Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 29 mars 2014

Världens första flytande atomkraftverk byggs vid Baltijskij zavod


Världens första flytande atomkraftverk, ”Akademik Lomonosov”, skall vara färdigbyggt vid Baltijskij zavod i Sankt Petersburg år 2016. Avtal om detta slöts vintern 2012 och projektet skall vara genomfört år 2016 säger generaldirektören Aleksandr Voznesenskij.
Överenskommelsen slöt mellan varvet och koncernen Rosenergoatom i december 2012.

På en fråga om byggnation av isbrytare, svaradeVoznesenskij: ”Vi bygger den första atomisbrytaren ur projekt 22220 med en effekt av 60 Megawatt för ”Atomflot”.

”Vi hoppas, att vi får kontraktet även för den andra och tredje i serien. Det borde vara logiskt, då serien i princip bör tillverkas där den första byggdes”, - anser han.

”Dessutom bygger vi diesel-elektriska isbrytaren ”Viktor Tjhernomyrdin” med en effekt av 25 Megawatt för Rosmorport”, - tillade Voznesenskij. Denna isbrytare kölsträcktes i oktober 2012 och, enligt uppgifter från varvets presstjänst, bör den levereras till beställaren år 2015.

51 av Ukrainas 61 fartyg seglar nu under Rysk flagg

"Korosten" - U853

Under de senaste två veckorna har den Ryska svarta havs flottan tagit över 51 fartyg av de ukrainska styrkorna, alla av dem hissade St Andrew's flagga från den ryska flottan. Det innebär att av 61 fartyg av de ukrainska sjöstridskrafterna, är det endast tio som fortfarande tillhör Ukraina. En del av dessa fartyg är fortfarande stridsdugliga, andra är i ett mycket dåligt skick.

Läs mer om vilka fartyg det är som bytt flagg här:
Källa: http://englishrussia.com/2014/03/27/which-ukrainian-ships-have-hoisted-the-russian-flag/

Rysslands största signalspanare sjösattes september 2013


OAO ”Sudostroitelnyj zavod ”Severnaja verf” (Norra varvet i Sankt Petersburg) sjösattes den 30 september den första signalspanaren ur projekt 18280 ”Jurij Ivanov” för Rysslands sjöstridskrafter (SSK). Fartyget är projekterat. av konstruktörsbyrån "Ajsberg".

”Jurij Ivanov” blir det största i Ryssland av denna typen. Deplacement cirka 4000 on, längd 95 meter, bredd 16 m, seglationslängd är minst 8000 nautiska mil, besättning cirka 120 man. 

”Det speciella med just detta signalspaningsfartyg ur projekt 18280 är dess mångfunktionalitet med mycket automatiserade och integrerade system”, - sägs i meddelandet.

Enligt slutna kontrakt, skall ”Norra varvet” till år 2020 bygga och leverera till ryska Flottan:
6 korvetter ur projekt 20380 och 20385, 
6 fregatter (för oceanfart) ur projekt 22350, 
3 underhållsfartyg med hög isklass ARC4 på basen av projekt 23120, och 
2 signalspaningsfartyg ur projekt 18280.

”Severnaja verf” i Sankt Petersburg grundades år 1912 och är störst i Ryssland på att bygga ytstridsfartyg. Varvet ingår i OSK (de förenade skeppsvarven) som är Rysslands största varvskoncern och förenar 60 nybyggnads- och reparationsvarv samt konstruktörsbyråer. Det bildades år 2007 med 100% federalt aktieinnehav. Huvudkunder är ryska marknaden, men företaget exporterar sina produkter till ett 20-tal länder.

fredag 28 mars 2014

”Pantsir” i sjövariant inom två år.


Foto: lvrb-kanonsystemet ”Pantsir-S”.
Sjöversionen av luftvärnsrobot-kanonsystemet ”Pantsir” kommer att tillföras Rysslands Marin om ett år eller två, meddelade vid en presskonferens verkställande direktören för konstruktörsbyrån ”Konstruktorskoje bjuro priborostroenija” Dmitrij Konoplev.

