Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 1 mars 2014

1/3 Amerikansk hangarfartyg gått in i Medelhavet


En amerikansk slagstyrka under ledning av hangarfartyget ”George Bush” lämnade basen i Norfolk [staten Virginia] i mitten av februari. Enligt meddelande från Pentagon skall det stödja säkerhetsoperationer till sjöss i ansvarsregionen för 5:e och 6:e flottan.

Washington 1 mars 2014. Amerikanska atomdrivna hangarfartyget ”George Bush” befinner sig i Medelhavet sedan 27 mars enligt planenlig tjänst, meddelar Pentagon.

1/3 ÖMs fartyg och hkp sänkte ”fientlig ubåt”


Övningar pågår i Östersjön, inom ramarna för den plötsliga beredskapskontrollen av trupper och styrkor inom Rysslands Centrala och Västra milo.

Moskva 1 mars – RIA Novosti.Östersjömarinens (ÖMs) små ubåtsjaktfartyg ”Kalmykia” och ”Aleksin” tillsammans med en helikopter Ka-27PL sänkte en fingerad fiendes ubåt i Östersjön inom ramarna för övningen, meddelar presstjänsten vid Rysslands försvarsdepartement.

Övningarna pågår från 26 februari till 3 mars, och alla enheter skall ha återvänt till sina baser till 7 mars.

Enligt övningscenariot, skulle en av ÖMs fartygsgrupper en fingerad fiendes ubåt.För att upptäcka skickades de små ubåtsjaktfartygen ”Kalmykia” , ”Aleksin” samt en ubåtsjakthelikopter Ka-27PL ur ÖMs flyg.

”Helikoptern sänkte sin dopphydrofon och efter att ha mottagit hydroakustiska signaler och upptäckt målet, så skickades koordinaterna till ubåtsjaktsfartygens besättningar”, - sade i pressmeddelandet.

”Efter upptäckten sänkte de små ubåtsjaktfartygen medelst reaktiva ubåtsjaktgranater och torpedvapen från fartygen”, - avslutades meddelandet från det ryska försvaret.

fredag 28 februari 2014

28/2 Nya MiG-41 blir bättre och snabbare28 feb 2014.

Den 28 februari, meddelade Aleksandr Tarnajev från ryska Dumans ”försvarsutskott”, att den nya jaktkärran MiG-41 skall bygga på grunden av den obsoleta jaktkärran MiG-31.

”Beslut har tagits av generalstabschefen, han har redan skrivit under ett dokument om att genomföra forskningsarbete om den nya MiG-41”, - sade Tarnajev.

Den nya ryska jaktkärran MiG-41 bör ha en hastighet av minst Mach 4-4,3, sade till RIA Novosti Rysslands hjälte, testflygförare Anatolij Kvotjur.
Så kommenterade Kvotjur Tarnajevs uttalande, och tillade att MiG-31 har en maxhastighet av Mach 2,8.

Dessutom finns ett hundratal MiG-31, vilka efter modifiering fortsätter tjänsten inom Rysslands flygstridskrafter.

För närvarande utvecklas i Ryssland femte generationens jaktflygplan T-50. Serietillverkning av denna kärra väntas börja år 2016.

Flygplan MiG-31 skapades på 1970-talet av OKB-155, - det är en tvåsitsig överljuds- o allväderskärra med lång räckvidd. Dess uppgift är att bekämpa mål från mycket låg till höga höjder, under alla väderförhållanden dag som natt.

torsdag 27 februari 2014

27/2 Ryska flottan bygger upp grupp vid stor kontroll i norr.Beredskapskontroll i centrala och västra milon

       27 feb 2014 kl 1630 moskvatid

Cirka 80 ytfartyg, ubåtar och stödfartyg har lämnat sina baser och börjat utgruppera vid övningsfält till sjöss i Barents hav och Östersjön.

Detta sker inom ramarna för en beredskapskontroll inom Västra och Centrala milona, samt även en rad olika vapenslag. Detta är årets första stora kontroll inom De Väpnade styrkorna under år 2014.

