Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 15 januari 2016

15/1 Luftlandsättningstrupperna (VDV) får nytt fallskärmssystem för BTR år 2017Första fällningarna med stridsfordon medelst innovativa luftlandsättningsmedel har varit framgångsrika, leverans av fallskärmssystemen till VDV påbörjas år 2017, meddelade på fredagen (15 januari) generaldirektören för holdingbolaget ”Technodinamika” Maksim Kuzjuk.

De nya luftlandsättningssystemen ”Bachtja-U-PDS” för BTR och BMD har påbörjat första etappen av de statliga testerna, vars leveranser till VDV (Vozdusjno-Desantnye Vojska) påbörjas år 2017, meddelade till RIA-Novosti på fredagen generaldirektören för holdingbolaget ”Technodinamika” Maksim Kuzjuk.
”Nu befinner sig grejorna i första etappen av de statliga gemensamma testerna, som kommer att dra ut till slutet avdecember 2016. Första fällningarna med stridsfordon med hjälp av luftlandsättningsutrustning från ”Technodinamika” har varit framgångsrika, leverans av fall-skärmssystemen påbörjas år 2017”, - sade Kuzjuk.
Han tillade, att en innovativ lösning vid skapandet av luftlandsättningsmedlen är utvecklad enligt principen ”bestämd supercharge”, som garanterat säkerställer minskning av överlasten till acceptabel nivå vid landningen.
System ”Bachtja-U-PDS, är en utveckling från MKPK ”Universal” (som ingår i holdingbolaget ”Technodinamika”), avsett för landsättning av stridsfordon med besättning, landsättning från flygplan av typen Il-76 och dess modifieringar. Det medger landsättning av materiel till bestämda platser, ger total säkerhet för flygburna stridsfordon (BMD) och de är stridsberedda direkt efter landning. Några dylika utländska system står ej att finna.

”Bachtjá” betyder på det ryska språket ”vattenmelon”.

15/1 Sverige tillåter upptagning av ubåt ”Som”

Bilden visar ubåten ”Som” på Östersjöns botten.

Svenska myndigheter har gett tillstånd till forskare att ta upp från Östersjön botten ubåten ”Som”, som sjönk år 1916.
Detta berättade forskaren från isländska företaget iXplorer Ocean Research, projektledaren Aleksej Michajlov, skriver på fredagen den 15 januari RIA Novosti.

Michajlov säger, att tillståndet om upptagning gav i slutet av december. ”Det finns en plan att genomföra detta till 23 maj 2016, då det är jämt 100 år sedan ubåten sjönk med besättning enligt den nya kalendern”. – anmärkte han. En ceremoniell begravning av kvarlevorna från ubåtsmännen, som blev kvar i ubåten är planerad till dess. En rysk-svensk grupp av forskare sysslar med projektet.
I juli 2015 vid svenska kusten hittade dykare den sjunkna miniubåten. Lokala massmedia bekräftade, att ubåten var rysk, då det fanns kyrilliska tecken på den. Emellertid visade undersökning av objektet, att det var en gammal ubåt, byggd år 1901.
Ubåten är cirka 20 meter lång och tre meter bred och hittades med hjälp av fjärrstyrd uv-farkost. Experter tillkännagav, att denna ubåt ”Som”, försvann under 1:a världskriget.
Båten är byggd år 1901 i USA efter ett projekt från ingenjör John Holland. År 1904 köpte ryska regeringen den. Ubåten hann tjänstgöra inom tre flottor: Stillahavs- 1905-1915, svartahavs- år 1915 och östersjöflottan 1915-1916.
23 maj 1916 befann sig ubåten på patrullering i västra delen av Ålands skärgård när den kolliderade med en svensk ångare, och var därefter försvunnen. Besättningen om 18 man dog, inklusive två officerare. Ättlingar till ubåtsmännen bor i Ryssland, USA, Ukraina och Vitryssland.

