Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 24 november 2015

23/11 Nya ”Elbrus” skickas till Murmansk innan mars 2016

Stöd/trängfartyget ur projekt 23120 Elbrus”

Det första trängfartyget ur projekt 23120, som byggs vid Norra varvet, skall bogseras till Murmansk innan februari månads utgång 2016.
Det sägs i en anbudsrunda, som är utlagd av nybyggnadsvarvet.

I dokumentet anmärks, att utföraren skall vara redo att bogsera fartyget under perioden 20 december 2015 till 28 februari 2016. För transporten av ”Elbrus” räknar varvet ”Severnaja verf / Norra varvet” att betala upp till 36 miljoner rubler.
I priset ingår då alla utgifter, förutom själva bogseringen, såsom hamnutgifter, lots- och hamnavgifter, agenters serviceersättningar, tjänster från hamnbogserare samt utgifter i samband med passage genom kanaler och sund, för både bogseraren och den bogserade.
Kontraktet att bygga en serie fartyg av typen ”Elbrus” slöts i juni 2012. Kölsträckning av det första fartyget i serien, avsett för Rysslands Norra flotta, genomfördes vid dagen för Norra varvets 100-årsjubuleum. Tidigare har i massmedia meddelats, med hänvisning till vice försvarsminister Dmitrij Bulgakov, att ”Elbrus” skulle tillföras Norra flottan innan 2015 slut.
Data från Flot Prom
Trängfartyget är avsett för lastning, förvaring och transport av torra laster till hamnar och olika fartyg, samt även för bogsering, hjälp till fartygsbesättningar och båtar, som är nödställda. Fartyget har isklass ARC4, vilket möjliggör seglation i arktiska farvatten. Fartygen byggs enligt projekt 23120, vilket är utvecklat av ZAO ”Spetssudoprojekt” (Sankt Petersburg).
Fartygets huvuddata:
Maxlängd – cirka 95 m; 
maxbredd – cirka 22m; 
max djupgående – cirka 9 m; 
fullt deplacement – 10000 ton; 
seglationslängd – cirka 5000 distansminuter; 
självständigt uppträdande – cirka 60 dygn; 
besättning – 27 man.

måndag 23 november 2015

23/11 Hangarfartyget ”Charles de Gaulle” etablerat kontakt med ryska fartyg

Hangarfartyget ”Charles de Gaulle”

Franska hangarfartyget ”Charles de Gaulle” [ry/ljudenligt ”Sjarl de Goll”], som gått ut i Medelhavet för att deltaga i operationerna mot ”IS”, har etablerat kontakt med ryska militärer.
”För närvarande är alla samband bra, men koordineringarna, som skulle röra direkta operationer, gör det inte”, - sade en korrespondent från radiostationen Europe1, som befinner sig ombord hangarfartyget. 

Han säger, att tidigare var det bara begränsade kontakter med den ryska sidan, vilka rörde frågor om navigeringen. Samtidigt pågår dagliga kommunikationer med den amerikanska sidan, inkluderande operativ planering, skriver RIA ”Novosti”.

Franska hangarfartyget ”Sjarl de Goll”, som leder en fartygsgrupp, kom till område östra Medelhavet natten till söndagen, skall vara klar för operationer mot terrorister i Syrien på månadagen, 23 november, tillkännagav Frankrikes försvarsminister ”Jean-Yves Le Drian” [ljudenligt ”Zjan-Iv Le Drian”].
Tidigare har Rysslands högste befälhavande, president Vladimir Putin givit i uppdrag till militärerna ”att etablera direkt kontakt med fransmännen och jobba med dem som med alliansbröder”. I östra Medelhavet befinner sig en rysk fartygsgrupp under ledning av gardesrobotkryssaren ”Moskva”

23/11 Sjojgu överlämnat Västra milots standar till nye befälhavaren


Generalöverste Andrej Kartapolov har visat sig som en kompetent militär ledare med ett brett operativt tänkande, sade Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu. Ministern anmärkte, att Kartapolov är väl känd inom de Väpnade styrkorna.

Sankt Petersburg 23 nov. – RIA Novosti. Försvarsminister Sergej Sjojgu har överlämnat befälhavaren för det Västra militärområdets standar till den nye befälhavaren, generalöverste Andrej Karatapolov, efter att ha noterat hans framgångsrika verksamhet inom de ryska styrkorna i Syrien.
”Andrej Valerevitj har visat sig vara en kompetent militär ledare med ett brett operativt tänkande. Framgångsrika handlingar vid våra grupper i Syrien – kan läggas till hans meriter”, - sade Sjogu vid överlämningsceremonin av stansaret.

Ministern sade, att han väl känner de Väpnade styrkorna. ”I hans meritlista finns ansvarfulla uppdrag i Fjärran östern, Sibirien, Nordkaukasus och Västra områdena. Han har gått från befälhavare för en motoskyttepluton till befälhavare för en stor armé”, - anmärkte Sjojgu.
Sedan juni 2014 har Kartapolov lett Generalstabens huvudoperativa avdelning. Sjojgu tillade, att som chef för Västra milots trupper kommer han ”också att visa sig som ett riktigt proffs”.