Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 8 april 2016

8/4 US Navy ska få flygande hydroakustisk boj

Aqua-Quad

US Navys officershögskola har skapat en hydrokopter, som kan landa på  vatten och lyfta därifrån. Apparaten kan utrustas med en sonarsystem för att upptäcka ubåtar.

Apparaten har fått benämningen Aqua-Quad. Utrustningen går på solenergi, meddelar n+1Utvecklingen av drönaren är ännu ej klar. De första testerna av apparaten påbörjades i höstas. Aqua-Quad är byggt med fyra elektriska motorer med propellrar i ändarna. Dessa propellrar är 360 mm i diameter och samlade i kåpor.

Dessutom, är hela apparaten innesluten i en tunn ring med en diameter om en meter. Mellan strålarna finns 20 solpaneler.  Anordningen väger cirka 3 kilogram. UAV:n är utrustad med batteri, vars energi den använder vid flygning. Flygtiden för Aqua-Quad är cirka 25 minuter.

När den ligger i vattnet kan den jobba några dygn, och fungera som hydroakustisk boj.

I slutet av förra året testade Vetenskapliga forskningscentret i Georgia UAV-system, som kunde landa på vattnet, sjunka till bestämt djup, och därefter åter flyga. Denna utveckling fick benämningen GTQ-Cormorant. Projektet finansieras av US Navys Vetenskapliga forsknings-avdelning.
 

8/4 Vapentransportfartyg för ÖM och SvH-marinen skall byggas i Rybinsk

Морской транспорт вооружения проекта 20360М

Morskoj Transport Vooruzhenia (MTV) projekt 20360M.

Nybyggnadsvarvet ”Vympel” har fått en beställning på två största fartyg i varvets historia. Det blir ammunitionstransportfartyg ur projekt 20360M, avsedd att förstärka Rysslands svartahavs- (SvH-marinen) och östersjöflottor.

”Rysslands försvarsministerium har med AO ”SSZ ”Vympel” skrivit kontrakt om två enheter vapentransportfartyg ur 20360M. Konstruktörsbyrå – KB ”Vympel” (Nizjnij Novgorod) och liknar 20360 ”Dubnjak” (sv. ung. Ekträ) enligt försvarets krav.”, - meddelade man till FlotProm från Rybinskvarvets presstjänst.
Det moderniserade projektet skall få förstärkt isklass, dubbelbotten och skrov, samt även bogpropeller. Transportfartygen skall kunna transportera last såväl i lastrum, såsom på öppet däck i containrar. För lasthantering har besättningen hjälp av en kran med lyftkapacitet om 20 ton. I fören på fartyget skall det finnas en helikopterplatta. 

Fartygen, som får varvsnummer 01551 och 01552, skall levereras under år 2019 resp 2010. Det första fartyget skall till svartahavsflottan, det andra – till östersjöflottan.

Fartyg ur projekt 20360M har en längd om 77 meter, bredd – 15,8 meter. Order på så stora fartyg har varvet ”Vympel” aldrig tidigare fått. Vice generaldirektör vid varvet Viktor Doskin sade vid en intervju år 2015, att varvet försöker hålla balans mellan försvarsorder, produktion av civila varor och arbeta för export.

onsdag 6 april 2016

6/4 Flygskyddssystem ”President-S” till Egypten

[image]

Ryssland kommer att till Egypten ha levererat 28 stycken av det nya flygskyddssystemet
”President-S” till juli i år, meddelade vid en presskonferens generaldirektören för koncernen
”Radioelektronnye technologii” (utvecklare av systemet) Nikolaj Kolesov.

”Kontraktet räknar vi skall vara avslutat i juni-juli i år”, - sade Kolesov och tillade att man
talar om 28 system.

Kontraktet skrevs med Egypten under förra året.

”President-S” är avsett för individuellt skydd av militära och civila flygplan och helikoptrar
från flyg- och luftvärnsrobotsystem, samt även fientliga luftvärnsartillerisystem på mark och
ombord fartyg.