”Försvarsdepartementet är mycket intresserat av sjövarianten av ”Pantsir”. Beslut är taget om att modernisera en rad jagare och andra stora fartyg med sjövarianten av ”Pantsir”. Sådana arbeten pågår. Och jag tror, att det kommer att ske inom den närmaste tiden, inom de närmaste året eller två”, - sade Konoplev.

Han tillade, att det är ett svårt jobb, att modernisera fartyg, det tar sin tid.

Ryssland har uppvisat nytt luftförsvarssystem


Ryska företaget Almaz-Antei senaste skapelse, luftförsvarssystemet för medeldistans S-350E Vitjaz.

Vitjaz, som är tänkt att ersätta det föråldrade S-300-systemet, överglänser liknande utländska modeller, enligt ett uttalande från Almaz-Antei på fredagen.

Det nya systemet skall ha visats för Rysslands president Vladimir Putin under ett besök på företaget i Sankt Petersburg, där det tillverkas av Almaz-Antei.

Systemet som har utvecklats sedan år 2007 och har avancerad (mångfunktions) fasstyrd radar, en ny mobil ledningsplats och 12 vertikala uppskjutningsramper, vilka skall användas för uppskjutning av en variant av radarstyrda 9M96-roboten, enligt företaget.

Företaget räknar med att överlämna systemet till Rysslands försvar redan nästa i år.

Vitjaz kommer att bli ett komplement till Morfej, S-400 och S-500-lv-systemen i det framtida luft- och rymdförsvaret, för insatser mot mål på avstånd mellan fem och 400 kilometer, och på höjder från 5 meter till nära rymden.


Utveckling av ny ”BMMP” för ryska marininfanteriet

Vid flygmässan MAKS-2013 i Moskva meddelade chefskonstruktören för forskningsavdelning för maskinbyggnad vid Moskvas statliga tekniska universitet (uppkallat efter N.E.Bauman) Sergej Popov, att de vunnit upphandlingen från Rysslands försvarsdepartement om att skapa ett nytt stridsfordon för flottans marininfanteri.

Han säger, att ”tiden för att genomföra forskningen är mycket kort – innan årets slut skall taktisk-tekniska uppgifter vara utarbetade för test-konstruktions arbete”.

”Vi har en mäktig uppgift framför oss, - anmärkte Popov. – Ett stort problem består i, att ryska marininfanterister aldrig haft något speciellt utvecklat fordon , varför vi inte vet vad som verkligen behövs. Och göra ett fordon liknande markstridskrafternas – vore meningslöst”.

En specialist har gett ett exempel, ”hos BMP:n slutar all elektrisk utrustning att fungera efter 1,5 timme i havsvatten, aluminium korroderar, och dess färg på utsidan liknande den på fartyg räcker inte till, då den skadas vid verksamhet på land.

Ett stort problem är också att säkerställa hög hastighet (40 km/tim) i vatten och bättre sjövärdighet, som krävs enligt det nya konceptet ”landsättning bortom horisonten”.

Det är tänk som urlossning från transportfartygen långt från stranden, bortom horisontlinjen – och mindre risk för fartygen att hamna under fientlig beskjutning från land, och säkrare landstigning. De simmande fordonen tillryggalägger 15-40 km till själva landstigningen där de skall ta ett brohuvud, vilket kräver stor eldkraft hos BMMP (ry. trol Bojevaja Masjina Morskoj Pechoty). ”I praktiken skall det vara en snabb båt i sjön och en pansartransportvagn på land, vilken skall klara sjöar med en våghöjd upp till 1,5 meter.” – förklarade specialisten.

Ett annat problem består i, att BMMP skall landsättas från dockningsfartyg, vilka inte finns hos Rysslands sjöstridskrafter. ”Det återstår att se om de kan användas på ”Mistral”-fartygen, som är under byggnad”, - sade chefskonstruktören.

