Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 22 oktober 2016

22/10 ZVO:s artillerister slog ut mål stort som en vattenmelon

Artillerister vid utbildningscentret för unga specialister inom robot trupper och artilleri underställda Rysslands Västra milo (ZVO) har genomfört övningsskjutningar i Nizjegorodskaja oblast. Detta meddelar presstjänsten vid Rysslands försvarsministerium.
Övningarnas svårighetsgrad var hög, då examensuppgiften var att slå ut ett mål stort som en normal vattenmelon. I skjutningarna användes cirka 400 granater.

”Kursanter sköt direkt och ”halvdirekt” eld med 120-mm granatkastare ”Sani”, 152-mm haubits ”Msta-S”, ”Msta-B” och ”Akatsija” på avstånd upp till 2000 meter med minimalt användande av ammunition mot ett mål”, - anges i ett uttalande från myndigheten.

Påminner om, att tidigare har det meddelats, att robottrupper baserade i Burjatien genomfört taktiska övningar.

22/10 ÖM:s fartyg återvänt från Norra Atlanten

korvetten ”Soobrazitelnyj” ur projekt 20380.Östersjömarinens (ÖM:s) fartyg ”Bojkij” och ”Soobrazitelnyj” har återvänt till Baltijsk efter luftvärns- och ubåtsjaktövningar i Norra Atlanten. Detta meddelar Västra milot (ZVO).

”Korvetterna har varit på resa under 15 dygn. Under denna tid har fartygen tillryggalagt mer än 3000 nautiska mil. Under resan har besättningarna på fartygen utfört mer än 10 olika övningar, bland annat gemensamma sambandsövningar, luftvärns- och ubåtsjaktövningar”, - skriver RIA Novosti med hänvisning till presstjänsten.


Besättningar i helikoptrar Ka-27 ur flottans flyg, baserade på korvetterna, har utfört några flygväxlingar i Atlanten, utfört övningar av sök efter fingerad fiendes ubåtar och upptäckt ytmål.
Enligt den militära myndigheten, har fartygen återvänt utan problem.

De mångfunktionella fartygen ur projekt 20380 ”Soobrazitelnyj” och ”Bojkij” tillfördes ÖM år 2011 respektive 2013. Korvetternas deplacement uppgår till 2200 ton, längd – 103,7 meter, bredd – 13 meter, djupgående – 8,6 meter, hastighet – 30 knop, seglationslängd – 3500 nm vid 14 knop, besättning 99 man.

Fartygens beväpning består av 2 fyr-schaktsanläggningar för sjömålsrobot ”Uran”, luftvärnsrobotsystem ”Redut” (12 lvrb), 2 fyr-containers 330-mm anläggningar anti-torpedskyddet ”Paket”, 100-mm artillerianläggning A-190, luftvärns-artillerisystem ”Kortik-M”, bärbart luftvärnsrobotsystem ”Igla”, 2 sexpipiga 30-mm artillerianläggningar AK-630M, 2 granatkastare DP-64. Ombord kan en hkp Ka-27 baseras.
 

fredag 21 oktober 2016

21/10 Ryssland skall köpa ”Mistraler” för symbolisk summa


Bilden visar försvarsminister Antoni Macierewicz .
Enligt Polens försvarsminister Antoni Macierewicz, har en ”tillförlitlig källa” meddelat att en sådan affär förbereds. Ytterligare detaljer om köpet, förutom den föreslagna köpeshillingen, meddelade han inte.

Egypten skall till Ryssland sälja helikopterbärare av typen ”Mistral” för den symboliska summan 1 dollar, sade försvarsministern Antoni Macierewicz i parlamentet.


”Om Egypten inte kommer att göra detta, så kommer det att gynna utrikespolitiska förhållandet”, - citerar Associated Press ministern. Dessutom, enligt Macierewicz, skulle det vara en bra läxa för Ryssland.

”Jag kan inte bekräfta denna information”, kommenterade Egyptens ambassadör i Ryssland Muhammed El-Bardi Macierewiczs uttalande.

