Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 6 maj 2016

6/5 Om Norra varvet inte klarar, så kan fregatter byggas på andra varv.

Fregatt ur projekt 22350 ”Admiral Kasatonov

Om Försvaret tar beslut om att bygga en stor serie fregatter ur projekt 22350 (typ ”Admiral Gorsjkov”), kan Förenade skeppsvarven (ry. OSK) komma att behöva extra varvskapacitet, förutom Norra varvet (ry. Severnaja verf). Detta meddelade vice president vid OSK Igor Ponomarev i en intervju med lenta.ru.
Trots försenad leverans till Flottan av sex fregatter ur projekt 22350, så är OSK beredd att bygga fartyg ur denna klass i en omfattning, som Rysslands försvar beställer. Framför allt har varvet ”Jantar” tillräcklig kapacitet och tidigare inte sämre än Norra varvet.


För närvarande byggs tre fregatter ur projekt 22350 för Rysslands flotta, ytterligare en – det första fartyget ur projektet – ”Admiral Gorsjkov” – genomgår tester vid Norra flottan.
Byggnationen av fartygsserien försenas på grund av brutet samarbete med Ukraina. Nu har varvet full maskinutrustning för det andra fartyget ur serien – ”Admiral Kasatonov”, och för det tredje – ”Admiral Golovko” – utrustningen blev inte fullständigt levererad innan förbindelserna med Ukraina bröts.
Tidigare har Igor Ponomarev meddelat, att inhemska gasturbinanläggningar för fregatter ur projekt 22350, kommer att dyka upp under år 2017.
Fartyg ur projekt 22350 har ett deplacement om 4500 ton, längd 135 meter, bredd 16 meter, hastighet upp till 29 knop, seglationslängd upp till 4500 nautiska mil, självständigt uppträdande upp till 30 dygn. Besättning – 180 – 210 man.
Beväpningen på fregatterna består av artillerianläggning A-192 ”Armat” kaliber 130 millimeter, uppskjutningsanläggning för 16 sjömålsrobotar ”Oniks” eller ”Kalibr-NKE” och luftvärnsrobotsystem ”Poliment-Redut”.

tisdag 3 maj 2016

3/5 På Krim skall robotbåt ur ny generation kölsträckas

Modell av MPK (liten robotbåt) ur projekt 22800.

En liten robotbåt ur en ny generation (projekt 22800) med högprecisionsrobotvapen, skall kölsträckas vid varvet ”More” i Feodosia på Krim den 10 maj. Vid kölsträckningsceremonin skall företrädare för Flottans högsta ledning delta. Fartyget har fått namnet ”Sjtorm”. Detta meddelar kommendör Igor Dygalo vid Flottans presstjänst på Försvarsministeriet.


Robotbåten är ett projekt från konstruktörsbyrån ”Almaz”. Den har ett deplacement om cirka 800 ton och kommer upp i hastigheter över 30 knop, utrustad med högprecisionsrobotvapen och moderna artillerisystem. ”Båten har hög manöverförmåga samt överbyggnad och skrov som ger låg radarprofil. Hon kan lösa uppgifter till sjöss upp till 3000 nautiska mil från sin bas”, - förklarade Dygalo.
I december 2015 kölsträcktes två fartyg ur detta projekt ”Uragan” och ”Tajfun” vid varvet ”Pella” i Leningrads oblast. Då sade vapenchefen inom Rysslands Flotta viceamiral Viktor Bursuk, att i en nära framtid skall mer än 10 små robotbåtar av analog typ byggas i Ryssland.

måndag 2 maj 2016

2/5 På ”Rakusjka” och BMD-4M chassi byggs sjukvårds- och ledningsfordon

Transportfordon för VDV, BTR-MD ”Rakusjka”.

För Rysslands luftlandsättningsstyrkor (VDV) skall man bygga en sjukvårds- och en ledningsvariant, meddelade i måndags (2 maj) befälhavaren för VDV generalöverste Vladimir Sjamanov vid en presskonferens.
Han påminde om, att ”Rakusjka” (sv. snäcka) och stridsfordon BMD-4M deltog vid Segerparaden ifjol, och skall deltaga på Röda Torget även detta år.
 
Här BMD-4M ”Sadovnitsa” (objekt 960M)
”De kommer att bli basen för en rad pansarfordon på larvfötter. På detta chassi skall man bygga en sjukvårdsversion – testkonstruktion ”Travmatizm” – och ett ledningsfordon med automatiska lednings-systemet ”Andromeda”, - sade generalen.
Dessutom, skall man på detta chassi montera pansarvärnssystemet ”Kornet” där robotarna har förlängd räckvidd, tillade generalen.