Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 27 juni 2014

Ryskt militärflyg längs Lettlands gräns

17 juni 2014
Tisdag den 17 juni identifierades åtta ryska militära flygplan vid Lettlands gräns, informerar Lettlands väpnade styrkor.
På morgonen den 17 juni gick en NATO-kärra, Typhoon”, upp till den lettiska gränsen utan att lyckas identifiera sidnumren på kärrorna.
Över neutralt vatten i Östersjön, nära lettiska territorialvattensgräns, identifierades sju ryska militära flygplan – fyra ”Su-27” och en av vardera ”A-50”, ”Tu-22M” och ”An-26”.

torsdag 26 juni 2014

VDV-förbandet i Kaliningrad har omgrupperat

17 juni 2014
Inom ramarna för övningarna, som pågår i Kaliningrads oblast, har en kompanitaktisk grupp från det stora luftlandsättningsförbandet [VDV – Vozdusjno.Desantnye Vojska] i Pskov, efter att ha genomfört spaningsuppgifter, genomfört en marsch till ett nytt område för Västra milots styrkor.

Dessutom inom ramarna för övningarna har mer än 200 luftlandsättningssoldater genomfört en 4-timmars övning på östersjömarinens (ÖM) marininfanteris luftlandsättningsplats för att förbereda för en möjlig luftlandsättning med fallskärmar.

Fram till nu har luftlandsättarna övat skydd av kust från fientlig landsättning tillsammans med ÖM:s marininfanterister samt stoppande och utslagning av olagliga väpnade formeringar.

Luftlandsättning av VDV-trupper i Kaliningrads oblast är operativt direkt underställt befälhavaren för Rysslands Västra milo.

onsdag 25 juni 2014

ÖM marininfanteri övar med luftlandsättare från Pskov

16 juni 2014
Soldater ur ÖM:s kustförsvarsstyrkor har tillsammans med förband ur luftlandsättningstrupperna i Pskov, hittransporterade i flygplan Il-76 har börjat öva sök, upptäckande, blockering och utslagning av spanings-diversionsgrupper från en fingerad fiende.
Motoskytteförband ur ÖM:s kustförsvarsstyrkor har utrustad fältledningsplatser, fortifierat, maskerat platser och militär materiel, som för närvarande befinner sig i ständig beredskap för att kunna likvidera en fingerad fiendes spanings-diversionsgrupper.
För att snabbare upptäcka dessa illegala beväpnade formeringar används ”radioelektronisk strid” för att kunna upptäcka fiendens radiosamtal och bestämma deras geografiska position.
Alla uppgifter samlas vid ledningsstaben, varefter de analyseras och kontrolleras, för att senare besluta vilka motoskytte- och luftlandsättningsförband som skall sättas in.

För att utbilda personalen att lösa stridsuppgifter under modern konventionell strid har man på alla övningsfält byggt upp komplicerade ”måltavelsförhållanden”.

ÖM:s förband utsatta för kraftiga luftanfall

16 juni 2014
Inom ramarna för den gemensamma övningen med Östersjömarinen (ÖM), Luftlandsättningstrupperna (VDV) och Rysslands luftstridskrafter (VVS), som pågår i Kaliningrads oblast, har stridsförband ur ÖM:s Luft- och Rymdförsvar (VKO) tillsammans med flottans flyg avvärjt en våldsam attack från en fingerad fiende.

Stridsförbanden utgrupperade till bestämda områden, där de satte upp luftvärnsrobotsystem S-300 i stridsordning för att upptäcka och slå ut luft- och ballistiska mål, vilka imiterades av verkliga mål.

Situationen i luften försvårades av massiva anfall från jakt-attackkärror Su-34, tunga attackkärror Su-24, transportplan An-26, transport-stridshelikoptrar Mi-24 och Ka-27 helikoptrar, som spelade rollen av den fingerade fienden på alla höjder och alla hastigheter, samt även med hjälp av radio-elektronisk strid.
Under övningarna genomförde fienden flyganfall med upp till fyra mål i minuten. För att slå ut anfallande kryssningsrobotar skickades flottan upp sina jaktflygplan Su-27.

Besättningarna i flygplanen lyckades i luftstriden slå ut alla målen med hjälp av flygstridsmedel. Fiendens flyg förintades med robotskott från luftvärnsrobotsystem S-300 – stridsbesättningarna genomförde elektroniska skott mot luftmålen.

MPK ”Zelenodolsk” sänkte fientlig ubåt

16 juni 2014.
Lilla ubåtsjaktfartyget [ry. MPK- Malyj Protivoladotjnyj Korabl] ”Zelenodolsk” har framgångsrikt i Östersjön löst uppgiften, att söka, upptäcka och sänka en fingerad fiendes ubåt.
Ubåten sänktes med hjälp av ubåtsjaktgranater – system RBU – och torpedvapen, som fartyget är utrustat med.
Dessutom har fartyget under övningarna genomfört artilleriskjutningar mot luftmål, liksom olika övningsmoment ombord fartyget.