Strax före tillkännagivandet av Macierewicz förkastade parlamentet inköp av fransk-tillverkade militärhelikoptrar. Summan av det osignerade kontraktet kan uppgå till 3,5 miljarder dollar.

Överenskommelsen mellan Frankrike och Ryssland om leverans av två fartyg ur klassen ”Mistral” slöts år 2011. År 2014 i samband med situationen i Ukraina stoppades leveransen, och år 2015 annullerades kontraktet. År 2015 såldes ”Mistralerna” till Egypten.
 
21/10 Försvaret får tre flygplan för elektronisk krigföring


Rysslands försvarsministerium skall inom den närmaste tiden få tre flygplan Il-22pp med ett nytt system för elektronisk krigföring och spaning ”Porybsjtjik”, tillkännagav verkställande direktören för Eksperimentalnyj masjinostroitelnyj zavod Aleksandr Gorbunov.


”Nu har statliga tester med en testmodell avslutats med rekommendation om att tillföra flygplanet Il-22pp till Rysslands flygvapen (VKS). I november i år får försvaret ytterligare två flygplan Il-22pp”, - sade Gorbunov på dagen för accepterande av militära produkter.

Han säger, att stör- och spanings-flygplanet Il-22pp med systemet ”Porubsjtjik” kan effektivt bekämpa AWACs-flygplan, luftvärnssystem, samt även drönare.

”Det viktigaste inslaget i systemet är möjligheten av välja ut frekvens, vilket säkerställer stridsberedskapen för de egna radioelektroniska systemen”, - tillade Gorbunov.
 

21/10 PAK FA – halvbror till indiska FGFA

Rysslands luft – o rymdstridskrafter (VKS) skall nästa år få de första fem jaktfdlygplanen ur 5:e generationen (Perspektivyj Aviatsionnyj Kompleks Frontovoj Aviatsii – PAK FA) T50, meddelade chefen för VKS generalöverste Viktor Bondarev. Han säger också, att därefter påbörjas serietillverkning. Men detta är inte den T50, som Ryssland och Indien jobbar med tillsammans.
Rysslands president förklarade vid BRIKS-mötet i Goa, att i detta fallet handlar det inte om någon vidarutveckling av PAK FA, utom om en gemensam rysk-indisk utveckling av ett jaktflygplan ur femtegenerationen (Fifth Generation Fighter Aircraft – FGFA), som en av de mest lästa och auktoritära tidningarna Times of India berättade om i somras med hänvisning till försvarsmyndigheten.

”Indiens försvarsministerium har beslutat skynda på samtalen med Ryssland om ett femte generationens flygplan, för att under innevarande år skriva kontrakt test-konstruktionsarbete, - sade källan till tidningen. Enligt det förberedda projektet, skjuter Indien och Ryssland till verdera 4 miljarder dollar för utveckling att testmodeller, dessas tester och skapande av nödvändig infrastruktur under de närmaste sex åren. Totala kostnaden för att tillverka 127 ensitsiga jaktflygplan i Indien uppgår till cirka 25 miljarder dollar”. En skissprojektering av FGFA är redan genomförd. Den har kostat 295 miljoner dollar, där man löst alla uppkomna frågor, och ryska utvecklare tittat igenom mer än 40 modifieringar, som erbjudits indierna.

Militärspecialisten underströk, att ”Ryssland har inte bara gått indierna tillmötes med tekniska finansiella lösningar”, utan även ”tillåtit Indiens flygvapen köpa en prototyp av FGFA för att genomföra testflygningar reda nu”.

Enligt tidningens källa, ”hittills har det gemensamma projektet hängt i luften, fast första överenskommelsen mellan regeringarna slöts år 2007”, ett hinder är den oklara situationen om att köpa franska Rafale.

”Försvarsministeriet anser, att även om kontraktet om 36 franska jaktflygplan blir av inom den närmaste tiden, så räcker det inte, för att tillfredsställa det indiska flygvapnet”, - sade militärspecialisten.

