Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 18 november 2016

18/11 ”Iskander-M” moderniseras i Ryssland
I Ryssland har man börjat modernisera robotsystemet ”Iskander-M”, för att kunna användas fram till 2030, meddelade chefen för Robottrupper och artilleri inom Rysslands Väpnade styrkor  generallöjtnant Michail Matvejevskij.

I Ryssland firas traditionsenligt Robottruppernas och artilleriets dag den 19 november. Just denna dag år 1942 med hjälp av kraftigt artilleri började sovjetiska trupper vända kriget i Stalingrad.

Matvejevskij sade, att systemet stora moderniseringspotential ”gör att det kan underhållas på en modern nivå, utan att hamna efter utländska, fram till år 2030”.

Samtidigt sade generalen, att idag är ”Iskander-M” det bästa systemet i sin klass, då det kan klara av alla antimissilförsvar.

”Iskander-M” är ett operativ-taktiskt robotsystem, avsett för bekämpning av mål på avstånd upp till 500 kilometer. Systemet kan slå ut robotsystem, raketartilleri, fientligt flyg och helikoptrar på flygplatser, samt även ledningsplatser och sambandsknutar.

OTRK ”Iskander” tillfördes de väpnade styrkorna år 2006. ”Iskander-M” är en modifiering av systemet, som testades fram till år 2011.

18/11 ”Norra varvet” hinner inte sjösätta ”sisp” innan årsslutet


Spaningsfartyget ur projekt 18280 ”Jurij Ivanov”

Sjösättningen av signalspanaren (sisp) ur projekt 18280 ”Ivan Churs” genomförs först år 2017. Detta säger pressekreteraren vid varvet Olga Danilevskaja till FlotProm. Exakt datum för sjösättningen är ännu ej bestämt.

Tidigare har varvet meddelat, att sjösättningen skulle genomföras under sista kvartalet år 2016.

Spaningsfartyget ”Ivan Churs” blir det andra fartyget ur projekt 18280 inom Rysslands Flotta.

”Erfarenheter och önskemål från det första, ”Jurij Ivanov”, har förbättrat ergonomin, men några större förändringar i projektet har in införts”, - sade Danilevskaja.

Presstjänsten betonade också, att följande fartyg ur projekt 18280, som det talats om i massmedia, för närvarande inte byggs vid ”Norra varvet”. Det är tänkt, att ”Ivan Churs” skall överföras till Stillahavsflottan.

”Ivan Churs” har möjlighet att följa det amerikanska missilförsvaret. Det är en mycket viktig
punkt, då amerikanerna inte lämnar sina avsikter att stärka närvaron i Asien-Stillahavsförsvaret, trots Kinas motstånd”, - säger en expert. ”Situationen försvåras, motståndet mellan dessa två länder förstärks. I denna situation har Ryssland sina intressen, och vi skall följa dem”.

Sambands/signalspaningsfartyg ur projekt 18280 är projekterade för att säkerställa Flottan samband och ledning, samt även spana och föra radioelektronisk strid. Centrala konstruktörsbyrån ”Ajsberg” är skapare av projektet.

Det första fartyget i serien ”Jurij Ivanov” tillfördes Flottan 26 juli 2015. Fartygets besättning tjänstgör inom Rysslands Norra flotta.

torsdag 17 november 2016

17/11 Ubåt ”Sankt-Peterburg” skjutit robot i Barents hav


Diesel-elektriska ubåten ”Sankt-Peterburg” sköt under torsdagen den 17 november framgångsrikt en kryssningsrobot ur undervattensläge mot ett sjömål i Barents hav.

Detta meddelar till ”IF-AVN” chefen för presstjänsten vid Norra marinen kommendör Vadim Serga.

”Skjutningen genomfördes under strikt säkerhetskontroll. Området hade avlysts och var stängt för civil trafik. Säkerheten understöddes av 7 fartyg. Dessutom kontrollerades från luften av flyg och helikoptrar.

”Sankt-Peterburg” är det första ur en serie av icke atomdrivna ubåtar ur projekt 677 byggd vid AO ”Admiraltejskie verfi” år 1997.
Deplacement drygt 1700 ton,
Längd – 67 meter,
Bredd – 7 meter,
Hastighet i u-läge mer än 20 knop.
Ubåten är utrustad med torped- och robot-torped- beväpning.

måndag 14 november 2016

14/11 Rysslands militära transportflyg klara i Belgrad


Rysslands militära transportflyg (VTA) har klarat av alla uppgifter vid övningarna ”Slavjanskoje bratstvo-2016” utanför Belgrad, trots svåra väderförhållanden, meddelade vid en presskonferens överste Vasilij Galij, som företrädde befälhavaren för Rysslands VTA.

Internationella taktiska övningarna ”Slaviskt brödraskap-2016” pågår under perioden 2 – 15 november utanför Belgrad, där militära förband från Ryssland, Vitryssland och Serbien deltar. I övningarna deltar cirka 50 ryska militärer från militära transportflyget i Orenburg.

