Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 20 augusti 2015

20/8 Rysslands militär skall få tre marina ”Pantsir-M”

”Pantsir-S” (den landbaserade, S=ry. Suchoputnyj)

Rysslands försvarsministerium har lagt en beställning på marina versionen av luftvärnsrobot-kanonsystemet (ry. ZRPK) ”Pantsir-M”
Det säger generaldirektören för holdingbolaget ”Vosokototjnye kompleksy” Aleksandr Denisov.

”Försvaret har skrivit kontrakt om köp av tre marina ZRPK ”Pantsir-M” (ry. M=morskoj) – sade Denisov.
Tidigare, i juli 2015, blev det bekant, att fartygsmodifieringen av systemet ”Pantsir” börjat serietillverkas. Dessutom meddelades, att systemet börjar tillföras de väpnade styrkona från år 2016, anmärker lenta.ru.
Landversionen (S) av ”Pantisr” är utvecklat av ”KB priborostroenija” i Tula. De första versionerna utvecklades redan i början av 1990-talet och har exporterats till Förenade Arabemiraten.  ZRPK är utrustat med snabbskjutande 30-mm automatkanoner och styrda robotar. Systemet är avsett för luftförsvar i närzon mot lågflygande flyg (samt även kryssningsrobotar).
Marina versioner av systemet – ”Pantsir-M” – kan utrustas med robotar från landversionen, samt även den framtida roboten ”Germes-K”, som kan går upp till 100 km. Det är tänkt att den marina versionen skall tillföras jagare ur projekt 956, stora ubåtsjaktfartyg ur projekt 1155 och robotkryssare, när dessa fartyg kommer in för stora reparationer och moderniseringar under 2020-talet. 

Dessutom skall ”Pantsir-M” ersätta ”Kortik” som sista post i luftförsvaret på hangarfartyget ”Admiral Kuznetsov”. Åsså skall de sättas ombord på ryska Flottans nya fartyg, inkluderande universella landstigningsfartyg och framtida jagare ur projekt ”Lider”.

20/8 Taktiska flygövningar med hkp inom ÖM har börjatI Kaliningrads län/oblast har flygtaktiska övningar (LTU) påbörjats. Där deltar drygt 10 besättningar i attack- och transporthelikoptrar Mi-24 (bilden) och Mi-8 ur östersjömarinens (sv.ÖM ; ry BF) flyg.
Under övningarna skall piloterna göra mer än 20 uppstigningar, genomföra ett tiotal robotskott och stridsskjutningar med kulsprutor.
Vid övningar skall besättningar lösa uppgifter som luftstrid, verksamhet i grupp och gemensam attack mot mål, eldunderstöd till fartygsgrupper och förband ur ÖM:s kustförsvars-styrkor.
Markpersonalen skall lösa uppgifter som, att säkerställa radioförbindelser, radarövervakning, ge information till stridsledningen, samt förbereda start- och landningsbanor, tanka helikoptrarna och maskera flygmateriel och markmedel.
De planenliga övningarna pågår till slutet av denna vecka

20/8 ”Admiral Grigorovitj” till Flottan minst en månad sent

Fregatt ”Admiral Grigorovitj”

Leveransen av fregatt ”Admiral Grigorovitj” till Rysslands Flotta blir minst en månad försenad på grund av byte av defekta kylare till huvudmaskin.
Detta meddelar RIA Novosti torsdag den 20 augusti med hänvisning till varvet ”Jantars” pressekreterare Sergej Michajlov.


