Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 30 oktober 2015

30/10 ÖM:s ubåtsjakthelikoptrar bombat fingerad fientlig ubåt


Inom ramarna för en oanmäld beredskapskontroll inom Östersjömarinens (ÖM:s) flyg och luftförsvar övade ubåtsjakthelikoptrar sök, upptäckande och identifiering av en fingerade fiendes ubåt, följde den, och bekämpade den med olika ubåtsjaktvapen.
Övningens scenario var, att i ett av ÖM:s övningsområden hade en utländsk ubåt upptäckts, som skuggade en fartygsgrupp.
Till övningsområdet skickades helikoptrar Ka-27PL för sök och insats. Besättningarna hittade ubåten med hjälp av radar och hydrofoner och destruerade det fingerade ubåtsmålet.
Flygningar och verklig bombfällning genomfördes på den utsatta rutten över havområdet för ÖM:s övningsfält.

30/10 Telekrig i Ryssland (stoppar NATO)


I NATO har man fattat: att alliansen inte kan komma in i ryskt luftrum. 

Befälhavaren för USA:s flygstridskrafter i Europa, general Frank Gorenc har sagt, att faktum är att ryskt Telekrig nollar alla fördelar med högteknologiska vapen, som NATO har.
De har täckt hålet. Vårt övertag i luften smälter – sade generalen.  Men mest oroväckande är deras nya möjligheter att genomföra strategin  att begränsa tillgången till vissa områden (A2/AD).
Det är nödvändigt med ett klargörande. Termen A2 / AD inom NATO innebär att stoppa införsel av utländska trupper på dess territorium (anti-access eller A2) och samtidigt begränsa deras effektiva åtgärder på territoriet, om de likväl lyckats slå sig in (area-denial eller AD).


Experter: amerikanska armén halkar efter ryska. 
I Väst, framför allt i USA, anser man, att endast de har hemligheten att implementera konceptet A2/AD och aldrig tillåta fientliga, ur deras perspektiv, trupper invadera sina gränser.
De själva har de rätten att förklara en zon som av vitalt intresse i varje område på jorden.
Och, naturligtvis, att där straffritt genomföra stridshandlingar. Vårt lands territorium utgör inget undantag.
Och så visade det sig, att långt ifrån alla flygplan eller robotar lätt kan kränka Rysslands gräns, för att inte tala om att genomföra precisionsbombningar.
En osynlig vägg av olika Telekrig-system blir ett nästan oöverstigligt hinder, vilka, för att använda moderna uttryck, är intelligenta”  ”smarta” vapen, som finns i NATO:s arsenal.
Med anledning av detta säger generaldirektören för koncernen ”Radioelektronnye technologii” Nikolaj Kolesov:
Ryssland täcker inga hål. Vi snarare återgår till en tidigare position. Telekrig-medel är ett nyckelelement inom konceptet A2/AD för att förhindra en fiende, som är van att ha övertag i luften och förlitar sig på högprecisionsvapen, samt även på omfattande och ”djupa” underrättelser. Men, Telekrig kan slå alla dessa trumf på angriparens hand, efter att bokstavligen ha gjort angriparens förhållande outhärdliga. 
Man bör ha i åtanke, att idag finns dylik tele-krigsteknologi. Rysslands flygvapen får flygplan och helikoptrar, vilka, med speciell utrustning inte bara kan säkerställa individuellt skydd, utan även skydda hela områden, störa fienden, försvåra spaning och användandet av högprecisionsvapen. 
Till dessa vapen hör, t.ex., ett unikt helikoptersystem ”Rytjag-AV” (sv. hävarm-AV, spak), som kan ”förblinda” fientlig radar på av avstånd upp till något hundratal kilometer.
Systemet för radioelektronisk spaning och ledning ”Moskva-1” är hjärncentrat för det markbundna högteknologiska försvaret. Det har en kapacitet att genomföra radiospaning i etern på avstånd upp till 400 km. Spaningen av målparametrarna genomförs i passiv mod, vilket ger ”bra sekretess”.  Efter att luftmålet upptäckts, skickas dess parametrar till andra Telekrig-system, inom luftförsvaret och flyget. Samtidigt kan minst 7 Telekrig-system vara uppkopplade till ledningen ”Moskva-1”.
”Moskva-1” styr bland annat, - mobila telekrigssystemen ur familjen ”Krasucha”.
De kan på avstånd upp till 300 km upptäcka och effektivt störa fientlig luftburen radar, när de förhindrar upptäckande av mål på skyddade territorier och gör vapeninsats mot dem.
Omfattande och kompetent användande av dessa system hindrar fienden från att operativt slå till mot objekt tillhörande statlig- och militär ledning, informationsinfrastruktur, viktiga ekonomiska objekt och försvarsvapen.
Så Ryssland väpnade styrkor har tillgång till teknologi för A2 /AD.
Telekrigssystem ur senaste generationen kan skydda markstridskrafterna från luftanfall, och våra flygplan från fientligt luftvärn. ( Detta är texten ovan bilden nedan)
Textrutor i bilden ovan: 
Längt upp till vänster – AWACS felaktig målinvisning till robot
Längt ned till vänster  Roboten fick falskt mål
Längst upp i mitten – Satellitsamband med marken bryts
Längst upp till höger – System ”Chibinyj” gör flygplanet osynligt
Längst ned till höger – Telekrigssytem ”Krasucha-2” kan bränna ut AWACS elektronik och ta över styrningen och ge högprecisionsrobotarna falsk målutvisning

