Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 30 september 2016

30/9 Il-76MD-90A har blivit flygande maskin för spetsnazDet nya ryska militära transportflygplanet Il-76MD-90A har fått unik radioelektronisk utrustning, som ger besättningen möjlighet att dolt landsätta fallskärmjägare och spetnaz-soldater i ryggen på fienden, utan att upptäckas och oangripbar för fienden. Kärran har förstärkts med optо-elektroniskt system, som gör att flygplanet på något tiotal meters höjd kan flyga nattetid och även i dimma eller kraftig nederbörd. Dessutom har IL-76MD-90A fått ett system, som varnar besättningen för kollision med markbaserade objekt.

-          För närvarande har Il-76MD-90A med sin nya utrustning godkänts av specialkommissionen, som jobbat vid ”Aviastar” i Uljanovsk (fabriken, där man tillverkar Il-76MD-90A), - berättade en företrädare för militären, som följer arbetet. – Alla ombordsystem är redan monterade på en testkärra Il-76MD-90A, som inom en snar framtid skall överföras till testflygningar. Efter avslutade testflygningar skall denna utrustning installeras på alla Il-76MD-90A flygplan som byggs och de som redan är byggda för Rysslands flygvapen (VKS).

Vid De förenade flygfabrikerna (ry. OAK) vill man inte uppge någon tidpunkt för den första flygningen med den moderniserade kärran. Informationskälla bekräftar, att flygplanet fått några nya system, framför allt moderniserade navigationssystem, samt även sambandssystem och egenskydd.

Il-76MD-90A, skall som genomföra testflygningar, det är det första flygande exemplaret av den nya ”flygtransportkärran”, som för första gången flög den 22 september 2012. År 2014 återvände den till fabriken ”Aviastar” i Uljanovsk, där man installerat ny utrustning.

På utsidan skiljer detta flygplan från andra Il-76MD-90A genom opto-leketroniska stationen [på pilotslang ”Bollen” (ry, Sjarik)], monterad i nosen på flygplanet nära styrmannens kabin. Också nära pilotkabinen, i aktern och på vingarna finns sensor-systemet ”President”, som upptäcker strålning från fientlig radar. Och i ”kåporna”, där flygplanets chassi tas in under flygning, har utvecklarna gömt extra kraftaggregat för utrustningen ombord.

Enligt den oberoende militära experten Anton Lavrov har Rysslands flygvapen (ry. VKS) till nyligen haft begränsade möjligheter att fälla spetsnaz-soldater i ryggen på fienden.

-          Ryska flygvapnets Il-76 har ännu inte opto-elektroniska system och är inte utrustade med sådana komplicerade stationer för telekrig/radioelektronisk krigföring, som ”, - förklarade Anton Lavrov. President-S”. Samtidigt har flygplanen för spetsnaz inom USA:s flygvapen hade det ganska länge. Redan under Vietnamkriget användes speciell tilläggsutrustning på MC-130. Senare under 1980-talet, utrustade amerikanarna vanliga transportflygplan C-141 med opto-elektroniska system. Dessa flygplan kunde dolt landsätta soldater under invasionen i Panama och operation ”Desert storm”.
-           
-          Anmärkningsvärt, att under operationerna i Afghanistan år 2001 använde amerikanarna militära transportflygplan MC-130 och C-17 inte bara för landsättning nattetid av last och soldater, utan landade även djupt inne på territorier, som kontrollerades av ”Talibaner”. Några gånger förflyttande ”flygande transportflygplan” små helikoptrar, samt även bränsle och vapen till dem. Helikoptrarna genomförde några nattliga attacker på talibanpositioner, varefter de plockades isär och lastades i transportflygplan, vilka i gryningen flög iväg från Afghanistan. Och år 2003 genomförde USA:s flygvapen en dold landsättning i ryggen på Iraks armé av ett helt tank-kompani, vilket förstärkte förbandet Delta.

30/9 500 mål slog attack-hkp ut vid övningar i Pskovs oblast
Besättningar i Västra milots (ZVO) attackhelikoptrar Ka-52 ”Alligator”, Mi-24 och Mi-8AMTSj slog ut mer än 500 mål, föreställande fientliga kolonner av militär materiel och flygplan på flygfält, vid övningar i Pskovs oblast/län. 

Vid de praktiska etapperna genomförde helikopterförarna övningar såväl enskilt som i grupp med raketer, robotar, bomber och kanoner.

Totalt under skjutningarna användes mer än 300 raketer, cirka 20 högexplosiva bomber och mer än 500 projektiler ur flygkanoner.

Målen var verklighetsnära utförda, för att kunna utvärdera besättningarnas insatser.
Besättningarna övade även eldunderstöd till motoskytte- och tankförband, som slog mot större fientliga styrkor.