”Admiral Grigorovitj” är den första fregatten ur projekt 11356, tidigare har meddelats, att hon skulle tillföras Flottan i augusti detta år. Huvudmaskinen för den ryska fregatten levererades av Ukraina innan det militär-tekniska samarbetet med Rysslands bröts.
Leverans till Flottan kommer inte att ske under augusti månad, då ”Admiral Grigorovitj” nu endast ska avsluta varvsprovturerna, där har det varit problem med kylaggregaten till huvudmaskinen, och det blev tvunget att byta dessa, vilket medfört försening”, - sade Michajlov.
Han tillade, att fartyget inte kan levereras före september månad, då fregatten efter varvsprovturerna skall genomgå programmet för de statliga provturerna.
Totalt är 6 fartyg ur projekt 11356 planerade, de skall alla tjänstgöra inom Rysslands svartahavsflotta. Byggnationen av den andra fregatt-trojkan försenas med anledning av att Ukraina vägrar leverera flera gasturbinmotorer för fartygen. Serietillverkning i Ryssland av dylika gasturbinmotorer väntas påbörjas under år 2018.
Fregatter ur projekt 11356 har ett deplacement om 4000 ton, hastighet om 30 knop, självständigt uppträdande 30 dygn, besättning 200 man. Vapenbestyckningen består av kryssningrobotar ”Kalibr” eller ”Oniks”, 100-mm artillerianläggning, luftvärnssystem ”Kortik”, torpeder med kaliber 533 mm, en helikopter Ka-31.

onsdag 19 augusti 2015

19/8 Femte ”Warszavjankan” för Vietnam avslutat för provturen till sjöss

Ubåten HQ-186 ”Danang"

Stora ubåten HQ-186 ”Da Nang” ur projekt 636.1, byggd vid ”Amiralitetsvarven” för Vietnams sjöstridskrafter har avslutat första utlöpet till sjöss och återgått till varvet.

Detta är den femte ubåten ur detta projekt. Den första HQ-182 ”Hanoi” levererades till Kamran 31 december 2013. Officiell mottagningsceremoni av diesel-elektriska ubåten genomfördes 15 januari 2014. Den andra HQ-183 ”Hosjimin” ankom Kamran 19 mars 2014. Tredje HQ-184 ”Haifon” ankom Vietnam 28 januari 2015. Fjärde kom till Kamran i slutet av juni. Den sista ubåten i serien förbereds just nu för sjösättning.
Kontraktet om sex ubåtar ur projekt 636.1 till Vietnam skrevs under 15 december 2009 och uppgår till 1,8 miljarder dollar. Totala kostnaden inkluderande nödvändig infrastruktur bedöms till 3,0 – 3,2 miljarder dollar.
Diesel-elektriska ubåten HQ-186 ”Chanchoa” kölsträcktes vid ”Amiraltejskie verfi” 1 juli 2013 och sjösattes 28 december 2014. Sjätte ubåten HQ-187 ”Baria-Vungtau” kölsträcktes 28 maj 2014, dess leverans till Vietnams ubåtsflotta är beräknad till år 2016.
Data från Flot Prom
Ytdeplacement – 2350 ton; 
UV-deplacement – 3100 ton
Hastighet ytläge – 11 knop; 
Hastighet u-läge – 19,8 knop; 
ekonomifart – 3 knop.
Arbetsdjup – 240 meter; 
maxdykdjup – 300 meter
Längd – 73,8 m; 
bredd – 9,9 m; djupgående, 
medel – 6,2 meter.
Beväpning: sex förliga torpedapparater kaliber 533 mm, totalt antal torpeder eller robotar – 18 eller 24 minor. Robotsystemet är Club-S.
Självständigt uppträdande – 45 dygn.
Besättning : 57 man.

19/8 Hamnbogserare ”RB-366” för ÖM avslutat varvsprovturer

”RB-366” ur projekt 90600


Efter statliga tester av bogseraren ur projekt 90600 blir det leverans till beställaren, sägs i ett meddelande från varvet ”Pella”, som kommit till redaktionen på Flotprom.
Data från FlotProm
Längd – 25,4 meter; Bredd - 8,8 m; Djupgående – 4,2; Hastighet – 11,8 knop;
Klas: KM *Arc4 R3 Aut3 Tug enligt klass PC;
Framdrivningssystem: BPK US 155 från Rolls-Royce, VFSj i dysan;
Effekt: 2 x 746 kWt vid 1800 varv/min, Caterpillar C32.
Fartygets däcksutrustning består av en förlig elektro-hydraulisk ankar-bogser vinsch Fluidmecanica med en dragkraft om 10 ton och återhållande kraft vid broms om 847 kN (=kiloNewton), samt även en bogerkrok SWL 23 ton, som är snabbverkande.
På bogseraren finns även en kran av typen Palfinger, PC 2300, som kan lyfta 150 kg vid en längd av 5 meter. För brandbekämpning finns ett yttre eldsläckningssystem från företaget FFS (kapacitet 800 m3,  2 vattenkanoner,  vattenslöjsystem.)

