Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 1 januari 2015

1/1 MTjS inte nöjd med svenske ”Älgen”

Bilden visar ”Los´” (sv. Älgen) i Sverige benämnd Hägglunds BV-206
Chefen för Rysslands Räddningsministerium (MTjS) Vladimir Putjkov berättar att om utrustning för räddningsoperationer inom hans departement.
Han berättade dock inte om frustrationer, men det gjorde en annan källa vid departementet. Han sade, att endast två av det nyaste terrängfordonet, som är nödvändigt och byggt på basen av ett svenskt militärfordon, kommit till MTjS. 
Trots alla sina fördelar är fordonets tekniska tillförlitlighet under kravet från den ryska räddningsmyndigheten. Det visade sig att snö och ryska vägar var tuffare i Ryssland än i Sverige. En följd av detta är att en ”Älg” finns i Narjan-Mar och en i Sotji. Där har sök- och räddningsgrupper märkt problem med chassit och motorn vid stora belastningar.

1/1 NATO-flyg i Baltikum o Polen från 2 jan 2015

1/1 2015

NATO har till Baltikum skickat italienskt flyg (Aeronautica Militare Italiana – AMI), vilka tar över stafettpinnen från 2 januari 2015.

De kommande fyra månaderna kommer fyra AMI-jaktkärror Eurofighter Typhoon att leda beredskapen från Sjiauliai i Litauen. De kommer att backas upp av fyra polska MiG-29 ”Fulcrum” också T-baserade i Sjiauliai, liksom av fyra spanska Typhoon baserade på Ämari i Estland och fyra belgiska Lockheed Martin F-16 i Malbork, Polen.

Denna utökade NATO-flygverksamhet uppstod i maj 2014 som ett svar på Rysslands annektering av Krim och krisen i Ukraina, och kommer att fortsätta åtminstone till slutet av år 2015.

Den tyske detachementchefen för den tyska beredskapsflygarna, som var baserade på Ämari i Estland från september till januari, sade vid en presskonferens, att rysk militär flygverksamhet var ovanligt hög. Under de fyra månader som tyska flygvapnet var där gjordes 255 insatser, vilket är långt mer än tidigare innan de nuvarande spänningarna med Ryssland.

Enligt NATO är den ökade aktiviteten ett hot mot civil flygtrafik då ryssarna konstant flyger utan transpondrar, och inte kommunicerar med flygkontrollerna (ATC). För att försöka mildra denna ökade risk, delar nu militären i Finland och Estland sina radardata med civila trafikledare.

NATO:s beredskapsjakten i de baltiska länderna uppstod år 2004 som ett medel för att skydda Estlands, Lettlands och Litauens luftrum till dess att de skaffat sitt egna luftförsvar. Emellertid, år 2012 bestämde alliansen att uppgiften skulle permanentas. Inkluderande det senaste bytet, har 16 NATO-länderna deltagit i verksamheten.


onsdag 31 december 2014

31/12 Helsingforsvarvet nu helt i rysk ägo

31dec 2014

Ryska varvsjätten United Shipbuilding Corporation köper upp resten av varvet Arctech Helsinki Shipyard i Helsingfors.
Sedan joint venture-företaget Arctech Helsinki Shipyard Inc grundades i december 2010 har det ägts till hälften av United Shipbuilding Corporation (USC) och till hälften av STX Finland Oy, dotterbolag till koreanska STX Europe. STX Finland har sålt sin andel till USC som nu alltså äger Arctech Helsinki Shipyard i sin helhet.
Stärkt samarbete
På varvet hoppas man att den nya ägarstrukturen ytterligare kommer att stärka det finsk-ryska samarbetet inom skeppsbyggnad.
– Jag är övertygad om att USC vill utveckla Arctech långsiktigt. Vi har en bra orderstock och kompetent personal. Detta är en god grund för framtida verksamhet. Vi tror också att den nya ägaren kommer att engagera sig starkare jämfört med det tidigare ägararrangemanget, säger Esko Mustamäki, vd för Arctech Helsinki Shipyard.
Viktig know-how
Även den ryska ägaren är nöjd med arrangemanget och meddelar att Helsingforsvarvets kunnande är en värdefull resurs.
– Vi har förvärvat resterande 50 procent av aktierna i Arctech Helsinki Shipyard Inc och äger nu bolaget i sin helhet. Arctech har bred erfarenhet av att bygga isgående fartyg. Detta kunnande är nu tillgängligt för USC. Varvet fungerar effektivt och framför allt utgör personalen dess styrka, säger Aleksey Rakhmanov, vd för USC.
USC grundades 2007 och äger merparten av rysk varvsverksamhet både på den civila och militära sidan. Arctech Helsinki Shipyard har sina rötter i Sandvikens skeppsdocka som i slutet av 1930-talet togs över av Wärtsilä.


tisdag 30 december 2014

30/12 Ryssland bara fått tre huvudmaskiner från Ukraina för fartyg ur projekt 11356

30/12 Foto: ”Admiral Essen på stapelbädden

Rysslands har lyckats få från Ukraina tre av sex huvudmaskiner för de sex fregatter, som byggs vid Jantarvarvet i Kaliningrad, meddelade vapenansvarige vid Rysslands försvarsdepartement Jurij Borisov.

