Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 14 november 2015

14/11 ”Vladimir Monomach” för första gången skjutit två ”Bulava”

strategiska atomubåten ”Vladimir Monomach” ur projekt 955 ”Borej”

Lördag den 14 november, under befäl av kommendör (ry. kapitan 1-go ranga) Viktor Sidorenko sköt Norra flottans strategiska atomubåt ”Vladimir Monomach” för första gången två interkontinentala robotar ”Bulava” från bestämd position i Vita havet mot mål på skjutfält Kura i på Kamtjatka.
Skotten kom ur undervattensläge enligt plan. Bägge robotarna gick i planerad bana. Enligt kontroll nådde stridsspetsarna framgångsrikt till Kura-fältet på Kamtjatka, meddelat ryska försvarsdepartementets presstjänst.

Skotten med de två robotarna bekräftade tillförlitligheten för alla komponenter, och i synnerhet automatiken på robotsystem ”Bulava” vid användning av vanlig ammunition, anser man vid försvarsdepartementet.
I meddelandet understryks, att besättningen på atomubåten ”Vladimir Monomach” under övningen uppträtt professionellt och med mycket gott sjömanskap.

fredag 13 november 2015

13/11 Nya US-jagaren ”Zumwalt” ffg till sjöss 7 december

Jagaren ”USS Zumwalt” (DDG-1000)

USA:s flottas nyaste jagare ”Zumwalt”, som kallas 21-århundradets stridsfartyg, kommer snart att för första gången löpa ut till sjöss. Det skall ske inom mindre än en månad, om vädrets makter så tillåter, och allt är funktionsdugligt. 
”Vi befinner oss i byggnadsstadiet, när tillverkningen praktiskt taget är färdigt. Fartyget är färdigbyggt”, - tillkännagav en företrädare för US Navy, Sean Stackley. Första utlöp är planerat till den 7 december, skriver Newsader.

Under de förestående provturer kommer ”Zumwalt” några gånger att gå in till Portland (staten Maine), där man kommer att byter ingenjörer. Efter avslutade tester skall fartyget återgå till varvet i Bath. Redan nästa år lämnar fartyget Bath och går till San Diego (staten Kalifornien). Just där installeras större delen av vapen- och ledningssystem, samt även radar och andra data/sensor-system, medan man i Maine byggde skrovet på fartyget och utrustade mekaniska och elektriska system.
”Zumwalt” har byggts vid Bath Iron Works (BIW) sedan 2008 i staden Bath vid General Dynamics varv.
Jagaren är 182,9 meter lång, bredd 24,6 meter, deplacement – 13 200 ton. Det gör fartyg av typen ”Zumwalt” till största moderna icke-flygbärande stridsfartygen i världen efter sovjetiska atomrobotkryssarna ur projekt 1144 (=Kirov-klassen, t.ex. ”Pjotr Velikij”), som har ett deplacement om 26 000 ton.
Radio-absorberande material med en tjocklek av cirka en tum, som omger skrov och överbyggnad, tillåter ett minimum av utskjutande antenner på fartyget. Detta faktum, tillsammans med annan ”stealth/smyg”-teknologi, som aktivt används på fartyget, ger jagaren maximalt skydd.
Jagaren har ombord vapen, inkluderande 20 vertikala uppskjutningsanläggningar Mk-57 med totalt 80 robotar av olika klass: det kan vara ”Tomahawk”, ubåtsjaktrobot ASROC, eller luftvärnsrobotar för medeldistans ESSM. På däck finns även två 155-mm artillerianläggningar och 30-mm automatiska luftvärnskanoner. Kanonerna kan även användas som vanliga ballistiska projektiler, liksom även styrd reaktiv ammunition med förhöjd noggrannhet LRLAP, vilka kan slå ut mål på 100 km avstånd.
Det antas, att jagarna skall på stridslaser för luftförsvar och ”rälsotroner” (ung. ”kanoner” på räls, som skjuter projektiler med hjälp av elektromagneter).
Fartyg ur klassen får radar AN/SPY-3, vilka, som tester visat, framgångsrikt samtidigt skär flera luftmål, vilket gör att jagarna ur denna serie även kan användas inom sjöstridskrafter för zonförsvar inom antirobotförsvaret och luftförsvaret inom amerikanska flottans hangarfartygsgrupper.
Fartyget är utrustat med en ny generation motorer, som är kombinerade diesel-gasturbin-motorer med full elektrisk framdrift. Man talar om så kallad princip ”helelektriskt fartyg”, då det för vanligt bruk används som huvudkälla för fartygets framdrivning, som för allt utom fartygssystem. Jagarens maximala effekt uppgår till 79 MWt.
Fartyget är maximalt automatiserat, varför besättningen är relativt liten och uppgår till endast 140 man.
På jagaren kan man ombordbasera en helikopter och tre drönare.
För närvarande byggs två andra fartyg ur serien – ”Majkl Monsur” (USS Michael Monsoor) och ”Lindon B. Dzjonson” (Lyndon B. Johnson), vilka beräknas bli klara de närmaste 3-4 åren. Från början var det tänkt att US Navy skulle bygga 32 dylika jagare, men det har skurits ned till tre på grund av kostnaden för den nya experimentella teknologin.

onsdag 11 november 2015

11/11 Saudi-Arabien kan köpa vapen för 10 miljarder dollar i Ryssland

Kungen av Saudi Arabien, Salman ibn Abdel-Aziz al-Saud kan i slutet av november besöka Moskva, och redan förbereder man en rad vapenkontrakt, till en summa av 10 miljarder dollar, för leverans till kungadömet.
Detta skriver tidningen ”Vedomosti” med hänvisning till en källa nära ledningen för vapenexportmyndigheten ”Rosoboroneksport”.
Kungadömets försvarsminister Muhammed ben Salman (son till kungen), besökte i juni ryska försvarsministeriets forum ”Armija-2015” och Petersburgs ekonomiska forum. Han visade då intresse för operativ-taktiska systemet ”Iskander”, meddelade källan vid försvarsministeriet.
Under de senaste 20 åren har det förekommit uppgifter om att Saudi Arabien skulle köpa stora partier vapen i Ryssland. Men för närvarande dominerar USA och Storbritannien nästan helt på den Saudiarabiska marknaden och under hela postsovjetiska tiden har Ryssland endast slutit kontrakt om lätta vapen till en summa av något tiotal miljoner dollar.

11/11 Två hydrografiska båtar till Flottan innan december

hydrografisk båt ur projekt 19920.

Innan november månads slut skall Rysslands sjöstridskrafter få två nya stora hydrografiska båtar (ung. sjömätare) ur projekt 19920, som kan lösa uppgifter upp till 100 nautiska mil från hemmahamn.
En av båtarne, byggd vid OAO ”Sudostroitelnyj zavod imeni Oktjabrskoj revolutsii” [nybyggnadsvarvet Oktoberrevolutionen] i staden Blagovesjtjensk, skall tillföras Stillahavs-flottan; den andra, byggd vid AO ”Sudostroitelnyj zavod ”Vympel” i staden Rybinsk, får östersjöflottan, meddelar ryska försvarsdepartementets presstjänst.
Chefen för navigation och oceanografi vid ryska försvarsdepartementet kommendör Sergej Travin säger, ”det är mycket moderna båtar, som kan serva mindre varningsbojar/prickar, dessutom är de utrustade med självgående pontoner, så man kan leverera till fyrar, vilka är belägna på otillgängliga platser eller öar, servicepersonal, reparatörer, reservdelar och livsmedel, bränsle och annan last.
Båtarna har moderna automatiserade hydrografiska system med multistrålande ekolod och system för noggrann lägesbestämning. Med dessa system får man en bra överblick av sjöbottnen med hög upplösning som ger båtens läge på någon centimeter när. Med ett paket från det multistrålande ekolodet/sonaren kan man mäta 800 djup, och dessa paket skickas ut 50 gånger i sekunden. Sålunda mäter man 40 000 djup i sekunden. Multistrålande sonarer, till skillnad från enkelstrålande sonarer, mäter djup inte bara under kölen, utan i band. T.ex., på 20 meters djup får man ett 120 meter brett band. Med hjälp av dylik teknik ökas effektiviteten på hydrografiska arbetet mångfalt och man får en detaljerad tredimensionell bild av botten.
”Enligt planerna skall Flottan under år 2016 få ytterligare två stora hydrografiska båtar / sjömätare ur projekt 19920”, - meddelade kommendör (ry. kapten av 1:a graden) Segej Travin.