TASS har meddelat, att jaktflygplanet FGFA är en utveckling av ryska T50 med hänsyn till indiska krav. Indien vill även ha en tvåsitsiga variant av flygplanet och en motor med ökad dragkraft.

onsdag 19 oktober 2016

19/10 Indiska fregatter 11356 får rysk huvudmaskin och BrahMos-robotar


Bilden visar en fregatt ur projekt 11356 tillhörande Indiens sjöstridskrafter.NPO ”Saturn” skall påbörja tillverkning av gasturbinmotorer för den nya serien av fregatter ur 11356, avsedda för export till Indien. Sjömålsrobotarna levereras av BrahMos Aerospace.

”Gasturbinmotorerna för fartygen, åtminstone de, som skall bggas vid varvet ”Jantar”, tillverkas av NPO ”Saturn”, - berättade en källa vid företaget för Flotprom. På så vis levererar Ryssland fullt utrustade fregatter.


Förutom detta skall fartygen utrustas med sjömålrobotar ”BrahMos”, som utvecklats gemensamt av ryska och indiska militära företag.

”På tre indiska fregatter ur projekt 11356 av typen ”Talwar” är dessa robotar redan utrustade, - meddelade en företrädare för BrahMos Aerospace Parvin Patchak. – De fartyg, som skall byggas inom ramarna för den undertecknade överenskommelsen, får också rysk-indiska robotar”.

Kontraktet om tekniskt samarbete mellan regeringarna skrevs under 15 oktober vid BRIKS-mötet i staten Goa (Indien) . Enligt överenskommelsen skall två fregatter byggas i Ryssland vid varvet ”Jantar”, och ytterligare två fartyg i Indien.

Tillägas kan, att förutom tre fregatter ur projekt 11356 finns inom Indiens flotta sex fregatter av typen ”Talwar”, konstruerade av Severnyj PKB  och byggda vid varvet ”Jantar” i Kaliningrads oblast. Fregatter ur projekt 11356 är byggda på erfarenheter från ”Talwarerna”.

19/10 ”Aviastars” kontrakt av Il-76MD-90 med Fömin förlängs?

AO ”Aviastar” för samtal med Rysslands försvarsministerium om förändringar i villkoren för leverans av militära transportflygplanet Il-76MD-90, meddelar flygportalen ”Aerotajm”. 

Enligt uppgifter från ”Aerotajm”, planerar flygfabriken i Uljanovsk förlänga kontraktet med 2 till 4 år. I detta fall är det inte fråga om att minska tillverkningen av flygplan. Enligt nuvarande kontrakt skall ”Aviastar” leverera till försvaret 39 flygplan fram till år 2020.

Ledningen för företaget vill ändra villkoren i kontraktet för att optimera produktionen vid fabriken. 

För närvarande sysslar ”Aviastar”, förutom Il-76MD-90, med program som, sammansättning av komponenter för passagerarflygplanet MS-21 och Il-112V, tillverkning av det första ryska tankflygplanet Il-78M-90A, modernisering av An-124-100 ”Ruslan”, kundanpassa ”Suchoj Superdzjet”, genomföra beställning på Tu-204 för presidentens flyg-förband. 

Dessutom, planerar ”Aviastar” för produktion av ytterligare en modifiering av Il-76 – Il-76TD-90A.

tisdag 18 oktober 2016

18/10 Indien hyr en andra atomubåt, ”Sjtjuka-B” från Ryssland


atomubåten (APL) ”Tjakra” vid överlämningsceremoni 4 april 2012.En källa inom ryska försvarsindustrin har meddelat om underskrift av överenskommelse i staten Goa om leverans till Indien för att hyra en andra atomubåt ur projekt 971 ”Sjtjuka-B”. www.vedomosti.ru skriver, att Indiens sjöstridskrafter får en ubåt från Rysslands flotta, vilken innan leverans skall repareras och moderniseras.