”VTA har utfört alla uppgifter och under den aktiva fasen av övningarna transporterade personalen folk och materiel till fällningsplatsen i tid, trots svåra meteorologiska förhållanden”, - sade Galij. Han förtydligade, att i övningarna deltog tre flygplan Il-76MD, där en av dessa fällde en spaningsgrupp i styrbara fallskärmar ”Arbalet” från 1500 meters höjd, och två Il-76MD deltog i massfällning av folk och materiel från cirka 600 meters höjd.

14/11 Mig-29 från ”Admiral Kuznetsov” gick i havet under övn.flygn.MiG-29

Ett rysk jaktflygplan MiG-29KUBR från hangarfartyget ”Admiral Kuznetsov” kraschade nära Syriens kust. Enligt uppgifter från Försvarsministeriet störtade planet nära fartyget under en övningsflygning.

Olyckan inträffade under en övningsflygning då planet gått in för landning några kilometer från ”Admiral Kuznetsov”, - citerar Interfax meddelande från den militära myndigheten.


”Flygföraren sköt ut sig med katapult och plockades upp av räddningstjänsten, som förde piloten ombord ”Admiral Kuznetsov”, - sade försvarsministeriet, efter att ha tillagt, att flygföraren är helt OK och skall fortsätta sina uppgifter.

Haveriet intr’ffade 13 november cirka 17:30 moskvatid, meddelar www.lentaru

Enligt tillgängliga uppgifter finns ombord fartyget under resan till Syrien fyra flygplan från 100:e självständiga fartygsbaserade jaktflygregementet, som använder flygplan MiG-29K och dess tvåsitsiga version MiG-29KUBR. För resan med ”Kuznetsov” skickades två ensitsiga och två tvåsitsiga jaktflygplan.

Resan med fartygsgruppen påbörjades 15 oktober. För närvarande befinner sig gruppen vid Syriens kust.
 

14/11 Andra fartyget ur 23120 ”Vsevolod Bobrov” sjösatt
På måndagen 14 november, i Sankt Petersburg vid ”Norra varvet” (ry. Severnaja verf) sjösattes det andra träng/stöd-fartyget ur projekt 23120

Det första fartyget ur serien, ”Elbrus” genomför nu andra etappen av provturer, och leverans till Flottan är framskjuten till år 2017.

Fartyg ur projekt 23120 är avsedda för transport och leverans av torrlaster till kuster, ytfartyg, ubåtar, samt även för bogsering. Nyheter i projektet – är dynamiskt positionssystem, vilket ger fartyg en fast position under alla meteorologiska förhållanden, två elektrohydrauliska kranar med en lyftkapacitet upp till 50 ton, och även bogser-vinschar med dragkraft 120 och 25 ton.

Fartyget kan även ge hjälp till nödställda fartyg. På fartyget finns tryckkammare för dekompression och ”barogenoterapi”, samt även räddnings-evakueringssystem och rum för 16 man.
”Vsevolod Bobrov” har isklass ARC4, vilket medger verksamhet i arktiska trakter.

Uppgifter från FlotProm
Huvuddata för projekt 23120
Längd – 95 m; 
Bredd – 22m; 
Djupgående – 9 m;
Fullt deplacement – 10000 ton; 
Seglationslängd – 5000 nautiska mil; 
Självständigt uppträdande – 60 dygn; 
Besättning – 27 man.

14/11 ”Elbrus” till ryska Flottan först år 2017


”Elbrus”Det första trängfartyget ur projekt 23120 ”Elbrus” skall levereras till Flottan år 2017. Det blev känt på måndagen den 14 november, vid sjösättningsceremonin av det andra fartyget ur detta projekt ”Vsevolod Bobrov”.

Kontraktet att bygga tre havsgående trängfartyg ur projekt 23120 skrev under redan år 2012. Enligt kontraktet skulle det första fartyget levereras till Norra marinen 25 november 2014, det andra – 25 november 2015 till Svartahavsmarinen, och det tredje 25 november 2016 till Stillahavsflottan. Under 2013 sköts emellertid kontraktet fram med ett år.

Kölsträckningen av ”Elbrus” genomfördes i november 2012. I december 2013 kölsträcktes det andra fartyget ”Vsevolod Bobrov”, och i juli 2014 – det tredje ”Kapitan Sjevtjenko”.

”Elbrus” sjösattes 26 juni 2015. Dock drog byggnationen av överbyggnaden ut med drygt ett år. Enligt vissa uppgifter berodde det på att leverans av import-utrustning fallerade på grund av antiryska sanktioner. Ännu i början av september vid den internationella mässan ”Armija-2016” försäkrade företrädare för ”Norra varvet” för journalister, att ”Elbrus” skall överlämnas till Flottan innan årsskiftet. Emellertid, nu på måndagen den 14 november blev det känt, att ryska örlogsflaggen ”Andreasflaggen” kommer att hissas ombord fartyget först år 2017.

Enligt planerna nu på måndagen, skall leverans av det andra fartyget ”Vsevolod Bobrov” ske under år 2018