Vi på forskningscentrat har kunskap på området, ”men vi måste veta, vad sjömännen vill”, - underströk han.

torsdag 27 mars 2014

Norra varvet levererar många nya fartyg

Foto: "Stojkij"

Nybyggnadsvarvet OAO "Severnaja verv" kommer under 2014 att leverera följande till Ryska flottan:
En fregatt ur projekt 22350
En korvett ur projekt 20380
Ett signalspaningsfartyg

Detta enligt uppgifter från varvets generaldirektör Aleksandr Usjakov i Sankt Petersburg.

Han uppger att under 2014 får Rysslands SSK (SjöStridsKrafter) den första fregatten u projekt 22350 "Admiral Gorsjkov", tredje serietillverkade mångfunktionskorvetten för kustnära zon ur projekt  20380 "Stojkij" med varvsnummer 2004, samt stora signalspaningsfartyget ur projekt 18280 "Jurij Ivanov".

Som tidigare meddelats vid presskonferens så kommer vid "Norra varvet" samtliga nybyggen (serien med fregatter projekt 22350, serien med korvetter ur projekt 20380/20385, serien av signalspaningsfartyg 18280 och serien av understödsfartyg ur projekt 23120 "Elbrus") att ske helt enligt tidsram, som överenskommits med beställaren.Ryska flottan kommer att få 16 korvetter ur projekt 20385

2013 sade en företrädare för Rysslands försvarsminister, Jurij Borisov, att Rysslands SSK kommer att få 16 korvetter ur projekt 20385.

”Vi tvivlar inte, att Severnaja verf kommer att klara av beställningarna från Försvarsministeriet, och anmärkte Jurij Borisov, - även klara av dessa i tid”.

Korvett ”Provornyj”, som fått varvsnummer 1006 – är det andra skrovet ur projekt 20385 och det sjätte ur korvettserien, som byggs vid varvet för Rysslands SSK.
Projekt 20385 (20380M) utvecklat av konstruktörsbyrån ”Almaz” på basen av de redan byggda av typen ”Steregusjtjij” ur projekt 20380 men för modernare krav och erfarenheter efter användning. Den skiljer sig från sina föregångare med en ökning av deplacementet till 2200 ton och måtten. Dess längd är 105 meter, bredd – 13 meter, djupgående – cirka 8 meter.

Eldkraften på det moderniserade fartygen är avsevärt högre med det nya universalrobot-systemet ”Kalibr-NK (bytt mot system ”Uran”) med ett unifierat 8-box uppskjutnings-anläggning för olika typer av robotar – sjömålsrobotar och för bekämpning av landmål. Luftvärnrobotbeväpningen har förstärkts med lvrb-system ”Redut” med lvrb 9M96 och 9M100 (för 16 upp till 64 robotar).
Artilleribeväpningen – 100 mm artillerianläggning A-190-01, två 30-mm automat AK-630M, ubåtsjakt – system ”Paket”. 

Ombord fartyget finns helikopter Ka-27PL för stöd vid ubåtsjakt.

En viktig sak på det nya fartyget – förekomsten av en så kallad ”optronmast”, vilken innehåller innehåller radarsystem och system för olika ändamål, vilka avsevärt hjälper fartyget att upptäcka och följa fientliga sjö- och luftmål, samt att slå ut dessa. En detalj är att masten tillät stopp av  enskilda ledledningsradarn för artilleriet ”Puma” (något osäkert). En avsevärd förbättring av huvudmaskin är bytet från diesel-dieselaggregatet DDA12000 till en anläggning från firman MTU.

onsdag 26 mars 2014

Sjunde bevakningsbåten ur projekt 21980

Bevakningsbåt projekt 21980 Grachonok-klassen

Här är en bild på den sjunde bevakningsbåten (anti-sabotage båt) ur projekt 21980 vid varvet OAO ”Zelenodolskij zavod imeni A.M.Gorkogo”.

Fartyget skall skydda  ryska marinbaser och verka i deras närhet.
Den har modern utrustning och höga sjödugliga egenskaper vilket tillåter den att lösa ett brett spektrum av arbetsuppgifter som annars är typiska fartyg med mycket större deplacement.