Tidningen säger inte konkret vilken ubåt det rör sig om, men enligt uppgifter från www.lenta.ru, rör det sig om en ubåt, som befinner sig vid varvet ”Zvjozdotjka” i Severomorsk. Tidigare har man i massmedia diskuterat möjligheterna att det skulle bli atomubåten K-322 ”Kasjalot”, som nu repareras i Komsomolsk-na-Amure.Indien har nu en ubåt ur projekt 971 ”Nerpa”, som överlämnades till Indien och fick namnet ”Tjakra”.
Samtalen om leverans av en andra atomubåt har pågått några år. Överenskommelsen om att hyra slöts vid mötet i Goa mellan Rysslands president Vladimir Putin och Indiens premiärminister Narendry Modi. Det var en del av det stora paketet om militär-teknisk samarbete. I paketet ingår kontrakt om leverans av luftvärnsrobotsystemet S-400, fregatter ur projekt 11356 (typ ”Talwar”) och igångsättning av produktion av helikopter Ka-226T.

Ubåtar ur projekt 971 ”Sjtjuka-B” är en serie av mångfunktionella atomubåtar ur tredje generationen, byggda under perioden 1983-2004. Beväpningen består av torpeder, minor, sjömålsrobotar och ”ubåtsjaktrobotar”. De kan skjutas ur fyra 533-mm och fyra 650-mm torpedapparater. ”Sjtjuka-B” kan dyka ned till 600 meters djup. I undervattensläge kan hon komma upp i 30 knop.
För närvarande finns i flottan 11 ubåtar ur denna klass.
 

18/10 Rysslands fjärrflyg får ny befälhavare

Sergej Kobylasj,

Till ny befälhavare för Rysslands fjärrflyg har utsetts generalmajor Sergej Kobylasj, meddelar
Försvarministeriets departement för information och masskommunikation.

Tidigare har han varit chef för flygcentret i Lipetsk, ledde flygvapnets flyg.

Kobylasj föddes 1965 i staden Odessa. Avslutat högre militärflygskolan i Jejsk, Gagarins
militärflygakademi och Generalstabens militärakademi.

Han har tilldelats medaljen för ”Mod”, orden ”för militära förtjänster”, medaljen ”för
Tapperhet” och andra myndighetsmedaljer. För deltagande i kontraterroristoperationer i Norra
Kaukasus under år 2008 tilldelades han titeln ”Rysslands Hjälte”.

18/10 Ubåtarna ”Kolpino” och ”Velikij Novgorod” till SvH-marinen innan årets slutTvå ubåtar, samt även mer än 20 modeller av moderna
vapen skall tillföras Svartahavsmarinen (SvH) och Kaspiska flottiljen, meddelar
presstjänsten vid Södra milot (JuVO).

Den nya materielen kommer till JuVO enligt det federala programmet för ombeväpning av de
ryska trupper. Savrtahavssjömännen får två diesel-elektriska ubåtar ”Velikij Novgorod” och
”Kolpino” ur projekt ”Warsjavjanka”. Dessutom kommer sådan materiel, som en hamnbåt
(möjl hamnminsvepare), kustminsvepare och bogserare, räddningsfartyg, hydrografisk båt.

Förstärkning kommer även på flygsidan, med jaktflygplan Su-24M (?!), attackflygplan Su-
24M och helikopter Ka-27M.

Enligt ombeväpningsprogrammet fram till år 2020 kommer vapen och materiel för sjö-, land-
och flygstridskrafterna inom Rysslands Södra milo att vara utbytta till modern materiel till
70%, och i några fall till 100%.

18/10 SPK-49150 (Östersjöflottan)


Den internationella presentationen av jaktflygplanet MiG-35, som planeras innan årets slut,
bör inte vara sämre, än för det civila flygplanet MS-21, tillkännagav vice premiärminister
Dmitrij Rogozin.

MiG-35 är en mångfunktionell jaktkärra ur generationen 4++, som är en vidareutveckling av
stridsflygplanet MiG-29K/KUB och MiG-29/M/m2. Det första testpartiet av MiG-35 skall
innan årets slut överlämnas till Rysslands försvarsdepartement.

MS-21 är ett civilt flygplan, och här ett militärt, men exportinriktat, så alla måste förstå
arbetet, som man gjort”, - sade Rogozin under ett besök vid MiG-produktionsanläggning.

