Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 22 juni 2016

22/6 Tankkompanier till alla stormförband inom VDV innan årslutet


Alla stormförband inom Rysslands Luftlandsättningstrupper (VDV) skall innan 1 december 2016 tillföras tankkompanier, meddelade befälhavaren för VDV generalöverste Vladimir Sjamanov på onsdagen vid en presskonferens.
”Till första december i år skall tankkompanier vara bildade vid alla stormförband inom VDV. Besättningarna för tankkompanierna har genomgått utbildning vid Milonas utbildningscenter”, - sade Sjamanov.
Han underströk, att materielen kommer till trupperna efter genomförandet i augusti av ”Tank-biatlon”, som ingår i Internationella arméspelen.
”I denna materiel skall utländska besättningar tävla. På så sätt, kommer tanksen att bli testade under spelen, varefter de tillförs trupperna”, - förklarade befälhavaren.22/6 Ryssland testar nya torpeden ”Futljar”

Ubåt ur projekt 955 ”Borej”

Rysslands Flotta väntas i slutet av detta år få en ny djupgående torped ”Futljar”. Just nu genomgår den statliga tester.


TASS meddelar på onsdagen 22 juni, med hänvisning till en källa inom det militär-industriella komplexet, att en ny variant av torped genomgår statliga tester i sjön Issyk-Kul i Kirgisien. De skall vara klara i slutet av året.
”Om allt går bra skall den tillföras Flottan, och under 2017 bör serietillverkning påbörjas”, - sade källan.
Han säger vidare, att som den nuvarande torpeden ”Fizik”, blir den nya ”värme”, men kan styra från ubåten. ”Futljar” får också förbättrat system för målnavigering med ökat låsavstånd till undervattensmålet. Skjutavstånd, hastighet och maximalt skjutdjup är det samma som tidigare – 50 kilometer, mer än 50 knop och 400 meter respektive.
Källan bekräftar, att ”Futljar” skall i första hand utrustas på atomubåtar ur projekt 955(A) ”Borej” och 885(M) ”Jasen”. När serietillverkningen av ”Futljarer” påbörjas slutar man med ”Fizikor”.
Torpederna är utvecklade av NII morskoj techniki i Sankt Petersburg, och skall tillverkas av ”Dagdizel”.
Torpeden ”Fizik”, som gjordes för att ersätta föråldrade USET-80, togs i bruk i april 2015.

22/6 Framtida ryska hangarfartyget får atomreaktor ”RITM-200

Modell av hangarfartyg 23000 ”Sjtorm”.
Det framtida ryska atomdrivna hangarfartyget ”Sjtorm” ur projekt 23000 skall få kärnreaktorer RITM-200, vilka nu skall användas på isbrytaren ”Arktika”. Detta meddelade på onsdagen, 22 juni till Interfax en källa, som är insatt.
Enligt källan, skall Ryssland kunna bygga ett dylikt fartyg ”från noll” på 8-9 år.
Den 16 juni i Sankt Petersburg vid varvet Baltijskij zavod sjösattes världens största isbrytare (60 MW) atomisbrytaren ur projekt 22220 ”Arktika”, den första i en serie om tre fartyg av denna typ. Leverans är utsatt till december 2017.
Isbrytaren ”Arktika” är utrustad med en dubbelreaktor som ger ånga från reaktorn RITM-200 med en kapacitet om 175MW.
Hangarfartygsprojektet 23000E (Sjtorm) finns ännu endast i form av en modell. Fartygs-konceptet är utvecklat av Krylov nautjnyj tsentr tillsammans med Nevskoje projektno-konstruktorskoje bjuro. .
Enligt preliminära uppgifter kommer fartyget att ha en längd om 330 meter, bredd – 40 meter, och djupgående – 11 meter. Hastigheten uppgår till 30 knop.
PÅ hangarfartyget skall det finnas såväl ”hoppbacke” som katapultstart för start av flygplan. ”Hoppbackarna” blir två, där den längsta är 250 meter. För att spara plats skall fartyget ha vertikal upptagning liksom även ”sväng”.
Ombord hangarfartyget skall det finnas plats för 90 flygetyg av olika typer. Vapenarsenalen av kryssningsrobotar och flygbomber skall uppgå till 3000 enheter.
Företrädare för ”Krylov-centret anser,att den tekniska projektering av hangarfartyget skall kunna påbörjas 2017-2018.

tisdag 21 juni 2016

21/6 ”Ivan Gren” påbörjat varvsprovturer

Подготовка БДК "Иван Грен" к заводским ходовым испытаниям
BDK ”Ivan Gren” inför varvsprovturerna


Stora landstigningsfartyget (ry. BDK), byggt vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad, har påbörjat varvsprovturer. Detta meddelade på tisdagen 21 juni pressekreteraren vid varvet Sergej Michajlov.

Förra veckan gick ”Ivan Gren” till leveransbasen i Baltijsk. Varvsprovturer skall genomföras vid östersjöflottans övningsområden. ”Det fanns ingen orsak till den oplanerade resan till varvet”,- anmärkte Sergej Michaljlov i ett samtal med RIA Novosti.

Han sade, att ombord fartyget befinner sig besättningen från Norra flottan, leveranspersonal från varvet ”Jantar” och företrädare för underleverantörer. Varvsprovturerna skall pågå fram till september, därefter påbörjas statliga provturer och slutligen leverans till Rysslands Flotta.

BDK ”Ivan Gren” är det första fartyget ur projekt 11711, en utveckling från konstruktörs-byrån ”Nevskoje”. Hon kölsträcktes i december 2004, sjösattes i maj 2012. Tester vid kaj påbörjades i oktober 2015. Försvaret har beställt ytterligare ett fartyg ur detta projekt från varvet ”Jantar” – BDK ”Pjotr Morgunov”, som skall levereras till Flottan år 2018. Hennes skrov är nu helt färdigställt.
Fartyg ur projekt 11711 kan transportera 13 tanks eller 36 BMP, och även upp till 300 marininfanterister.
Beväpningen på BDK:n består av tre sexpipiga 30-mm artilleripjäser och två transportstridshelikoptrar Ka-29