Fartygen kommer att genomföra luftvärns- och ubåtsjaktövningar, med hjälp av marinflyget.
”Övningselementen inkluderar upptäckande av ubåtar och målföljning av dessa med hjälp av skrovfasta, släp och dopp-sonarer”, - sägs i ett meddelande.

Kustförsvarsstyrkor kommer att bekämpa en fingerad fiende, som försöker landstiga.

onsdag 26 februari 2014

26/2 Två nya ”Gratjonok” till Svartahavsflottan i år


Rysslands flotta får under innevarande års höst två nya antidiversionsbåtar ur projekt 21980 typ ”Gratjonok”, vilka skall till Rysslands Svartahavsmarin sade vid en presskonferens kommendör Igor Dygalo från ryska försvarsministeriet. 

Detta sade han i samband med kölsträckningsceremonin vid Gorkijvarvet i Zelenodolsk, där han tillsammans med amiral Viktor Tjirkov och Tatarstans premiärminister Iljdar Chalikov inspekterade verksamheten vid nybyggnadsvarvet.
”Flottan får dessa två fartyg till hösten i år. Därfter kommer de att tillföras flottan vid Svarta havet och militär tjänst”, - sade Dygalo.

Han påminde också, att flottan sedan tidigare fått fem båtar ur detta projekt.

26/2 Kölsträckning nya patrullfartyget ”Vasilij Bykov” i Tatarstan


Det första patrullfartyget ”Vasilij Bykov”, ett så kallat modulfartyg, påbörjades den 26 februari vid Gorkij-varvet i Zelenodolsk, som ligger i Tatarstan. I ceremonin deltog Rysslands marinchef Viktor Tjirkov, säger den 26 februari till RIA Novosti kommendör Igor Dygalo, som företräder Rysslands sjöstridskrafter [SSK]

”Detta fartyg är ett fartyg ur en ny generation, där modulprincipen används vid projektering och byggnation”, - säger han.

I början av januari 2014 sade Viktor Tjirkov, att det första fartyget, som byggs  i Ryssland efter modulprincip, blir en korvett (enligt gammal klassificering – bevaknings eller patrullfartyg). Enligt planerna, får Rysslands flotta det första fartyget redan år 2018-2019.

Dygalo förklarade, att tack vare detta kan fartyget på kort tid utrustas beroende på uppgiften: hon kan användas som patrullfartyg för att lösa uppgifter med antiterror- eller antipirat karaktär. Dessutom kan fartyget användas som räddningsfartyg eller medicinskt understöd.

”Inom ramarna för det statliga vapenprogrammet fram till år 2019 planerar man för Rysslands SSK bygga sex dylika fartyg, vilka skall komma till alla flottor”, - sade den officiella talesmannen för Rysslands flotta.
Källa: http://www.navy.ru/news/navy/?ELEMENT_ID=161624 


Det nya patrullfartyget ur projekt 22160 vid Gorkijvarvet

Fartyg är designat av konstruktörsbyrån OAO ”Severnoje Projektno-Konstruktorskoje Bjuro”.

Ett modernt fartyg avsett för bevakning av territorialvattengräns, patrullering av ekonomisk zon kustnära och i öppen sjö, bekämpning av smuggling och piratverksamhet, sök, räddning och hjälp till nödställda vid katastrofer till sjöss, ekologisk övervakning, eskortering och skydd av fartyg vid marinbaser från olika typer fientliga styrkor och medel under krigstid.

Enligt uppgifter från OAO ”Severnoje PKB, har fartyg ur projekt 22160 ett deplacement om cirka 1300 ton, självständigt uppträdande – 60 dygn. Maximal hastighet 30 knop. Fartyget är designat för god komfort till en besättning upp till 80 man. 
För ökad sök- och räddningskapacitet skall det finnas en 12-tons helikopter ombord. I beväpningen ombord finns artilleri, luftvärnsrobot och antidiversionsvapen. Dessutom har fartyg radioteknisk och hydroakustisk utrustning, och även motmedel (telekrig).

Huvuddata: Längd – 94,0, bredd – 14,0 och djupgående 3,4 meter. Huvudmaskinen, av typ CODAG (=Combinerad Diesel Å Gasturbin) ger vid full effekt upp till 25 000 kWt.

