Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 22 oktober 2014

Framtida ryska jagaren ”framskjuten” till år 2023-2025

21 okt. 2014
Rysslands sjöstridskrafter tänker beställa 12 framtida jagare av typen ”Lider – 6 var till Norra marinen och Stillahavsflottan. Tiden för byggandet har på nytt ändrats.
”Ryska marinledningens förberedda tekniska specifikationerna för ”Lider” är godkända av försvarsministeriet. De ger ”OK” för teknisk projektering av en ny generation jagare i två varianter – en med atomdrift och en med gasturbin”, - uppger en högt uppsatt källa vid ryska ”försvaret”. Norra konstruktörsbyrån [Severnoe projektno-konstruktorskoe bjuro] har hand om det tekniska projektet, som skall påbörjas år 2015, tillade han.
Källa säger, ”det råder inget tvivel om”, att jagarens vapenbestyckning skall bestå av kryssningsrobot av typen ”Kalibr” och överljuds ”Oniks:er” eller modifieringar av dem. ”Och huvudluftvärnet [antirobotförsvaret, PRO] blir det nya luftvärnsrobotsystemet S-500 med robotar av olika typer, bland dessa, de som kan slå ut vapen i rymden”, - tillkännagav källan.
Han säger vidare, att ”Lider” inte finns med i vapenprogrammet till 2020, varför ”byggnation av den kommer med i fartygsbyggnadsprogrammet, som beräknas till år 2050”.
”I vilket fall som helst, med tanke på komplexiteten, ny fartygstyp och det stora arbetet med det nya fartyget ”Lider” i atom- eller vanlig variant kan tidigast börja byggas 2023-2025”, - förklarade källan.
I september meddelades, att man inom den militär-industriella kommissionen räknar med byggnation av jagare typ ”Lider” ungefär år 2018. Och ännu tidigare räknade man med byggnation år 2012.

Inga miniubåtar i ryska flottans tjänst nu?

21 okt. 2014
Rysslands försvarsministerium tillkännager, att små eller supersmå ryska ubåtar inte kan befinna sig i svenska farvatten, då de inte längre finns i ryska flottan tjänst.
””Ryska flottan har inte för närvarande i sin tjänst små eller supersmå ubåtar. Och av denna enkla anledning kan de inte förekomma på svenskt territorialvatten, och inte heller på ryskt territorialvatten”, - säger en källa vid Rysslands försvarsministerium.
En officiell företrädare för konstruktörsbyrån [KB] ”Malachit” har i sin tur meddelat, att små diesel-elektriska ubåtar ur projekt 865 ”Piranja”, utvecklade av konstruktörsbyrån ”Malachit” i mitten av 80-talet, fanns vid ryska flottan från 1990 – 1999. Totalt byggdes två ubåtar ur detta projekt: MS-520 och MS-521. ”Bägge dessa ubåtar skrotades på 2000-talet”, - sade företrädaren för KB.
Igår publicerade svenska upplagan Svenska Dagbladet en artikel, där det talas om möjliga ryska miniubåtar i svenska farvatten…….
Bland olika versioner, som förekommer i massmedia, förekommer tester av den nya ryska dykande båten ”Triton-NN”, som på grund av sin hemliga karaktär, det är lite känt.

tisdag 21 oktober 2014

Ubåt ”Rostov-na-Donu” till Flottan 25 november

20 okt 2014


Den andra diesel-elektriska ubåten [DEPL] ur projekt 636.3 B-237 ”Rostov-na-Donu” överförs till Rysslands svartahavsflotta den 25 november. 


”Amiralitetsvarven” räknar med underskrift av beställningsakten 25 november. 

En källa vid varvet säger, att i början av december skall första etappen av varvsprovturer påbörjas med den tredje ubåten ur serien ubåt B-262 ”Staryj Oskol”. Tid för leverans till Rysslands sjöstridskrafter [SSK] är framskjuten till mars nästa år.


