Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 29 juli 2016

29/7 Nya fregatten ”Admiral Makarov” ffg ut till sjöss

Fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Makarov”.

Fredagen 29 juli löpte för första gången (ffg) fregatt ”Admiral Makarov”, den tredje fregatten
i serien ur projekt 11356, ut i Östersjön för varvsprovturer.

Presstjänsten vid varvet ”Jantar” säger till TASS, att fartyget besättning och leveransgruppen
skall genomföra tester av allmänna fartygssystem, huvudmaskin, radio- och navigationshjälp-
medel.

Enligt planerna skall fartyget redan på lördag den 30 juli återgå till Baltijsk, för att
tillsammans sjömännen vid marinbasen fira ryska Flottans dag, som firas söndag den 31 juli.

”Admiral Makarov” kölsträcktes 29 februari 2012, sjösattes 2 september 2015. Överlämning
till Flottan är beräknad till tredje kvartalet 2016.

Det första fartyget i serien ”Admiral Grigorovitj” förstärkte 11 mars 2016 Rysslands svarta-
havsflotta (TjF). Det andra fartyget – ”Admiral Essen” blev en del av TjF den 7 juli i år.

Fartyg ur projekt 11356 är avsedda för bekämpning av ytfartyg och ubåtar, samt även
bekämpning av luftstridskrafter. 

Beväpningen består av robotsystem ”Kalibr-NK”, 
luftvärnsrobot och artillerisystem, 
artillerianläggning A-190 kaliber 100, 
torped- och ubåtsjaktvapen.

29/7 Forskningsfartyget ”Ladoga” sjösatt i Lenoblast

Experimentfartyget ”Seliger” ur projekt 11982

Fredagen 29 juli, vid nybyggnadsvarvet ”Pella” i Leningrads oblast (Lenoblast) sjösattes
det oceanografiska forskningsfartyget ”Ladoga” ur projekt 11982, som byggs för
Rysslands försvarsministerium.

RIA Novosti skriver, att chefen för djuphavsforskning vid Rysslands försvarsministerium
Aleksej Burilitjev sagt, att ”Ladoga är byggt enligt huvudfartyget ”Seliger”. Enligt honom, ”är
det inte långt innan mottagningsakten skrivits under och flaggan hissas”.

”Ladoga” började byggas vid varvet ”Pella” redan i juli 2013. Då beräknade man med
leverans till Flottan år 2016.

Det första fartyget i serien, som fick namnet ”Seliger”, byggdes vid varvet v”Jantar” i
Kaliningrad och levererades till beställaren år 2012. Fartyget är avsett för tester av materiel,
djuphavsforskning och sök- och räddningsarbeten. ”Seliger” tjänstgör vid svartahavsmarinen.

Experimentfartyg ur projekt 11982 har en längd om 63,8 meter.
Bredd – 10,8 m,
djupgående cirka 3,8 meter.
Hastighet 12 knop,
Seglationslängd – 1000 nautiska mil.
Besättning – 16 man,
Expeditionsmedlemmar – 20 man.