Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 23 januari 2015

23/1 (Ubåts-)räddningsfartyg ”Igor Belousov” till avmagnetisering

Bilden visar räddningsfartyg ur projekt 21300 ”Igor Belousov”
På fredagen den 23 januari gick räddningsfartyget ”Igor Belousov” till avmagnetiseringsstationen vid ”Norra varvet” i Sankt Petersburg, innan nästa etapp av varvsprovturer.
Information meddelades på Petersburgs hamnsajt, att på morgonen den 23 januari fartyget ”Igor Belousov” lämnat ”Amiralitetsvarven”. Förflyttningen säkerställdes av varvsbogserarna ”Vladimir Beltsov” och ”Galernyj”
Förhalningen till avmagnetiseringsstationen är början på nästa etapp av varvsprovturer. En källa, insatt i detaljer av ”Igor Belousovs” konstruktion,  meddelade att förra utlöpet till sjöss, som började 25 december 2014, inte visade på några allvarliga fel på fartyget. Vid varvsprovturerna testas fartygets navigationssystem, huvudmaskin och säkerhetsutrustning.
Räddningsfartyget ”Igor Belousov” kölsträckt efter projekt 21300 i slutet av år 2005 och sjösatt i oktober år 2012. Fartyget är avsett för räddning av ubåtsbesättningar, samt även för leverans av luft, el-energi och räddningsutrustning till ubåtar och ytfartyg. Utrustningen ombord kan finna och undersöka sjunkna objekt, och även användas för sök- och räddningsarbeten. För detta ändamål finns ombord djupdykningssystemet GVK-450, som utvecklats under mer än 10 år.
Räddningsfartyget (ry. SS) ”Igor Belousov” har ett deplacement om cirka 5000 ton, hon kan komma upp i 15 knops fart, och en seglationslängd om 3500 nautiska mil. Befälhavare ombord är örlogskapten Aleksej Nechodtsev.
Nedre bilden visar uppifrån och neråt:
>Positioneringssystemet som klara våghöjder upp till 5 enheter.
>Utrustning för mottagande av helikopter
>arbets-räddningsbåt ”Katran”
>Tre förliga bogpropellrar
>Räddnings djupdykningsapparat (SGA) ”Bester-1”, som tar 20 ubåtsmän samtidigt.
>Dykklockan inkluderar system för gasleverans, värme till dykare, el-leverans och belysning, nödsamband, videokontroll.
>Två fullt vridbara propellrar.
>Sjösättnings- upptagningsutrustning (SPU)
>Dykklocka (VK)
>Tryckkammare (BK) för 60 räddade ubåtsmän.
>Styrpulpet.
>System för preparering av andnings-gas-mix.
>Livsuppehållande system.

23/1 Varvet ”Almaz” har problem med utländska leveranser till FSB-fartyg

Bilden visar ”Almaz”-varvet i Sankt Petersburg
Nybyggnadsvarvet ”Almaz” kan komma att göra förlust på de båtar som skall byggas för ryska FSB:s (Rysslands federala säkerhetstjänst) gränsbevakning.
Vinsten på att bygga fartyg har minskat avsevärt på grund av fördyrad (halvvering av rubeln mot svensk krona, skriv.anm.) utländsk utrustning. Detta meddelar fontanka.ru  med hänvisning till en källa vid Sankt Petersburgs ledning. Man förtydligar, att för närvarande förs förhandlingar mellan varvet ”Almaz” och beställaren att se över villkoren för kontraktet.
Enligt uppgifter från ”Fontanka” så slöt firman ”Almaz” med FSB enbart under förra året tre kontrakt om byggnation av patrullbåtar ur projekt 12200 och bevakningsfartyg ur projekt 10410. FSB marina gränsbevaknings fartyg utrustas traditionellt med dieselmotorer från tyska firman MTU, vilket kan bli ett problem för varvet.  Enligt ”Flotprom.ru”, har europeiska tillverkare slutat leverera dieselmotorer till Ryssland i samband med införande av europeiska sanktioner.
Trots detta har varven, som bygger för Rysslands flotta, redan hittat ersättare till de tyska dieslarna. En företrädare för ett annat varv i Petersburg ,”Norra varvet”, har berättat, att korvetterna ur projekt 20380 fortsättningsvis skall byggas med inhemska dieslar från tillverkaren OAO ”Kolomeskij zavod”.
OAO ”Sudostroitelnaja firma ”Almaz” grundades år 1933 som ett varv för marina gränsbevakningen. Idag är ”Almaz” ett modernt företag med mångårig tradition att bygga nya typer av militära fartyg. Företaget är specialiserat på byggnation av snabbgående båtar för Säkerhetstjänsten marina gränsbevakning, stora och små fartyg, mångfunktionsbåtar på luftkudde, båtar och jakter för civil användning, levererade till såväl Rysslands Federation, som till utländska beställare.
”Sudostroitelnaja firma ”Almaz” ligger centralt i Sankt Petersburg, ön Petrovskij ostrov, nära Finska viken och har ett område om cirka 165 000 kvadratmeter. Samtidigt med byggnation av fartyg kan man genomföra alla typer av reparation och modernisering av fartyg. Processen att sjösätta och ta upp fartyg sker med hjälp av två flytdockor med en lyftkapacitet på 3000 ton och 2500 ton. Företaget har 1000 man anställda.

måndag 19 januari 2015

19/1 Su-24M ur ÖM:s flyg övar lufttankning från Il-78

19 jan 2015
Flygförare i attackflygplan Su-24M (NATO – FENCER) tillhörande östersjöflottans marinflyg övar lufttankning från tankflygplan Il-78 (NATO – MIDAS) i luftrummet över Kaliningrads oblast.
Flygningarna genomförs såväl under dagsljus som under dygnets mörka tid.
Under första etappen tankas enskilda flygplan, därefter övergår man till det svåraste momentet – i form av rotar, då tankern samtidigt för över bränsle till två attackkärror.
Dessa flygningar är ett av de svåraste delarna av flygutbildningen. Stridsflygplanen går mot Il-78-tankern med en hastighet av 550 kilometer i timmen på avstånd 10 meter etableras kontakt med bränslegivande konen/struten.
Tankningen genomförs på höjder mellan 4 och 5 tusen meter. För att öva dessa element används endast erfarna flygförare, vilka noggrant måste hålla ordning på hastighet och höjd.
Under den mörka delen av dygnet försvåras tankningen, då måste man använda sig av extra belysning, som finns såväl ombord Il-78:an, som ombord den tankande kärran.
Möjligheten att kunna tanka i luften ökar avsevärt flygplanets verksamhetsområde, då det kan operera såväl på operativ-taktiskt djup, som i områden, som befinner sig på stort avstånd från baseringsplatsen.