I övningsstridsskjutningar deltog mer än 30 besättningar i moderna attackhelikoptrar Ka-52, Mi-24 och transport-attackhelikoptrar Mi-8AMTSj tllhörande Rysslands Västra milos arméflyg.

torsdag 29 september 2016

29/9 ”Admiral Makarov” mot NM i början av oktober


Fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Makarov”.Provturer med den tredje fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Makarov”, som byggts vid varvet ”Jantar”, avslutas. I början av oktober skall hon gå till Rysslands Norra marin (NM) för genomförande av statsprovturer.
  
Enligt ansvarig för provturer vid Jantar-varvet Nikolaj Volov, under utlöpet från 7 till 10 september gjorde fartyget klart programmet med helikopter Ka-27. Utlöpet från 15 till 17 september medgav praktiskt avslut med tester av specialmateriel och huvudmaskin.


21 – 22 september ”Admiral Makarov” ett extra utlöp för slutlig kontroll av specialmateriel och beväpning, varefter fartyget började aktivt förbereda för de förestående statsprovturerna.
”Admiral Makarov” kölsträcktes 29 februari 2012, sjösattes 2 september 2015. Överlämning till Flottan skall genomföras under tredje kvartalet i år.

onsdag 28 september 2016

28/9 Peterburg och Pskov oblast skall få hkp Mi-28N och Mi-35M

Mi-28N ”Nattjägaren” (ry. Notjnoj ochotnik)Innan 2016 års slut skall de nya attackhelikoptrarna Mi-28N ”Nattjägaren” och ”Mi-35M tillföras flygförband, som ligger på territorier i Sankt-Peterburgs och Pskovs oblast. Detta meddelade på onsdagen 28 september chefen för presstjänsten i Rysslands Västra milot Igor Muginov.

ТАСС skriver, att enligt enligt statluga försvarsbeställningen skall militären i Västra milot få tre (ry. zveno) Mi-28N och två (ry. para) Mi-35M.


Attackhelikopter Mi-28N flög för första gången i november 1996, och tillfördes den väpnade styrkorna år 2009. Det är en vidareutveckling av hkp Mi-28, som skapades i gränsen mellan 1970 och 1980-talen. Helikopterna är avsedd för bekämpning av bepansrad materiel, samt även långsamt gående luftmål. Den har femte generationens utrustning och kan genomföra uppgifter alla tider på dygnet och under alla meteorologiska förhållanden.

Mi-35M är en mångfunktionell militär transporthelikopter för att lösa stridsuppgifter, även under svåra meteorologiska förhållanden. Den är avsedd för bekämpning pansarmateriel, eldunderstöd till markstridskrafter, landsättning av soldater, evakuering av skadade, samt även transport i lastrum och på yttre pyloner om totalt 2400 kg.
 

28/9 Jagaren ”Bespokojnyj” skall konserveras vid varvet ”Jantar”Jjagaren ”Bespokojnyj” i en av Jantarvarvets dockorÖstersjömarinens jagare ”Bespokojnyj har ställts i docka vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad för konservering. Fartygets skrov skall förseglas hermetiskt, för att hon skall kunna ligga i sjön utan underhåll av fast besättning.

Onsdag den 28 september meddelade varvets presstjänst, att jagaren kommer att stanna vid varvet i cirka en månad.. Under denna tid skall varvets specialister genomföra arbetet med att konvertera fartyget. Framför allt rör det sig om att ta bort propellrar och vevaxlar, försegla jagarens skrov och målning.


Det är tänkt att ”Bespokojnyj” skall bli ett museum.

”Bespokojnyj” är en jagare ur projekt 956. Kölsträckt 1988 vid varv nummer 190 uppkallat efter A.A. Zjdanov (nuvarande Norra/Severnaja verf) i Leningrad, sjösatt år 1990. Tillfördes Flottan 11 februari 1992. Den senaste tiden har hon legat i reserv i väntan på reparation och modernisering.
 

tisdag 27 september 2016

27/9 Arméflyg i Leningrads och Pskovs oblast övarKa-52
Drygt 30 besättningar i attackhelikoptrar Mi-24 och Ka-52, samt även transport-hkp Mi-8AMTSj ur Västra milots arméflygbrigad, baserad i Pskovs oblast, har påbörjat ombasering till en av de operativa flygplatserna i Leningrads oblast.

Under 4 dagar skall de genomföra flyguppgifter såväl enskilt som i grupp, stridsskjutning med raketer, skjutning med 23-mm kanon och 12,7 mm kulspruta mot olika mål vid speciella övningsfält.
Dessutom, vid en övningsetapp, skall flygarna ge eldunderstöd till motoskytte- och tankförband, som strider med överlägsna ( i antal) fientliga styrkor.

Huvudmålet med dessa övningar är att förbättra flygbesättningarna och stridstillämpning med helikoptermateriel. Dessa övningar förekommer en gång om året och avslutar sommarens övningsperiod för flygande personal.