Den 26 februari 2014 blir det även högtidlig invigning av varvets nya gjuteri på linjen för ”kall-hårdnande blandning”. Här görs gjutning enligt metoden ”kall-hårdnande blandning” för att tillverka grejor av stål, gjutjärn eller av andra legeringar.
Gjutlinjen från tyska företaget FAT är speciellt designat för varvets tillverkning och är en del i varvets modernisering. Redan har man tillverkat reduktionsväxlar, bultar och hydralboxar med den nya utrustningen. De håller högre kvalitet på ytan och mer precisa i måtten.
Gorkij-Varvet: http://www.zdship.ru/  (på ryska o engelska)26/2 Tre små rbb ”Bujan-M” till Rysslands SSK innan år 2016


Rysslands sjöstridskrafter (SSK) får under innevarande år en liten robotbår [ry. MRK] ur projekt 21631 (kodnamn ”Bujan-M”], och under år 2015 – ytterligare två, meddelade befälhavaren för Rysslands SSK Viktor Tjirkov.

Tillsammans med premiärministern för Tatarstan Iljdar Chalikov kontrollerade han verksamheten vid Gorkij-varvet i Zelenodolsk och var ombord på det tredje fartyget ur en serie av nio ”Velikij Ustjug”, vilket befinner sig i den avslutande stadiet av färdigbyggnad.

”Dessa fartyg finns det ett stort behov av hos vår flotta. Flottan väntar på ”Velikij Ustjug” redan i år, och två andra ”MRK” ur detta projekt under år 2015”, - sade marinchefen. ”Totalt skall flottan enligt det statliga vapenprogrammet  fram till år 2019 erhålla nio dylika fartyg”, - meddelade Tjirkov, efter att ha understrukit, att ”liknande finns inte i världen”.

Marinens presschef från försvarsdepartementet kommendör Igor Dygalo sade i sin tur, att alla dessa MRK ur projekt 21631 kommer att beväpnas med sjömålsrobot ”Kalibr” och artillerianläggning A-190. ”Djupgåendet och maskinanläggningen på dessa fartyg medger använding ”flod-kust” [ry. reka – more], dessutom har man vid byggandet använt sig av s.k. smygteknologi (Stealth), vilket gör fartyg svårupptäckt”, - anmärkte han.

Dygalo tillade, att under 2013 har flottan fått från Gorkijvarvet i Zelenodolsk två MRK ur detta projekt ”Grad Svijazjsk” och ”Uglitj”, vilka tillförts Kaspiska flottiljen.

Varvet: http://www.zdship.ru/  (engelska o ryska)

26/2 JAGARE Projekt 956/956A Sarych (Сарыч)


Bespokoiny (Беспокойный) 620Nastoychivy (Настойчивом) 610 

Nastoychivy av Sovremenny-klass är östersjöflottans flaggfartyg och befälhavare ombord är Andrey Chobitko.

Längd: 156m

Bredd: 17.3m
Fart: 32.7 knop

Planerna för projektet började redan i slutet på 1960-talet.
1971 fick designbyrån ”Severnaya” klartecken att påbörja arbetet med att ta fram ett fartyg kapabelt att stödja landstigningar.


Första fartyget Sovremenny sjösattes 1976 och togs i aktiv tjänst 1980.


Totalt byggdes 18 fartyg av klassen för den ryska flottan, men endast 5 är i aktiv tjänst idag. Samtliga 18 är byggda av Severnaya Verf 190 i St. Petersburg.

Fyra modifierade fartyg av klassen köptes av och levererades till Kina.

26/2 Maersk Alabama är åter 'rubrikernas båt'


Det gäller att se upp för pirater, men det gäller att se upp för vilka säkerhetsvakter man anlitar för att hålla utkik efter dessa pirater.


Maersk Alabama har flera gånger attackerats av pirater. Nu har två säkerhetsvakter ombord hittats döda-möjligen av en överdos av narkotika.

