Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 27 augusti 2015

27/8 Iljusjin har utvecklat moderniserad variant – Il-20M


Flygfirman Iljusjin (OAO ”Il”) har gjort en moderniserad variant av spaningsflygplanet Il-20M med modernare ombordutrustning, och nu måste Försvarsdepartementet ta ställning om den befintliga parken av denna flöygplans skall moderniseras, sade på onsdagen chefkonstruktören för företaget Nikolaj Talikov.
”Vi har i år avslutat jobbet av en ny variant av flygplanet. Ett beslut har skrivits under, och nu befinner sig dessa dokument hos den statliga beställaren för överseende, och beroende av resultatet av detta tas beslut om fortsättning av arbetet”, - sade N.Talikov vid flygmässan MAKS-2015.

27/8 ”Novorossijsk” har gått in till Ceuta

diesel-elektriska ubåten ”Novorossijsk”


Svartahavsmarinens diesel-elektriska ubåt ”Novorossijsk”, som är på väg från Rysslands Norra marin till sin hemmahamn, har gått in till den spanska hamnen Ceuta.
”Målet för inöpet till den spanska enklaven på Nordafrikas kust – vila för besättningen och påfyllning av förråd”, - meddelade till ”Interfax-AVN” svartahavsmarinen företrädare kommendör Vjatjeslav Truchatjev.

Ubåten lämnade Norra marinen den 10 augusti. I Nordsjön eskorterades hon av nederländska dockningsfartyget ”Johan de Witt”. 26 augusti passerade ”Novorossijsk” Gibraltar sund.
Ankomst till hemmahamnen i Novorossijsk *väntas under andra halvan av september.

27/8 Admiral Grigorovitj” genomfört skjutning i Östersjön

fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”.
Den första fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” har inom ramarna för varvsprovturer framgångsrikt genomfört skjutning med luftvärnsrobot och artilleri i Östersjön.
Mot luftmål användes luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil”, mot sjömål användes universalartilleri-anläggningen A-190.
”Enligt bedömningar av företrädare för industrin och besättningen, blev alla uppsatta mål framgångsrikt lösta”, - underströk kommendörkapten Vladimir Matvejev – officiell företrädare för östersjöflottan (ÖM).
Dessutom, genomförde besättningen på fregatten övningar i luftförsvar i samarbete med ÖM:s flyg. En An-26 flög runt fregatten för kontroll av radarsystemen, sambandssystem och luftvärnssystem.
Leveransen till Flottan av ”Admiral Grigorovtij” har skjutits fram en månad på grund av trasiga kylare till huvudmaskinen. Efter leverans till Flottan skall fartyget överföras till svartahavsflottan.


onsdag 26 augusti 2015

26/8 Rysslands VKS får 50 nya robotbärare Tu-160 M2


Rysslands försvar skall köpa till VKS - Воздушно-Космические Силы - (Luft- o rymdstyrkorna, hopslagning av VVS ex.flygvapnet och VKO ex. luft o rymdförsvaret) 50 nya strategiska robotbärare Tu-160 M2, vilka kan bära moderna kärnvapen.
Av den tidigare ”Vita svanen” återstår endast formen, och inuti finns mer allvarlig utrustning, det blir ett flygplan med helt nya möjligheter. Den förnyade Tu-160 får system för telekrig ur den senaste generationen.
Kärrar utrustas med den nyaste avioniken och vapensystemen, varför det strategiska flygplanets stridseffektivitet blir 2,5 gånger större än sin föregångare.
De första kärrorna skall enligt planerna komma i luften om mindre än fyra år. Denna nya strategiska kärnvapenbärare skall ersätta de strategiska bombflygplanen Tu-95MS och robotbäraren Tu-160.
Tidigare har chefen för VKS generalöverste Viktor Bondarjev meddelat, att de skall få de nya moderniserade strategiska bombflygplane Tu-160 M2 år 2021

