Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 28 november 2014

28/11 SISP ”Jurij Ivanov” ut på provturer 27 november

28 nov 2014
Om detta meddelar presstjänsten vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, där fartyget har byggts. Hur länge provturerna skall pågår vill varvet inte säga, utan sade bara, att innan årets slut bör fartyget levereras till beställaren.
”Jurij Ivanov” – det första fartyget ur projekt 18280. Hon har projekterats av konstruktörsbyrån ”Ajsberg” i Sankt Petersburg. Fartyget kölsträcktes i december år 2004. Byggnationen har dragit ut på tiden på grund av oregelbunden finansiering.
Sjösättningen genomfördes först 30 september år 2013. Fartyget är avsett för säkerställande av samband och ledning av Flottan, genomförande av radio- och radioteknisk signalspaning och telekrig.
I november år 2013 sjösattes vid varvet ”Severnaja verf” (”Norra varvet”) det andra fartyget i serien – ”Ivan Churs” (eng. ”Ivan Khurs”).
Huvuddata för fartyg ur projekt 18280:
Deplacement – 2500 ton
Längd – 96 m; 
Bredd – 16; 
Djupgående – 4m; 
Huvudmaskin – diesel, 2 x 2720 hästkrafter; 
Hastighet – 20 knop; 
Seglationslängd – 8000 nautiska mil med en fart av 16 knop; 
Beväpning – 2x1 14,5mm MTPU; 
Besättning – 120 man.

14,5 mm MTPU (kulspruta för yt-, mark- och luftmål)28/11 Ryssarna lämnar Saint-Nazaire i december….med eller utan ”Mistral”

28 nov 2014

De ryska sjömännen i Saint-Nazaire, som har utbildats på den nya helikopterbärande landstigningsfartyget ”Mistral” har sagt, att de skall lämna Frankrike antingen 1-3 december ombord skolfartyget ”Smolnyj”, vilken tjänstgör som flytande förläggning, eller 25 december tillsammans med fartyget ”Vladivostok”. Detta meddelar en källa vid Flottan till Flottans portal.

28/11 Fregatt ”Admiral Essen” fått innovativ uppskjutningsanläggning

141128 Foto: Fre ”Admiral Essen”
Holdingbolaget ”Aviatsionnoje oborudovanie/Flygutrustning” har levererat en innovativ uppskjutningsanläggning för vertikal start av luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil-1”, som finns ombord på den nya ryska fregatten ”Admiral Essen”.
Innovativa anläggningen för vertikal start 3S90E.1 minskar avsevärt  radarobservation av fartyget, sägs på sajten för företaget Rostech, som ingår i holdingbolaget ”Aviatsionnoje oborudovanie”. Jämfört med tidigare dylika anläggningar kan man nu skjuta upp till sex gånger snabbare med lvrb-systemet och skiljer sig även vad gäller storlek och vikt.
I systemet ingår 12 transportabla uppskjutningskontejners med robotar. De placeras vertikalt under däck, vilket avsevärt minskar att fartygets skall upptäckas av radar. Dylik placering medger stort antal robotar på ett jämförelsevis litet rum.
Tack vare det nya modulsystemet, har fartygets uppskjutningsförråd blivit en halv gång till så stort. Beroende på konfiguration, kan systemet bekämpa från 2 upp till 12 mål samtidigt.
Kontrakt om leverans av innovativa uppskjutningsanläggar för Rysslands försvar är skrivet för perioden 2014-2016. Innan år 2014 slut skall ”Aviatsionnoje oborudovanie” leverera ännu en anläggning för ”Sjtil-1”. Vilket skall sättas ombord nästa ryska stridsfartyg.
Lvrb-systemet ”Sjtil-1” är avsett för bekämpning av alla moderna luftmål på medeldistans och på flygningar upp till 15000 meter.
Fregatt ”Admiral Essen” sjösattes vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad den 7 november 2014. I slutet av våren får Rysslands Flotta ytterligare en fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”.

söndag 23 november 2014

23/11 Il-76MD-90A byggs om till A-100 AWACS

23 nov 2014

Den i tidigare “klipp” omtalade upgraderade Iljusjin Il76MD-90A (Il-476) skall utvecklas till en prototyp av Airborne Warning And Control System (AWACS) tillkännagjordes den 21 november.
Planerna introducerades redan år 2011, att den första Il-76MD-90A skulle konverteras till en AWACS prototyp vid Berievs fabrik i Taganrog vid Azovska sjön.
Den nya skall kallas A-100 (den nuvarande Il-76-baserade AWACS, av vilken det finns 20 operativa nu inom Rysslands flygvapen, kallas A-50 ”Mainstay”).
Inte mycket detaljer om den nya kärran har kommit ut, men det som kommit ut är, att den skall ha en aktivt elektroniskt scannande radar (AESA, Active Electronically Scanned Array), till skillnad från den mekaniskt scannande på A-50.
IHA Jane´s har tidigare berättat att den nya AESA troligen blir JSC REC ”Vega” Premier radar som scannar mekaniskt i azimut och elektroniskt i elevation. Precis som på A-50, kommer radarantennen på A-100 att monteras i en roterande rotodome på ryggen.
Enligt TASS, skall A-100 när den väl är klar och ute på förband ersätta A-50 inom flygvapnet, fast när, har inte meddelats. Flygvapnet har kontrakterat 39 Il-76MD-90A transportflygplan, men vill sannolikt ha 100. Troligtvis kommer varje A-100 beställning att gå utanför dessa transportflygplan.
Enligt TASS, tar det två att bygga en Il-76MD-90A, och för närvarande finns 13 dylika kärror under produktion.