Han säger, att det är viktigt med att förklara i detalj på utländska marknader för militärt
samarbete, på vilket sätt detta flygplan utmärker sig från sina konkurrenter.

”Vi ser nu en skamlös strid med oss med olagliga metoder, olaglig konkurrens, inte bara av
amerikaner, utan även från våra konkurrenter, så för att vinna, måste vi skapa materiel, som är
huvudet högre, än det som erbjuds av våra konkurrenter”, - tillade Rogozin.

18/10 ÖM fått ny självgående flygkran


SPK-49150 (Östersjöflottan)

En ny självgående flytkran ur projekt 02690 SPK-49150 (SPK- Samohodnyj Plavutjiij
Kran) har förstärkt östersjöflottans (ÖM:s) trängfartygsförband.

Tisdag 18 oktober meddelat ÖM:s presstjänst, att flytkranen SPK-49150 är ett unikt fartyg,
som har större möjligheter att utföra alla typer av lyftarbeten.

Hemmahamn för SPK-49150 blir marinbasen i Baltijsk.

Självgående kran ur projekt 02690 är utvecklad av ZAO ”Spetssudoprojekt” (Sankt-
Peterburg) och avsedd för alla typer av lyftarbeten och transport av last på övre däck.

Fullt deplacement uppgår till cirka 2000 ton,
längd – 50 meter,
bredd – 22 m.
Seglationslängd– 3500 nautiska mil,
självständigt uppträdande – 10 dygn.
 Lyftkapacitet – från 35 till 150 ton.
Besättning – 22 man.

18/10 Brittiska RN och RAF skall möta ryska hangarfartygsgruppen


Hangarfartyget ”Admiral Kuznetsov”.

Sjö- och luftstridskrafter från NATO-länder förbereder sig på tisdagen 18 oktober, för
att vid Storbritanniens kuster möta ryska flottans hangarfartygsgrupp med
hangarfartyget ”Admiral Kuznetsov” i spetsen, som är på väg till östra delen av
Medelhavet.

Interfax skriver, med hänvisning till västliga specialiserade militära sajter, att hangarfartyget
”Admiral Kuznetsov”, tunga atomrobotkryssaren ”Pjots Velikij”, de stora ubåtsjaktfartygen
”Severomorsk” och ”Vitse-admiral Kulakov”, samt även understödfartyg den 18 oktober
närmar sig nordöstra delen av Storbritannien.

Enligt uppgifter från Jane´s Defense Weekly, möts den ryska styrkan av Royal Navys (RN)
jagare ”Duncan”, fregatten ”Ritchmond”, Royal Air Force (RAF) spaningsflygplan RC-135,
kanadensiska patrull o ubåtsjaktflygplan C3-140 ”Aurora”, samt även amerikanska patrull o
ubåtsjaktflygplan P8A ”Poseidon”, vilka är förlagda vid flygbasen Lossiemouth i Skottland.

Dessutom, skall brittiska ”Typhoon”eskortera ryska MiG-29KR, MiG-29KUBR och Su-33 i
händelse av, att de skall öva under passagen längs brittiska kusten i Nordsjön.

Det förväntas även, att den ryska fartygsgruppen en route Medelhavet får eskort av fartyg från
Nederländerna, Frankrike och Spanien.

Västliga militära sajter anser, beroende på väder och hastighet, att hangarfartygsgruppen
kommer att passera Engelska kanalen under torsdag eller fredag.

Tidigare har brittiska Daily Mail meddelat, att Royal Navy övergått till förhöjd beredskap
med anledning av hangarfartygsgruppens passage. Tidningen skriver även, att de brittiska
militärerna förväntar sig övningsskjutningar från gruppen norr om Skottland, innan de går till
Engelska kanalen.

Gruppen lämnade Severomorsk den 15 oktober. Enligt experter, kommer ”Admiral
Kuznetsov” med medföljande fartyg att ankomma östra delen av Medelhavet redan innan 25
oktober. Där skall styrkan understödja ryska soldater i Syrien.

