska mil.

7/7 Flottan tänker inte stoppa helikopterbygget, avsett för ”Mistraler”

Bilden visar spanings-attackhelikopter Ka-52


Rysslands Flotta tänker inte stoppa fartygsversionen av attackhelikopter Ka-52 ”Alligator”, som från början utvecklades för basering ombord helikopterbärande dockningsfartygen av typ ”Mistral”.
Detta sade till FlotProm en företrädare för holdingbolaget ”Vertoljoty Rossii” vid den avslutade Internationella sjömilitära mässan i Sankt Petersburg.

”Helikoptern kan landa på alla typer av fartyg. Vi slutar inte med detta projekt, utan testerna fortsätter. Fast, givetvis, inte en sådan variant som på ”Mistralen” blir det inte”, - anmärkte källan.
Enligt en annan företrädare för bolaget, så kommer serie Ka-52K ”Katran” inte att skrotas, då Ryssland för närvarande projekterar ett eget universal-landsättningsfartyg, som endast kan ta ombord 6 helikopterar av Ka-52K.

Idag är Ka-52K en testmodell, som inte kommit i serietillverkning. Den har visats vid armémässan ”Armija-2015” i Kubinka utanför Moskva och på marinsalongen ”MVMS-2015” i Sankt Petersburg.
Ka-52K ”Katran” är en modifierad Ka-52 ”Alligator” för fartygsbasering. Hon skiljer sig genomhopfällbara blad, bärande konsoler, förstärkta landningsställ och extra korrosionsskydd.

7/7 Frankrike betalar böter för ”Mistraler”


Frankrikes regering har beslutat att inte leverera ”Mistraler” till Ryssland, trots stora böter för kontraktsbrott. Detta meddelade Frankrikes försvarsminister ”Zjan-Iv Le Drian” vid en presskonferens i Washington.

Försvarsministern underströk, att kontraktsbrottet med Ryssland kostar Frankrike 1,2 miljarder dollar, men någon annan utväg finns inte, sade han, meddelar RIA Novosti.

Le Drian sade också, att Frankrike får svårt att hitta någon annan köpare av fartygen, då dessa byggts enligt ryska krav. Samtidigt tillade han, att det skulle vara bra, om USA gick med på att köpa dessa.

måndag 6 juli 2015

6/7 Rysslands bästa stridsflyg, enligt The National Interest

För många av världens länder är ryskt flyg mer attraktivt och billigare alternativ, än liknande amerikanska eller europeiska. Ett resultat av detta är att många länders flygstridskrafter består av just sovjetiska eller rysktillverkade flygplan, skriver The National Interest.

Tidningen har gjort en sammanställning av de grymmaste rysktillverkade flygplanen.

På första plats kommer mångfunktionella jaktkärran Su-27 (NATO – Flanker). Dessa kärror och modifieringar ur Flanker-familjen finns i en rad länder runt om i världen. Su-27 är överlägset i luften, kan härja i en radie på 750 km och är snabbare än amerikanska F-16 och F/A-18.

På andra plats kommer fjärde generationens jaktkärra MiG-29 (NATO – Fulcrum), som, liksom även Su-27, utvecklades för att konkurrera med amerikanska F-15 och F-16. Det som utmärker denna lilla jaktkärra med liten verkningsradie är manövrerbarhet. MiG-29 ”genomlevde kalla kriget” och finns än idag i Ryssland, en rad postsovjetiska republiker, Kuba, Nordkorea, Syrien och andra länder.

Nästa på listan är mångfunktions- och supermanövrerbara jaktkärran Su-35, som ännu ej tillförts Rysslands flygvapen, men ändå rönt intresse i utlandet. Och fast att jaktkärran ”Generation 4++” är långsammare än sin föregångare Su-27, så kompenseras detta genom en stridsradie om 1600 km och bättre beväpning.

Speciell uppmärksamhet riktas mot mångfunktionsjaktkärran av femte generationen på basen av T-50 (PAK-FA). Enligt National Interest flyger denna kärra i en egen liga, och är ett direkt ryskt svar på sådana amerikanska flygplan ur femte generationen som F-22 Raptor och F-35 Lightning II. PAK når hastigheter upp till 2600 km/tim, och lämnar sina kusiner från Kalla kriget långt efter sig. En rad amerikanska militärer anser att T-50 är mycket mer flexibel än F-35.

”Kanske är tiden för luftstrider sedan länge passerad, men PAK-FA kommer att utrustas med två kanoner GSj-30-1, som kan skjuta upp till 1800 skott per minut, för säkerhets skull”, - skriver tidningen.

