Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 6 november 2015

6/11 Fjärde ubåten för Svarta havet


Torsdagen 5 november vid Amiralitetsvarven i Sankt Petersburg under en högtidlig ceremoni överlämnades den fjärde diesel-elektriska ubåten ur projekt 636.3 ”Krasnodar” till Rysslands sjöstridskrafter.
Leverans av de två återstående ubåtarna ur serien ”Velikij Novgorod” och ”Kolpino” till Rysslands svartahavsflotta skall vara genomförda innan 25 november 2016.

torsdag 5 november 2015

5/11 Ryska ubåtar skall utrustas med antitorpeder

Bilden visar skott med 324-mm torped ur antitorpedsystemet ”Paket-E/NK”.
Diesel-elektriska ubåtar byggda för Rysslands sjöstridskrafter skall enligt planerna utrustas med antitorpeder. Detta berättar för FlotProm generaldirektören för ”Amiralitetsvarven” Aleksandr Buzakov.
”Enligt planerna skall ubåten kunna skydda sig själv”, - sade han, utan att röja några detaljer.
Nu har ubåtarna endast en möjlighet att skydda sig själva medelst egen manövrering. Så till exempel, kan ubåtar ur projekt 705 ”Lira”, skapade på Sovjetunionens tid speciellt för duellsituationer, komma upp till 41 knop från stillastående på en minut, och gira 180 grader på endast 40 sekunder.
Antitorpeder medger utslagning av fientliga torpeder redan när man närmar sig farlig zon. I Ryssland finns idag antitorpedsystem endast i varianten för ytfartyg med utskjutning från 324-mm torpedapparater. Det har fått benämningen ”Paket-E/NK”. I händelse att fienden skjuter först, kan systemet neutralisera hotet på ett avstånd av 1400 meter från fartyget.
Antitorpeder ur system ”Paket-E/NK” positioneras under vattnet med hjälp av speciellt fartygsutrustningsprogram, och de riktas med hjälp av aktiv-passiva akustiska självnavigeringssystem. Torpeden kan komma upp i en hastighet av 50 km/tim och bära en stridsspets med en effekt upp till 80 kg trotylekvivalent.
Enligt ubåtsvapensexperter, medför införandet av antitorpeder på ryska ubåtar avsevärt höjd effektivitet på antitorpedskyddet och exportpotentialen.

tisdag 3 november 2015

3/11 Rysslands Västra milo fått >50 lvrb-system ”Verba”

ПЗРК "Верба"
Bilden visar bärbara lvrb-systemet ”Verba”.
Mer än 50 stycken bärbara luftvärnsrobotsystem (lvrb) ”Verba” har kommit till Rysslands Västra milos motoskyttebrigad i Leningrads oblast, meddelar chefen för milots presstjänst Oleg Kotjetkov.
Enligt Kotjetkov, kan det automatiserade ledningssystemet upptäcka enstaka och gruppluftmål, bestämma dess parametrar och automatiskt dela ut dem mellan luftvärnarna. Detta skriver TASS.
Systemet är avsett för bekämpning av lågt flygande mål på ankommande och bortflygande kurser. En viktig funktion på ”Verba” (sv. växten vide) är möjligheten att skjuta ned lågstrålande mål, som kryssningsrobotar och drönare, under påverkan av falska värme-störningar på höjder från 10 upp till 4500 meter på avstånd från 500 upp till 6500 meter.
I systemet ingår utskjutningsmekanism, robot, system ”vän-fiende”, läromedel och andra mekanismer. Driftsättningstid för lvrb-systemet är 8 sekunder.
Kotjetkov tillade också, att milots motoskytteförband fått mer än 10 enheter av luftvärnsrobotsystemet ”Strela-10MN”. Totalt sedan årets början har milots trupper fått mer än 4000 enheter vapen och militär materiel.

