Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 26 december 2014

26/12 Fartyget ”Jantar” behövde repareras under provturerna

26 dec 2014
Oceanografiska fartyget ”Jantar”, som genomför provturer i Östersjön, var tvunget att tidigare återvända till ”Jantarvarvet” för extra reparation i docka.

Presstjänsten vid varvet meddelade den 23 december, att fartyget var tvunget att avbryta provturerna och återgå till varvet för reparationsarbeten. För närvarande är alla problem lösta och ”Jantar” fortsätter genomföra det nödvändiga programmet till sjöss.

Varvet säger, att det än så länge är svårt att säga konkret när testerna skall vara klara. Fartyget måste genomföra ett speciellt program till sjöss, och det är beroende av väderförhållandena. Icke desto mindre, säger varvet, kan dessa tester inte bli klara förrän i början av nästa år.

Tidigare har meddelats, att fartyget skulle levereras till beställaren – Rysslands försvar – i slutet av november år 2014.

Oceanografiska fartyget ”Jantar” – det första fartyget ur projekt 22010 är en utveckling från Centrala marinkonstruktörsbyrån ”Almaz”. 
Deplacement – 5200 ton, 
Längd – 108,1 m, 
Bredd- 17,2 m. 

Kontraktet om byggnation slöts med Rysslands försvarsministerium i februari 2009. Fartyget kölsträcktes den 8 juli 2010, när varvet ”Jantar” fyllde 65 år, och fick därför sitt namn efter det tillverkande varvet. Sjösättning genomfördes den 4 december 2012.

26/12 Rysslands nya militärdoktrin godkänd

I den nya militärdoktrinen finns utvecklingen av säkerhet och strategi för ryska federationen fram till år 2020.

Texten är publicerad på ryske presidenten officiella sajt.

Huvudsakliga yttre hot är ökningen av utländska staters militära styrkor vid Rysslands gränser, NATO:s ökade styrkepotential, skapande och utplacering av antirobotförsvar, territoriella krav på Ryssland och dess bundsförvanter, inblandning i dess inre angelägenheter och det ökande globala terrorhotet.

Bland huvuduppgifterna nämns utökat samarbete med BRIKS-stater (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), förstärka säkerhetssystemen med republikerna Abchazien och Sydossetien. Dessutom bygga upp säkerhetsmodeller i Asien-Stillahavsområdet.

Dessutom påpekas nödvändigheten att förbättra rymdförsvarssystem, system för informations-säkerhet inom de Väpnade styrkorna och höja prestigen för militärtjänst.

För första gången finns avdelningen yttre hot punkten ”etablerande i statliga regimer, politik som hotar ryska intressen”.

I den nya utgåvan finns för första gången en punkt om säkerställande av ryska nationella intressen i Arktis.

Användandet av kärnvapen har inte ändrats i den nya doktrinen:

Källa: http://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2014/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B038/

Nya militärdoktrinen kan i sin helhet läsas på länken nedan:

Källa: http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf