Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 12 mars 2016

12/3 Omsk oblast blev fadder för fregatt ”Admiral Grigorovitj”

"Адмирал Григорович"
”Admiral Grigorovitj”

Omsk oblast har blivit hedersfadder för den nya fregatten ”Admiral Grigorovitj”, som byggts
vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad. Detta meddelar ledningen för regionen.

”Fartyget skall baseras vid svartahavsflottan och ytterligare förstärka de mångåriga
förbindelserna mellan Omsk oblast och Rysslands Flotta”, - säger ledningen till TASS
korrespondent, efter att ha förtydligat, att ett sådant samarbete är det 15-åriga fadderskapet
över atomubåten ”Omsk”, som är baserad i Viljutjinsk på Kamtjatka.

Överenskommelsen om Omsk läns faderskapet över en av Flottans nyaste fartyg nåddes 2015
vid den Internationella marinmässan i Sankt Petersburg.

Den högtidliga ceremonin med hissandet av Andreasflaggen och överförandet av fartyget till
Flottans genomfördes på varvet fredagen den 11 mars.

”Admiral Grigorovitj” är en mångfunktionell fregatt för oceanfart ur projekt 11356R/M.
Kölsträckt 18 december 2010 vid varvet ”Jantar”, sjösatt 14 mars 2014. Leverans till Flottan
var från början planerad till våren 2015, och därefter avsevärt framflyttad.

fredag 11 mars 2016

11/3 Försvaret beställt ytterligare tre arktiska ”Terminator”

[image]


Rysslands försvar har beställt ytterligare tre arktiska helikoptrar Mi-8MTSj-VA. Det berättade
på fredagen verkställande direktören för flygfabriken i Ulan-Ude (ingår i ”Vertoljoty Rossii”)
Leonid Bjelych.

”Dylika helikoptrar, som kan utföra uppgifter under arktiskt klimat, existerar inte i världen”, -
underströk Bjelych.

Som tidigare meddelats, fick militären sin första helikopter av denna typen i slutet av
november förra året. Armén efterfrågan av dylika maskiner kan komma att uppgå till 100
maskiner, tillkännagav vice försvarsminister Jurij Borisov.

Mi-8MTSj-VA är skapad på grunder av den militära transporthelikoptern Mi-8MTSj-V, även
känd som ”Terminator”. Maskinen är anpassad för låga temperaturer, begränsad sikt och
andra egenheter, som behövs för arbete i ”Ultima Thule”.

11/3 Landstigaren ”Ivan Gren” till Flottan under andra kvartalet 2016.

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711
Landstigningsfartyget (BDK) ”Ivan Gren” ur projekt 11711.

Pribaltijskij sudostroitelnyj zavod ”Jantar” räknar med leverans av det stora landstignings-
fartyget ”Ivan Gren” under andra kvartalet 2016. Detta meddelar vicepresidenten för OSK, till
vilket varvet tillhör, Igor Ponomarjev.

”Landstigaren ”Ivan Gren” planerar vi leverera under detta år, troligtvis, under andra
kvartalet. Det andra fartyget ur detta projekt som byggs enligt planerna – ”Pjotr Morgunov”
planeras bli överlämnad under år 2017”,

Man började bygga ”Ivan Gren” redan år 2004, men på grund av problem med finansieringen
och projektering har leveransen framskjutits vid ett flertal tillfällen.

Fartyget är en utveckling från konstruktörsbyrån OAO ”Nevskoe projektno-konstruktorskoe bjuro” (Sankt Petersburg) och en vidareutveckling och modern utveckling av landstigare ur projekt 1171. Vid varvet ”Jantar” pågår byggnation av ett andra fartyg ur samma projekt – ”Pjotr Morgunov”.

BDK ur projekt 11711 är avsedda för landsättning av marininfanteri, transport av materiel och
utrustning, de kan transportera och landsätta upp till 300 marininfanterister, 36 pansar-
transportfordon (BTR) eller 13 tanks.

Fartyget är utrustat med transport-landsättningshelikoptern Ka-29. Projektet är unikt i världen, där man genomfört idén om ingen kontakt mellan urlastning av marininfanteri och materiel ur fartyget på en oförberedd strand tack vare användandet av ponton-hjälpmedel.

11/3 Ryssland ska sälja tre fregatter pga uteblivna ukrainska turbiner

Fregatt ur projekt 11356 på varv et ”Jantar” i Kaliningrad.

Samtal pågår om försäljning till Indien av den andra trojkan ur fregattprojektet 11356 av sex
tidigare beställda av Rysslands Flotta. Detta tillkännagav vicepresidenten vid Obedinjonnaja
sudostroitelnaja korporatsija (OSK) Igor Ponomarjev.

”Vi genomför än så länge arbetet enligt statliga beställningen, vi bygger dessa fartyg,
samtidigt, förs förhandlingar om försäljning till Indien. Det är inte beslutet. Men dylika samtal
pågår”, -berättade han efter ceremonin när Anreasflaggen hissades på det första fartyget ur
projektet (”Admiral Grigorovitj”

Ponomarjev säger, att huvudmaskineriet för dessa fartyg är fullt ut betalda till den ukrainska
sidan, och de befinner sig i Ukraina, varför vi skall lösa frågan om dessa motorer”.

Efter de försämrade relationerna med Ukraina år 2014 hotades byggnationen av de sista tre
fartygen i projekt 11356, som beställts av Rysslands Flotta. Stötestenen i frågan gäller gas-
turbinmotorerna, som tillverkas av företaget ”Zorja-Masjinprojekt”. Militära kontakten mellan
de två länderna bröts på grund av politiska orsaker, vilket bröt samarbetskedjan.