Systemet upptäcker automatiskt robotuppskjutningar och aktiverar passiva och aktiva
störningar på infrarött och radiofrekvensband, vilket resulterar att de stör robotens
självnavigeringssystem och går mot falska mål.

Systemet används främst på helikopter Ka-52 (ett parti dylika hkp fick Egypten från Ryssland
i slutet av 2015, dessutom diskuterar nu Moskva och Kairo leverans av fartygsversionen av
dessa maskiner, som projekterats för helikopterbärare som ”Mistral”), och även Mi-28 och
Mi-26.

6/4 Ryssland och Belarus har nu formerat sitt luftförsvar i östra EuropaTver, 6 april – RIA Novosti. Ryssland och Vitryssland/Belarus är nu klara med formeringen
av sitt förenade luftförsvarssystem i östra Europa, sade vid en presskonferens stabschefen
tillika förste vice befälhavare för Rysslands luft och rymdstyrkor generallöjtnant Pavel
Kuratjenko.

Nu skall vi fokusera på gemensam luftbevakning och genomförande av operativ strids-
utbildning, tillade han.

Kuratjenko påminde om, att överenskommelsen om gemensam luftbevakning av yttre gränsen
för de förenade staterna skrevs under år och ratificerades av Ryssland och Belarus år 2009.

Befälhavare för det regionala luftförsvarskommandot blev befälhavaren för flygvapnet och
luftförsvartrupperna i Belorussia Oleg Dvigalev.

6/4 Spetsnaz och arméflyg övar i Pskovs oblast

[image]

Vid övningsfält i Pskovs oblast påbörjades gemensamma specialtaktiska övningar med
spetsnazförband och arméflyg från Rysslands Västra milo (ZVO).

Under fyra dagar kommer spetsnaz-soldater genomföra uppgifter för högsta beredskap, lasta
vanliga vapen och krigsmateriel i flygplan och helikoptrar.

Under den praktiska etappen skall ”spetsnäsorna” genomföra luftlandsättning från transport-
stridshelikoptrar Mi-8MTSj medelst fallskärmar och enligt stormning på en oförberedd platta
från höjder 2-5 meter.

Vid luftlandsättning med fallskärmar kommer man att använda system ”Arbalet”.
Eldunderstöd under landsättningen genomförs av attackhelikoptrar Mi-24.

Innan fallskärmshoppningen genomgick militärerna på marken en specialkurs för
luftlandsättning, övade kunskaper att packa ihop fallskärmssystemen, samt även speci4ella
övningar för säker landning.

Landsättningen genomförs i full utrustning, såväl dag som natt. Totalt under övningen
kommer spetsnazarna att genomföra mer än 15 hopp på olika sätt från höjder mellan 2 och
800 meter.

6/4 Admiral Vladimirskij anlöpt Lissabon

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский"

Ryska Flottans oceanografiska forskningsfartyg (OIS) ”Admiral Vladimirskij” kommer
att stanna i Portugal till 8 april, varefter hon går mot Kronsjtadt. Expeditionen avslutas
medio april.

Kommerdör Igor Dygalo vid försvarsministeriets informationstjänst säger, att den första på 30
år Antarktiska expeditionen närmar sig sitt slut. Besättningen och deltagare i expeditionen
mår bra, och fartyget fungerar normalt.

Under fem månader har deltagarna i expeditionen genomför sammansatt forskning av havet,
hydrometeorologiska faktorer, dynamik och förändringar av bottentopografin för att korrigera
internationella kartor. Dessutom, har man kontrollerat funktionen på radionavigationssystem
som ”LORAN-S” och ”GLONASS”.

I expeditionen ingår militära hydrografer från östersjömarinen, ryska statliga hydrometeoro-
logiska universitet, Institutet för Arktis och Antarktis, samt även medarbetare från Rysslands
väpnade styrkors hydrometeorologiska tjänst. Expeditionen 2015-2016 blev den första
antarktiska resan för Rysslands Flotta. Under perioden 1982-1982 (skriv, förstår inte heller)
undersökte de sovjetiska fartygen ”Admiral Vladimirskij” och ”Faddej Bellinsgausen”
Antarktis kust inom ramarna för en jordenrunt-expedition.