Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 23 oktober 2015

23/10 ÖM:s flyg, Su-24M, övat lufttankningBesättningar i tunga attackkärror Su-24M, ur östersjömarinens (ÖM:s) flyg, har övat lufttankning från tankflygplan Il-78. Övningarna genomfördes med enskilda flygplan, liksom i roteform, då tankern samtidigt tankade två flygplan.

Övningarna genomfördes under såväl dag- som nattetid.
Lufttankning är en av de svåraste utbildningarna. Flygförarna närmar sig Il-78:an på flyghöjder mellan 2 och 5 tusen meter med hastighet 500-600 km/tim till avstånd 10-15 meter, med utfällda stången får man kontakt med tankerns konformade givare, och därefter håller man distansen till dess att tankningen är klar.
Vid lufttankning nattetid använder man sig av extraljus, som finns såväl ombord tankern, som på det tankande flygplanet.

23/10 Sjojgu till Östersjöflottan (ÖM) 27 okt.


Rysslands försvarsminister armégeneralen Sergej Sjojgu skall 27 oktober besöka Kaliningrad, där östersjöflottan har sin huvudbas.
Enligt en källa vid ÖM skall Sjojgu framför allt besöka ÖM:s ”Sjökrigskola”.

Vid institutionen finner man det svårt att berätta om orsaken till ministerns besök. ”Jag menar, att chefen har aldrig besökt oss, och vi är Försvarets enda högskola i Kaliningrads oblast”, - berättade om det kommande besöket överste Michail Urjupin, som är prorektor vid högskolan.
Det bör påpekas, att enligt information i massmedia, hittades i slutet av september inom skolans område kroppen av en 15-årig elev från ett barnhem, med tecken på våldsam död. En elev från högskolan är anhållen och sitter nu i häkte.

tisdag 20 oktober 2015

20/10 Tester med världens första flytande atomenergiblock påbörjas i november

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов"
atomkraftstationen ”Akademik Lomonosov”.

Det flytande atomdrivna värme-elkraftverket ”Akademik Lomonosov”. Som byggs vid varvet ”Baltijskij zavod” i Sankt Petersburg, påbörjar tester vid kaj i november 2015. Om ett år skall det föras till platsen för sin basering i den arktiska hamnen Pevek.
”För närvarande pågår förberedelser för testerna”, - berättar presstjänsten vid varvet till Flottrom.

Tidigare har meddelats, att ”Akademik Lomonosov” skulle påbörja tester i slutet av sommaren. En företrädare för varvet anmärker, att förseningen beror på det stora förberedelsearbetet.
Testerna genomförs i tre etapper: tester vid kaj av det flytande energiblocket som objekt, sammansatta tester vid kaj med utrustning, samt även överlämningstester.

Data från FlotProm
Den flytande kraftstationen (ry. PEB) ur projekt 20870 ”Akademik Lomonosov” är ett stillaliggande fartyg med två kärnkraftsreaktorer ”KLT-40” ombord, avsett för att tillhandahålla elektrisk energi och värme till objekt vid svåråtkomliga platser, samt även för avsaltning av vatten. Enligt de tekniska parametrarna skall PEB:n vid normal verksamhet kunna leverera till landnätet upp till 70 MWt elektrisk energi och 300 MWt värmeenergi, vilket är tillräckligt för att underhålla en stad om 200 000 innevånare.
Uppgiven tidsanvändning för ett energiblock uppgår till 35-40 år. Då måste reaktorerna återladdas varje 2,5-3 år. Användandet av kraftstationen kräver en besättning om 69 man.
Bogseringen upp till Arktis är planerad till september 2016.

20/10 Nya Jak-152 kan dyka upp inom DOSAAF i Belarus 2017-2018

[image]

Nya skolflygplan Jak-152, som börjar byggas år 2017-2018 av ryska företaget ”Irkut”, planeras för frivilliga flygorganisationen DOSAAF i Belarus. Det meddelade den 20 oktober ordföranden för DOSAAF centralråd Ivan Dyrman till BELTA. ”Vi har redan skrivit under en avsiktsförklaring om leverans av Jak-152”, - tillade Ivan Dyrman.

20/10 UV-farkost ”Marlin-350 till Rysslands väpnade styrkor

Телеуправляемый необитаемый аппарат "Марлин-350"
Fjärrstyrda obemannade uv-farkosten (TNPA) ”Marlin-350”.

Ryska federationens väpnade styrkor har utrustats med fjärrstyrda obemannade undervattens-farkosten ”Marlin-350” (350 är max dykdjup, skriv.anm.). Det planeras, att Flottan skall få ytterligare fem dylika farkoster till år 2016.
Statliga tester med apparaten avslutades i början av mars, meddelade presstjänsten vid ”Tetis Pro”

Första etappen av de statliga testerna genomfördes vid Flottans experimentbas för räddning och uv-teknologi ”Sjömilitära akademin” i Lomonosov, där apparatens teknik kontrollerades och även funktionsteser av apparaten. Vid de senare mättes hastighet i uv-läge, vertikal förflyttning etc, varvid slutsatsen drogs, att alla värden överensstämde med de värden tillverkaren meddelat.
Dessutom testades videokameror, lampor och videoregistrering, samt styrningen av farkosten.
Vid den andra etappen av testerna i ”Golubaja buchta”, Gelendzjik (ligger strax syd Novorossijsk, östra Svarta havet, skriv.anm.) visade farkosten, att den kan dyka till sitt maximala djup – 350 meter. Den lyckades även under ett dyk komma ned till 354 meter.
Enligt företagets planer finns, tillverkning av farkoster med arbetsdjup 600 och 1000 meter, och även serietillverkning av självgående obemannade undervattensfarkoster.
”Marlin-350” är en inhemsk apparat av lätt inspektionsklass, skapad av företaget ”Tetis Pro”. Den telestyrda apparaten är avsedd för sök av uv-objekt, inspektionsarbeten under vatten i kustnära eller inlandsvatten ned till 350 meters djup. TNPA / ROV ”Marlin-350” kan användas för sökoperationer, skydd av vattenområden, inspektion av rör- och kabelledningar, arbete under is, vetenskapliga forskningar vid olje- och gasfält.