Inom de närmaste dagarna skall skrovet sättas ihop på ubåt B-263 ”Krasnodar” och kölsträckning av femte och sjätte ubåtarna i serien ur projekt 636 ”Kolpino” och ”Velikij Novgorod”.


Den första ubåten ur serien DEPL ”Novorossijsk” har avslutat statliga provturer och den 22 augusti överfördes hon till Rysslands SSK.


”Rostov-na-Donu” kölsträcktes i november 2011 och sjösattes 26 juni. Fartygschef är kommendörkapten Andrej Adamskij. Inom de närmaste två åren skall det byggas sex ubåtar ur detta projekt för Rysslands Svartahavsflotta.


Huvudkarakteristika för ”Rostov-na-Donu”:

Ythastighet – cirka 17 knop; 

hastighet i u-läge – cirka 20 knop; arbetsdjup – mer än 240 m; 

maxdjup dykning – cirka 300 m; självständigt uppträdande – 45 dygn; besättning – 52 man. 

Deplacement ytläge – cirka 2500 ton; deplacement u-läge – cirka 4000 ton; längd – mer än 70 meter; 

bredd – cirka 10 m; 

antal torpedapparater – 6.

”Mistral” till sjöss igen med rysk besättning

20 okt. 2014


Helikopterbärande landstignings- och dockningsfartyget (DBKD) ”Vladivostok” av typen ”Mistral” med rysk besättning ombord övar manövrar i Biscayabukten.


”Vladivostok” lämnade Saint-Nazaire den 17 oktober. Nu övar en rysk besättning ombord helikopterbäraren i Biscayabukten tvärs hamnen i Saint-Nazaire, - meddelar en källa vid Rysslands huvudmarinstab.


”Innan oktober månads slut skall våra sjömän själva kunna hantera fartyget. Nu återstår ett beslut från den franska sidan om överlämning av fartyget till Ryssland”, - tillade källan.


Detta är tredje utlöpet för ”Vladivostok” till havs med ryska besättningar. De två första genomfördes i september och början av oktober. Ryska sjömän har varit i Saint-Nazaire sedan 30 juni, där de skall genomgå utbildning och förberedas för övertagande av fartyget.


Emellertid meddelade i Frankrikes president Francoise Hollande i september, att slutgiltigt beslut om leverans beror på utvecklingen i Ukraina och skall tas i slutet av oktober. Enligt kontraktet, skall första ”Mistralen” tidigast 30-31 oktober.

Estland förstärker bevakning vid öar m.a.a. ”svenska incidenten”

20 okt. 2014


Estlands polis och gränsbevakningsdepartement (DPP) har förstärkt kontrollen vid öarna Saaremaa (Dagö) och Hiiumaa (Ösel), vilket ligger inte alltför långt från Sverige, i samband med sökandet efter en obekant ubåt nära Stockholm.


”Vi har haft samtal med kollegor från Sverige, Finland och Lettland, för att få information om verksamheten i ett gemensamt informationsområde. Vi följer händelserna till sjöss och förstärker kontrollen vid öarna Saaremaa och Hiiumaa, för att kunna följa möjliga anomalier i farvattnen och vara beredd att reagera på dessa”, - sade en representant för chefen för DPP Prijt Pjarkna.


I Stockholms skärgård pågår för närvarande en militär operation för att upptäcka ”utländsk undervattensveksamhet”. Enligt uppgifter i svensk press, har militären uppsnappat sändningar, som kan tyda på, att det rör sig om en nödställd rysk ubåt på svenskt territorialvatten.


Rysslands försvar sade igår, att ”inga ovanligheter och inte heller någon nödsituation med ryska stridsfartyg har förekommit”.

Redaren förklarar, varför ryska tankern driver utanför Sverige

20 okt. 2014

Skeppsredaren för det ryska tankfartyget NS (NovoShip) Concord, misstänkt i incidenten med "främmande ubåtsverksamhet" i svenskt territorialvatten, har kommenterat situationen.