Övningen är planerad och pågår till veckoslutet.

måndag 26 september 2016

26/9 Litauen siktar mot norskt luftvärnssystem

mobilt luftvärnsrobotsystem NASAMS.


Litauen planerar att lägga ut drygt 100 miljoner euro på köp av den norska luftvärnssystemet NASAMS. Detta meddelade på måndagen 26 september Interfax med hänvisning till nyhetsbyrån BNS.

Enligt uppgifterna skall systemet ge två batterier, vilka bildar ett kompani. För ett batteri räknar man med att köpa två anläggningar för uppskjutning – det är containers, vilka rymmer två robotar. Varje batteri understöds av ett eldledningscenter och radar.
 

Idag har Litauens väpnade styrkor endast luftvärn för kortdistans. Samtal med norrmännen om leverans av NASAMS tillkännagavs redan i maj innevarande år.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – är ett mobilt luftvärns-robotsystem, avsett för bekämpning av flygande mål på låg- och medelhöjd. Systemet är en utveckling av norska företaget Kongsberg tillsammans med amerikanska Raytheon, och kan användas mot kryssningsrobotar.

BNA skriver, att företrädare för Litauens försvar och politiker år 2015 öppet började tala om, att NATO:s luftförsvar inte är tillräckligt för att skydda baltländernas luftrum.

NATO:s jaktflyg i Litauen och Estland är begränsade till endast eskortering av de ryska flygplan, som närmar sig luftrummet.

Litauens försvarsdepartement meddelade i december i fjol, att de initierar ett gemensamt luftvärnssystem för medelhöjd för baltländerna och Polen, och bekräftade, att de konsulterar USA i denna fråga.

26/9 Ryssland slutat flyga med ”rena” Su-24:an
I Ryssland har man slutat flyga med tunga attackkärran Su-24:as basmodell. Flygplanet, som var det sista, tillhörde 43:e självständiga marinflygregementet inom svartahavsflottan på Krim och flög sista gången i slutet av augusti. Kvar inom luft- o rymdstridskrafter och marinflyget återstår endast Su-24M och Su-24MR.

Attackflygplanet Su-34 och mångfunktionella jaktflygplanet Su-30SM kommer att ersätta Suchojs 24:or skriver ”Svobodnaja pressa”.

Su-24 antogs till de väpnade styrkorna i februari 1975.

Su-34 är byggt på basen av tunga jaktflygplan Su-27.

Su-30 – är en sovjetisk/rysk tvåsitsig mångfunktionellt jaktflygplan ur generation 4+ med herrvälde i luften. Det är avsett för bekämpning av luftmål dag och natt, under enkla och svåra meteorologiska förhållanden, och även vid användning av aktiva och passiv störning, blockerar fientliga flygfält på stort djup och verkar mot mark- och sjömål.

Flygplan Su-30SM är utvecklat av konstruktörsbyrån ”OKB Suchoj” och tillverkas vid Irkutsks flygfabrik – en gren av PAO ”Korporatsija ”Irkut”.

26/9 Marin version av ZRK ”Tor” om två år


robot-artillerisystemet ”Kortik” på korvetten ”Steregusjtjij.Elektromekaniska verkstaden ”Kupol” i Izjevsk planerar att slutföra utvecklingsarbetet på en marin version av luftvärnsrobotsystemet (ZRK) ”Tor” till perioden 2017-2018. Denna modifiering skall ersätta ZRK ”Kortik” och ”Kinzjal” på ryska Flottans fartyg., meddelade på måndagen 26 september, generaldirektören på företaget Fanil Zijatdinov.

”Nu pågår arbetet med att förbereda kontrakt för Forskning och Utveckling. Till serietillverkning och leverans kan företaget övergå från 2018-2019”, - berättade han för TASS.Lvrb-systemet ”Tor” är utvecklat för skydd från luftangrepp på taktisk nivå. ”Tor-M2U” är den senaste modifieringen av systemet, en utveckling som påbörjades år 1975. På vissa karakteristika finnes ej dess like i världen. Det kan samtidigt upptäcka mer än 40 mål, bestämma de farligaste, samtidigt bekämpa fyra av dessa. Systemet kan effektivt strida mot små och högmanövrerbara mål. ”Tor-M2U” kan användas i luftförsvarssystem och självständigt.

I systemet ingår en station för upptäckande av mål, en station för ledning/pekande och målföljning av robotar och mål, system för navigering och lägesbestämning, ett autonomt system för el-kraft och åtta luftvärnsrobotar i två uppskjutnings-containrar. Systemet har högt skydd mot störningar. 

Huvudskillnaden mellan ”Tor-M2” och ”Tor-M1” – är att denna förra kan upptäcka flygande apparater, som är tillverkade enligt teknologin ”stealth”.