30/10 ÖM:s flyg genomfört nattflygning inom ramarna för beredskapsövning


Inom ramarna för en oanmäld beredskapskontroll inom Östersjömarinens (ÖM:s) flyg och luftförsvar i Kaliningrads oblast/län genomförde besättningar i jaktflygplan Su-27 och attackflygplan Su-24M nattliga övningsflygningar.
Piloterna övade start och landning, bekämpning av lågflygande objekt, ledningsplatser och fientlig militär materiel, samt även svåra manövrar på låga och medelhöga höjder.
Obligatoriska övningar, som flygförarna genomförde, - fingerad luftstrid och nedtvinga inkräktare att landa.
Inom den närmaste tiden skall flygförarna i de tunga attackflygplanen Su-24M genomföra verklig bombfällning mot fullskaliga mål, som föreställer en fingerad fiendes ledningsplatser, befästningar, levande styrkor och materiel.

onsdag 28 oktober 2015

28/10 Ru försvaret betalar 176 miljoner rubler videosamband till fartyg

Sambandsschema via satellit. 
(CCC=Stantsija Sputnikovoj Svjazi =Sat-Sb-Stn)

Innan år 2015 slut skall tio av Rysslands flottas fartyg vara utrustade med satellitstationer för videokonferens, vilka skall kunna användas i Arktis och vid Ekvatorn. För detta har Försvarsministeriet avsatt 176 miljoner rubler.
Enlig informationen, som finns på sajten för statliga inköp - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100004515001967 , skall tre videosambandsutrustningar vara genomförda till 20 december vid Norra flottan, ytterligare tre – vid Stillahavsflottan, och fyra – vid Östersjöflottan.

De beställda satellitstationer är avsedda för tvåvägssamband av krypterad videokonferens med hög kvalitet och telefonsamband ”fartyg – land” och ”fartyg – fartyg” vid temperaturer i områden för antennen från -40 upp till +55 grader Celsius.
Stationen skall tillhandahålla dygnetruntsamband i moder mottagning och sändning av signaler. I den takten, bör det fungera i mer än 1000 dagar – den uppgivna resurstiden uppgår till 25000 timmar, innan fel kan uppstå.
För att säkerställa den transiterade signalen från fartygen, som är utrustade med de nya stationerna, används sambandssatelliter av typen ”Ekspress” och ”Jamal”. Enligt uppgifter från öppna källor, återstår av de första geostationära endast nio, av de andra – sju. Det bör tilläggas, att ytterligare två satelliter ”Ekspress” är under tillverkning.
Tidigare har rapporterats, att ”som vakanta” för installation på ryska fartyg var satellit-sambandsutrustning R-793-M ”Pritsep-M” och R-794-1 ”Tsentavr-NM1”, tidigare inköpta för helikopterbärande landsättningsfartygen av typen ”Mistral”.

28/10 Svenskt jaktflyg följde ryskt mil fpl över ÖstersjönEtt svenskt jaktflygplan Saab JAS 39 ”Gripen” beledsagade, på tisdagen över internationellt vatten i sydöstra Östersjön, ett ryskt militärt flygplan, meddelade Sveriges väpnade styrkor.
”Svenska jaktflygplan beledsagade och identifierade ett ryskt flygplan Tu-134UBL, som är en skolplattform för utbildning till strategiska bombflygförare, över sydöstra Östersjön”, - sägs i meddelandet från Sveriges snabbinsatsstyrkor.
Samtidigt anmärks, att det ryska flygplanet inte kränkte svenskt luftrum. Flygplanet följdes också av flygstridskrafter från NATO-länder.
Tu-134UBL är ett skolflygplan, utvecklat av konstruktörsbyrån OKB Tupolev i början av 19080-talet. Tillfördes Sovjetunionens flygstridskrafter år 1982. Det används av Rysslands flygvapen för utbildning av piloter på fjärrflygets bombflygplan Tu-22M3 och Tu-160.