OAO ”Novoships” tanker ”NS Concord” är befraktad för olja från hamnen Primorsk. För närvarande driver hon i väntan på lastning på avstånd 14-25 nautiska mil från Konungariket Sveriges territorialgräns, meddelade företaget ”Novoship”, som leder fartyget.


Den 18 oktober kontaktade fartyget Sveriges gränsbevakning, och, efter att ha förklarat varför hon ligger och driver, tackade gränsbevakningen kaptenen för informationen, anmärktes från rederiet.

"Vi är smickrade över uppmärksamheten tankfartyget NS Concord fått i svenska media och från andra länder, dock besviken på journalisterna, inga mysterier här inte - drivande fartyg som väntar på last sker regelbundet i praktiken av kommersiella fleet management, - tillkännagav presidentern i OAO" Novoship "Jurij Tsvetkov. – I olika delar av världen i väntan på lastning eller frakt kan samtidigt finnas dussintals fartyg. Under de närmaste dagarna sätter fartyget kurs mot lastningshamnen för genomföra en resa för befraktaren. Tankfartyget NS Concord är planerad för lastning i Primorsk den 23 oktober ".


I svensk massmedia förekommer också uppgifter, att en rysk undervattensfarkost testar i Stockholms skärgård, och NS Concord kan ha något samband med farkosten.


Det ryska försvarsdepartementet tillkännagav på söndag 19 oktober, att ”inga onormala situationer och särskilt nödsituationer med ryska stridsfartyg har förekommit”

USA och Kanada genomför Open Skies-flygningar över Ryssland

Flygspecialister från USA och Kanada kommer att genomföra inspektionsflygningar över ryskt territorium inom ramarna för Överenskommelsen om ”Öppet luftrum/Open skies”, meddelade vid en presskonferens Sergej Zabello, som är tf chef för Nationella Centret för ”Atomriskminskning”.


”Under perioden 20 – 25 oktober skall amerikaner och kanadicker, inom ramarna för ”Open skies” flyga i en OC-135B”, - sade Zabello.

Ombord flygplanet finns övervakningsutrustning (flygfotoutrustning) som genomgått internationell kontroll, där även ryska specialister deltog. Under de överenskomna flygningarna medföljer även ryska specialister.


Överenskommelsen om ”öppet luftrum” togs av 27 stater-deltagare i OSSE [Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa] år 1992 i Helsingfors. Målet är - att stärka ömsesidig förståelse och tillit. Alla deltagare får en möjlighet att öppet samla in information om militära styrkor och verksamhet som berör dem. Nu finns 34 stater inom "Open Skies”. Ryssland ratificerade avtalet 26 maj 2001.

måndag 20 oktober 2014

Östersjömarinens flyg förbereds för vintern

17 okt 2014

Vid östersjöflottans (ÖM:s) marinflygbas har man börjat förbereda utrustning och flygmateriel inför vinterperioden.
Just nu kontrollerar specialister en hel rad säsongsunderhåll: byte av olja, funktionskontroller av huvudkomponenter, elektriska och hydralsystem, inspektion av system, vars tillförlitlighet minskar under östersjöområdets fuktiga klimat.
Övergången av utrustning och vapen beräknas vara genomförda innan oktober månads utgång. Avslutande etappen är när en kommission genomför kvalitetskontroll av det genomförda arbetet.
Så skall flottans marinflyg vara klar för vinterverksamhet med intensiva stridsövningar medelst flygplan och helikoptrar flera gånger i veckan såväl dag som natt och i alla väderlekar.

Sergej Sjojgu har testat båten ”Raptor”

