Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

måndag 3 juli 2017

3/7 Östersjömarinens 11:e armékår börjat öva i KaliningradÖstersjömarinens (ÖM:s) 11:e armékår har påbörjat taktiska övningar med stridsskjutning vid övningsfält i Kaliningrads oblast.

I manövrarna, vilka, enligt uppgifter från ÖM:s officiella representant Roman Martov skall pågå till september, deltar totalt mer än tre tusen militärer.
Under de taktiska övningarna vid Flottans övningsfält skall man öva försvar och anfall, blockering och likvidering av en fingerad fiendes spaningsförband.
För att förutsättningarna skall vara maximalt lika i strid, har övningsfälten utrustats för modern krigföring och mål för alla typer av skjutvapen och stridsfordon är uppsatta.

söndag 2 juli 2017

2/7 Militären fått ny ksrr för utvärdering

Kustspaningsradar (ksrr) MR-10M1-RTP

Vid VIII Internationella militära sjösalongen i Petersburg visade företaget ”Granit-Elektron” en ny stationär kustspaningsradar (ksrr), som kan arbeta full automatiskt. Radarn med arbetsnamnet MR-10M1-RTP har byggts efter teknisk beskrivning från Rysslands försvarsministerium och genomgår nu tester hos militären.
”Radarn kan fungera i fullt automatiskt läge i upp till tre månader”, - berättade en specialisten Igor Kazantsev från företaget ”Granit-Elektron” för FlotProm. Han påpekade, att radarstationen drivs av en dieselgenerator, solcellsbatterier och vinddrivna generatorer. ”Möjligheten för en lite hydroelektrisk generator finns också”, - tillade Kazantsev.
Den stationära kustradarn MR-10M1-RTP är avsedd att upptäcka, målfölja, lägesbestämma och ge statstillhörighet för ytfartyg och små snabba mål i öppen sjö och kustnära på avstånd upp till 200 km. Maximalt antal följande mål i läge automat är 89, i halvautomat – 10.
Företaget påpekar, att några dylika utvecklingar inte finns i Ryssland.

2/7 ”Okeanpribor” visat sonarsystem vid MVMS-2017

MGK-335EM-5

Vid Internationella militär-marina salongen (MVMS) visade ”Okeanpribor” MGK-335EM-5, ett hydroakustiskt system för små och mellanstora ytfartyg. Enligt en företrädare för företaget, är systemet utvecklat för Rysslands försvarsministerium, har bänktestats, men ännu inte börjat levereras till militären.
Systemet består av två sektioner: med skrovfasta och sänkbara antenner. Några dylika utvecklingar finns inte i Ryssland”, - berättade för FlotProm en företrädare för koncernen, insatt in utvecklingen.

Sonarsystemet MGK-335EM-5 är avsett att upptäcka, bestämma koordinater och automatiskt följa ubåtar i läge ”Hydrolokalisering” (ry. gidrolokatsija); upptäcka och följa torpeder i läge ”ljudpejling” (ry. sjumopelengovanie); upptäcka hydroakustiska signaler och klassificera upptäckta mål.
Företaget tillade, att systemet kan kontrollera nivån av akustiska störningar på systemet, skicka målutvisningsuppgifter i vapensystemen och diagnosticera tekniska felaktigheter i utrustningen.