Sist på listan av de bästa ryska stridsflygplanen kommer det strategiska bombflygplanet med överljudsfart Tu-160 (NATO – Black Jack). Det är otroligt snabbt för att vara ett strategiskt bombflygplan, skriver NI, överglänser, vad gäller hastighet, amerikanska varianter. Dessutom, har Tu-160 en imponerande stridsradie om 7300 km. År 2015 är Ryssland det enda landet, som har dessa överljudflygplan, och de skall bygga ytterligare 50 moderniserade strategiska bombflygplan med beteckningen Tu-160M2.

6-10/7 Polen skall flyga ”Open skies” över Ryssland och Vitryssland

Polen planerar en ”Open skies”-flygning över territorium tillhörand ryska federationen och Vitryssland inom ramarna för den internationella överenskommelsen om öppet luftrum, meddelar chefen för ryska nationella centret för minskad ”nukleär risk”, Sergej Ryzjkov.

”Under perioden 6 – 10 juli skall en mission från Polen genomföra en övervakningsflygning i en ukrainsk An-30B”, - sade han.

Som vanligt skall de flyga efter en överenskommen rutt. Ombord finns kontrollanter från Vitryssland och Ryssland. 

6/7 Bulgarien vill inte längre har Ryskt underhåll av MiG-29

En Bulgarisk MiG-29 taxar på Graff Ignatievo Flygbas under "Thracian Star 2014"
En årlig övning i Bulgarien sedan 2005.


Bulgarien söker nu hjälp hos Polen istället för Ryssland för att hålla sin MiG-29 flotta i luften.
De avser att minska sitt beroende av Ryssland med anledning av Moskvas insatser i Ukraina.

Bulgariens Försvarsminister Nikolaj Nenchev meddelade den 6 Juli att landets Flygvapen kommer att klippa sina band med Ryssland för upprätthållandet av dess MiG-29, detta görs genom att teckna avtal med Polen som instället får ansvara för underhåll och uppgradering av flygplanen.

Underhåll för Bulgariens MiG-29 kommer att utföras vid Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr2 i staden Bydgoszcz.

söndag 5 juli 2015

5/7 Ryssland inleder produktion av Pantsyr-M


Enligt Alexander Zjukov, chefsingenjör på  Ryska KBP's marina luftvärnsavdelning, har serietillverkningen av Pantsyr-M, (Naval anti-air gun-missile AAGM) påbörjats.

Dock vill han inte uppge vilka fartyg som kommer att beväpnas med den nya AAGM.

En visningsmodul visades för första gången under IMDS (International Maritime Defence Show) i S:t Petersburg 1-5 Juni.

Systemet är kapabelt att bekämpa fyra mål samtidigt med missiler, och om missilerna missar sina mål så målsöker luftvärnskanonerna automatiskt och bekämpar målen.

I standardbeväpning ingår 32 missiler som förvaras under däck.

Pantsyr-M kan avfyra antingen 57E6E SAM (Används även i landbaserade Pantsyr-S), eller Hermes-K missiler, som har en räckvid dpå 100 km. Då den sistnämnda används så kan Pantsyr-M mottaga måldata från UAV mot mål på land.

Dmitry Konoplev, verkställande direktör för KBP har tidigare uppgett att Rysslands fösvarsministeriet (MOD) har visat ett stort intresse för Pantsyr.

- Beslutet att uppgradera flertalet jagare och större krigsfartyg med Pantsyr-M har fattats, och arbetet fortskrider nu, uppger Konoplev.

Pantsyr-M är avsedda att ersätta Kortik/Kashtan CADS-N-1 AAGM.

Deras exportversion som namngivits Pantsyr-ME är nu påväg ut på den internationella vapenmarknaden.

5/7 Ryssland beväpnar Buyan-M korvetter med Komar SAM torn

Ryska Buyan-M (Projekt 21631) korvetter beväpnas med RATEP Komar luftfösvarstorn.


Vladimir Odintsov uppger att företaget (ett dotterbolag till Almaz-Antey) tecknat ett avtal med Zelenodolsk varvsanläggning att utrusta alla Buyan-M korvetter,inklusive Grad Sviyazh, med Komar.

Varje fartyg kommer att beväpnas med två Komar-moduler, en i fören och en i aktern.

Komartornet är beväpnat med 9M38/9M313/9M342 Surface to air-missiler från IGLA-serien.