17 okt. 2014
Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu testade personligen, på fredagen den 17 oktober, fartegenskaper och manöverduglighet samt radioutrustning på patrullbåten ”Raptor”, avsedd för Rysslands sjöstridskrafter. Han åkte ombord från kajen vid tillverkningsvarvet ”Pella” till nybyggnadsvarvet ”Sredne-Nevskij sudostroitelnyj zavod”.
Den snabbgående patrullbåten ur projekt 03160 ”Raptor” kan lösa ett brett spektra av uppgifter inom marinen. Det är tänkt att ”Raptor” skall användas för patrullering, landsättning samt sök- och räddningsarbeten. Båten kan efter behov transportera mer än 20 man med utrustning, bevakning samt jaga ifatt och anhålla flytetyg.
Båtar ur detta projekt kan användas i kustnära zoner, sund och flodmynningar. Utrustningen ombord medger lösning av uppgifter under dygnets alla timmar på avstånd upp till 100 nautiska mil från basen. En av ”Raptors” egenskaper är dess möjligheter att gå på alla kurser vid vågor upp till 5 enheter inklusive, i 20 knop vid våghöjder om 4,5 meter, och i 28 knop vid våghöjd om 2,5 meter.
Till dags dator har ”Pella” byggt två ”Raptor”, vilka förbereds för leverans till Rysslands sjöstridskrafter. Innan årets slut skall ytterligare båtar har byggts. Totalt till årsslutet 2015 skall 12 båtar vara byggda. Tidigare har meddelats, att ”Pella” skrivit kontrakt med försvarsministeriet om leverans av åtta båtar.

Kanske svävare till ”Mistralerna”

16 okt 2014
Ryssland kan komma att utveckla en båt på luftkudde av en ny generation efter att serietillverkning påbörjats av marina gasturbinmotorer. Dessa båtar kan användas på ryska ”Mistraler”, sade i en intervju med TASS vice generalkonstruktör vid centrala marinkonstruktörsbyrån [TsMKB] ”Almaz”, som har utvecklat tidigare båtar på luftkudde, Igor Zacharov.
Vapenprogrammet till år 2050 inkluderar en utveckling av en svävare. Men, som ni vet, är den utrustad med en gasturbinmotor. När ”Saturn” i Rybinsk är klar med utvecklingen av dylika motorer och börjat serieproduktion, då kan man börja med båten på luftkudde”, - sade Zacharov.
Han säger, att i första hand rör det sig om en båt med dimension som ”Murena” – tidigare har talats om båtar med ett deplacement om 150 ton, längd/bredd cirka 30/14,5 meter planerade att återuppstå i Chabarovsk. Nu finns inom ryska flottan större ”Zubr”, men utveckling i den riktning är inget som planeras.
”Vi tänker oss dimensioner som ”Murena”, sade Zacharov. Om ”Zubr” är det inget tal om.
Han tänker sig, att den nya båten kan användas på universal-landstigningsfartygen av typ ”Mistral”, vilka Ryssland skall få åren 2014-2015. Dockningsanläggningen på ”Mistral” kan ta ombord svävare av typen ”Murena”, - förklarade företrädaren för generalkonstruktören vid ”Almaz”.
Problemen med leverans av gasturbinmotorer för ryska fartyg hör samman med situationen i Ukraina, där företagen är koncentrerade, som tidigare sålde motorer till Ryssland. Nu är det ”Saturn” i Rybinsk som ersätter och bygger inhemska gasturbinmotorer. Inom De Förenade Nybyggnadsvarven (OSK) räknar med, att stridsfartygen skall börja utrustas med dessa motorer från år 2017. Tidigare har chefen för presidentadministrationen Sergej Ivanov tillkännagivit, att det behövs cirka 30 miljarder rubler för att lösa frågan.

Moderniserade ”Nachimov” blir kraftigare än ”Pjotr Velikij”

