Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 12 februari 2016

12/2 Frankrike vägrar leverans av minjaktsystem för ryskt minsvepare


Frankrikes stopp av leverans av minsöksystem har medfört försenad leverans av minjaktfartyget ”Aleksandr Obychov”. Detta meddelar informationsbyrån RSN med hänvisning till generaldirektören för varvet Srdene-Nevskij sudostroitelnyj zavod Vladimir Seredocho.
”På det första minjaktsfartyget ”Aleksandr Obuchov” skulle en fransk utrustning – ett minjaktssystem ha installerats. I augusti fick vi information från våra franska kollegor, att de inte kan leverera, då denna utrustning har hamnat under sanktion”, - sade varvschefen, där fartyget byggs.

Alternativ utrustning från annan tillverkare hoppas ”Sredne-Nevskij” få under april månad 2016. Fartyget är färdigbyggt och har baserats vid Leningrads marinbas i Kronsjtadt.
Uppgifter från FlotProm
BT-730 ”Aleksandr Obuchov är en kustminsvepare ur projekt 12700, kodnam ”Aleksandrit”, avsedd för sök och bekämpning av minor runt marinbaser på säkert avstånd från fartyget.
”Aleksandr Obuchov” är ett frojekt från Centrala konstruktörsbyrån ”Almaz”, kölsträckt 22 september 2011 vid varvet ”Sredne-Nevskij” i Sankt Petersburg (varvsnummer 521), sjösatt 27 juli 2014.
Deplacementet uppgår till 890 ton, längd 61 meter, bredd 10 meter, hastighet vid full deplacement 16,5 knop, besättning 44 man. För minjakt/bekämpning kan fartyget använda sig av olika typer av minsvep, och även telestyrda och självgående obemannade undervattensfarkoster.

torsdag 11 februari 2016

11/2 VKS har fått moderniserat strategiskt bombflygplan Tu-95MSRysslands luft- och kosmiska styrkor (VKS) har fått ännu ett moderniserat strategiskt bombflygplan Tu-95MS, meddelade på torsdagen presstjänsten vid ”De förenade flygfabrikerna” (OAK).
”Ännu ett moderniserat Tu-95MS har tillförts VKS. Arbetet inom ramarna för statligt kontrakt har utförts av PAO ”Tupolev” (som ingår i OAK)”, - sägs i meddelandet.
Enligt befälhavaren för Strategiska flyget generallöjtnant Anatolij Zjicharev, är Tu-95MS ”ytterst viktigt” för Rysslands VKS, då detta bombflygplan är en integrerad del i flygkomponenten för Rysslands kärnvapens-”avskräckning”.
”Flyglängden för Tu-95MS är jämförbar med nästa generations flygplan. Tack vare genomfört arbete har man lyckats öka effektiviteten för kärrans ändamål.”, - sade befälhavaren.
Tu-95MS skapades som bärare av ny beväpning – strategiska flygburna kryssningsrobotar med lång räckvidd – och började serietillverkas år 1981, och är en modifiering av det strategiska bombflygplanet Tu-95, som funnit inom Rysslands flygvapen sedan 1957. 

Nu har det flygburna robotsystemet Tu-95MS en avsevärt moderniserad potential i form av nya, mer effektiva robotvapen och utrustning.

onsdag 10 februari 2016

10/2 USA återupptar basen på Island för att kunna följa ryska ubåtar

P-3 ”Orion”.

USA har börjat återupprätta delar av infrastrukturen på flygplats Keflavik på Island. Det beror på, att amerikanska flottan vill kunna följa ryska ubåtar i Nordatlanten.
Periodvis flyger nu till Keflavik ubåtsjaktflygplan P-3 ”Orion”, som deltar i dessa operationer. Modernisering av utrustningen i hangarerna medger att de mer moderna P-8 ”Poseidon” kan delta i sökverksamheten, skriver ”lenta.ru” med hänvisning till USA:s väpnade styrkors tidning Stars and Stripes.


Washingtons officiella kommentarer kan sammanfattas med, att USA bara tänker använda Keflavik stundtals i sökoperationerna efter ubåtar, som är i Nordatlanten. Dock skriver tidningen, att vice försvarsminister Bob Work under sitt besök i Keflavik i september 2015, undersökte kapaciteten vid basen. I isländska massmedia, skriver tidningen, att de diskuteras om USA väpnade styrkor kommer att återuppta en fast bas i Keflavik.
USA:s flygbas i Keflavik byggdes hösten 1942. År 1950 slöts en överenskommelse om fast basering av amerikansk militär där. Basen betraktades som en nyckelfunktion för den militära infrastrukturen i Norra Atlanten under det kalla kriget, där det fanns ubåtsjaktflyg, som följde de sovjetiska ubåtarna. I september 2006 stängdes basen officiellt och överfördes till isländska myndigheter.

