Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 20 februari 2014

20/2 ”Admiral Grogorovitj” Sjösätts i mars

Foto: Fregatt ur projekt 11356M

Det första fartyget ur projekt 11356M ”Admiral Grigorovitj”, som byggs för närvarande vid Jantar-varvet i Kaliningrad, kommer att sjösättas i mars 2014. Detta meddelade en källa inom det militärindustriella komplexet.

Tidigare planerade man, att ”Admiral Grigorovitj” skulle sjösättas i februari år 2014. På grund av isläget i regionen framflyttas sjösättningen till mars, tillade källan.

”Admiral Grigorovitj” – en fregatt för oceanfart ur projekt 11356M – kölsträcktes vid Jantar-varvet i december år 2010. Fartyget är avsett för Rysslands svartahavsflotta. Fartygen ur projektet byggs med korrigeringar av projekt ”Talwar”, som byggts för Indiens sjöstridskrafter. De har ett deplacement om 4035 ton, längd 124,8 m, bredd 15,2 m, djupgående 4,2 m, hastighet 30 knop, besättning 180 man, beväpning – 8 robotanläggning ”Oniks” eller ”Kalibr-NK”, art-anläggning A-190, 36 robotar lvrb-system ”Sjtil-1”, två anläggningar lvrb ”Kortik” eller ”Palasj”, två torpedapparater och ubj-granater RBU-6000.

För närvarande är sex fregatter ur projekt 11356M beställda, där tre skall till Svarta havet, och de andra tre till Rysslands östersjöflotta (ÖM). Fem fartyg är redan kölsträckta vid varvet i Kaliningrad och befinner sig i olika stadier av färdigbyggnad.

20/2 ”Amiralitetsvarven” levererar tre ubåtar under år 2014 till ryska flottan


Foto: Sjösättning av den första ubåten ur projekt 636, ”Novorossijsk”

OAO”Admiraltejskie verfi” skall under år 2014 leverera 5 ubåtar, där tre skall tillföras Rysslands sjöstridskrafter. Detta meddelar företagets generaldirektör Aleksandr Buzakov vid kölsträckningsceremonin av den fjärde diesel-elektriska ubåten ur projekt 636 ”Krasnodar”.

För närvarande vid varvet pågår arbete med tre ur projekt 636 ”Warsjavjanka”. Den första ur projektet ”Novorossijsk”, som sjösattes i slutet av november 2013 färdigbyggs. Den andra ”Rostov-na-Donu” skall sjösättas i maj, och den tredje – ”Staryj Oskol” – juni 2014, förklarade Buzakov.

Leverans av ubåtar till ryska flottan pågår enligt plan till årets slut.
Enligt varvschefen, skall alla ubåtarna till Rysslands sjöstridskrafter.

Den ubåt som kölsträcktes vid varvet den 20 februari 2014 var den fjärde dieselelektriska ur projekt 636 ”Krasnodar”.

Ubåtar ur det modifierade 636-projektet har högre (i jämförelse med föregångarna) stridseffektivitet. 

Teknisk-taktiska karakteristika: 
Benämning inom NATO – Improved Kilo
Fart ytläge – 17 knop
Fart u-läge – 20 knop
Arbetsdjup – 240 m
Max dykdjup – 300 m
Självständigt uppträdande – 45 dygn
Besättning – 52 man
Yt-läge deplacement – 2340 ton
U-läges deplacement – 3950 ton

onsdag 19 februari 2014

19/2 Rysslands Östersjöflyg förstärks


För östersjömarinens (ÖMs) flyg (det är ingen överdrift att säga, att även för hela flottan) blev slutet av år 2013 krönt med en viktig händelse: till 72-a gardesflygbasen uppkallad efter flygmarskalken I.I.Borzov (har även tilläggsnamnen Novgorodsko-Klajpedskaja Krasnoznamjonnskaja) tillfördes 7-e flyggruppen ur Rysslands västra milos 1-a flyg- och luftförsvarskommando. Efter att de förstärkts med divisioner [ry. eskadriljer] av tunga attackflygplan Su-24M, mångfunktionsjaktflyg Su-27, helikoptrar Mi-24 och Mi-8, höjdes flygbasens status – blev en blandflygbas av andra graden.

Det rör sig naturligtvis inte om statusen som sådan, utan som flygbasens befälhavare gardesöverste Viktor Litvinov säger, att spretande fingrar har slutligen blivit en knuten flygnäve, som finns under en enhetlig ledning, vilken nu ÖM förfogar över.

Ärligt talat är det en återfödelse av ärofulla stridstraditioner, som det rika fosterländska marinflyget.

Men vi skall inte blunda för det faktum, att marinflyget under lång tid befunnit sig destruktiv  press med omorganisationer………

tisdag 18 februari 2014

18/2 Rysslands Norra flotta grunden för nytt strategiskt kommando i Arktis


Ny militär struktur – Det förenade strategiska kommandot (ry. OSK) i Arktis kommer att bildas med Norra flottan som grund under innevarande år 2014. Huvuduppgiften för OSK blir säkerheten och skyddet av ryska intressen i regionen, meddelar RIA Federal Press.