18/10 Nyaste fregatten ”Admiral Essen” en route Sevastopol

SKR (Storozjevoj korabl) ”Admiral Essen"

Den andra fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Essen” har lämnat Baltijsk och går mot
Sevastopol – till sin hemmahamn inom svartahavsflottan.

www.lenta.ru skriver, enligt listan för utländska militära fartyg på Malta, att ”Admiral Essen”
skall befinna sig i La-Valettas hamn under perioden 25-28 oktober.

”Admiral Essen” är den andra fregatten ur projekt 11356 byggd för svartahavsmarinen, som
är en utveckling av exportfregatter av typen ”Talwar”. Hon kölsträcktes vid Pribaltijskij
sudostroitelnyj zavod ”Jantar” den 8 juli 2011, och sjösattes 7 november 2014. Statliga
provturer påbröjades i slutet av januari 2016. De genomfördes i början vid östersjöflottan, och
därefter vid övningsfält vid Rysslands Norra flotta. Sjömännen testade alla fregattens system,
inkluderande vapensystemen. Andreasflaggen hissades 7 juni 2016.

Den tredje fregatten ”Admiral Makarov” är nu på väg till Norra flottans övningsfält för stats-
tester av vapensystem.

Ödet för den andra trojkan av fartyg ur projekt 11356 diskuteras fortfarande. Tillverkningen
av fjärde och femte (”Admiral Butakov” och ”Admiral Istomin”) har stoppats i olika stadier,
den sjätte – ”Admiral Kornilov” har inte officiellt kölsträckts. Detta beroende på sanktioner:
ukrainska företaget ”Zorja-Masjprojekt” har stoppat leveranserna till Rysslands av
gasturbinmotorerna till fartygen.

Den 15 oktober i Goa slöt Rysslands och Indien ett paket av överenskommelser, där leverans
till Indien av fregatter av typen ”Talwar” förekommer. Detaljer meddelades inte, men experter
anser, att man talar om leverans till Indien av den andra trojkan av fartyg ur projekt 11356.

Beväpningen består av artillerianläggning A-190 kaliber 100 mm,
luftvärnsrobot och artilleri-system,
torped- och antitorpedvapen,
samt långräckviddiga robotsystemet ”Kalibr-NK”.

Dessutom kan fartygen medföra helikoptrar Ka-27 och Ka-31.

18/10 Fransk o tysk jakt flyger lågt över Estland tisdag 18 oktFranska jaktflygplan Mirage 2000 stationerade i Sjauliai (Litauen) kommer under tisdagen att flyg på låg höjd över estniskt luftrum tillsammans med tyska Eurofighter Typhoon, baserade på Ämari-basen utanför Tallin, meddelade på måndagen huvudstaben för de estniska försvarsstyrkorna.

”Två Mirage 2000, T-baserade i Sjauljaj, Litauen skall flyga superlågt under tisdagen. Flygningarna kommer att genomföras under andra halvan av tisdagen på höjder ned till 152 meter, 500 fot, och långt från bebyggda trakter”, - sägs i meddelandet.

måndag 17 oktober 2016

17/10 OPEN SKIES – flygningar

Ungern, Kanada och USA flyger tillsammans över ryskt territorium


Under perioden 17 – 21 oktober genomförs en gemensam mission av Ungern, Kanada och USA  inom ramarna för ”Open skies” över ryskt territorium i en An-26.

Under flygningarna finns ryska specialister ombord för kontroll av flygrutt och användning av godkänd apparatur (fotoutrustning).
  


Ryssar flyger drygt 4000 km över USA:s territorium

 

Rysslands skall genomföra ”Open skies” flygningar i en Tu-154MLk-1 över USA. Flygningen skall genomföras under perioden 17 – 22 oktober från ”Open skies”-flygplatsen Trevis (staten Kalifornien). Maximal längd uppgår till 4250 kilometer.
Den ryska maskinen skall flyga enligt en överenskommen rutt, och amerikanska specialister följer med ombord och skall kontrollera att rätt apparatur används.
Detta är Rysslands 36-e Open skies-flygning under 2016.