3/11 Djupdykaren ”Bester-1” klar med statliga prov

Bilden visar räddningsfarkosten ”Bester-1”
Sök- o räddningsfarkosten ”Bester-1” har genomgått statliga tester och kommer snart att överföras till Rysslands sjöstridskrafter. Detta meddelade kommendör Igor Dygalo, som är företrädare för Flottan.
Djupdykande sök- o räddningsfarkosten ”Bester-1” med sex man besättning kan användas för hjälp och räddning av ubåtsmän från såväl räddningsfartyget ”Igor Belousov”, såsom från andra räddningsfartyg inom Flottan. Hon kan flygtransporteras till alla flottorna.
Ombord farkosten kan samtidigt härbärgeras 22 räddade ubåtsmän. ”Bester-1” har ett nytt ventilationsflödessystem, som medger dekompression av ubåtsmän inte efter, utan redan under uppstigningen. Detta ger möjlighet att minska efterföljande tid i tryckkammare för människorna under räddningsoperationerna.
Dykfarkosten har även en ny dockningsanslutning till ubåtens nödutgång, genom vilken man kan evakueras vid slagsida upp till 45 grader.

3/11 Ubåten ”Rostov-na-Donu” skyddas i Kronsjtadt

Bilden visar ubåten ”Rostov-na-Donu”
Militären har stängt av kajen i Kronsjtadt där den nya ubåten ”Rostov-na-Donu” ligger vid ÖM:s bas. Vägen till ubåten är blockerad med militära lastbilar.
En militär som deltager i blockeringen säger, att befälhavaren för Leningrads marinbas givit order om tillträdesförbud för civila.
Han säger, att tillträdesförbudet infördes för fem dagar sedan. Enligt uppgifter i massmedia, blev ubåten ”Rostov-na-Donu” bogserad till Konsjtadt på grund av trasig huvudmaskin.
Enligt en vakt på kajen skall tillträdesförbudet upphävas antingen på tisdag 3 november eller på onsdag.
Som ”Interfax-AVN” tidigare meddelat avbröt ubåten, som levererades till Flottan i december 2014, sin resa från Norra flottan till svartahavsflottan. Enligt egen källa inom varvsindustrin var orsaken till återgång till Östersjön tekniska problem. Andra massmedia har skrivit, att ubåten fick bogseras till Kronsjtadt på grund av maskinhaveri.
Enligt en källa vid huvudmaskintillverkaren, har ryska marinen inte inkommit med någon officiell begäran om teknisk hjälp på grunda av haveri.
Fartyget skall vara i Novorossijsk för att förstärka svartahavsflottan innan årets slut.
”Rostov-na-Donu” är en ubåt ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka”. Hon kölsträcktes 21 november 2011, sjösattes 26 juni 2014. Tillfördes Rysslands sjöstridskrafter i december 2014. I maj 2015 anlände ”Rostov-na-Donu” till Norra flottan för djupvattenstester.
Beväpning: 6 förliga torpedtuber kaliber 533 mm med automatisk laddning, 18 torpeder, 24 minor, 4 kryssningsrobot ”Kalibr”, bärbart luftvärnsrobotsystem ”Strela-3” eller ”Igla”, 8 robotar.

3/11 USA o Ryssland gemensamt övat flygsäkerhet i Syrien

Chefen för Rysslands generalstabs operativa avdelning Andrej Kartapolov har meddelat, att under tisdagen (3 nov) kl 11 moskvatid genomförde ryska och amerikanska flygare en gemensam övning i Syrien.
-Besättningar i flygplan ur ryska flygvapnet och internationella koalitionen i en speciell zon, genomförde närmande till minimal säkerhetsavstånd om tre nautiska mil, etablerade samband med varandra på en förutbestämd frekvens och utbytte information om sina flygparametrar på ryska och engelska språken,- förtydligade generalen.
Dessutom, sade han, gick man igenom frågor om information, organisation och samarbete, informationsutbyte mellan operativa gruppernas staber och ryska flygets ledningsplatser vid basen i Chmejmin och centret för USA:s för strategiska luftoperationer i Qatar, och även ömsesidiga informationer om farlig militär verksamhet i luftrummet i Syrien.
Företrädaren för Rysslands generalstab påminde, att under förra veckan slöt Rysslands och USA:s militära myndigheter ett memorandum för att förhindra incidenter i luften här.