Den amerikanska nyhetsjätten CNN rapporterar om den makabra händelsen. De två 44-åriga säkerhetsvakterna från den amerikanska säkerhetsfirman Trident Group hittades döda i sini hytt. I hytten anträffades även kanyler och droger.

Då männen anträffades befann sig fartyget i Seychellernas ö-värld.

Senast då Maersk Alabama nådde allmänhetes intresse var som huvudperson, jämte Tom Hanks, i filmen Captain Philips som på Hollywoods vis beskriver hur fartyget attackerades av pirater utanför Somalias kust 2009 och den efterföljande fritagningen av Kaptenen Richard Philips.

tisdag 25 februari 2014

25/2 Ökade ryska förbandsflygningar över BaltikumregionenAktiviteten av ryska flygvapenflygningar nära lettiska gränsen under de senaste fem åren har ökat, vilket visar på en ökad rysk militär närvaro i den baltiska regionen, sade till BNS en rådgivare till Lettlands försvarsminister i pressfrågor Andis Jekobsons.

”Flygningar med flygplan tillhörande Rysslands Väpnade styrkor över neutralt vatten i Östersjön nära Lettlands territorialvattengräns har registrerats tillräckligt regelbundet. Aktiviteten under de senaste fem åren har ökat, vilket helt tydligt visar på, att Rysslands militära närvaro i regionen ökats”, - sade han.

Enligt uppgifter, så identifierade under tisdagen patrullflyg två ryska Su-24. Detta är den tredje liknande händelsen under de senaste dagarna, sade företrädaren för Lettlands försvarsministerium.

Den 24 februari på lettiska försvarets officiella blogg på Twitter meddelades, att nära Lettlands yttre territorialgräns i Östersjön identifierade patrullflygplan en rysk Il-20. Den 21 februari identifierade beredskapsjakt två Su-24 och två Su-27, vilka flög utan påslagna IK-system, sägs i meddelandet.

A.Jekobsons anmärkte, att år 2008 genomförde de patrullerande NATO-flyget i Lettlands luftrum en uppstigning för identifiering, men från 1 januari till september 2013 – gjordes 37 uppstigningar – vilket är det största antalet sedan år 2004, när Baltländerna gick med i NATO.

Han påminde också om, att enligt internationell praxis skall man avisera sina flygningar och ha sina identifieringsutrustningar påslagna.

25/2 Rysslands NF, USA och Norge skall samöva


Rysslands Norra flotta (NF) skall delta i de internationella sjömilitära övningarna ”Severnyj orjol” (sv. ung. Norra örnen), vilka skall genomföras i april. Presschefen vid Rysslands Västra milo Vadim Serga säger till ITAR-TASS, att i övningarna planeras delta ytfartyg och flyg från Norra flottan, sam sjöstridskrafter från Norge och USA.

”I norska staden Bodö avslutades planeringskonferensen för de återkommanden sjömilitära övningarna ”Severnyj orjol”, där en arbetsgrupp från NF ledning deltog. Man kom överens om att hålla en avslutande konferens av övningarna  i staden Severomorsk i april.

I övningarna ingår bl.a. kontrollövningar, luft- och ubåtsjaktförsvar, sök- och räddningsoperationer och gemensamma manövreringsövningar.

Övningarna ”Severnyj orjol” i Arktis har redan genomförts fyra gånger – 2004, 2006, 2008, 2012. Ständiga deltagare har varit ryska och amerikanska stridsfartyg. I augusti år 2012 deltog för första gången en norsk fregatt.

Detta blev sagt i februari, oklart om läget ändrats pga verksamheten i Ukraina.


måndag 24 februari 2014

24/2 Moderniseringen av kajer i Baltijsk pågår


Vid marinbas Baltijsk har man nu börjat bygga nya kajer och hamninfrastruktur. Efter avslutat arbete kommer man att kunna ta emot moderna, oavsett djupgående.

Delar av kajerna byggdes redan före andra världskriget. Muddringar har genomförts. Där det tidigare var endast 8 meters djup kan man idag ta emot oceangående linjefartyg. 

Arbetet skall vara klart i tid, till hösten nästa år. Då skall militärhamnen i Baltijsk kunna ta emot alla typer av fartyg.