Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

söndag 10 maj 2015

29/4 Nederländernas Flotta fått största fartyget i sin historia

Bilden visar understödsfartyget ”Karel Doorman”.

Nederländernas sjöstridskrafter har fått mångfunktionella understödsfartyget ”Karel Doorman”, som blivit det största i holländska flottan under hela dess historia.

Lenta.ru citerar utländsk massmedia, att fartyget har ett fullt deplacement om 27800 ton och är avsett för expeditionsoperationer i fjärran kris/stridsområde.
Fartyget är en ny klass, som i hemlandet kallas Joint Logistiek Ondersteuningsschip (LJOS), utvecklat i början av 2000-talet. Kölsträckning genomfördes i juni 2011, och i oktober 2012 sjösattes ”Karel Doorman”. Under 2013 diskuterades möjligheten av bli av med beställning eller använda det för kommersiellt bruk eller sälja det utomlands, men detta ändrades.
Hon är byggd vid Damen Shipyards varv i Rumänien. Efter sjösättningen, bogserades skrovet till Nederländerna för färdigställning.
Under provturerna i november 2014 deltog fartyget vid en tremånaders verksamhet i Västafrika för att delta i bekämpningen av ebola, dit hon, framför allt till Freetown transporterade 155 bilar och 91 container. 
”Karel Doorman”, var en Nederländsk amiral som stred i Sydostasien i Stilla havet under åren 1941-1945. Fartyget är avsett för understöd vid landstigningsoperationer och säkerställa strids- och vardagsverksamhet inom Flottan. Hon kan transportera tung markstridsmateriel, inkluderande tunga tanks av typen Leopard-2, och i fartygets hangar ryms upp till sex helikoptrar av typen NH-90.
”Karel Doorman” kan även transportera avsevärda mängder bränsle, ammunition och annan last. Till skillnad från helikopterbärande landstignings-dockningsfartyg, har hon inte utrustad med dockningsutrymme, men har emellertid en akterramp, vilket gör att fartyget till sjöss kan lossa materiel till landstigningsbåtar och pråmar. För självförsvar är fartyget utrustat med två 30-mm kanoner och fyra kulsprutor.