15/1 Ryska vapen ska hålla Balkan i jämvikt

Serbien vill köpa ryska LV-system och MiG-29

”Kommersant” erfar, att som ett svar på Kroatiens planer att köpa amerikanska operativtaktiska robotar MGM-140 ATACMS, är Serbien intresserade av ryska luftvärns-robotsystem ”Tor”, ”Pantsir” och ”Buk”, samt även jaktflygplan MiG-29. Serbiska militära förfrågningar är redan skickade till Moskva: den skapade kommissionen för militär-tekniskt samarbete (VTS) mellan de två länderna skall titta igenom detta fram till januari månads slut.
Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozin fick vid sitt besök i Belgrad en lista över vapen, som Serbien försvarsdepartement vill köpa. Förste vice direktör vid FSBTS (Federala tjänsten för militärtekniskt samarbete) leder arbetet på den ryska sidan. Första möte skall genomföras innan januari månads utgång.
De serbiska önskemålen, enligt Kommerants uppgifter, rör sig om luftvärns för medeldistans (”Buk”, ”Tor”) och kortdistans (”Pantsir-S1”), och förfrågan om luftvärnsrobotsystem S-300 kom inte upp under mötet i Belgrad, då de militära budgeten inte räcker till för detta. Dessutom vill Serbien förstärka sin park med några jaktflygplan av typen MiG-29. Totalt har idag Serbien tio MiG-29 (inräknat sex köpta från Ryssland år 2013), elva MiG-21 (vilka är uttjänta år 2018), samt även något tiotal flygplan J-22 Orao.
Kommersants källor bekräftar, om Ryssland och Serbien kommer överens nödvändigt antal luftvärn och flygplan, så kommer Ryssland leverera ur befintliga med senaste uppdatering – på så sätt blir det både snabbare och billigare för serberna.
Även om det inte blir någon överenskommelse mellan Moskva och Belgrad inom militär-tekniskt samarbete, så anser Barak Obamas utrikespolitiske rådgivare Ben Rhodes att: ”det inte ligger i regionens intresse om det skulle bli ett spel mellan USA och Ryssland, i stil med under det kalla kriget”.  Han tillade, att balkanländerna själva bör bestämma om sin framtid, inkluderande medlemskap i NATO.

torsdag 14 januari 2016

14/1 Rosatom får till våren ett italiensk fartyg för destruering av ubåtsreaktorer

Skrovet, som byggs till ”Itarus”.


I april 2016 vid det italienska varvet Muggiano, som tillhör Fincantieri, avslutas byggnationen av ett specialfartyg ”Itarus” för genomförande av operationer med reaktorblock från atomubåtar, fartyg och atomservice.
Beställare är SZTs ”SevRAO” – en filial ill FGUP ”RosRAO” (som ingår i statliga ”Rosatom”), meddelar ”Korabel.ru”

”Itarus” är ett icke-självgående fartyg, avsett för operationer att lyfta, transportera och ställa på lager flytande modulblock från reaktorer. Fartyget ser ut som en två-tornig flytdocka gjort i stål.
Våren 2016 skall farkosten föras till Murmansk, där den skall överlämnas till beställaren.
År 2003 kom regeringarna i Italien och Ryssland överens om samarbete inom sfären för säkert hanterande av kärnbränsle, bearbetning och destruering från atomubåtar i norra Ryssland. Överenskommelsen fick namnet ”Globalt partnerskap”, där italienska sidan avdelade 310 miljoner euro.
För dessa pengar byggdes i Sajde-bukten skydd över förvaringsplatser av radioaktivt avfall, destruering av sex atomubåtar. År 2011 vid Fincantieri på beställning av FGUP ”Federalnyj tsentr jadernoj i radiotsionnoj bezopasnosti” byggdes ett specialfartyg ”Rossita”, som är avsett för transport av utarbetat kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Tekniska data för fartyget ”Itarus”:
Längd – 85m; 
bredd – 31,2m; 
bogserat djupgående – 7,7m; 
arbetsdjupgående – 24,5m; 
höjd till översta däck på överbyggnaden– 29m; 
lastkapacitet – cirka 3500 ton; 
max bogserad hastighet – 6 knop; 
självständig uppträdande (beroende på bränsle) – 7 dygn; 
besättning – 6 man; 
tjänstetid – 50 år.

14/1 Marinflyget får 28 stycken Il-38N fram till år 2020.

Il-38N

Flygföretaget Iljusjin skall i november 2016 leverera till Rysslands marinflyg ytterligare två ubåtsjaktflygplan Il-38, och totalt enligt kontrakt skall marinflyget fram till år 2020 få 28 maskiner.
”Fram till idag har vi levererat till marinflyget fem flygplan Il-38N ”Novella”. Enligt kontraktet skall vi leverera ytterligare två dylika flygplan”, - meddelade vice generaldirektör för företaget Jurij Judin. Han citeras av RIA ”Novosti”.

Il-38 är ett ubåtsjaktflygplan, utvecklat av Iljusjins konstruktörsbyrå på grunden av passagerarflygplan Il-18V. Flygplanet är avsett för självständigt eller tillsammans med ubåtsjaktfartyg sök- och bekämpning av ubåtar, för spaning till sjöss, sök- och räddningsoperationer, utläggning av minspärrar.