Inom ramarna för övningarna har 24 strids- och trängfartyg löpt ut till sjöss. Fartygsförbanden skall skydda Ryska Federationens riksgräns, skydda kommunikationer till sjöss och säkerheten för fartygstrafiken, organisera luftförsvar, söka och upptäcka fientliga yt- och undervattensfartyg.
Källa: http://www.navy.ru/news/navy/?ELEMENT_ID=167000

25/6 Radar vid Kaliningrads kust kollar Västeuropa o Nordatlanten

 Voronezj DM

I Kaliningrads oblast har statliga tester påbörjats med den militära radarn ”Voronezj DM”. Byggnationen av stationen startade redan år 2010. Förutom själva radarn finns på 136 hektar även en militär förläggning med social infrastruktur. Efter avslutade tester, vilka väntas pågå under tre månader, kommer stationen att överlämnas till militären. Dess kapacitet medger registrering av uppskjutningar och målföljning av robotar, samt även flygplan på avstånd upp till 6000 kilometer. På så sätt kan radarn vid Kaliningrads kust kontrollera allt flygetyg över Västeuropa och Norra Atlanten.

Su-34 och Su-27 från Voronezj och Tver till Kaliningrads län


11 juni 2014
Trupper ur östersjömarinen [ÖM], Luftlandsättningstrupperna och Rysslands flygvapen, som deltar i övningarna under ledning av befälhavaren för Rysslands Västra milo i Kaliningrads län, avslutar utgruppering till övningsområdet och påbörjar förberedelserna för de gemensamma övningarna.
För att förstärka flyggruppen i Kaliningrad har en grupp Su-27 från Tvers oblast ombaserat. Idag kommer till flygplatser i Kaliningrads oblast de nya Su-34 och spaningsflygplan Su-24MR från Voronezj oblast. I beredskap för luftpatrullering i övningarna finns bombflygplan Tu-22M3 ur Fjärrflyget. För ledning i luften och luftspaning deltar en AWACS-plan A-50.

Under senaste dygnet har en blandad fartygsstyrka om 24 stridsfartyg och trängfartyg ur ÖM löpt ut i Östersjön. Fartygsförbanden skall säkerställa landets gränser, skydda marina kommunikationer och säkerheten för sjöfarten, organisera luftförsvar, söka efter fientliga fartyg och ubåtar. Under verksamheten till sjöss har besättningen på den nyaste korvetten ur projekt 20380 ”Soobrazitelnyj” skjutit luftvärnsrobotar och framgångsrikt bekämpat ett sjömål.
Förband ur ÖM:s marininfanteri har utgrupperats till områden, där de börjat utrusta fältledningsplatser och befästningar, göra klart för skydd av kusten mot en fingerad fiendes landstigning, stoppa och slå ut olagliga beväpnade formeringar.

Övningarna i Kaliningrads län sammanfaller med straten av de i Europa internationella övningarna ”Saber Strike-2014” och ”Baltops-2014”.
Antalet man och materiel vid övningarna i Kaliningrad är likvärdiga med de, som NATO-länderna använder i de gränsnära övningarna.
Källa: http://www.aviaport.ru/digest/2014/06/11/291713.html

”Soobrazitelnyj” slog ut sjömål medelst lv-robotsystem ”Redut”


11 juni 2014
Besättningen på östersjömarinens (ÖM:s) nyaste korvett ur projekt 20380 ”Soobrazitelnyj” har för första gången genomfört en taktisk övning med bekämpning av ett ytvattensmål med en luftvärnsrobot.
Skjutningen mot sjömålet, som imiterade ett fientligt fartyg, enomfördes med hjälp av det marina luftvärnsrobotsystemet ”Redut”.
Roboten som sköts från korvetten slog framgångsrikt ut sjömålet. Skjutningen genomfördes under svår radiostörning, som kom från en fingerad fiende.
ÖM:s övningsområde, där övningen genomfördes, var stängd för civil sjöfart. Övervakningen sköttes av cirka 10 ytstridsfartyg och båtar från trängflottan, vilka tog hand om säkerheten under övningen.

I början av juni 2014 genomförde besättningen på ”Soobrazitelnyj” och ett robotskott med ”Redut”, då de slog ut en kryssningsrobot, som skulle föreställa en robotattack från en fingerad fiende.
Källa: http://www.navy.ru/news/navy/?ELEMENT_ID=166925

tisdag 24 juni 2014

Fallskärmsjägare med tp-kärror från Pskov till Kaliningrad


Förband ur Rysslands luftlandsättningstrupper (VDV), som deltar i övningar under ledning av befälhavaren för Rysslands Västra milo i Kaliningrads oblast/län, har påbörjat transporten till övningsområdet.
Militära transportflyget (VTA) genomför transporten av stridsmateriel och personal ur VDV till övningsområdet. Vid flygplats ”Kresty (Pskovs oblast/län) har ilastningen av personal och stridsmateriel ur i Il-76:or ur VTA avslutats.
Under ett dygn kommer mer än 15 flygningar för operativ transport av förband ur VDV att genomföras till området för stridsövning.
Idag har en fartygsstyrka om 24 stridsfartyg och trängfartyg ur östersjömarinen (ÖM) utgrupperats i Östersjön. Fartygsförbanden genomför uppgifter för att säkerställa Ryska Federationens gränser, skydda sjökommunikationer, organisera luftförsvar, sökning efter fientliga ytfartyg och ubåtar.