17/10 Flygreg i Rysslands Västra milo får världens starkaste helikopter
Världens största, den ryska mångfunktionella transport-luftlandsättningshelikoptern Mi-26, utrustad med ny radioelektronik och navigationsutrustning, har tillförts blandflygregementet i Rysslands Västra milo (ZVO), förlagt i Leningrads oblast, meddelades till RIA Novosti på söndagen vid en presskonferens vid ZVO  av chefen för presstjänsten överste Igor Muginov.

”Med den nya radioelektroniska och navigationsutrustningen kan man lösa uppgifter även under svåra meteorologiska förhållanden under alla tider på dygnet”, - sade Muginov.

Han påpekade, att helikoptern i lastrummet kan last upp till 20 ton och transportera den upp till 800 kilometer från basen. Ombord ryms upp till 82 soldater med full utrustning.

Helikoptern kommer i olika modifieringar – för militär transport, passagerare, civil transport, ”flygande kran”, sjuktransport, samt även för sök- och räddningsoperationer och evakuering av transporthjälpmedel med en vikt av upp till 20 ton, hängande under helikoptern.

17/10 ”Ryska riddarna” fått nya kärror
Jaktflygplan Su-30SM, tillverkade i Irkutsk, har anlänt till flygplatsen Kubinka utanför Moskva för högtidligt överlämnande till uppvisningsgruppen ”Ryska riddarna” (ry Russkie Vitjazi”. Piloterna själva hämtade fyra maskiner vid flygfabriken i Irkutsk och landade dem på Kubinka. Detta meddelar IA IrkutskMedia med hänvisning till TV-kanalen ”360”.

”Det är ett modernt flygplan, som utmärkt sig positivt på många håll, även i Syrien. 10-15 år framåt i tiden kommer det inte finnas dess like, och med dessa skickliga piloter fördubblas överlägsenheten. Jag tror, att detta är vårt flygs framtid”, - sade flygvapenchefen Viktor Bondarev.
Under de närmaste månaderna kommer piloterna att lära sig maskinerna och testa dessa på sin hemmabana. Först därefter kommer åskådare att få se flygshow.

17/10 Putin berättat om S-400-affären med Indien
Kostnaden för luftvärnsrobotsystemet S-400 till Indien kan räknas i miljarder dollar, samt kommer att förbättra det rysk-indiska robotsystemet ”Brahmos”, tillkännagav president Vladimir Putin.

Han säger, att det militär-tekniska samarbetet mellan Ryssland och Indien befinner sig på en hög nivå.
”Det kan sammanfattas med, att vi inte bara skall sälja moderna vapen till Indien, utan även syssla med gemensam utveckling. S-400 ”Triumf” är en miljardaffär, det är miljarder dollar. Sedan, förstår ni, skall vi förbättra robotsystemet ”Brahmos”, då det skall bli ett system för mark-, luft- och sjöbasering. Vi har kommit överens om, att vi skall öka dessa systems räckvidd. Vi skall tillsammans arbeta med femte generations flyg . T-50”, - sade Putin under BRIKS-mötet i Goa.

Han noterade, att kvaliteten på förbindelserna mellan Moskva och Delhi inom detta område karaktäriseras av, att Ryssland hjälper Indien att tillgodogöra sig ytterligare kompetens.

”Ryssland har organiserat sammansättning och tillverkning av de senaste T-90 tanksen och flygplan Su-30”, - tillade den ryske presidenten.

17/10 Överenskommelse om fast rysk marinbas i Tartus under 49 årBilden visar hamnen i Tartus

Överenskommelse om en fast rysk marinbas i Tartus kan komma att antas av statliga Duman om en månad. Överenskommelsen skall slutas över 49 år. Detta meddelar på måndagen 17 oktober RBK enligt en källa i parlamentet.

Tidigare, 10 oktober, tillkännagav, statssekreteraren, vice försvarsminister Nikolaj Pankov, att Ryssland planerar en fast marinbas i syriska hamnen Tartus. Han sade att dokumenten är redan förberedda och skall genomgå procedurer i myndigheter för överenskommelse.
 