28/10 Ryska operationer i Syrien ökar efterfrågan på Su-34Flygattackerna med ryska attackflygplan Su-34 i Syrien har ökat utländska efterfrågan på ryska stridsflygplan, meddelade vice guvernören i Novosibirsk oblast Sergej SEmka vid en presskonferens på onsdagen.
”Kvaliteten, som visats i de syriska operationer, har ökat exportkontrakten på stridsflygplan. Just kvaliteten på ryska vapen. Beställningarna var förslag till avtal, - sade S. Semka.
Su-34 serietillverkas i Novosibirsk vid Tjkalovfabriken (en filial till företaget ”Suchoj”).
Tidigare meddelades, att fabriken under år 2015 planerade leverera till Rysslands flygvapen (VKS)16 stycken Su-34. ”Novosibirskarna är beredda att leverera över planen”, - sade chefen vid direktionen för militärt flyg inom OAK (Förenade flygkorporationen), förre vice befälhavare för ryska flygvapnet (VVS) Vladimir Michajlov.
Mångfunktionella jakt- o attackflyplanet Su-34 tillhör flygplansgenerationen ”4+”. Oberoende av tid på dygnet och meterologiska omständigheter, kan det effekt slå ut mål på marken, sjö- och luftmål i alla geografiska områden med hjälp av all flygammunition, även högprecisionsvapen.
Specialiteter för Su-34, framför allt: ökad flyglängd upp till 4000 km, högsta hastighet – upp till 1900 km/t, stridslast – upp till 8 ton. Flygplanen är utrustade med modernaste vapensystem och system för lufttankning.
Su-34 deltar aktivt vid ryska flyggruppen i Syrien med attacker mot infrastruktur och ISIS-soldater.

28/10 Ny utsjötanker för Stillahavsmarinen kölsträckt

Tankern ur projekt 03182 ”Michail Barskov”.

Tisdag 27 oktober, i Vladivostok vid varvet ”Vostotjnaja verf” kölsträcktes en ny liten tanker ur projekt 03182 ”Michail Barskov” för Rysslands stillahavsflotta (ry. TOF).
Vid ceremonin deltog befälhavaren TOF amiral Sergej Avakjants som gratulerade varvet med denna händelse, efter att ha understrukit, att byggnationen av den nya tankern bör ge en impuls för utveckling av skeppsbyggnadsgrenen i alla regioner.

”Michail Barskov” blir den första av två tanker i en ny serie, som man skall bygga vid varvet ”Vostotjnaja verf” för TOF. Det blir första gången som varvet bygger ett fartyg med ett deplacement större än 1000 ton. För detta ändamål har man satt in modern utrustning, och tillverkningsavdelningen har anpassats för en sådan beställning.
Den lilla tankern ur projekt 03182 är en mångfunktionell plattform med förstärkt isklass för transporter av flytande och torra laster med möjlighet att ta emot helikoptrar och genomföra räddningsoperationer.
Tankern kan användas för patrullering och som räddningsresurs i områden för sjöfart, fiske, olje- och gasarbeten, hjälpa havererade fartyg, genomföra bogsering av dessa.
Fartyget skrov med förstärkt isklass Arc4 medger verksamhet i arktiska sjöområden.
Fartygstyp – dieselelektrisk, utrustad med tre huvud- och två hjälpkärror. För förbättrad manövrering finns i fören en bogpropeller. Tankern är utrustad med moderna medel för kommunikation, navigation och automation, samt räddnings- och brandsläckningsutrustning.
Fartyget har ett deplacement om 3500 ton, 
längd cirka 80 meter, 
seglationslängd upp till 1500 nautiska mil, 
självständigt uppträdande 30 dygn, 
sjövärdighet upp till 9 enheter (ry. ballov),   
besättning – 24 man.

måndag 26 oktober 2015

26/10 Ny minsvepare för Kazachstan sjösätts i Peterburg 30 okt.

Hamnminsvepare ur projekt 10750E

I Sankt Petersburg vid Sredne-Nevskij-varvet den 30 oktober genomförs en högtidlig sjösättningsceremoni av hamnminsvepare ur projekt 10750E, som byggs för republiken Kazachstan.
Varvets presstjänst meddelar, att utvecklingen från TsMKB ”Almaz” är principiellt ny vad gäller teknologin för tillverkning av skrov och fartygets utrustning.

Bland inbjudna kan nämnas företrädare från Kazachstans och Rysslands försvarsministerium, OAO ”Rosoboroneksport”, federala tjänsten för militärtekniskt samarbete och ledningen för Sankt Petersburg.
Kontraktet genomförs inom ramarna för internationellt militärtekniskt samarbete mellan ODKB-länder (ry. ODKB – Organizatsija Dogovora Kollektivnoj Bezopasnosti - Organisationen för gemensam säkerhet).

26/10 Ryssland börjat tillverka robotar för Syrien i tre-skift

Med det ökade militära vapenbehovet på grund av operationerna i Syrien har arbetarna i vid företaget ”Taktitjeskoje raketnoje vooruzjenie” blivit tvungna att övergå till tre-skift.
Detta skriver tidningen http://kommensant.ru med hänvisning till källor inom det militär-industriella komplexet.
Enligt uppgifter från Försvarsdepartementet, har ryska flygare under perioden 30 september till 22 oktober genomfört 934 anfall från flygbasen Chmejmim och slagit ut minst 819 objekt. De flesta attackerna har genomförts med högprecisionsrobotar Ch-29L av klassen ”luft-mark” och korrigerade bomber KAB-500S.
Rysslands luft- och rymdstyrkor (ry. VKS) påbörjade operationerna i Syrien 30 september på begäran av syriske presidenten Basjar Asad. I en rad västliga länder, liksom i Turkiet anklagar man Ryssland för att dess flyg inte bara attackerar terroristgrupperingar, utan även den så kallade ”moderata oppositionen”. Rysslands försvarsdepartement säger, att Ryssland uteslutande bombar terrorister.

26/10 Nya tankflygplanet Il-78M-90A kan ta upp till 110 ton bränsleDet nya ryska tankflygplanet Il-78M-90A (NATO – MIDAS) skall kunna transportera upp till 110 ton bränsle tack vare två extratankar. Detta meddelade vid en presskonferens den 26 oktober generaldirektören för företaget ”Aviastar-SP” Sergej Dementiev.
Uppgiften för nästa år är att ta upp flygplan Il-78M-90A i luften. Det är den första flygmodellen, som skall genomgå statliga tester, varefter vi hoppas sluta kontrakt”, sade han.
Dementiev förtydligade, att varje extratank skall kunna ta 50 ton. Tankning är möjligt på två sätt – via aktra delen och från två vingar. Samtidigt skall tre flygplan kunna bli tankade. Tidigare har meddelats, att på marken kan man samtidigt tanka fyra flygplan.
Det är tänkt, att tankern skall utrustas så att man i luften skall kunna tanka jakt-, attack-, bomb- och specialflygplan.
Den nya Il-78:an är utrustad fyra motorer ur en ny generation PS-90A-76 med förhöjd dragkraft: vid start kan man använda två moder – maximal förhöjd dragkraft 16 000 kg och maximal dragkraft 14 500 kg.

26/10 Putin talat om ökad konkurrens på vapenmarknaden


Rivalitet på världens vapenmarknad har kraftigt försämrats för ryska företag, som stött på illojal konkurrens från Väst, sade president Vladimir Putin.
Detta tillkännagivande gjorde presidenten när han öppnade mötet med kommissionen för militärtekniskt samarbete med utländska stater, skriver RIA Novosti.

”Konkurrensen på världens vapenmarknad har på senare tid avsevärt försämrats, fast detta område har varit och är fortfarande ganska konkurrenskraftigt. Det har våra försvarsföretag känt av, vilka under innevarande år stött på oärlig konkurrens från några västliga länder. Att arbeta under politiskt motiverade sanktioner, är naturligtvis, dubbelt så svårt”, - sade Putin.
Samtidigt, anmärkte presidenten, är situationen på intet sätt unik.
Trots det underströk Putin, att Ryssland måste säkerställa genomförande av orderportföljen inom militärtekniskt samarbete ( ry. VTS) och efterlyste mer åtgärder för att främja inhemska produkter till de regionala marknaderna.