Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 25 november 2016

25/11 ”Admiral Essen” in i rep.docka på ”Jantar”


 

Den nya fregatten (SKR) ur projekt 11356 ”Admiral Essen” har gått in i reparationsdocka vid AO ”Pribaltijskij sudostroitelnyj zavod ”Jantar” (PSZ).”Det helt nya fartyget har tagits in i docka för reparation av propellergruppen och axlar. För ett tag sedan i varvsbassängen under backning skadades en av propellrarna på ”Admiral Essen”, - sade källan.

Han sade också, att specialister från varvet konstaterat, att propelleraraxeln hamnat fel, och måste centreras. Dessutom måste en av propellrarna bytas.

Varvsföreträdaren bekräftar också informationen, att fartygschefen, som tillåtit navigationsincidenten, har fått lämna sin tjänst. Det har även påverkat andra ansvariga.
”Stämningen bland besättningen är sämre än någonsin. De skulle ha varit vid svartahavsflottan, och kanske även, vid Syriens kust”, - avslutade källan.

Som meddelats, så hissades Andreasflaggen på ”Admiral Essen” 7 juni 2016. Fartyget skulle gå till svartahavsmarinen, där hon skulle tillföras 30:e ytfartygsdivizian med hemmahamn i Sevastopol.
 

25/11 Östersjömarinen har genomfört cirka 1400 stridsövningar under 2016Östersjömarinen (ÖM) genomförde under 2016 cirka 1400 strids, operativ och mobiliseringsövningar; med fartyg mer än 100 kurs och ubåtsjaktuppgifter, cirka 200 robotskjutningar, luftvärns, artilleri, torpedskjutningar och minutläggningar, utförde hundratals fartygsövningar, och en rad andra övningar. Flottans ytfartyg och ubåtar hade nästan 2000 dygn till sjöss, meddelade, till RIA Novosti, på fredagen (25 nov), ÖM-företrädaren kommendör (ry. Kapitan 1-go ranga) Roman Martov.

Han tillade, att ÖM:s strids- och trängfartyg visade Andreasflaggen i olika områden på världshaven och angjorde hamnar i Spanien, Grekland, Oman, Malta, Cypern och Djibouti. ”besättningar på våra fartyg har för första gången i vår moderna historia varit i hamnar på Kuba, Trinidad och Tobago. Totalt har våra östersjöflottister genomfört åtta långresor i Atlanten, Indiska oceanen, varit i Karibiska, Norra, Röda och Medelhavet”, - förtydligade flottans företrädare.

Enligt Martov, var stridsövningarna inom ÖM:s kustförsvarstrupper inte mindre intensiv. ”Mer än 100 taktiska övningar i olika grad, cirka 3000 skjutningar, cirka 700 körövningar med pansarfordon. Soldater ur strandsäkrings- och spaningsförbanden utförde under utbildningsåret mer än 5000 hopp med fallskärm”. – sade han.

Under ÖM:s kommande utbildningsår väntas intensiva övningar, det gäller för personal till sjöss, till lands och i luften. Under andra halvåret av år 2017 skall styrkor och trupper delta i övningarna ”Zapad” och gemensamma internationella manövrar.

torsdag 24 november 2016

24/11 Ubåt ”Kolpino”går direkt till Svarta havet

Hissandet av Andreas-flaggen på ”Kolpino” (pr. 636.3 Warsjavjanka)Diesel-elektriska ubåten ur projekt 636.3 ”Kolpino” går, direkt efter överlämnandet till Flottan, mot sin hemmahamn i Novorossijsk. Detta meddelade ryske marinchefen amiral Vladimir Koroljev under ceremonin atthissa Andreas-flaggen ombord ubåten.

Hela testprogrammet är genomfört vid östersjöflottan, någon överfart till Norra flottan behövs inte, varför ubåten ”Kolpino” går direkt till sin fasta bas – hamnen i Novorossijsk”, - citerar RIA Novosti Vladimir ”Koroljåff”
Serien om sex diesel-elektriska ubåtar byggdes vid Amiralitetsvarven2010 till november 2016under sex år – från augusti 2010 till november 2016. Från år 2014 har två ubåtar levererats till Rysslands Flotta  varje år.

Nu börjar vid ”Admiraltejskie verfi” nästa stora beställning – en liknande serie om sex ”Warsjavjankor” till Rysslands Stillahavsflotta. Officiell kölsträckning av den första ubåten skall genomföras hösten 2017.

24/11 Nya Su-35S från Priamur till Karelen 
Komsomolsk-na-Amure, 24 november. Flygförare från Västra milot(ZVO) har avslutatmottagandet av ett parti nya jaktflygplan Su-35S och är klara för överfart till Karelen.