26/8 Rysslands ZVO-flyg deltar i övningarna ”Sjtjit Sojuza-2015” 10-16 september


Besättningar från Rysslands Västra milos (ZVO) armé, jakt-, attack- och transportflyg kommer att aktivt deltaga i de operativa rysk-vitryska övningarna ”Sjtjit Sojuza-2015” (Unionens sköld-2015), som skall genomföras mellan 10 och 16 september i år på territorier i Leningrads och Pskovs oblast/län.
Flygarna skall öva ombaseringar till reserv- och operativa flygplatser, skydda markstyrkor under förflyttning, landsätta materiel och personal, luftspaning, samt även genomföra robot-bombanfall mot markmål.
Styrkornas flygunderstöd vid ZVO:s övningsfält säkerställs av arméflygets Mi-8, Mi-24,och Ka-52, frontattackflygplan Su-24, attackflygplan Su-25 och jaktflygplan Su-27.
Totalt kommer den förenade flyggruppen att bestå av drygt 80 helikoptrar och flygplan.

26/8 Ubåt ”Novorossijsk” gått in i Medelhavet

”Novorossijsk” och i bakgrunden holländska dockningsfartyget ”Johan de Witt”

Onsdag 26 augusti passerade svartahavsmarinens diesel-elektriska ubåt ”Novorossijsk” Gibraltar sund och gick in i Medelhavet.
Hon genomför en ombasering från Rysslands Norra marin hem till sin bas vars namn hon bär. Enligt planen skall ubåten under andra hälften av september passera in i Svarta havet och komma till hemmahamnen, där hamnen är ombyggd vid kajer och utrustad med system för diesel-elektriska ubåtar ur en ny generation, meddelar svartahavsmarinen.

Ubåten lämnade Poljarnyj den 10 augusti. I Nordsjön eskorterades hon av det Nederländska dockningsfartyget ”Johan de Witt”.
B-261 ”Novorossijsk” är den första diesel-elektriska ubåten ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka”. Hon är avsedd för bekämpning av fientliga ubåtar och ytfartyg, för skydd av marinbaser, spaning- och patrulluppdrag.
Ubåten kölsträcktes 20 augusti 2010, sjösattes i november 2013. Kom till Flottan 22 augusti 2014. I Början av november 2014 anlände hon till Norra flottan för tester.

26/8 ”Igor Belousov” satt kurs mot Atlanten

räddningsfartyget ”Igor Belousov”.


Tisdag den 25 augusti lämnade oceangående räddningsfartyget ”Igor Belousov” – byggt vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg -  ÖM:s huvudbas Baltijsk och satte kurs mot Atlanten, där hon fram till mitten av september skall genomföra en rad tester ur fjärde etappen av varvsprovturerna.

Innan Atlantfasen gjorde fartyget ett kontrollutlöp från Baltijsk till Östersjön för att kontrollera alla system och utrustningar ombord, meddelar ryska försvarets presstjänst.
I Atlanten skall dykklocka sjösättas till ett djup av 450 meter, samt även testa teknisk utrustning, som är avsedd för räddning av ubåt, ekolod, navigationsutrustning etc.
Telestyrda uv-apparaten ”Pantera Pljus” skall testas ned till tusen meter. Båten lyftkapacitet skall kontrolleras.
Den fjärde fasen av fartygets varvsprovturer på den djupa Atlanten blir första etappen av övergripande tester av djupdykningskomplex (ry. GVK), då man skall kontrollera att alla system fungerar tillsammans och uppfyller de tekniska villkoren i ryska marinen. Kontroll av detta arbete i första etappen kommer att genomföras utan inblandning av personalen.
Enligt ”Igor Belousovs” plan, påbörjas i mitten av september den andra etappen av djupdykningssystemet med deltagande av personal och specialister.
När fjärde fasen av varvsprovturerna i Atlanten är avslutade börjar fartygets besättning med det statliga testerna. Räddningsfartyget tillförs Flottan innan innevarande års slut.
”Igor Belousov” är det första räddningsfartyget ur projekt 21300S. Det är avsett för räddning av nödställda ubåtsbesättningar, som ligger på botten eller i ytläge, leverans av luft, el-energi och räddningsutrustning till ubåtar eller ytfartyg. Dessutom kan båten söka och undersöka objekt, även tillsammans internationella räddningsstyrkor.
Deplacement – 5000 ton, längd – mer än 100 meter.

