Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

tisdag 8 juli 2014

8/7-14 Bomb hittad i Baltijsk hamn


I Baltijsk krigshamn (Kaliningrads oblast) har en 250-kilos flygbomb FAB-250 från Andra värlskriget hittats, meddelar lokala Räddningstjänsten.

Flygbomben hittades under rensning och muddring av bottnen på kanalen i farvattnet vid krigshamnen. Samma dag forslades den till Parvdinsk militära skjutfält av sappörer/minröjare från specialorganisationen ”Forpost Baltiki pljus”, sade jourhavande till ITAR-TASS korrespondent.
Bomben användes troligen när sovjetiskt flyg i april 1945 bombade tyska Pillau (idag Baltijsk) under Ost-Preussiska anfallsoperationen.  Under 70 år har den inte exploderat.

Sedan början av år 2014 är detta den fjortonde flygbomben, som hittats och destruerats i Kaliningrads oblast. Enligt bedömningar från experter innehåller jorden i Rysslands yttersta västpunkt ytterligare upp till en halv miljon olika explosiva prylar från kriget.

8/7-14 BACKFIRE skall moderniseras radikalt


Det första överljudsbombflygplanet Tu-22M3, skall efter omfattande modernisering vid Gorbunovs flygfabrik i Kazan levereras till Rysslands försvar år 2017.

Enligt planerna skall så gotta som all utrustning bytas ut, lednings-, sambands- och navigeringssystem liksom avionik. Vid fabriken sägs det, att endast flygkroppen behålls.  För närvarande pågår vid fabriken vad som kallas liten modernisering av bombflygplanen. Det rör sig om bitvisa byten av utrustning på Tu-22M3, så det kan använda de nyaste vapensystemen.

Livslängden för flygplanen utökas till 40 år efter moderniseringarna. För närvarande behandlas åtta maskiner. Två kärror. Som uppgraderats efter programmet för lilla moderniseringen, har redan levererats till Flygvapnet.  Nästa (som just nu är i målarverkstaden) skall levereras till beställaren i slutet av juli.

De återstående moderniserade Tu-22M3 skall genomgå tester och skickas till sina o-baser innan årets slut. Tidigare vid ett möte i Kazan krävde Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu att minst 80% av Fjärrflygets flygplan till år 2017 skulle vara åtgärdade. Chefen för den militära myndigheten uttryckte förhoppning, att reparation och modernisering av Tu-22M3 noggrant skull följa planen.

8/7-14 ”33 SRZ” i Baltijsk skall genomgå stor modernisering

33:e reparationsvarvet i Baltijsk (33 SRZ), som länge utstått finansiella svårigheter, förbereds för modernisering av tillverkningskapaciteten. På sajten för statliga uppköp [ adress; http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1345651&epz=true ] kan man läsa anbudsrundan för att utveckla ett projekt där varvet skall modernisera nya stora ytfartyg. Beställare är ”Den förenade skeppbyggnadskorporationen” ( OAO ”OSK”).

I planerna ingår färdigbyggnad verkstäder, förbättringar av kajer och pirar samt muddringar runt varvet så fartygen säkert kan ta sig in till varvet i inre hamnen. Dessutom ny utrustning för att kunna reparera fartyg med skrov av komposit material.  Åsså skall varvet få en flytdocka med en lyftkapacitet om 9000 ton och två bogserbåtar. Det bör påminnas om, att verksamheten vid 33:e varvet kommer att ligga nere under moderniseringen och förbättringarna vid varvet.
Anledningen till moderniseringen av verksamheten är möjligheten att kunna reparera alla typer av ytstridsfartyg, special-trängfartyg, och även ubåtar.

Arbetet med dessa moderniseringar väntas påbörjas under år 2015. Åtgärderna genomförs inom ramarna för det federala målprogrammet om utveckling av ryska federationens försvars-industriella komplex fram till år 2020.

Enligt uppgifter från sajten för ”33 SRZ”, förfogar varvet för närvarande över  två flytdockor om vardera 4500 ton, vilka kan ta emot fartyg med längd upp till 125 meter, gantrykranar med en lyftkapacitet om 32 ton, samt även 1,5 kilometer kajer med ett djup av 8 meter.

OAO ”33-j SudoRemontnyj Zavod” sysslar med reparation av såväl ryska östersjömarinens strids- som trängfartyg, liksom civila handelsflottans sedan år 1945. Vid varvet jobbar cirka 600 man. Förutom den huvudsakliga verksamheten så levererar även varvet värmeenergi till staden Baltijsk. Varvet ingår i koncernen ”De förenade skeppsvarven” (OSK).