Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 18 oktober 2014

Ryska Kaspiska flotillan besökt iransk hamn

15 okt. 2014
Ett fartygsförband ur Rysslands Kaspiska flotilla med robotfartygen ”Dagestan” och ”Grad Svijazjsk” har i samband med övningar anlöpt iranska hamnen Bandar-a-Anzali (Islamska republiken Iran).
Ledningen för det ryska fartygsförbandet mötte företrädare för Irans sjöstridskrafters ledning och ledningen för staden ”Bender-Enzeli” (=Banda-a-Anzali).
De ryska sjömännen spelade fotboll och volleyboll med sina iranska kollegor, besökte historiska platser.
De ryska fartygen var öppna för besökare från såväl iranska fartyg liksom stadens innevånare.
Efter utlöp från staden fortsatte besättningarna på robotbåten ”Dagestan” och lilla robotfartyget ”Grad Svijazjsk” sina uppgifter till sjöss. Inplanerat är även ett besök i staden Baku, republiken Azerbajdzjan.

”Jaroslav Mudryj” till Pakistan

15 okt. 2014
Östersjömarinens (ÖM:s) fregatt ”Jaroslav Mudryj”, som är på långresa, kom till Pakistan och ankrade på Karachi redd onsdag den 15 oktober.
Kommendörkapten Vladimir Matvejev vid ÖM meddelade, att ”Jaroslav Mudryj”, som genomför skydd av civil sjöfart i Adenviken, den 16 oktober skall löpa in till den pakistanska marinbasen i Karachi, där hon skall stanna till 21 oktober.
Under visiten blir det besök av ledningen för Pakistans sjöstridskrafter, exkursioner med pakistanska sjömän, sport besök på museer etc.
Sedan resan början, som påbörjades 9 augusti, har ”Jaroslav Mudryj” tillryggalagt mer än 11000 nautiska mil, besökt spanska hamn-enklaven Ceuta i Nordafrika, Valetta på Malta. Under verksamheten i Adenviken har hon några gånger bunkrat i hamnen Salala.

Israel lärde sig slåss med rysk robot ”Jachont"

14 okt. 2014
Israel har genomfört framgångsrika tester med det moderniserade antirobotförsvaret för marin basering ”Barak”. En antirobot ombord en israelisk robotkorvett lyckades slå ut en anfallande ”mark-sjö”-robot, som skulle föreställa en rysk ”Jachont”.
En företrädare för Israels försvarsstyrkor meddelade, att systemet ”Barak” framför allt förbättrats vad gäller upptäckande av målet och leda antiroboten mot målet.
Officiellt har Ryssland levererat robotar ”Jachont” till Syrien (senaste leveranserna – år 2011 och 2013). Damaskus har i sin tur, levererat ett okänt antal till libanesiska ”Hisbollah”, erkända i en rad länder som terrorister. Att sådan leveranser till ”Hisbollah” genomförts, meddelade The Wall Street Journal i januari 2014 med hänvisning till amerikanska regeringskällor.

Lejtenant Rimskij-Korsakov ut på provturer

14 okt 2014
Den nya landstigningsbåten ”Lejtenant Rimskij-Korsakov” ur projekt 21820, byggd för Rysslands östersjöflotta (ÖM) vid varvet i Jaroslavl, har påbörjat varvsprovturer.
Besättningen ur ÖM:s landstigningsförband tillsammans med varvs- och tillverkningspersonal har tagit ut båten till övningsområden för manöver- och fartkontroller samt tester av system liksom navigations- och sambandsmateriel och dessutom vapensystem.
Under provturerna kommer man att genomföra landsättning av olika hjul- och banddrivna fordon medelst simning och direkt mot en strand.
Efter avslutade varvs- och statliga provturer överförs hon till ÖM.
Systerbåten ”Denis Davydov” har redan genomfört varvsprovturer och förbereds för statliga provturer. Dessutom, i mitten av oktober kommer till flottan det tredje fartyget i denna klass – ”Mitjman Lermontov”.
Landstigningsbåtar ur projekt 21820 är avsedda för snabba transporter och landsättning av soldater och materiel på ofortifierade stränder. De kraftiga dieselmotorerna M507A-2D med vattenjet ger båten, med en luftkavitet i botten en mycket hög hastighet.
Landstigningsbåt ”Lejtenant Rimskij-Korsakov har ett deplacement om 280 ton, maxlängd – 45 meter, maxbredd – 8,5 m, djupgående – 1,9 m, maxhastighet vid en våghöjd av 0,75 m – 35 knop, maxseglationslängd – 500 nautiska mil, lastrumsdimensioner – 27x6,8x2,34 meter, maxlast – 140 ton.