Den är utvecklad av konstruktionsbyrån OAO ”KB Vympel”.

Två MiG-21 hittades på ett nordkoreanskt fartyg i Panama 2013


Under lossning av ett då kvarhållet fartyget i Panama, som kommit från Kuba under nordkoreansk flagg, hittade man två jaktflygplan MiG-21, ett fynd som bekräftades av kubanska källor, meddelar nyhetsbyrån Reuters natten till 22 juli 2013. Förutom två flygplan, tillverkade i Sovjetunionen i slutet av 1950-talet, hittades även två ombordradar, meddelade presidenten i den Latinamerikanska staten Ricardo Martinelli.
På Nordkoreanska "Tjong Tjon Gang" hittades två MiG-21


På den nordkoreanska skutan ”Tjong Tjon Gang”, som kvarhölls i Panama den 15 juli…Under tio tusen ton socker hittades i containers bl.a. gamla sovjetiska jaktkärror MiG-21, motor till en gammal MiG-15 och luftvärnsradar och robotar. Skickade från Kuba med destination Nordkorea… och då är inte de beräknade 27 containerna under sockret genomsökta av de 300 avdelade männen….

Ryska försvaret beställt ”landsättningstank” för VDVDen nya maskinen skall ersätta självgående art-fordon ”Sprut-SD”

Ryska luftlandsättarna (VDV) har beställt vid Kurganskij maskinostroitelnyj zavod en lätt banddriven självgående 125-mm tank-kanon, som kan landsättas från flygplan utan plattform. Den nya maskinen behövs för att ersätta självgående artillerianläggningen ”Sprut-SD”, som luftlandsättare tackade nej till år 2010 efter branden på Röda torget – den unika tanken började brinna efter Paraden 9 maj pga läckande bränsle. Efter att ha fått det nya fordonet, kommer VDV ha ett vapen för strid med amerikanarnas ”Abrams” och israelernas ”Merkava”.

En företrädare för VDV, som deltar i arbetet, säger att den nya maskinen kommer att byggas på basen av BMD-4. I stället för en 100-mm kanon blir det ett 125-mm tank-art-system 2A46M-5, som finns på tank T-90.
En företrädare för det militärindustriella komplexet, som deltar i utvecklingen av tekniska uppgifter, berättar att den nya maskinen blir drygt 7 m lång och väga endast 18 ton (en vanlig tank väger mer än 40 ton), och där kan den transporteras av flygplan Il-76 och hkp M-26.

Dessutom, tack vare chassit från BMD-4 kan den nya maskinen klara stigningar upp till 35 grader och även röra sig genom vatten.

Kanon 2A46M-5 kommer att skjuta med nya pansarbrytande projektiler (bland annat projektil ”Svinjets”, som kan gå igenom pansaret på amerikanska tanks ”Abrams” och israeliska ”Merkava”), och även med anti-tank-robotar.

Aleksej Chlopotov säger: ”Idag är det en världstrend med lätta tanks. Så t.ex. gör man sådana i Sverige, Polen och Kina. De behövs i bergstrakter, träskmarker, där tunga fordon inte tar sig fram. Den nya tanken kan fällas från luften på fält, och genast tillföra infanteriet en tillförlitligt stridsmaskin, som kan avge kraftig eld, - förklarade Chlopotov.

Beslutet om det nya artillerifordonet togs av vice försvarsminister Jurij Borisov i februari 2013 vid ett möte om att utveckla VDV. Det kommer att ersätta självgående antitank artillerianläggningen ”Sprut-SD”.

”Sprut-SD” började utvecklas vid traktorfabriken i Volgograd på 1980-talet. Totalt fick Rysslands luftlandsättningstrupper (VDV) 24 fordon. 9 maj år 2010, strax efter högtidliga passagen på Röda torget, började motorn på ett självgående artillerifordon ”Sprut” att brinna. Samma år slutade förra försvarsministern Anatolij Serdjukov beställa dessa maskiner.