11/11 ”Vladimir Monomach” skall snart skjuta två ”Bulava”

strategiska atomubåten ”Vladimir Monomach”


Atomubåten ”Vladimir Monomach” skall inom en snar framtid genomföra två skott med interkontinentala roboten ”Bulava” mot övningsfält Kura på Kamtjatka.
Detta meddelar TASS med hänvisning till källa inom det militärindustriella komplexet.

”Enligt nuvarande planer, senast 16 november skall, ”Vladimir Monomach” skjuta två ”Bulava” från u-läge mot skjutfält Kura på Kamtjatka. Förmodligen skjuts robotarna från Vita havet”, - sade källan till nyhetsbyrån. ”Fler skott med ”Bulava” är inte inplanerade i år”, - tillade han.
Källan säger vidare, att om allt går bra kommer atomubåten att förstärka Rysslands stridsberedda styrkor. I augusti-september nästa år, förtydligade källan, överförs ubåten från Norra flottan till Stillahavsflottan.
”Bulava”-skottet från ”Vladimir Monomach” blir det första med denna robot under 2015. De tre föregående skotten genomfördes under september-november 2014, då från denna ubåt, samt även från systrarna ”Jurij Dolgorukij” och ”Aleksandr Nevskij”.

tisdag 10 november 2015

10/11 Finland stoppat affär om nytt skolflygplan

Finlands försvar har stoppat affären om köp av skolflygplan. Order av två företag om två flygplan har blåsts av.
För ett år sedan utlyste försvaret en anbudsrunda om leverans av 25 skolflygplan. Sex utländska företag inbjöds att delta i anbudsrundan. Endast två av dessa var intresserade – tyska tillverkaren Grob och tjeckiska Zlin.
Första varianten avfärdades på grund av priset på flygplanet, och den andra p.g.a., att förarkabinen var alltför liten inuti. Nya flygplan måste ersätta de gamla skolflygplanen Vinka, meddelar Yle:s ryska tjänst.

10/11 Ryska flottan får två nya räddningsbogserare innan årets slut

bogseraren ”SB-121” (”MB-121”)

Rysslands Flottan skall innan årets slut få två nya räddningsbogserare med isklass ur projekt 02980 ”PS-45”, som kan genomföra en rad uppgifter till sjöss på nordliga latituder.
Varvet ”Pella” i Sankt Petersburg bygger de nya bogserarna av en ny generation på beställning från Rysslands sjöstridskrafter, meddelar Rysslands försvarsdepartement.

Chefen för sök- och räddningstjänsten inom Rysslands flotta kommendör Damir Sjajchutdinov säger, att för närvarande förbereder varvet räddningsbogserarna ”SB-121” och ”SB-123” för varvsprovturer. De skall vara avslutade innan november månads utgång. Redan i år kommer Flottans Andreasflagg att hissas ombord fartygen, och de kommer att tillföras Flottans sök- och räddningsstyrkor.
Räddningsbogserare ur projekt 02980 tillhör en ny generation och är avsedda för en rad olika bogseringsuppdrag i is och öppet vatten. De kan fungera som supply-fartyg, transportera specialpersonal och last, vara behjälpliga vid räddningsoperationer, ge hjälp till fartyg, nödställda, vara räddningsresurs i olika sjöområdet, och på så sätt hjälpa Flottan.
Förutom detta, kan fartyg ur detta projekt effektivt släcka bränder på flytande och kustnära objekt, samt även olja på vattnet.
”SB-121” och ”SB-123” kommer att användas vid transportoperationer i hamnar, grunda och kustnära områden, hjälpa till vid undervattensarbeten, bryta is med en tjocklek upp till 1 meter med en hastighet av 5 knop, eskortera vid hastigheter upp till 10 knop.
Damir Sjajchutdinov säger vidare, att en specialitet med dessa räddningsfartyg ur projekt 02980 är möjligheten att ta ombord mobila dyksystem av containertyp, speciellt utvecklade av företaget ”Dajvtechnoservis”.  I en av containerna finns tryckkammare, i en annan dykutrustning, kompressor och annan utrustning, som säkerställer dykarnedsättning och räddningsarbeten med deltagande av dykare.