14/1 Rysslands Västra milos flyg får under 2016 de nya Su-35

De supermanövrerbara jaktflygen Su-35 kan genomföra uppgifter 
i överljudshastighet på höjder över 15000 meter.


De nya mångfunktionella jaktflygplanen Su-35 kommer att tillföras förband inom Rysslands Västra milo (ZVO) under år 2016, meddelade på torsdagen chefen för presstjänsten vid ZVO Igor Muginov.
”Mångfunktionella supermanövrerbara jaktflygplanen ur generation 4++ Su-35 har avancerade informations-ledningssystem, radarn ”Irbis”, samt även nya motorn AL-41F1S med styrbar vektordrag. Jaktflygplanen Su-35 kan genomföra uppdrag i överljudsfart med Mach, cirka 1,5 på höjder över 15 tusen meter”,- berättade Migunov.
Enligt företrädaren för den militära myndigheten, har man nu avslutat omskolning för de nya jaktflygplanen och är redo att ta emot den nya materielen.
Su-35 är beväpnad med en 30-mm inbyggd kanon GSj-301, som skjuter 1500 skott i minuten. Dessa kärror kan bära styrda robotar ur klassen ”luft-luft”, sjömålsrobotar och ubåtsjaktrobotar ur klassen ”luft-mark”, och korrigerande flygbomber.
Lufttankningssystemet, fjärrnavigeringssystemet och förbättrat överlevnadssystem medger jaktkärran att genomföra övningsuppgifter på stora avstånd.

14/1 Centret för utbildning av fartygsburet flyg i Jejsk startar på reguljär bas i mars

NITKA (Наземный испытательный тренажер корабельной авиации), markbaserad testanläggning för fartygsburet flyg, i Jejsk, börjar utbilda marinflygare på reguljär bas i mars innevarande år, meddelade chefen för marinflyg generalmajor Igor Kozjin.
”Från mars månad planerar vi börja med reguljära flygningar på den nya basen”, - sade han i en sändningen från TV-kanalen ”Rossija24”.
Jag påminner om, att testflygare började jobba på NITKA i Jejsk redan 2015. ”Vi har gjort ett bra jobb i Jejsk. Vi planerar att göra mer tester på NITKA i Jejsk”, - sade han, efter att ha tillagt, att där planeras utbildning av flygare, som skall jobba på de framtida hangarfartygen. Dessutom, vid utbildning av flygare kommer även komplexet i Sakach på Krim att deltaga.
Tidigare har ryska hangarfartygsflygare utbildats på övningfältet NITKA på Krim. Byggnationen av ett liknande komplex i Jejsk startade år 2011.

14/1 Nytt regemente för fartygsburen jakt sätts i drift under år 2017.


Ett regemente för fartygsburna jaktflygplan MiG-29K skall vara igång under nästa år, tillkännagav chefen för Rysslands marinflyg generalmajor Igor Kozjin för TV-kanalen ”Rossija24”.
”Utmaningen nu, är att så snart som möjligt få ut det på fartygsdäck, för att så snabbt som möjligt utbilda den flygande personalen. Vi har faktiskt redan fyllt upp regementet”, - sade Kozjin.

onsdag 13 januari 2016

13/1 BDK ”Ivan Gren” påbörjar provturer i slutet av januari

BDK ”Ivan Gren” ur projekt 11711

Varvsprovturer med det första stora landstigningsfartyget (BDK) ur projekt 11711 ”Ivan Gren” påbörjas i slutet av januari, exakt datum ännu ej satt av Rysslands Flotta.
”Vi har klart för oss den närmaste framtiden för fartyget. Nu försöker vi avsluta testerna vid kaj och skicka iväg henne på provturer” – det är fråga om slutet av januari”, - meddelade till RIA Novosti pressekreteraren vid nybyggnadsvarvet ”Jantar” Sergej Michailov.


Han sade också, att överlämnandet till Rysslands Flotta ännu så länge inte bestämts, då det till stor del beror på utgången av provturerna.
Tester vid kaj påbörjades 9 oktober 2015.
I december ifjol meddelade generaldirektören för Nevskoje konstruktionsbyrå Sergej Vlasov, att ”Ivan Gren” skall överlämnas till Rysslands sjöstridskrafter i början av år 2016.
BDK-projektet 11711 kan transportera ombord 13 tanks eller 36 BMP, och dessutom upp till 300 marininfanterister. Beväpningen ombord består av tre sexpipiga 30-mm artilleri-anläggningar och två transporthelikoptrar Ka-29. Fartygen ur projektet har ett deplacement om 5000 ton och klara autonomt uppträdande under 30 dygn. Landstigarna ur detta projekt kan komma upp i en hastighet om 18 knop. 
Längd – 120 meter, 
bredd – 16,5 m, 
besättning – 100 man.