Marinstaben skall åter till Moskva

14 okt 2014.
Ryska Flottans huvudstab skall nästa år flytta från Sankt Petersburg till Moskva, meddelade en källa vid Rysslands Västra milo.
”Frågan om att flytta tillbaka Flottans huvudstab från Petersburg till Moskva genomarbetas”, - sade källan. Han säger, att flytten skall genomföras redan nästa år, 2015. Dock inte till den gamla adressen – till Bolsjoj Kozlovskij pereulok, där idag huserar De Väpnade Styrkornas underhåll, utan till Försvarsministeriets byggnad. Kvar vid Amiralitetet blir en rad strukturer inom Högsta ledningen och staben för Leningrads marinbas.
Källan anmärkte, att idag jobbar i Sankt Petersburg cirka 350 officerare ur Flottans huvudstab. Alla dessa har fått tjänsterum.
Flytten av ryska flottans huvudstab från Moskva till Sankt Petersburg genomfördes i augusti 2012. Från Bolsjoj Kozlovskij pereulok i Moskva till Amiralitetet i Sankt Petersburg  flyttade nästan 190 officerare ur Flottans ledningsorgan. Flytten skapade en hel del diskussion och ifrågasättande.
Samtidigt fortsätter anpassningen av Amiralitetsbyggnaden för Flottans behov fram till nu. Enligt ett statskontrakt, skall det vara klart till 5 december år 2016.

En andra ”Ivan Gren” skall byggas

13 okt. 2014
Ett beslut är taget om att bygga ett andra landstigningsfartyg av typen ”Ivan Gren”. Det blir likadant som det första fartyget, men importerad utrustning kommer att bytas mot inhemsk, meddelade generaldirektören för Nevskij projekt-konstruktörsbyrå (PKB) Sergej Vlasov.
Fartyget, kölsträckt år 2004, skall levereras under år 2015. ”Slutliga kostnaden för fartyget är bestämd. Hon skall levereras under nästa år”, - sade Sergej Vlasov, efter att ha tillagt, att beslut är taget om att bygga ett andra likadant fartyg.
Han säger, att på det nya fartyget ”skall importerad utrustning bytas mot inhemska ekvivalenter”. Han erkände, att en del av den utländska utrustningen blir svår att byta ut. ”Det finns en rad problem, framför allt är det kylmaskiner och anläggningar för rening av svart- och slagvatten”, - sade Vlasov. Icke desto mindre, har vi redan hittat inhemsk tillverkare för rening av slagvatten, har även hittat ett företaget, som tillverkar ”insineratorer” (för likvidering av avfall).
Fartyg av typen ”Ivan Gren” har ett deplacement om 5000 ton, avsedda för landsättning, transport av materiel och utrustning. Ett dylikt fartyg kan landsätta på en outrustad strand upp till 300 marininfanterister, 40 BTR (pansartransportvagnar) eller 13 tanks. På däck har ”Gren” två helikoptrar av typen Ka-29, bestyckad med 76 mm kanon, två luftvärnsanläggningar AK-630 och raketartilleri.
”Ivan Gren” kölsträcktes år 2004 vid Jantarvarvet i Kaliningrad. Sjösatt 18 maj 2012. Leveransdatum har fler gångar skjutits fram, framför allt på grund förändringar i det ursprungliga projektet.
Generaldirektören för Nevskij PKB berättade, att företaget redan jobbar med ett nytt landstigningsprojekt. ”Vi förbereder material, som vi skall visa för Rysslands marinchef. Därefter hänger det Flottan om det skall bli något. Konstruktionsbyrån jobbar ständigt, även med landstigningsfartyg”, - sade Vlasov.