måndag 9 november 2015

9/11 USA och Tyskland ”Open Skies”-flyger över Ryssland

Enligt chefen för Rysslands nationella centrum för minskad kärnvapenrisk Sergej Ryzjkov, kommer USA och Tyskland att genomföra en gemensam Open Skies-flygning (observations-flygning enlig överenskommelsen om öppet luftrum) i en Open Skies-kärra OC-135B. 
Flygningen startar från flygplats ”Novyj” i Chabarovsk och pågår mellan 9 – 14 november.
Flygplanet är obeväpnat. Ombord finns fotoutrustning, som genomgått internationell undersökning, där även ryska experter deltagit.

9/11 Efter 25 år, åter mättnadsdykning i Rysslands flotta

1: Tryckkammarsystemet för dekompression. 2: Räddningsfarkosten ”Bester”, som dockar med ubåt och tar upp ub-besättningen till ”Igor Belousov”. 3: Dykklocka för transport av dykare till botten.[Mättnadsdykning, dykteknik som används på stora djup med olika gasblandningar, som trimix eller heliox. Innebär att dykaren under lång tid lever under samma tryck som på det djup som dykeriarbetet gäller. Dykaren transporteras mellan dykdjupet och dykfartyget i en dykarklocka, och sover och äter i en tryckkammare på fartyget. På så vis behövs bara en enda, långsam, anpassning till normalt lufttryck efteråt./ Wikipedia]
Under varvsprovturerna med räddningsfartyget ”Igor Belousov”, ur projekt 21300S, har ryska flottan för första gången på 25 år till sjöss genomfört transport av dykare till ett djup av 100 meter under lång tid under förhöjt tryck.
Under testerna genomgick sex dykare kompression i djupdykarsystemet GVK-450:s tryckkammare, som ligger i centrala delen av fartyget, och befann sig under förhöjt tryck i gasmiljö, motsvarande ett tryck på 100 meters djup.
Resultatet av testerna är en bekräftelse att ”Igor Belousovs” djupdykarsystem GVK-450 är funktionsdugligt på angivna djup.

För undervattensarbetet delades dykargruppen i två 3-grupper (trojkor), som i sin tur fördes i en torr dykklocka ned till botten på ett djup av 100 meter. I enlighet med programmet testades under arbetet en dränkbar hydraulisk station, undervattensverktyg och djupdykarutrustning. För att säkerställa nedsänkningen och hjälp till dykarna användes telestyrda undervattensfarkosten ”Pantera Pljus”, som har ett arbetsdjup ned till 1000 meter.
Första dykar- ”trojkan” arbetade med hydrauliska verktyg: olika borrar för trä och metall, slagborr, polermaskin o.s.v. Efter avslutat arbete återvände första trojkan till tryckkammaren, och de avlöstes av den andra trojkan.
Alla uppgifter löstes framgångsrikt. Totalt höll man på i 4 dygn, där varje trojka var i vattnet cirka 3 timmar.

Data från FlotProm
GVK-450 för räddningsfartyget ”Igor Belousov” är ett unikt projekt som utvecklats gemensamt av företaget ”Tetis Pro” och skotska firman ”Divex”.

Djupdykarsystemet är ett dyk och räddningssystem och avsett för 12 dykare med lag om 3 man på djup ned till 450 meter under 6 timmar per dygn under 3 veckor med 1 efterföljande dekompression, samt även rehabilitering av ubåtsmän som evakuerats från nödställd ubåt med hjälp av den ombordbaserade räddningsfarkosten ”Bester”, eller som har lämnat ubåten självständigt (i en uppstigande ”torn” eller fri uppstigning)