US Air Force sköter baltiska ländernas luftbevakning sedan årsskiftet


USA:s luftstridskrafter sköter sedan årsskiftet bevakningen av luftrummet över de baltiska länderna. De tog över bevakningen efter Belgien som hade uppgiften innan dess.

Sedan början av januari har fyra amerikanska jaktflygplan F-15 Eagle uppgiften.
USA:s mission som NATO:s luftpolis över de baltiska länderna blir för fjärde gången. Sedan år 2004 roterar luftstridskrafter från NATO-länder för att skydda det lettiska luftrummet. NATO-flygen baseras i Litauen.

Sergej Sjojgu ska få ”spets-tank”

                                Rysslands försvar har beställt transportmedel för generaler

Rysslands försvar har beställt en specialtank för att evakuera försvarsministern och hans ställföreträdare från zoner med radioaktiv och kemisk nedsmutsning. En källa inom försvarsmyndigheten säger till ”Izvestia”, att ledning förberett taktisk-teknisk uppgift för att utveckla den nya maskinen. I dokumenten framställd den som ”ett högt skyddat transportmedel 
(ry. VZTS= Vysokozasjtjisjtjennoe transportnoe sredstvo)”.

Förutom följderna av en kärnvapenexplosion skall maskinen skydda passagerarna från finkalibrig eld, pansarskott och landminor.

Källan säger vidare, att den nya maskinen kommer att utrustas med sambandsmedel, som säkerställer informationsutbyte med landets ledning och de strategiska styrkorna. Maskinen kommer att kunna uppträda självständigt i minst 36 timmar under stark radioaktiv kontamination.

Besättningen i VZTS och passagerarna behöver över huvud taget inte lämna maskinen. Där skall finnas tvättfat, toalett och plats för vila. Man kommer att kunna övervaka omgivningen via en videokamera, vilken medger sikt i 360 grader, - förklarade källan.

En företrädare för det militärindustriella komplexet (ry. OPK), som känner till projektet, säger att man idag har för evakuering av landets ledning och regering sovjetiska specialtanks ”Ladoga”, vilka redan är uråldriga.

-   Dessa maskiner byggdes på basen av tank T-80 vid KB ”Transmasj” i Sankt Petersburg (nuvarande OAO ”Spetsmasj” under 1980-talet. Maskinen testades vid olyckan i Tjernobyl. ”Ladoga” är den enda maskinen, som kunde ta sig fram till resterna av reaktorn, och då utsattes inte besättningen för någon strålning, - förklarade han för ”Izvestia”.

Han tillade, att sovjetiska ingejörer valde T-80 som plattform pga gasturbinsmotorn – de övriga tanksen på den tiden var utrustade med dieselmotorer, där filterna blev igensatta med radioaktivt damm och själva blev en källa för kontamination.

Idag är inredningen, luftfiltren, videokamerorna, och framför allt sambandet på ”Ladoga” helt föråldrat.

-  Under 1990-talet utvecklades en moderniserat projekt av ”Ladoga”, men då saknades pengar. Idag är denna variant inte längre aktuell. Den nya maskinen måste göras om helt från grunden, med nya tekniska lösningar – sade företrädaren för OPK.

Redaktören för on-line-projektet om pansarfordon ”Otvaga-2004” Vitalij Moisejev förklarar, att trots troligheten för krig, än mindre kärnvapenkrig, måste Försvaret vara beredd på varje variant av händelsers utveckling.

Experter säger att maskinen måste ha maskering, så att den inte kan skiljas från andra fordon.

Huvudredaktören för tidskriften ”Arsenal Otetjestva” Viktor Murachovskij berättade för ”Izvestia”, att VZTS-erna skall evakuera landets ledning och försvarsledningen från zonen för kontamination till skyddade ledningsplatser eller till transportmedel.