måndag 2 november 2015

2/11 Rysk ”Open Skies-flygning” över Tyskland 2-6 november

 Bilden: An-30B (NATO- Clank) 
Inom ramarna för det internationella avtalet om ”Öppet luftrum / Open skies” skall en grupp ryska inspektörer, i en An-30B, genomföra en observationsflygning över tyskt territorium.
Observationsflygningar har en maximal flyglängd upp till 1300 kilometer och skall genomföras under perioden 2 – 6 november 2015 från flygplatsen Köln/Bonn.
Detta 36:e observationsflygningen, som Ryssland genomför över Open-skies-ländernas territorium under år 2015.

2/11 Isajkin: RF och Iran nära kontrakt av lvrb-system S-300


Kan USA stoppa rysk leverans till Iran av S-300.
Vi rör oss framgångsrikt framåt med kontraktet. Jag tror, att det inte finns något, som hindrar att kontraktet sluts”, - sade Isajkin till TV-kanalen ”Rossia-24”.
Ryssland och Iran slöt år 2007 ett kontrakt om leverans av S-300. Efter att FN:s säkerhetsråd antagit resolution 1929, som betydde sanktioner mot Iran, stoppades kontraktet. Iran svarade med stämma Ryssland i Internationella skiljedomstolen.

Iran och ”6-länderna” nådde natten till den 14 juli en historisk överenskommelse om lösning på det mångåriga problemet med iransk ”kärnenergiprogram”. Långa förhandlingar avslutades med en gemensam handlingsplan där alla ekonomiska och finansiella sanktionerna mot Iran tas bort från FN:s säkerhetsråd, USA och EU i utbyte mot kontroll av den fredliga karaktären av Irans kärnenergiprogram.
Ryska federationens (RF) president Vladimir Putin skrev i april i år under en ukas, som tar bort förbudet om leverans av system S-300 till Iran

2/11 Ubåt ”Krasnodar” till Flottan den 5 november

DEPL ur projekt 636.3 ”Krasnodar” ut på tredje provtursetappen.

Högtidlig underskriftsceremoni, av företrädare för ”Amiralitetsvarven” och Rysslands sjöstridskrafter, av dieselelektriska ubåten [DEPL] ur projekt 636.3 ”Krasnodar” och hissande av Andreasflaggen är planerad till torsdag 5 november.
Det meddelas i ett meddelande för Rysslands försvarsdepartement.
DEPL ”Krasnodar” är den fjärde av sex, som skall till svartahavsflottan. Efter överlämnandet till Flottan skall hon, liksom sina företrädare, upp till Norra flottans för djupvattenstester och kontroll av vapenssystem vid Norra flottans övningsområden, varefter hon går ned till Svarta-havsflottan.
Info från militära marinportalen
Krasnodar” – DEPL ur projekt 636.3 ”Warsjavjanka”. Avsedd för strid med fientliga ubåtar och fartyg, för försvar av marinbaser, kust- och sjökommunikationer, spaning och patrullverksamhet på fiendens kommunikationer.
Båten kölsträcktes 20 februari 2014, sjösatt 25 april 2015.
Ytdeplacement uppgår till 2350 ton, 
u-läges deplacement – 3950 ton, 
max-längd – 73 meter, 
skrovets maxbredd – 10 meter, 
medeldjupgående – 6,2 meter, 
hastighet ytläge 17 knop, 
hastighet u-läge – 20 knop, 
arbetsdjup – 240 meter, 
max-djup – 350 meter, 
besättning – 52 man, 
självständigt uppträdande – 45 dygn, 
seglationslängd med ekonomifart – 400 naut-mil.

Beväpning på ”Krasnodar” består av 6 förliga torpedapparater kaliber 533 mm med automatisk laddning, 18 torpeder, 24 minor, 4 robotar ”Kalibr”, bärbart luftvärnssystem ”Strela-3” eller ”Igla”, 8 robotar.