Förband ur ÖM:s marininfanteri har genomfört marsch till bestämda platser, där de vid övningsfält i Kaliningrads oblast börjat utrusta ledningsplatser och fortifikation, för att skydda kusten frånfientlig landstigning och utslagning av olagliga beväpnade formeringar.
För att förstärka flyget har en grupp jaktflygplan Su-27 skickats till Kaliningrads oblast.

Övningarna i Kaliningrads operationsriktning pågår samtidigt med starten i Europa av de internationella övningarna ”Saber Strike-2014” och ”Baltops-2014”.

Antalet trupper och materiel som Rysslands försvar skickat till Kaliningrads län kan jämföras med de trupper och vapen, som NATO-länderna använder i de gränsnära övningarna.
Källa: http://www.aviaport.ru/digest/2014/06/11/291723.html

Bogseringen av den andra ”Mistralen” kan försenas pga vädret


11 juni 2014
Varvet ”Baltijskij zavod” i Sankt Petersburg, som ingår i den stora koncernen ”Förenade skeppsbyggnadsvarven (OSK), kommer att i tid vara klar för att skicka akterdelen till det andra landstignings-helikopterbärande-dockningsfartyget [DVKD] ur klassen ”Mistral” till Frankrike. Men bogseringen av akterbiten påbörjas med någon försening, skriver RIA Novosti med hänvisning till en källa inom det militärindustriella komplexet.

Kontraktet om 1,2 miljarder euro för byggnation av de första två fartygen ur klass ”Mistral” för Rysslands sjöstridskrafter skrevs under av ”Rosoborineksport” och franska företaget DCNS år 2011. OSK togs för detta kontrakt som underleverantör av det franska företaget STX France i Saint-Nazaire [ljudenligt Sen-Nazere].
Tidigare var bogseringen av DVKD-2 planerad till 16 juni.
På grund av prognostiserat dåligt väder har bogseringen till Frankrike framskjutits till slutet av månaden. Varvet har ännu inga uppgifter om när de franska bogserarna skall ankomma till Sankt Petersburg.
Den 30 april 2014 sjösattes den andra akterbiten till DVKD ”Sevastopol”. Den delen som byggts vid Baltijskij zavod uppmäter 94 meter och har en massa om 6400 ton. Efter ankomst till varvet i Saint-Nazaire skall den aktra biten sammanfogas med den förliga, som byggts i Frankrike. Därefter färdigbyggs fartyg vid STX France SA.
Akterbiten till DVKD-1 ”Vladivostok sjösattes vid Baltijskij zavod i juni 2013, varefter det bogserades till Saint-Nazaire, där det sammanfogades med den förliga biten vid STX France. Det första fartyget ”Vladivostok” skall enligt plan levereras till Rysslands sjöstridskrafter i slutet av år 2014, ”Sevastopol” under år 2015.
”Mistral”-klassens fartyg uppmäter en längd av 199 meter. Djupgående vid ett deplacement av 22600 ton – 6,42 meter. Universalfartyget ”Mistral” kan komma upp i en hastighet av drygt 18 knop. Seglationslängd upp till 20 000 distansminuter. Besättning – 177 man, dessutom kan helikopterbäraren ta ombord 480 man. Flyggruppen består av 16 helikoptrar, varav sex samtidigt får plats på flygdäck.

Luftvärnsövning ”Kljutji ot neba” på Telemba avslutad

11 juni 2014

På specialövningsfält Telemba i republiken Burjatien har en professionell luftvärnsövning, ”Kljutji ot neba” [ung. ”Himlens nycklar”], genomförts med deltagande av mer än 150 militärer och cirka 20 enheter materiel.
Enligt tävlingsreglerna skulle besättningar ur luftvärnsrobotförband från olika milon medelst luftvärnsrobotsystem S-300 bekämpa luftmål. Vid bedömningen räknades träffsäkerhet och tid för nedskjutning. Dessutom betygsattes smidigheten/organisationen i besättningarna.
Inom ramarna för tävlingen skulle man även fingera skjutningar mot verkliga mål. Rollen som fingerad luftfiende utgjordes av jakt- och attackflygplan. Totalt deltog irka 20 flygplan Su-30SM och Su-25 ur flygregementen underställa Rysslands Östra milo, baserade i ”Zabajkal”-trakten.
Det är tänkt, att tävlingen ”Kljutji ot neba” skall bli en tradition bland förband tillhörande Rysslands luftförsvar (PVO) och genomföras årligen.