Ryssland tänker bilda reservarméer

13 okt 2014

 Rysslands försvarsministerium arbetar med ett projekt för att skapa flera backuparméer, som är tänkta att bildas inom en snar framtidsäger Franz Klintsevitjvice ordförande i försvarsutskottet i duman


"Personalen vid dessa arméerfortsätter att arbeta i olika befattningar inom sina företagkommer regelbundet att delta i militär utbildningsamt får varje månad viss summa pengar för att vara i reservarmén  - sadeKlintsevitj -Dessa människor kommer att vara redo när som helst för att komma till rättsamlingspunkt, få ett vapen och delta i bildadeenheter, som är förutbestämda"

Det antas att möjligheten till reservarméer och principer för deras bildning kommer att registreras i de nya ändringarna av lagen "omförsvar". Dessutom är former av tjänster som anges i lagen "Om värnplikt och militärtjänst." Det förväntas att innovation kommer att höjastridsberedskap av den ryska armén.

"Detta kommer att hjälpa armén ochreservister alltid finns i högsta beredskap - sade militäranalytiker, pensionerad översteViktor Litovkin -Det viktigaste är att omfientlighet börjarkommer reservister inte att bli kanonmat och kommer att kunna utförastridsuppdrag som de är tilldelade "

Enligt experten, skall värnpliktiga eller kontraktsanställda, som slutat, kunna skrivakontrakt med försvarsdepartementet ochansluta sig till armén för reservsoldaterFörvarje sådan person kommer att fastställas i enmilitär enhetoch det kommer att förbättra sina stridskunskaperSåledes kommer dessa människor att vara bättre förberedda för övningarna, samlingarna och riktigt krig

"I armén är det mycket viktigt att inte bara ha en stridsplatsmen också att kunna utföra uppgifter - säger Litovkin -Vi harreservofficerare. Men människor som under 3-4 år och ibland upp till 10 år inte inkallats till repövningar för kompletterande utbildningförlorar alla färdigheter"

Utbildning av en aktiv reserv existerar i vissaländer. Till exempel i USA finns NationalgardetMannen som tjänstgjort i armén, sluter kontrakt med Pentagon förregelbundet deltagande i militär utbildningsamt en gång i veckan för att delta i lektioner istridsutbildning

Nationalgardet kan användas av guvernörenvid undantagstillstånd i landet - i sådana fall,utför de ungefär samma funktion som de inrikestruppernaÄven presidenten i USA får använda Nationalgardet för att stödja arménutanför USASåledesi konflikterna i Irak och Afghanistan deltog, enligt experter, mer än300 tusen man ur Nationalgardet. 

"En liknande situation det i dag i Vitryssland -säger Litovkin -Där kan killar, som inte enstjänstgjort i armén, sluta ett sådant avtal medförsvarsministeriet och utbildas vid militärakontor, eller militära förband. Underövningarna och i fall av fientligheterna, kan dessa män kallas in till armén och göra sitt jobb där, de är tilldelade. "

Direktören vid Centrum för analys av strategier och teknik Ruslan Puchov anser att skapandet av reservarméer i framtiden skulle kunna skapa ett antal problemDetta, till exempel, tillväxten i antalet utbildadearbetsoföra medborgare utanförFörsvarsministeriets "koordinatsystem". "År 1917, hjälpte svulstiga reservbataljonerbolsjevikerna att ta makten i Ryssland," erinrade han

Rysslands försvarsministerium  kommenterar inte
Källahttp://www.navy.ru/news/navy/?ELEMENT_ID=172747