tisdag 18 augusti 2015

18/8 ÖM påbörjat ubåtsjaktövningar i Östersjön

ÖM:s flaggskepp jagaren ur projekt 956A ”Nastojtjivyj”

En ubåtsjaktstyrka ur östersjöflottan (ÖM) har börjat ubåtsjaktövningar i Östersjön. Detta meddelar presstjänsten vid Rysslands Vöstra milo till RIA Novosti

”Ubåtsjaktstyrkan gick till sjöss för planenliga övningar vid övningsfält i Östersjön” – sägs i meddelandet.
Under övningarna skall en mängd uppgifter lösas – sök av fingerad fiendes ubåt och destruering av denna ubåt med hjälp av befintliga ubåtsvapen, sägs i meddelandet. Diesel-elektriska ubåten ”Vyborg” spelar rollen av en fingerad fiendes ubåt.
Dessutom skall besättningarna slå tillbaka attacker från luften, som kommer på olika höjder och riktningar.
Antisabotageförsvarsövning på en oskyddad redd blir den avslutande tappen för fartygen i denna övning.

18/8 Marocko tänker köpa ”Amur”-ubåtar

Diesel-elektrisk ubåt ur projekt 677E (”Amur-1650”)

Under det förestående, innan årets slut, besök till Ryssland av Marockos kung Muhammed VI kan kontrakt skrivas om leverans av ubåt av typ ”Amur-1650” ur projekt 677E till den kungliga flottan.
Enligt uppgifter i amerikanska Wold Tribune, ”har samtal om detta förts sedan år 2013 i några etapper”, skriver ”Interfax-AVN”.
Den regionala internet-sajten www.afrik.com säger, att kostnaden för köpet kan uppgå till cirka 300 miljoner euro.
Några ryska experter inom rysk skeppsbyggnad anser att en dylik affär kanppast är trolig, då Marocko traditionellt köper militär materiel i västliga länder, framför allt i Frankrike och USA. Exemdpelvis, så köte kungadömet nyligen i Frankrike en mångfunktionell robotbestyckad fregatt av typen FREMM. Samtidigt planerar grannen Algeriet att till år 2018 att ha sex ubåtar ur projekt 636.
Flotproms uppgifter
Enligt uppgifter från konstruktionsbyrån ”Rubin”, har ubåt ”Amur-1650” mindre deplacement är ubåtar ur projekt 636. Dess egenhet är möjligheten att skjuta robotar mot sjö- och landmål, upp till sex stycken, har modern radioelektronisk beväpning och hydroakustiska system med unik ljudpejlantenn, som på stort avstånd kan upptäcka mål med speciellt svagt ljud.
Akustiska ljudfältsnivån på ubåt ”Amur-1650” är några gånger mindre, än på ubåtar ur projekt 636, vilka idag räknas som de tystaste i världen. Ubåten är utrustad med radioelektronisk beväpning ur en ny generation.
Det är tänkt att ubåten skall utrustas med luftoberoende maskin med elektrokemiska generatorer, vilket avsevärt ökar självständigt uppträdande i u-läge och seglationslängden. En dylika anläggning med reservreagenter placeras i en speciell avdelningsmodul, vilken kan byggas in i ubåten under byggnationen, eller vid reparation eller modernisering. Ubåten kan användas i alla områden på världshaven, utom i områden med istäcken, vid alla meteorologiska förhållanden, i grunda och djupa farvatten.
Data: 
beväpning – 18 robotar, torpeder eller minor, 
besättning – 35 man, 
max-dykdjup – 300 meter, 
självständigt uppträdande – 45 dygn, 
längd – cirka 70 meter.