26/8 ”Admiral Makarov” sjösätts 2 september

fregatt ur projekt 11356 vid Jantar-varvet

Vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad blir det sjösättningsceremoni den 2 september för fregatten ”Admiral Makarov” – det tredje fartyget i en serie, som byggs för Rysslands sjöstridskrafter.

Vid ceremonin  deltar företrädare för OSK (De förenade skeppsvarven), försvarsministeriet, ledningen för Flottan och den regionala makten, meddelar ”Jantar”.
”Admiral Makarov” ur projekt 11356 kölsträcktes vid varvet 29 februari 2012. Skrovet är helt klart, på fartyget finns och är monterat de flesta system och aggregat. Leverans till ryska flottan blir det nästa år.
Det första fartyget ur projektet 11356 ”Admiral Grigorovitj” skall enligt planerna levereras till Flottan i september. Den andra fregatten ”Admiral Essen” genomgår tester vid kaj.
Byggnationen av ytterligare tre fartyg ur serien frystes på grund av leveransstopp av motorer från Ukraina. I augusti, enligt uppgifter från ”Jantar”, återupptogs byggnationen.
Fregatter ur projekt 11356 har ett deplacement om 4000 ton, hastighet 30 knop, självständigt uppträdande 30 dygn, besättning 200 man. I beväpningen ingår kryssningsrobotar med höjd skjutlängd ”Kalibr” eller ”Oniks”, 100-mm artillerianläggning, luftvärnsrobotsystem ”Kortik”, torpeder kaliber 533 millimeter, en helikopter Ka-31.

tisdag 25 augusti 2015

25/8 Inget avtal planerade med Iran om S-300 under MAKS-2015Inget avtal med Iran om leverans av luftvärnsrobotsystemet S-300 under flygutställningen MAKS-2015 är planerade, säger Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozin.
Under måndagen anlände till Moskva en delegation under ledning av Irans vicepresident Soren Sattari.
”På platser som MAKS, brukar militära kontrakt som rör flyg och rymd skrivas under, och det, som skjuter ned flyg och rymdgrejor, det skrivs under på andra platser”, - sade Rogozin, när han svarade på en från RIA Novosti, om det skulle skrivas kontrakt med Iran under mässan om köp av S-300.

måndag 24 augusti 2015

24/8 Amerikanska A-10 ska flyga över Estland tisdag 25 augustiTisdag 25 augusti mellan 1100-1320 och 1500-1720 skall två amerikanska attackflygplan A-10 flyga på låg höjd i estniskt luftrum.
Detta meddelade Estlands generalstab, efter att ha tillagt, att flygningarna sker på höjder ned till 152 meter (500 fot) företrädelsevis långt från befolkade områden. Flygningarna skall genomföras i Pärnu (södra delen), Viljandi centrala delen och östra delen av Estland.
A-10:orna är T-baserade på Ämari.

24/8 Tyskland tar över luftbevakningen av baltstaterna


På tisdagen tog Tyskland över bevakningen av luftrummet över de tre baltiska staterna.
På måndagen genomfördes en rotationsceremoni. De brittiska flygarna från RAF i jaktflygplan Eurofighter Typhoon, som genomfört missionen de senaste fyra månaderna, avlöstes av tyska jaktflygplan.
Då baltstaterna inte har lämpliga flygplan för patrullering, så har NATO sedan april 2004 (då staterna blev medlemmar i NATO) tagit hand om verksamheten. Kärrorna baseras i Litauen vid flygbas Zokniai fem kilometer från Sjiauliai, samt även den estniska flygbasen Ämari, som sedan år 2014 använts som extra flygbaseringar av Nordatlantiska alliansen.

24/8 Norge och Storbritannien flyger ”Open skies” över Ryssland


Norge och Storbritannien genomför Open skies-flygningen i en rumänsk An-30 över Ryssland under perioden 24-28 augusti.

Överenskommelsen om ”Öppet luftrum” skrevs under år 1992 och är ett medel att förbättra förtroende i Europa efter det ”kalla kriget”. Undertecknare av avtalet är större delen av NATO-länderna, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Georgien, Bosnien och Hertsegovina och neutrala Finland och Sverige.