13/1 Inskolning på nya Il-76MD-90A


Rysslands militära transportflyg (VTA) börjar inom de närmaste dagarna med inskolning på det nya moderniserade transportflygplanet Il-76MD-90A, meddelade på en presskonferens under onsdagen befälhavaren för VTA generallöjtnant Vladimir Benediktov.
”Förra året fick vi de första två maskinerna och redan i morgon påbörjar vi omskolning av personalen”, - sade han.
Benediktov anmärkte, att innan år 2020 slut enligt kontraktet, som slutits med ”Flygföretaget Iljusjin” skall Rysslands luft- och kosmiska styrkor få cirka 40 flygplan av denna modell.
Samtidigt underströk han, att än så länge ”kan vi inte tala om någon exakt siffra”.


tisdag 12 januari 2016

12/1 Besättningen till ”Admiral Makarov” är klarEnligt uppgifter från Rysslands försvarsdepartement är ”Admiral Makarov” det tredje fartyget i en serie av fregatter ur projekt 11356, som byggs för Rysslands svartahavsflotta vid nybyggnadsvarvet ”Jantar”.

Moskva, 12 januari – RIA Novosti. Besättningen till svartahavsflottans nybygge ”Admiral Makarov” flög på tisdagen från Sevastopol för specialutbildning vid utbildningscentret i Sankt Petersburg. Besättningen är helt klar med officerare och kontraktsanställda, meddelade chefen för presstjänsten vid svartahavsflottan kommendör Vjatjeslav Truchatjev.
”Svartahavssjömännen skall få det nya fartyget från varvet i Kaliningrad under första halvan av år 2016. Besättningen under fartygschefen kommendörkapten Georgij Brejev består av officerare och kontraktsanställda”, - sade Truchatjev.
De två storasystrarna ”Admiral Grigorovitj” och ”Admiral Essen” genomför provturer med fasta besättningar och skall därefter gå till sina hemmahamnar vid svartahavsflottan.

12/1 USA-general: Lv-system i Kaliningrad hindrar flyg i Polen

4-stjärniga generalen Frank Gorenc

Chefen för USAs flyg i Europa och Afrika, general Frank Gorenc påstår, att luftvärnssystemen i Kaliningrads oblast är så till den grad utvecklade, att de hotar NATO-flyg på 1/3 av Polens territorium. Detta meddelar TV-kanalen TVN med hänvisning till tidningen The New York Times.
Han menar, att det är mycket oroande för NATO-flyget i Europas östra flank. Gorenc anser, att Ryssland använder i Kaliningrad samma taktik, som på Krim och i Syrien. Detta scenario kallas A2/AD (A2/AD is defined as Anti-Access/Area Denial, skriv.anm.) och kan sammanfattas med inget tillträde till luftrummet.
”Om det skulle komma till en konflikt, skulle det bli svårt för flygplanen att ta sig förbi de ryska radarstationerna i Kaliningrad, då de kan följa NATO-flyget på olika nivåer”, - skriver massmedia.

måndag 11 januari 2016

11/1 Algeriet tänker köpa 12 Su-34


Ett kontrakt förbereds för leverans till Algeriet av ett parti av det tunga attackflygplanet Su-34, skriver utländsk massmedia och ”Interfax-AVN” enligt källor inom militär-tekniska samarbetet.
”Algeriets flygvapen har beställt 12 tunga attackflygkärror Su-34, vilka tillverkas vid Tjkalovs flygfabrik i Novosibirsk – en filial till företaget ”Suchoj”, - sägs i ett meddelande från amerikanska internetportalen Defense News med hänvisning till direktören för flygfabriken Sergej Smirnov. Denna information delade Smirnov med sig till massmedia i Novosibirsk, inför Nyåret.
I meddelandet sägs, att inom ramarna för algeriska Flygvapnets moderniseringsprogram skall de nya Su-34 ersätta gamla parken av MiG-25, vilka köptes redan under Sovjetunionens tid. Enligt Smirnov, har samtalen med Algeriet pågått under åtta år och nyligen fick ”Rosoboronexport” en officiell beställning om leverans av flygplanen.
Enligt tidningens information, är beställningen av Su-34 en del i ett större militärt paket till en total summa om 7,5 miljarder dollar, som slöts mellan Ryssland och Algeriet redan i mars 2006. Detta paket innehåller leverans till Algeriet av luftvärnssystem, flygplan, militär materiel och teknologi för sjö- och markstridskrafterna,
Tidningen citerar också ryska experter, som tror, att det framgångsrika användandet av Su-34 i Syrien kan intressera potentiella köpare i Uganda, Nigeria och Etiopien, liksom i Irak och SNG-länderna – Uzbekistan och Turkmenien.
Algeriska militära internetbloggen Menadefense skrev häromdagen, att i början av 2016 kom en officiell beställning från Algeriets flygvapen av det ryska attackflygplanet Su-32 (exportvarianten av Su-34). Sålunda, om detta meddelande får en officiell bekräftelse, så blir Algeriet första utländska användare av dessa flygplan.
”Interfax-AVN:s” källa, med anknytning till vapenexport, bekräftar, att Algeriet verkligen tänker köpa ett parti attackflygplan. ”Samtal pågår, senaste strax innan Nyåret. Men att tala om när Su-34:orna skall levereras till Algeriet är ännu för tidigt”, - sade nyhetsbyråns källa.