Ett andra parti av nya jaktflygplan är mottaget av flygförare och tekniker från ZVO vid flygfabriken i Komsomolsk-na-Amure. Su-35S är utrustad med senaste informations-o ledningssystem och radar ”Irbis”, samt även nya motorer. Den mångfunktionella supersnabba jaktkärran kan genomföra uppdrag på drygt 15 000 meters höjd vid Mach 1,5. Beväpningen består av snabbskjutande kanon kaliber 30 mm, styrda robotar ”luft-luft”, korrigerade flygbomber, sjömålsrobotar och ubåtsjaktrobotar.

Flygplanen kan lufttankas, vilket avsevärt förlänger flygsträckan.
Nu förbereder piloterna sig för den 8000 kilometer långa resan, med två tankningar, till sin fasta baseringsort i Karelen

onsdag 23 november 2016

23/11 Ubåten ”Kolpino”, med ”Kalibr”, till Flottan


Den nya tystgående diesel-elektriska ubåten Kolpino” skall på torsdagen hissa ryska Flottans Andreas-flagg.

”Ubåten är den sjätte och avslutande i detta projekt, som byggts för Rysslands svartahavsflotta”, - meddelade försvarsministeriet till ”Interfax”.

Mottagningsceremoni och hissande av Andreasflaggen på ubåten ”Kolpino”genomförs på torsdagen vid AO ”Admiraltejskie verfi” uti Sankt Petersburg.

Ubåtar ur projekt 636.3 tillhör tredje generationen och är en utveckling av projekten 636 och 877. De anses vara en av de tystaste ubåtarna i världen, och har därför i väst fått benämningen ”Svarta hålet” (ry. tjornaja dyra).

Hastighet i u-läge uppgår till 20 knop,
max dykdjup 300 meter,
självständigt uppträdande – 45 dygn,
besättning – 52 man,
u-deplacement cirka 4000ton.

En specialitet för ubåtar ur projekt 636.3 är vapenutrustning bestående av robotvapnet ”Kalibr-PL”, samt även förnyad radioelektronisk utrustning.

tisdag 22 november 2016

22/11 C Ryska sjöstridskrafter haft krigsrådRyske marinbefälhavaren amiral Vladimir Korolev

I Sankt Petersburg vid ett utökat möte med ryska Flottans militärråd gick man igenom Flottans övningar och utbildningar under 2016. Detta berättade på tisdagen 22 november, ryska flottans officiella företrädare kommendör Igor Dygalo.

Vid mötet under ledning av Rysslands sjöstridskrafters befälhavare amiral Vladimir Korolev deltog befälhavarna för Norra, Stillahavs, Svartahavs och Östersjöflottorna, Kaspiska flottiljen, samt även chefer för ledningsorgan inom ryska marinen, och befälhavare för större förband inom Rysslands flotta.

”Ryssands sjöstridskrafter har löst uppgifter i alla regioner på världshaven. Framför allt, under september månad 2016 fartygsförband från Norra och Stillahavsmarinen övade gemensamt skydd av sjökommunikationer, objekt och infrastruktur i Arktis (i ”Nordostpassagen”). För första gången har östersjöflottans fregatt ”Jaroslav Mudryj visat Andreasflaggen i Atlanten.”, - anmärkte amiral Vladimir Korolev.

Totalt i år har Flottans fartyg gjort fler än 60 stridsuppgifter i olika regioner på världshaven, varav cirka 20 i form av stridsfartygsgrupper. ”Totalt under långresor förövningsändamål i havs- och oceanzoner har cirka 90 fartyg deltagit. Total tid till sjöss uppgick till cirka 10 tusen dygn”, - underströk sjöstridskrafterna befälhavare.

På temat nybyggnationer, påminde Vladimir Korolev, att under 2016 har sju fartyg börjat byggas: mångfunktionella atomubåten ur projekt 885M ”Perm”, korvetten ur projekt 20380 ”Rezkij, korvetten ur projekt 20386 ”Derzkij”, små robotbåtarne ur projekt 22800 ”Sjkval”, ”Sjtorm” och ”Tsiklon”, patrullfartyget ur projekt 22160 ”Sergej Kotov”.  December planeras kölsträckning av strategiska ubåten ur projekt 955A Knjaz Pozjarskij”.

”Marinflyget har fått avsevärda ängder av modern materiel och beväpning. Innan årets slut kommer ytterligare sex mångfunktionella jaktflygplan Su-30SM, två ubåtsjaktflygplan Il-38, samt även tio helikoptrar av olika modifikationer”, - berättade Chefen för Marinen.

Det diskuterades även frågor rörande reparation och serviceunderhåll av fartyg, flottans ledningsorgans uppgifter att förstärka ordning och reda.
 