-Maskinerna skall kunna transportera försvarets ledning till flygplatsen Tjkalovskij eller till skyddad ledningsplats i Podmoskve. Tidigare baserades ”Ladoga”-fordonen vid 1-a skyddsbrigaden, vad som hände med dem sedan, finns inga öppna källor om, -förklarade Murachovskij.

tisdag 25 mars 2014

Ryssland skall bygga superliten ubåt och ”obemannad” kutter

Foto: Ubåt ur projekt ”Piranja” topwar.ru

Konstruktörsbyrån ”Malachit” i Sankt Petersburg har börjat utveckla ett projekt för en superliten ubåt. Detta meddelar vicepresidenten för ”De förenade skeppsvarven” (OSK) Igor Zacharov. Han säger, att det också planeras för en ”obemannad” liten båt med en autonom obemannad undervattensapparat för minbekämpning.

Enligt bedömningar från OSK, finns en efterfrågan från regionala vapenmarknader efter supersmå ubåtar; de skall kunna fungera i grunda vatten i sydöstra regionen. Enligt rådgivaren till ”Malachits” generaldirektör Aleksandr Terenov, behöver även ryska flottan supersmå ubåtar för bevakning av marinbasen och för att lösa olika uppgifter i Östersjön och Svarta havet.

Under 1980-talet i Sovjetunion utvecklades supersmå ubåtar ur projekt 865 ”Piranja”, vilka fanns inom Rysslands sjöstridskrafter från 1990-1999. Enligt Terenov, uppfattas dylika fartyg felaktigt som uteslutande diversionsfartyg, då ”de har ett vitt verksamhetsområde och kan använda fullvärdiga robot- och torpedvapen”. Andra detaljer om det framtida ubåtsprojektet nämns inte.

Ur projekt ”Piranja” byggdes två ubåtar: MS-520 och MS-521. De hade ett deplacement om 319 ton med längd 28,3, bredd 4,7 och höjd 5,1 meter. Fartygen kunde komma upp i en fart av sju knop och dyka till djup av 200 meter. Ubåtarna var utrustade med två anordningar för minutläggning och förråd av fyra minor eller två torpeder kaliber 400 millimeter. Ubåten besättning kunde uppgå till nio man.

Angående den framtida ”obemannade” kuttern anmärkte vicepresidenten för OSK, att de ämnar köpa från franska företaget ”Echo” systemet ”Inspektor” och UV-apparat. ”Om det kommer att genomföras, så, sannolikt, kommer vi att börja utveckla vår egen obemannade kutter”, - sade Zacharov. Övriga detaljer om detta projekt nämndes inte heller.

Ryssland bygger ubåt för hydroakustisk bevakning


Rysslands örlogsflotta har beslutat att skapa en ubåt för hydroakustisk bevakning och koordination av andra fartygs verksamhet.
Ubåten kommer att utrustas med system som i passivt läge kan avslöja ubåtar och ytfartyg samt lågt flygande objekt på 600 kilometers avstånd. Inom 100 kilometers radie kommer måltypen att bestämmas konkret. Ubåtens alla system kommer att fungera i passivt läge, det vill säga utan att utstråla signaler för att förbli osynligt för motståndaren. För den lästörstige finns länk här under för ytterligare detaljer om det nya ubåtsårojektet, och allt skrivet på det ”Stora ryska språket”/ ”На Великом русском языке».

Nya skapelser trollas fram ur materielreserven

Två skrov i vattnet vid Yantarvarvet väntar på att väckas ur sin törnrosasömn...

Att den ryska flottan står inför en omfattande modernisering undgår nog ingen, kanske en eller annan förnekade förstås. Under perioden fram till 2020 skall det ankaffas 100 fartyg till flottan. Varv som Baltiska varvet, Severnayavarvet och Yantar har fullt upp på sina stapelbäddar med fartygsklasser som exempelvis 11356 och 22350-fregatter och 20380-korvetter för att nämna några. I runda svängar skall det totalt byggas ett 50-tal ytstridsfartyg och ubåtar fram till 2020. 