måndag 19 oktober 2015

19/10 I England har man visat obemannad båt

Катер-беспилотник BAE Systems


Företaget BAE Systems har, strax utanför brittiska marinbasen Portsmouth, visat en obemannad båt. Företaget säger, att den nya teknologin kommer inom de närmaste 10 åren att ändra karaktären på sjömilitära operationer.
Den nya utvecklingen medger att inga liv riskeras under farliga operationer, som spaning och övervakning, säger företaget.

Båten, är en modifierad ”ribb-båt”, som används av Royal Navy, och kan uppträda autonomt upp till 12 timmar.  Den kan programmeras, eller så kan den fjärrstyras. Hastigheten uppgår till 38 knop.
Den är utrustad med navigationsradar, infraröd kamera i 360 grader och laser-avståndsmätare.
Ledningssystemet på båten är utvecklat av brittiska företaget ASV.
I farmtiden är det tänkt att ledningssystemet skall integreras med informationssystemen på stridsfartyg. Då kan båten arbeta på avstånd upp till 40 km från sin bärare.
Dessa båtar kan placeras på fregatter ”Type 23” och jagare ”Type 45”, samt även på de hangarfartyg av typen ”Queen Elizabeth” som byggs.

19/10 Provturer med ”Aleksandr Obuchov” försenas en månad

Базовый тральщик "Александр Обухов"
kustminsveparen ”Aleksandr Obuchov”.

Den nya minsveparen ur projekt 12700 ”Aleksandr Obuchov” löper ut för varvsprovturer i november 2015, en månad senare än planerat.
”Fartygets besättning planeras komma ombord 20 oktober”, - berättade för FlotProm pressekreteraren vid varvet ”Sredne-Nebskij sudostroitelnyj zavod” Aleksandr Malachov. Efter avslutade varvsprovturer skall fartyg ut på statsprovturer. Varvsföreträdaren tillade, att den nya minsveparen skall överföras till Flottan innan årets slut.

Tidigare har det meddelats, att ”Aleksandr Obuchov” skall påbörja varvsprovturer i oktober. Varvstester vid kaj genomfördes i juli 2015.
Uppgifter från FlotProm
BT-730 ”Aleksandr Obuchov” är en kustminsveparen ur projekt 12700, kodnamn ”Aleksandrit”, avsedd för sök och destruering av minor runt marinbaser säkra avstånd från fartyget.
”Aleksandr Obuchov” är en konstruktion från ”Almaz”, kölsträckt 22 september 2011 vid varvet Sredne-Nevskij sudostroitelnyj zavod i Sankt Petersburg (varvsnummer 521), sjösatt 27 juli 2014.
Fartygets deplacement uppgår till 890 ton, 
längd 61 meter, 
bredd 10 meter, 
hastighet vid fullt deplacement 16,5 knop, 
besättning 44 man. 

För bekämpning av minor använder fartyget olika typer av trålar, samt även fjärrstyrda och autonoma obemannade undervattensapparater.

19/10 Utrustad med robotar ”Kalibr” skall nyaste fregatten genomföra skjutning

Фрегат "Адмирал Григорович"
”Admiral Grigorovitj”

Inom ramarna för statsprovturerna med den nyaste fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”, som kan bära kryssningsrobotar ”Kalibr”, skall det bli skjutningar i Östersjön.
Detta berättade för FlotProm pressekreteraren vid varvet ”Jantar” Sergej Michajlov. Han preciserade dock inte, med vad fartyget skall skjuta, men man får förmoda, att det blir med artilleri, såväl som med robotvapen.

Varvet meddelade, att ”Admiral Grigorovitj” den 18 oktober återvände till Baltijsk efter första utlöpet till sjöss inom ramarna för statsprovturer. ”Alla fartygssystem fungera utan fel. Allt gick utmärkt”, underströk Michajlov.
Nästa utlöp till sjöss kommer att ske under perioden fram till 25 oktober.
Fregatt ”Admiral Grigorovitj” kölsträcktes vid varvet ”Jantar” 18 december 2010, sjösatt 14 mars 2014. Enligt två kontrakt, underskrivna av Rysslands försvarsministerium, skall varvet ”Jantar” bygga en serie om sex fartyg ur projekt 11356 utvecklade av ”Norra konstruktions-byrån / Severnoje projektno-konstruktorskoje bjuro”. Statsprovturerna påbörjades den 14 oktober.
Från början skulle fregatten levereras till Rysslands flotta i augusti 2015, men blev framflyttad på grund av byte av trasiga kylare till huvudmaskinen.
”Admiral Grigorovitj” bör bli det femte ryska ytfartyget, som utrustas med kryssningsrobot ”Kalibr”.  Tidigare har Kaspiska flottiljen använt dessa vapen mot ”Islamiska staten” (förbjuden i Ryssland) på ett avstånd av 1500 kilometer.