Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 19 augusti 2017

19/8 Lätta transportplanet IL-112V snart klar för tester


Modell av Iljusjins fpl Il-112V

Arbetet med att färdigställa flygplan Il-112V för avslutande tester befinner sig nu i slutstadiet, detta tillkännagav på lördagen vice premiärminister Dmitrij Rogozin under ett arbetsbesök i Voronezj.

”Idag står vi på tröskeln till de avslutande nödvändiga arbetet, som behövs för de kommande testerna med Il-112V – det lätta militära transportflygplanet”, - sade D. Rogozin.
Han underströk också, att skapandet av flygplan Il-96-400 spelar en viktig roll på marknaden för långdistansplan.
De ”Förenade flygplanstillverkarna (ry. OAK) valde VASO, som huvudtillverkare för de lätta militära transportflygplanen Il-112V. Il-112V med en lastkapacitet om 6 ton byggs för att ersätta Antonovs gamla An-24 och An26. Flygplanet är avsett för lufttransporter och landsättning av soldater, lätta vapen och militär materiel, samt även för kommersiell användning.
I mars meddelade generaldirektören för företaget Iljusjin Sergej Velmozjkin till ”Interfax-AVN”, att företaget genomför kontraktet att utveckla passagerarplanet Il-96-400M.

fredag 18 augusti 2017

18/8 Östersjömarinens marinflygförare slog ut yt- och luftmål med robotarInom ramarna för flyg-taktiska övningar har mer än 30 besättningar ur östersjöflottans (ÖM:s) marinflyg i tunga attackkärror Su-24, jaktflyg Su-27, attack- och ubåtsjakthelikoptrar i Mi-24 och Ka-27 genomfört robotskjutning och bombfällning vid övningsfält till sjöss och på land.
Mi-24 hk genomförde raketskjutningar mot ytmål vid flygets övningsfält i Östersjön.
Besättningar i helikoptrar och flygplan sköt mot olika mål cirka 100 robotar och raketer av olika klasser, släppte mer än 50 bomber med vikter från 100 till 500 kilogram vid övningsfält i Kaliningrads oblast.
Jaktflygplan Su-27 ur ÖM:s marinflyg genomförde skott med robotar mot flygmål. Piloterna fick till uppgift, att upptäcka och slå ut luftmål, som skulle föreställa ett fientligt flygplan, enskilt och i rote. Som luftmål användes lysbomber SB-250, som fälldes av en tung attack-kärra Su-24 ur marinflyget. Stridsskjutningar har genomförts såväl på dagar som på nätter.
Flygare ur flygbasens divisioner har genomfört cirka 100 uppstigningar, då de genomförolika taktiska övningar, som eldunderstöd till markstridskrafter, utslagning av fientliga ledningsplatser, pansarfordon och soldater, luftspaning och utslagning av luftmål, ubåtsjakt efter fi:s ubåt och likvidering av den.
Under några dagar har marinflygets flygförare genomför taktiska luftlandsättningar i ryggen på fienden, nedtagning av gränskränkare, luftstrid samt telekrig.

söndag 13 augusti 2017

13/8 Ryska Flottans vapen: ”Sjkval”, som går om tiden

Foto från OAO ”Taktiska robotvapen”

Modernisering av ”superkavitets”-torpeden ”Sjkal” finns med i statliga ryska vapenprogrammet för perioden 2018-2025. Detta meddelade nyligen chefen för företaget ”Taktiska robotvapen” (ry. Taktitjeskoe raketnoe vooruzjenie” Boris Obnosov.

”Superkavitetiska” torpeden kan gå under vattnet i en lufthålighet (=luftbubbla) med en hastighet överstigande 300 kilometer i timmen tak vare en ram-jetmotor. Tillfördes försvaret 1977. Från början hade den kärnvapenstridsspets om 150 kiloton, därefter fick den en konventionell stridsspets med vanligt sprängämne. Torpeden finns idag inom Rysslands Flotta. Framtiden är ljus för ”Sjkval”.
”Sjkval” , som skapades under 1970-talet låg före sin tid med decennier. Torpedens största fördel är den otroliga hastigheten: 10 meter per sekund. Den har också en rad brister, inkluderande högt brus, kort distans (upp till 10 kilometer) och djupet endast ned till 30 meter. Torpeden har ingen självnavigering, målkoordinaterna förs in strax innan starten. Under förra seklet kompenserade kärnstridsspetsen för alla nämnda brister. Den moderna icke-nukleära modifieringen av torpeden kommer att förbättras avsevärt med hänsyn till nya mål och uppgifter. Intresset för torpeden är enormt, och exportvarianten av torpeden ”Sjkval-E” kommer att kosta cirka 6 miljoner dollar styck.
Det höga priset för ett dylikt vapen är berättigat. Även vanliga torpeder – är de viktigast och effektivaste medlet för skydd och anfall av flottstyrkor. Detta vapen har förbättrats under mer än 100 år. Om de första självgående minorna gick på komprimerad luft eller hade ångdrift, så har moderna torpeder blivit mer intelligenta och snabbare, och kan ta sig mot målet med hjälp av sonar eller fartygens elektromagnetiska fält samt träffa mål på mer än 50 kilometers avstånd. ”Sjkval” skiljer sig från stora flertalet, då den är skapad ”på gränsen till det omöjliga”, med hjälp av rymdteknik.
Med en dylik torped på scenen, betydde absolut sårbarhet för US Navys hangarfartygsgrupper, vilket ledde till utveckling av strategi och taktik för Flottans styrkor.