Betydelsen av den Arktiska zonen, inkluderande civil och militär sjöfart, naturresursernas integritet har ökat på senare tid, skriver ”Golos Rossii” (sv. Rysslands röst) med hänvisning till en källa vid Rysslands Generalstab. Norra flottan blir huvudstridskraft för OSK, samt även  andra typer av förband från Rysslands västra milo kommer att ingå. Dessutom planeras utgruppering av nya trupper direkt i Arktis: på Novaja Zemlja, Novosibirsköarna och Frans-Josefs land.

Det strategiska kommandot kommer att underställas Generalstaben och försvarsministern.

Enligt uppgifter från ”FederalPress”, satte den militära myndigheten under år 2013 upp ett stort program för att hantera Arktis: framför allt, återupprättades en flygkommendatur på ön Kotelnyj, startade förberedelser för baser till de nyaste ubåtarna, militärflyg återupptog patrullering.

Även Rysslands Räddningsverk [ry. MTjS] har sina byggnadsplaner: i ministeriets planer fram till år 2015 ingår skapandet av cirka tio sammansatta räddningscentra längs Rysslands kust, inkluderande Murmansk, Archangelsk, Narjan-Mar, Vorchuta, Nadym, Dudinka och Anadyr.

18/2 ”Bojkij” duellerat med ”Warsjavjanka”-ubåt i Östersjön

Foto: Korvett ”Bojkij”. Text: ”Oruzjie Rossii”

Östersjömarinens (ÖMs) nyaste korvett ”Bojkij” övade i februari ubåtsjakt, vid ett övningsfält i Östersjön.

I ubåtsjaktövningen ingick sök, upptäckt och följning av en fingerad fiendes ubåt, och därefter – bekämpning av den med hjälp av ubåtsjaktvapensystem.

Om detta berättade presstjänsten vid Rysslands Västra milo till ”Oruzjie Rossii”.

Den fingerade fiendens roll som ubåt spelade en dieselelektrisk ubåt ur klassen ”Warsjavjanka” – en av de mest tystgående ubåtarna. Besättningen på ubåten hade fått i uppgift att under maximal tystnad i övningen ta sig så nära som möjligt till inloppet/kanalen till örlogshamnen i Baltijsk och inte bli upptäckt av korvetten och låta den bekämpa. 

Trots ubåtens akustiska tysthet lyckades korvetten framgångsrikt upptäcka och klassificera målet och fingerat slå ut det med sitt ubåtsjaktssystem, som finns ombord fartyget.

För besättningen på ”Bojkij” blev de genomförda övningarna en förberedelse inför de sammansatta stridsövningarna, i vilka ytfartygsstyrkor och marinflyg ur ÖM deltager.Anm. ”Warsjavjanka” är mycket tysta ubåtar ur projekt 877, och kallas just därför, i väst, för ”Svarta hålet” [Tjórnaja dyrá].

18/2 Tre typer av jaktflyg vid övning i Västra milot

Den 18 februari startade i Rysslands Västra milot årets första stora jaktflygövningar.

Enligt scenariot, efter att ha lyft från Chotilovo i Tver oblast, skall besättningar i flygplan MiG-29SMT, MiG-31B och Su-27, upptäcka och fingerat slå ut fientligt bombflyg, en roll som spelas av mångfunktionsflygplan Su-34 från flygregementet i Voronezj oblast/län.

Presschefen vid Västra milot överste Oleg Kotjetkov uppgav till tidningen Rossijskaja Gazeta, att de tunga attackkärrorna Su-34 övade  olika manövrar, där flygarna vid passage av luftgränsen skulle anfalla markmål vid övningsfält i Tver och Leningrads oblast. 
Och besättningar i spaningsflyg Su-24MR hade som uppgift att bestämma uppgifterna, utgående från spaningsuppgifter från målen. Jaktflyg MiG-29SMT från Kursk flygregemente skulle skydda attackkärrorna från luften, och spela närstrid i luften. 
Piloterna i MiG-31B och Su-27 från Tvers flygregemente övade samtidigt målfångning på olika höjder – från mycket låg upp till stratosfären. 

Under övningarnas gång befann sig samtidigt i luften mellan 10 och 20 flygplan från tre flygregementen i Rysslands Västra milo. För att stötta denna verksamhet deltog fyra flygplatser och två övningsfält för flyg. De senare  utrustade med mål, som imiterade en fingerad fiendes vapensystem, militär materiel, soldater och officerare.

Varje besättning, som deltog i övningarna under de tre dagarna genomförde minst tio uppstigningar. Och besättningarna i Su-34 och MiG-29SMT, hade förutom huvuduppgiften, att öva landning på obekanta flygfält.