”Vid Jantarvarvet har vi kontrakt om sex fregatter – till tre av dessa har vi fått huvudmaskiner, och sedan stoppade Ukrainas regering leveranserna. Vi har hittat en lösning på detta – det påverkar inte leveranstiden”, - citerar RIA Novosti Borisov.

”För två typer av flygplan, två typer av fartyg, liksom för två typer av vapen har de statliga försvarsbeställningarna flyttat fram 1-1,5 år. För att ersätta andra ukrainsktillverkade delar, är den ryska försvarsindustrin beredd”, - förklarade han.

”Vice försvarsministern” tillade, att för tillverkning av nya motorer pågår förberedelser vid det ryska företaget NPO ”Saturn” i Rybinsk, som är specialiserat på tillverkning av motorer för flyg och stridsfartyg. ”Företaget är klart för ersättning år 2017. Vi var tvungna att korrigera detta i det statliga vapenprogrammet – vi kommer att vänta på de ryska motorerna. Det betyder inte att ryska Flottan blir utan fartyg, men vi har omgrupperat – ökat beställningar där vi inte är beroende, och här har vi fått sakta ned”, - sade han.

En serie om sex fregatter ur projekt 11356 skall tillföras Rysslands svartahavsflotta under perioden 2016-2017.

Det första fartyget i projektet – ”Admiral Grigorovitj” kölsträcktes vid varvet ”Jantar” 18 december 2010, sjösatt 14 mars 2014. Leverans till Flottan planerad till våren 2015. För närvarande pågår tester vid kaj, vilka pågår till februari 2015. 

Fartygets hastighet – 30 knop. 
Självständigt uppträdande – 30 dygn. 
Seglationslängd – 4850 nautiska mil vid en hastighet av 14 knop. 
Besättning – 180 man och 20 marininfanterister. 
Fullt deplacement – 4035 ton, standard – 3620 ton.
Längd – 124,8 meter.
Bredd – 15,2 meter.
Djupgående – 4,2 meter.

Det andra fartyget ur projektet 11356 ”Admiral Essen” sjösattes 7 november 2014. Fregatten kölsträcktes vid ”Jantar” 9 juli 2011. Ytterligare tre fartyg byggs för närvarande vid varvet. Dessa fregatter är avsedda för strid mot ytfartyg och ubåtar, bekämpa luftattacker – såväl självständigt som i grupp.

måndag 29 december 2014

29/12 Motorn på nya fregatten ”Admiral Gorsjkov” måste repareras

29 dec 2014

Huvudmaskinen på den nya fregatten ”Admiral Gorsjkov”, byggd vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, måste plockas isär och gås igenom.

Aktiebolaget ”Severnaja verf” [=”Norra varvet”] utlyste den 17 december an anbudsrunda till en kostnad av 24 miljoner rubler för isärtagning och identifiering av problem med gasturbinmotorn på varvsnummer 921 ur projekt 22350. Arbetet skall vara klart till mars 2015. Enligt information från olika massmedier, är varvsnummer 921 detsamma som fregatt ur projekt 22350 ”Admiral Gorsjkov”.

Enligt dokumentation från den statliga beställningen, görs detta jobb av OAO ”Nautjno-proizvodstvennoje objedinenie ”Saturn””. Denna ryska motortillverkare är specialiserad på utveckling och tillverkning av gasturbinmotorer för krigsflottan, samt även för militärt och civilt flyg.
”Norra varvet” har inte bekräftat dessa uppgifter. Varvets presstjänst säger, att allt är OK med ”Admiral Gorsjkov” och att det inte behövs några reparationsarbeten eller finns några defekter på fartygets utrustning.

Den första fregatten ur projekt 22350 ”Admiral Gorsjkov” kölsträcktes år 2006 vid ”Norra varvet”, den 8 november 2014 påbörjades varvsprovturer. De skulle ha påbörjats under år 2013, men försenades på grund av problem med 130-mm artillerianläggningen A-192 från KB ”Arsenal”. Efter avslutade provturer och statliga tester av ”Admiral Gorsjkov” skall hon tillföras Rysslands Norra Flotta.¨

Mångfunktionsfregatter ur projekt 22350, utvecklade av Norra konstruktionsbyrån – är avsedda att lösa ett bredd spektra av uppgifter. 
Deplacement – 4500 ton, 
Längd – 135 meter, 
Bredd – 15 mete, 
Djupgående – 4,5 meter. 

Fartyget kan komma upp i hastigheter om 30 knop. Fartyget är utrustat med universalrobotsystemet ”Kalibr-NK” om 32 robotar ”Oniks” och ”Kalibr” för bekämpning av sjö- och kustmål; samt luftvärnsrobotsystemet ”Poliment-Redut”; UV-systemet ”Paket” för undervattensförsvar; en 130-mm artillerianläggning A-192; två robot-artillerisystem för självförsvar ”Palasj”.
Flygbeväpningen består av helikopter Ka-27PL (ubåtsjakt).