Att då kunna få fram ytterliggare skrov för att bygga nya ytstridsfartyg är givetvis tacksamt. Vid Yantarvarvet ligger det för närvarande två stycken ofullbordade skrov som nu skall dammas av och färdigställas i nya roller än vad de tidigare var avsedda för.
Det rör sig om Tuman, det tredje skrovet i 11540 Neustrasjimyj-klassen och Novik i 12441-klassen.

Tuman-skrovet vid Yantarvarvet 2010

Tuman skall bli ett ubåtsjaktfartyg för Östersjöflottan med ett deplacement på 4500 ton och en uthållighet på 30 dagar. Några övriga specifikationer är inte i dagsläget klara utan konstruktionen är framtagande. Med tanke på att Tumans båda systerskepp som också finns i Östersjön, Neustrasjimyj och Jaroslav Mudryj är två ordentligt stora ytstridsfartyg kommer det finnas mycket plats ombord att placera såväl avancerad sonarutrustning som såväl ubåtsjaktvapen och vapenbärare. En inriktning som nämns är att fartyget skall vara väl rustat för att tackla ubåtar med luftoberoende maskineri som till exempel den svenska Gotlandsklassen. Fartyget kölsträcktes 1993 men skall vara klart i sin nya roll till 2017. Någon skiss på hur det färdiga fartyget kommer att se ut finns inte i dagsläget. Mer kommer nog i framtiden.

Dåvarande Novik på stapelbädden.

Det andra skrovet som skall färdigställas är Novik, numera under namnet Borodino och kommer bli ett skolfartyg med en längd på 116 meter och deplacement på 2900 ton. Skrovet kölsträcktes 1997 och arbetet avbröts 2002. 2007 omklassificerades fartyget till att bli ett skolfartyg i 12441U-klassen. Stora delar av fartygets bestyckning togs bort från konstruktionen för att bereda utrymme för kadetter och utbildningshjälpmedel. Fartyget skall även kunna fungera även som stöd för utveckling och utprovning av ny materiel. Med det nya materielanskaffningsprogrammet GPV-2020 finns nu medel till att sparka liv i skrovet och färdigställa det. Förmodligen kommer även detta fartyg att baseras i Östersjön. Fartyget skall levereras 2014, ett kanske något överoptimistiskt datum.


Hur 12441U skolfartyget Borodino  skall se ut efter färdigställandet.

Nytt uniformssystem för ryska militärer helt klart efter 2014, enligtförsvarsminister Sergej Sjojgu.


”Uniformen är utvecklad och godkänd. Det är en fältuniform, som är bekväm och anpassad för klimatet i Ryssland. Detta set har  genomgått alla nödvändiga tester – under olika klimatiska förhållanden och vid  olika militära förband”, - sade Sjogu i en intervju med Komsomolskaja  pravda”.

 Enligt ministern, kommer trupperna att utrustas i tre  etapper.

 I första etappen, som var under 2013, köptes och levereras 100 000 set av fältuniformen. I första hand för förband som är förlagda där det är speciellt kallt.
Ministern tillkännagav, att under 2014 kommer  Försvarsdepartementet att köpa ytterligare 400 000 set – för  spetsnaz-förband.


”Efter 2014 skall vi leverera ytterligare 500 000 fältuniformer för alla andra förband. På så sätt avslutar vi övergången med ny uniform för armén”, - sade ministern.

söndag 23 mars 2014

23/3 Ubåt ”Jimmy Carter” påstås tjuvlyssnat på undervattens-kabel

Amerikanska ubåten ”Jimmy Carter” påstås ha tjuvlyssnat på telefoner och läst e-post. Amerikansk press skriver, att ubåten olagligt inhämtat uppgifter från en kommunikationskabel under vattnet.

Enligt experter, kan man med hjälp av ubåtar sätta specialutrustning på kabeln, insamlad information, som därefter sätts samma och analyseras av specialtjänster. Några direkta bevis för att ubåten genomfört dylik olaglig handling har ännu ej hittats.
Man kommer genast att tänka på den före detta CIA-agenten Edward Snowden, påminns om i artikeln.