16 okt. 2014
Tunga atomdrivna kryssaren ”Admiral Nachimov” blir efter modernisering kraftigare, än det nuvarande ”Peter den Store”, som är det kraftigaste bestyckade ytfartyget inom Rysslands sjöstridskrafter, säger till TASS generaldirektören för Norra projekt- o konstruktörsbyrån, som har utvecklat kryssarprojektet, Vladimir Spiridopulo.
Kryssaren ”Admiral Nachimov” typ ”Orlan” (projekt 1144) blev operativ år 1988, men sedan 1999 har hon legat för reparation. Kontraktet om modernisering slöts år 2013, och först år 2014, enligt massmediauppgifter, påbörjades det verkliga arbetet.
”Det blir ett kraftigt bestyckat fartyg, som kommer att överglänsa tunga atomrobotkryssaren ”Pjotr Velikij”, och kommer att vara i tjänst ytterligare 30-40 år”, - sade Spiridopulo.
Exakt vad som ingår i moderniseringsprogrammet för kryssaren vägrar generaldirektören. Rysslands tidigare marinchef Viktor Tjirkov har sagt, att en moderniserad ”Nachikov” kommer att bära 80 upp till 80 robotar. Källor inom Rysslands marinstab berättar, att kryssaren får attacksystem ”Kalibr” (som ryska 1:a klassens ytfartyg ännu ej fått) och luftvärnsrobotsystem ”Poliment-Redut”, som nu genomgår prover/tester. Det gör att ”Nachimov” kan beskjuta inte bara andra fartyg, utan även fientliga markmål.

Första ryska fartyg med drönare blir gränsbevakare

16 okt. 2014
Det första ryska militära fartyget, som utrustas med drönare, blir gränsbevakningsfartyg ur projekt 22460 (typ ”Rubin”), säger till TASS generaldirektören för Severnoje projektno-kontruktorskoje bjuro, som har utvecklat projektet, Vladimir Spiridopulo.
”Detta är det första fartyget i Ryssland, på vilket vi redan har landat drönare av helikoptertyp”, - förklarade Spiridopulo.
Han säger, att tester med drönare av typen ”Gorizont” S-100 har testats på det första fartyget ”Rubin”, som bevakade, olympiska spela i Sotji.
UAV (drönare) kommer att baseras på alla fartyg ur projekt 22460, dessutom, planeras gränsbevakare få lätta helikoptrar av typen ”Ansat”. Han bedömer bevakaren som ”mycket bra”: ”Den är enkel, billig och visat sig klara patrulluppgifter mycket bra.” Därför förklarade han, har en serie om 26 fartyg redan beställts, vilka skall byggas vid två varv – ”Almaz” i Sankt Petersburg och ”Vostotjnaja verf” i Vladivostok. I Fjärran Östern jobbar man nu med två gränsbevakningsfartyg ur projekt 22460. Spiridopulo angav inte hur ordern blir fördelad mellan varven.
Gränsbevakare ur projekt 22460 är avsedda för skydd av statsgräns, naturresurser inre vatten och territorialvatten, den ekonomiska zonen och kontinentalsockeln, bekämpa terrorister, tjuvfiskare och pirater. De kan även utföra räddningsarbete, miljöövervakning samt eliminera effekterna av naturfenomen.
Projekt 22460 saluförs nu på världsmarknaden – exportvarianten skall visas påmarinmässan Euronaval 2014, som genomförs i Paris 27-31 oktober.

3 stridsfartyg och en holländsk ubåt till Tallinn

16 okt. 2014
Fyra fartyg ur Nederländernas sjöstridskrafter var i slutet av förra veckan till Estlands huvudstad, meddelade Nederländernas ambassadör i Tallinn.
””Ett besök av ett så stort antal stridsfartyg är ett tecken på ömsesidig förståelse och beredskap för vidare samarbete”, - sade ambassadör Jos Schellaars.
För att deltaga i gemensamma sjö- och luftövningar och utbyte av erfarenheter skickade Nederländerna till Estland ett förband bestående av en ubåt, en fregatt, ett patrullfartyg samt ett understödsfartyg.
Enligt Schellaars var två fartyg under lördag den 18 oktober öppna för allmänheten. ”Det är en symbolisk handling, som visar vårt lands stöd och fördjupande vänliga relationer med Estland inom det militära området”, - sade diplomaten.
I  början av oktober undertecknade de två ländernas försvarsministrar Sven Mikser och Jeanine Hennis-Plasschaert en överenskommelse om köp av vapen, den största i Estlands historia. Överenskommelsen förutser, att Tallinn köper av 44 infanteripansarvagnar – den holländska versionen av den svenska infanteristridsvagen Combat Vehicle 90.