Vi påminner om, att ryska flottans underhållsplats i Tartus för första gången dök upp år 1971 efter en överenskommelse mellan Sovjetunionen och Syrien. Här reparerades, bunkrades och fyllde på sina förråd o.s.v.  5:e operativa (Medelhavs) eskaderns fartyg, Medelhavseskadern upplöstes efter Sovjetunionens sönderfall år 1991, men underhållsplatsen i Tartus behölls.

I början av oktober ankom ett batteri luftvärnsrobotsystem S-300, som utgupperades för skydd av hamnen i Tartus och fartyg ur ryska flottans operativa fartygsförband.

Just nu består ryska fartygsgruppen i Medelhavet av upp till tio fartyg av olika slag. Lördagen, 15 oktober, lämnade Severomorsk slaggruppen med tunga flygplanskryssaren ”Admiral Kuznetsov” i spetsen. I gruppen ingår även tunga atomkryssaren Pjotr Velikij”, stora ubåts-jaktfartygen”Vitse-admiral Kulakov” och ”Severomorsk”, samt även understödsfartyg. Förbandet är på väg till östra delen av Medelhavet, där, som det väntas, skall ansluta till Rysslands Flottas fasta operativa ”förening”.
 

17/10 Ryska Flottan lär sig skjuta fartyg med lv-robotar


Korvetten ”Soobrazitelnyj” ur projekt 20380.Bara under de senaste månaderna har korvetten ”Soobrazitelnyj” två gånger under övningar använt luftvärnsrobotsystem (ZRK) för att bekämpa ytvattensmål, fastän ZRK är i första hand gjorda för att slå ut luftmål. Experter förklarar varför besättningar föredrar luftvärnsrobotar i stället för sjömålsrobotar.

”För det första, är reserven av sjömålsrobotar begränsad. För det andra, olika mål: bekämpa en kryssare med ZRK gör naturligtvis ingen, men för att slå ut en piratbåt är det fullt möjligt”, - förklarade experten Prochor Tebin.


Han menar, att användande av ZRK för skjutning mot ytvattenmål kan passa mellan artilleri och sjömålsrobotar: ”Det finns situationer, när, till exempel, en fullvärdig sjömålsrobot är onödig, och artilleriet av någon anledning inte är effektivt för att slå ut ett mål, då det manövrerar eller kommer från fel vinkel”. I sådana fall kan det rättfärdigas att använda luftvärnsrobotar, som i kostnadsförhållandet till antalet är mindre (alltså, som är billigare). ”För en och samma summa kan man köpa åtta stora sjömålsrobotar eller 24 små luftvärnsrobotar”, - anser experten.

Luftvärnsrobotar har mindre kraft, än sjömålsrobotar, men kan orsaka stor skada, då de har splitterkapacitet. ”Splittret delas och träffar målet över en stor yta”, - sade han. Till skillnad från sjömålsroboten, kan luftvärnsroboten inte slå ut fartyget, men den kan tillföra avsevärd skada.
En anonym specialist säger: ”Inga vapen kan till 100% skydda ett fartyg. Sjömålsrobotar det är bra, men vad skall du göra när de tar slut i striden? Möjligheten att använda ZRK för att slå ut sjömål är behändigt. Så att öva detta – det är ett viktigt element i stridsutbildning”.

Vi påminner om, att besättningen på östersjöflottans (ÖM:s) korvett ”Soobrazitelnyj” flera gånger genomfört taktiska övningar där de skjutit med luftvärnsrobotar vid ÖM:s övningsfält. Man sköt med ZRK mot mål, som föreställde fientligt fartyg.

En av de mest kända exemplen där man använt ZRK mot ytfartyg genomfördes under sjöstrider under konflikten i Sydossetien: 10 augusti 2008 nära Abchasiens kust använde ryska Flottans lilla robotbåt ”Mirazj” robotsystemet ”Osa-M” för att sänka en mindre båt ur Georgiens flotta.