tisdag 9 februari 2016

9/2 USAF stridsflyg ska genomföra övningar från finsk flygbasAmerikanskt stridsflyg skall i maj tillsammans med Finlands flygvapen, för första gången starta och lands på finskt territorium, från flygplats Rissala, meddelade på tisdagen den finska nationella televisionen Yle.
Ordföranden i finländska försvarsutskottet Ilkka Kanerva säger, att övningarna skall genomföras inom ramarna för en överenskommelse med NATO om partnerskap. Beslutet om detta har tagits av regeringskommissionen för utrikespolitik och säkerhetspolitik under ledning av president Sauli Niinistö.
Kommissionens ordförande säger, att övningarna visar på amerikanarnas intresse för verksamheten i den europeiska sektorn. ”Det beror på Rysslands ökade aktivitet”, - sade I.Kanerva.
Han anmärkte, att gemensamma flygövningar har genomförts även tidigare, men detta är första gången som stridflyget övar från en finsk flygbas.
Enligt planerna skall 6-8 amerikanska stridsflyg F-15 ur US Air Force (USAF) från Oregon Air National Guard och 70-100 servicepersonal komma till Finland.
Tillsammans med sina finska kollegor skall övningar genomföras i östra delen av Finland och Lappland. Det är inte uteslutet, att även flyg från norska och svenska flygvapnet kommer att deltaga.
Övningarna skall genomföras under perioden 9 – 20 maj.

9/2 Israel har visat robotiserad ubåtsjaktbåt

autonoma ubåts- och minjägaren ”Seagull”.

I Israel har man visat en prototyp till en självgående ytvattensfarkost ”Seagull”, som skall användas för bekämpning av ubåtar och minor.
Båten kan utan besättning under fyra dygn patrullera havsområden upp till 100 km från baseringsplatsen.
Analysprogrammet till båtens sonarer är baserat på data från 135 atomubåtar, 315 diesel-elektriska ubåtar och ubåtar med luftoberoende huvudmaskiner, liksom ett hundratal miniubåtar och undervattensfarkoster. Nästan 50% av studerade flottors ubåtar kommer från länder, som inte tillhör NATO.
Kostnaden för en båt uppskattar tillverkaren – företaget Elbit Systems – till 220 miljoner dollar. Utvecklarna tror, att två av dessa robotiserade båtar kan under ubåtsjakt ersätta en av flottans fregatter.

Längden på båten uppgår till 12 meter. Den är utrustad med två motorer, vilka kan ta upp båten till en hastighet av 32 knop. Vilken beväpning som finns ombord meddelas inte, men på tillverkarens video (se länk nedan)  kan man i fören på båten se en artillerianläggning.

Video: https://youtu.be/5F2oK0o-wyQ

9/2 Ryssland givit Belorus ännu ett parti ZRK S-300

luftvärnsrobotsystemet (ZRK) S-300.
Tre bataljoner av luftvärnsrobotsystemet (ZRK) S-300PS har nu, enligt tidigare överenskommelser mellan Moskva och Minsk, gratis levererats från Ryssland till Vitryssland/Belorus.
Detta meddelar befälhavaren för flygvapnet och luftvärnstrupper i Vitryssland generalmajor Oleg Dvigalev, skriver TASS.

”Nu får vi tredje bataljonen i Borisov”, - sade han. Tidigare har vi från Chabarovsk redan fått två bataljoner S-300PS, vilka skall börja tjänstgöring vid 377:e luftvärnsrobotregementet i Polotsk (Vitebsk oblast).
Befälhavaren betonade, att en fjärde bataljon kommer till Belorusssija i mars detta år. Dvigalev informerade också om, att luftvärnsrobotregementena i Bretsk och Grodno oblast skall få en bataljon var. Dessutom, påpekade han, att ZRK S-300 levereras från Ryssland gratis efter en generalgenomgång och reparation med 5-7 års servicegaranti.

måndag 8 februari 2016

8/2 Ubåt ”Kalina” tar form i metall om ett år

Byggnation av diesel-elektrisk ubåt vid ”Amiralitetsvarven”.

Test-konstruktionsarbeten för att bygga den nya ryska ubåten ”Kalina” kan påbörjas redan nästa år.
”Testkonstruktionsarbeten kan påbörjas från 2017, ubåten kommer att utrustas med anaerobisk huvudmaskin”, - skriver Vzgljad.


Anaerobisk, eller luftoberoende huvudmaskin för ”Kalina” sysselsätter man sig med vid konstruktörsbyrån ”Rubin”. Bänktester med den i land har redan avslutats, tester i sjön är planerade under 2016.
Den ryska anaerobiska maskinen, medger att ubåten kan vara under vattnet upp till 2-3 veckor, och skiljer sig från utländska varianter, framför allt, genom metoden av att få väte. Direkt ombord ubåten kommer det att göras en så kallad reformation [ry. riforming] – en termokemisk sönderdelning av dieselbränsle. Då får man en gas med en 80% andel väte, sägs i en rapport från representanter från ”Rubin” och forskningscentret ”Prikladnaja chimia” (sv. Tillämpad kemi).
Generaldirektören för ”Rubin” har tidigare understrukit, att den konstruerade anaerobiska motorn skulle kunna sättas i en ubåt, som redan ligger på varvets stapelbädd. Då skulle en ubåt ”Lada” kunna få en dylik maskin. Senare blev det bekant, att ubåtar ur projekt 677 skall läggas ned, och finansieringen skall överförras till projekt ”Kalina”.