11/1 VTA bästa försvarsgren inom Rysslands VKSRysslands militära transportflyg ( VTA – Vojenno-Transportnaja Aviatsia) blev bästa försvarsgren inom Rysslands luft- och kosmiska styrkor (VKS – Vozdusjno-Kosmitjeskie Sily) efter en sammanställning för föregående år.
Snittflygningen för en besättningsbefälhavare inom VTA under 2015 uppgick till drygt 170 timmar, och för en ung flygare – drygt 200 timmar. Totala flygtiden inom VTA översteg 50 tusen timmar.
Under 2015 deltog flygande personal i alla oanmälda kontroller inom de militära områdena, strategiska ledningsstabsövningen ”Tsentr-2015”, övningar, som genomförts inom VKS, assisterat vid övningar inom Markstridskrafterna, luftlandsättningstrupperna, samt även deltagit i tävlingen ”Aviadarts-2015”, som genomfördes inom ramarna för de Internationella arméspelen.
Dessutom, har VTA-besättningar för första gången genomfört landningar på den säsongsöppna flygplatsen med snöbelagd bana på ön Zemlja Aleksandry, som ligger i Frans Josefs land uppe i Arktis. Under förberedelserna för den strategiska ledningsstabsövningen ”Tsentr-2015” övade flygbesättningar start och landning på fältflygplatsen i Orenburgs oblast.
För att förbereda infrastrukturen vid flygplatsen Chmejmim i Syrien genomförde besättningar i Il-76 och An-124 ”Ruslan” mer än 280 flygningar och transporterade 13750 ton last.
VTA har nu fått det nya militära transportflygplanet Il-76MD-90A. Leveranser av detta flygplan fortsätter under år 2016.

11/1 Rysslands Norra flotta får tre räddningsbåtar i år

Dykbåtarna RVK-767 och RVK-771 ur projekt 23040.

Två dykarbåtar ur projekt 23040 och en mångfunktionell modulbåt ur projekt 23370, för sök- och räddningstjänsten vid Rysslands Norra flotta, skall levereras under året.
Dessa båtar är speciellt avsedda för dyk- och räddningsarbete i vatten och under vattnet, även för hjälp till nödställda ubåtar, meddelar ryska försvarets presstjänst.

Information från Centrala sjömilitära portalen (TsVMP)
Båtar ur projekt 23040 är utvecklade för komplicerade räddningsoperationer inom Flottan. De skall användas för dykverksamhet ned till 60 meters djup vid sjöhävning upp till tre enheter, samt även för sök och undersökning med hjälp av fasta små telestyrda obemannade undervattensfarkoster och bogserade hydrofoner (släpsonar, skriv.anm.).
Dessutom skall båten kunna genomföra eldsläckning på fartyg, plattformar upp till 30 meters höjd, länspumpning av havererade fartyg och leverera elektricitet till nödställda fartyg.
Båten har stålskrov med förstärkt isklass, utrustad med pod, som ger bättre manövreringsförmåga. På båten finns komfortabel inredning för besättning och dykare.
Båten har även tryckkammare för dykare. Räddningsutrustningen styrs med ”joy-stick”.

Mångfunktionell båt ur projekt 23370

Mångfunktionella modulbåten ur projekt 23370 kan användas som dykar- och sök- och räddningsbåt, oljesaneringsfarkost, eldsläcknings- och ekologisk båt. Den är avsedd för verksamhet i hamnar och kustnära områden.
Båten har hydraulisk kran med lyftkraft upp till 5 ton, samt även bom med mekanisk vinsch med lyftkapacitet upp till 250 kg, vilket medger lastnings- och lossningsarbeten på båten, utan hjälp av kajkranar.

Konceptet med containermoduler medger minskat behov av förrådsställande och samtidigt ökad tillgänglighet.