22/11 Befälhavaren för Rysslands västra milo (ZVO) inspekterar Östersjöflottan.Generalöverste Andrej Kartapolov

Befälhavaren för Rysslands Västra milo (ZVO), generalöverste Andrej Kartapolov har anlänt till Kaliningrad för kontroll av östersjöflottan.

Generalöverste Kartapolov skall informera sig om läget vid marinbas Baltijsk och kustförsvarsstyrkorna, utveckling av infrastruktur, tillförsel av nya fartyg och lägenheter.


Dessutom skall befälhavaren för Västra milot bedöma beredskapen inom Flottan inför vinterperiodens utbildningar, samt kontrollera nivån på östersjöflottans fartyg och materiel. Avslutningsvis på inspektionen överlämnar Kartapolov nycklar till militärer och dess familjer till nya lägenheter.

Föregående inspektion av milochefen genomfördes vid östersjöflottan under andra halvan av oktober.

Vi påminner om, att under sommaren 2016 genomfördes stora personella förändringar: befälhavaren för ÖM Viktor Kravtjuk och stabschefen viceamiral Sergej Popov fick sparken för ”allvarliga tillkortakommanden”. Efter Kravtjuk och Popov sparkades 50 amiraler och kommendörer från ÖM. Ryska Flottans huvudstab förnekar det senare.

Ny befälhavaren för ÖM blev viceamiral Aleksandr Nosatov, och stabschef blev viceamiral Igor Muchametsjin. De fick till uppgift att, innan årsskiftet, rätta till alla tillkortakommanden inom ÖM.
 

måndag 21 november 2016

21/11 Storbritannien flyger ”Open skies över RysslandEn brittisk grupp av inspektörer skall under perioden 21-25 november, i ett rumänskt Openskies-flygplan An-30, flyga över ryskt territorium, inom ramarna för internationella överenskommelsen om ”öppet luftrum”.

21/11 Fregatt ”Admiral Makarov” återvänder till Baltijsk efter vapentester

Fregatt ”Admiral Makarov” ur projekt 11356

Den nyaste fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Makarov” återvändervänder till Östersjön från Barents hav, där hon testat fartygets vapensystem. Detta meddelade på måndagen, 21 november, pressekreteraren vid varvet ”Jantar” Sergej Michajlov.

”Vi väntar ”Admiral Makarov” till leveransbasen i Baltijsk 24-25 november. Härifrån skall fregatten göra ännu ett utlöp till Östersjön inom ramarna för det avslutande statliga provturerna.”, - berättade Sergej Michajlov.

Därefter går fartyget till varvet för förberedning inför överlämnandet till Flottan, anmärkte företrädaren för varvet. ”Det är planerat, att ryska Flottan skall få det nya fartyget från varvet innan årets slut”, - sade han.

”Makarov” är det tredje fartyget ur projekt 11356. Kölsträckt 29 februari 2012, sjösatt 2 september 2015.

I våras fick svartahavsmarinen det första fartyget i serien - ”Admiral Grigorovitj”, och i början av sommaren kom till Sevastopol den andra fregatten ur serien – ”Admiral Essen”.

21/11 Robotsystem ”Bastion” skyddar Kaliningrads kustKustrobotsystemet ”Bastion”.

Trupper i Kaliningrads oblast har förstärkts med en bataljon av kustrobot-systemet ”Bastion”. Detta meddelar på måndagen 21 november en källa som är insatt i situation till ”Interfax.

Källan säger till nyhetsbyrån att bataljonen ingår i östersjöflottans (ÖM) robotförband. Tidigare, den 19 november, meddelade ÖM:s presstjänst, robot-förbanden genomgår planenlig ombeväpning till nya kust- och operativ-taktiska robotsystem.


Det mobila kustrobotsystemet ”Bastion” med självsökande sjömålsrobot ”Oniks” är utvecklad och tillverkas av NPO masjinostroenie (Reutov, Moskva oblast). Det finns i form av mobilt chassi, liksom i en stationär version i schakt.

Mobila ”Bastion” är skjutklar på 5 minuter och slår ut mål på upp till 500 kilometers avstånd. Under år 2016 skall Rysslands Marin få sex dylika system, och fullt ombeväpnad med Bastioner” skall Flottan vara till år 2021.

Ett ”Bastion”-system, som innehåller upp till 36 robotar, kan skydda drygt 600 kilometers kustremsa.
Enligt militära experter kan ett dylikt Bastion-system utgrupperat i Kaliningrads oblast, om det skulle behövas, stänga en potentiell fiendes utlopp från danska bälten ut i Östersjön.

Tidigare i oktober blev det klart, att till aliningrads oblast utgrupperats operativ-taktiska robotsystemet ”Iskander-M”, som kan slå ut mål på avstånd upp till 500 kilometer.