Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 20 juli 2016

20/7 Ryssland bygger ett hydroakustiskt system för Arktis.

 Arktis

Försvarsföretag utvecklar ett hydroakustiskt system för skydd av Rysslands territorialvatten i
Arktis. Det skall kunna upptäcka ”fientliga” fartyg och ubåtar på avstånd upp till 100
kilometer. Detta meddelar Izvestija på onsdagen den 20 juli med hänvisning till en källa inom
försvarsministeriet, som är i situationen.

”För närvarande pågår studier av det nya systemet. Arbetena skall vara klara år 2017, och
efter godkännande från försvarsministeriet påbörjas utplaceringen av systemet”, - citeras
källan.

På grund av sekretessen kan källan inte uttala sig exakt när och var systemet är klart och
utplacerat. Han säger dock, att fullt fungerade system kan täcka ett område om 1000
kvadratkilometer.

Enligt uppgifter från tidningen, är huvudutvecklare ”korporatsija kosmitjeskich sistem
spetsialnogo naznatjenija ”Kometa”, som nyligen ingått i luftförsvarskoncernen ”Almaz-
Antej”. Tillsammans med företaget jobbar ytterligare ett tiotal företag inom (OPK, Förenade
Industrikorporationen).

”Uppgiften är tillräckligt komplicerad. Man måste skapa tre konturer: sjö, luft och mark. Sjö –
det är hydroakustiska bojar och undervattensgivare, som fångar upp verksamheten och skickar
mottagna uppgifter till luftkonturens satelliter. Markkonturen – det är ett ledningssystem, som
skall analysera inkommen information och ge den till användarna”, - sade företrädaren från
försvarsdepartementet.

tisdag 19 juli 2016

19/7 Ny polsk minjakt under provturerVid varvet ”Remontova Shipbuilding” har man påbörjat provturer med den första
minjakten ur en ny generation ”Kormoran”, avsedd för Polens sjöstridskrafter (SSK).

Minjaktfartyg ur detta projekt är avsedda för sök och destruering av minor i Polens ekonomiska zon, lösa uppgifter i operativa grupper i Öster- och Nordsjön, samt andra stöduppgifter.

Det första projektet om en ny minsvepare för Polens SSK ”Kormoran” påbörjades år 1999,
men blev stoppat år 2002. Programmet återupptogs 2007 under benämningen ”Kormoran-2”.

Formellt började processen först i juli 2011.

Enligt överenskommelsen skall det första fartyget levereras till Polens SSK under år 2016.

Om provturerna är framgångsrika, tidigast efter fyra månaders efter militärens övertagande
planeras kontrakt bli skrivet att bygga ytterligare två serieminjakter. Preliminärt pris för alla
tre fartygen uppgår till 332 miljoner dollar.

Det är tänkt, att fartygen ”Kormoran”, ”Albatros” och ”Meva” skall ersätta tre minjaktfartyg
ur projekt 206FM, byggd på 1960-talet och moderniserade under perioden 1998-2001.

Ceremonin när stålet till det fartyget skars var i april 2014, och officiell sjösättningsceremoni
genomfördes 4 september 2015.

Det är tänkt, att fullt deplacement för minjakter ur klass ”Kormortan-2” med ett skrov av icke-
magnetiskt stål skall uppgå till cirka 850 ton, längd – 58,5 m, maxbredd – 10,3 m.

Huvudmaskineriet består av två dieselmotorer med en effekt om 1360 hästkrafter vardera.

Max hastighet minst 15 knop, seglationslängd minst 2500 nautiska mil. Besättning 45 man,
med plats för 7 marininfanterister.

I beväpningen ingår luftvärnssystemet ”Vrobel-2” med två 23-mm kanoner, fyra bärbara lv-
robotrobotar ”Grom” och fyra 12,7-mm kulsprutor. Dessutom skall minjakten utrustas med
undervattensfarkosten ”Double eagle”, som tillverkas av det svenska företagat ”Saab”.