I juli 2015 meddelades, att man ser över möjligheter att sälja till Indien minst fjärde och femte
fartyget i serien ur projekt 11356 (”Admiral Butakov” och ”Admiral Istomin”), som redan
börjat byggas. Enligt källan, skulle detta ändra slut-kundens pass och lösa problemet att få de
ukrainska turbinerna. Det skulle också möjliggöra försäljning av det sjätta fartyget ”Admiral
Kornilov”, som då ännu ej kölsträckts.

Fartyg ur projekt 11356 för oceanfart har ett fullt deplacement om drygt 4000 ton och en
maxfart om 30 knop samt utrustade med sjömålsrobot ”Oniks”, universalsystemet ”Kalibr”
(inkluderande sjömålsrobotar och ubåtsjaktrobotar, samt även kryssningsrobotar för
bekämpning av landmål) och luftvärnrobotsystem ”Sjtil-1”.

onsdag 9 mars 2016

9/3 Flygtaktiska övningar börjat inom arméflyget i Västra milot (ZVO)

[image]Idag ( 9 mars) startar en lednings-stabsövning med förband från Ryssland och Tadzjikistan.
Tunga transportflygplan An-124-100 ”Ruslan”, landade igår på flygplats ”Koltsovo” i Sverdlovsk, och transporterade därefter till Dusjanbe mobila ledningsplatser, automatiserade system och sambandsmedel. Allt detta behövs för att säkerställa order sambandet med trupperna, meddelade en officiell företrädare för det centrala milot (TsVO) Jaroslav Rosjtjupkin.

På samma sätt – luftledes – anlände till övningsplatsen förband med ”trafikpolis” (ry. avtoinspektsija) och militärpolis. De kommer att skydda kolonnrörelser, bevakning av basläger och fältsambandscentraler.

”I de gemensamma övningarna skall delta organ ur Tadzjikistans militära ledning och Rysslands Centrala milo, motoskytte- och artilleriförband, spetsnaz, samt även luftland-sättnings- och landsättningsstormgrupper. Deras verksamhet stöds av militära ingenjörer, specialister på ABC och telekrig, drönare, medicinsk personal o.s.v. Understöd från luften genomförs av en mäktig gemensam flyggrupp”, - berättade Jaroslav Rosjtjupkin.

Militärerna från de båda arméerna skall neutralisera olagliga väpnade grupperingar i bergsmiljö, slå ut baser, förråd och andra objekt, som tillhör den fingerade fienden.

Påminner om, att 201 militära basen i Tadzjikistan är Rysslands största militära objekt utanför landets gränser. Den är placerad i Dusjanbe och Kurgan-Tjube.

9/3 Nyaste räddningsbogseraren till Medelhavet


Hissande av Andreas-flaggen på SBS ”Professor Nikolaj Muru”.
Svartahavsmarinens nyaste räddningsbogserare ”Professor Nikolaj Muru” har löpt ut på sin första medelhavsresa. Fartyget tillfördes Rysslands sjöstridskrafter i juni 2015.

”Fartyget har redan passerat svartahavssunden och anslutit till Rysslands fasta fartygsgrupp i Medelhavet”, - skriver rambler.news med hänvisning till presstjänsten inom svartahavsflottan.
Som tidigare meddelats, skall ”Professor Nikolaj Muru” genomföra sök- och räddningsuppgifter inom ryska fartygsgruppen i regionen.SBS (ry. Spasatelnoe Buksirnoe Sudno) ”Professor Nikolaj Muru” tillhör projekt 22870 och hon tillfördes Rysslands flotta den 10 juni 2015. Fartyget kan genomföra bogseringar, dra loss grundstötta fartyg, eldsläckning på utsatta fartyg och objekt. Hon är utrustad med hjälpmedel för evakuering av besättningar från andra fartyg och ge akut medicinsk hjälp. Fartyget kan även ge elektrisk energi till andra fartyg.

SBS har även möjlighet att stötta havererade fartyg med komplicerade dykarbeten på djup ned till 60 meter. Hon kan även samla oljeprodukter från havsytan, samt genomföra sök- och undersökningsarbeten.

En egenhet på SBS:en är dess dynamiska positioneringssystem, vilket medger stillaliggande på en position utan hjälp av ankare. Detta är synnerligen viktigt vid bottenundersökningar med UV-apparater och räddnings- och lyftoperationer från djupet.

tisdag 8 mars 2016

8/3 Rysk rotation av verkstadsfartyg i Medelhavet

verkstadsfartyget PM-56
Svartahavsflottans verkstadsfartyg ”PM-56” har avslutat sina uppgifter i Medelhavet och den 7 mars satte hon kurs mot Sevastopol. I Tartus avlöstes hon av systerfartyget ”PM-138”.
Måndagen den 7 mars passerade verkstadsfartyget ”PM-56” Bosporen och gick in i Svarta havet, meddelar portalen korabli.eu med hänvisning till turkisk massmedia.

Den 24 februari avlöstes hon av systerfartyget ”PM-138”, som nu, i den syriska hamnen Tartus, skall underhålla ryska flottans fartyg i Medelhavet.
Sedan tidigare är det känt, att besättningens uppgifter på verkstadsfartygen inte bara utgörs av fartygsreparationer, utan även av reguljär besiktning av fartygens skrov, samt även nattliga profylaktiska granatkastningar/skjutningar. När MTO-platsen i Tartus blev utan elektricitet, ja då organiserades ombord verkstadsfartyg brödbak till personalen på de inneliggande fartygen från Rysslands sjöstridskrafter.