Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 16 september 2015

16/9 Il-76 skall utrustas med stridslaser


Berievs vetenskapligt-tekniska komplex i Taganrog har publicerat på sin sajt en statsbeställning för genomförande av en del av konstruktörsarbetet för ergonomisk utrustning till flygplanet A-60SE.
Bakom koden A-60 från sovjettiden döljer sig det flygande laboratoriet, bärare av laservapen för bekämpning av fientliga spaningssatelliter (projekt ”Skif”). Utveckling av laser är från början av 70-talet. Teoretiskt antas det, att en kraftig laser sätt i omlopp och därefter slår ut utrustningen på en potentiell fiendes spanings- och kommunikationssatelliter. År 2009 bekräftades möjligheten med det nya vapnet – en laserstråler från en A-60 pekade på en satellit, som flög på 1500 kilometers höjd.
Beriev har på basen av en Il-76 byggt en plattform för speciella uppdrag. I nosen har flygplanet, i stället för en väderradar, fått en laserpekare. På övre delen av flygkroppen mellan vingen och kölen har man gjort ”öppning”, som på ”Skytteln/Shuttle”. Enorma ”dörrar döljer tornet” med huvudlasern. På sidorna av flygkroppen under huvar har man satt turbogeneratorer för försörjning till specialutrustning. Första flygningen med A-60 genomfördes i augusti 1981, flygplanet baseras på flygplats Pusjkin utanför Sankt Petersburg.
Under de senaste åren har det framkommit uppgifter om återupptagande av arbetet med flygande stridslaser. Framför allt, konstruktörsbyrån chimavtomatiki i Voronezj har utvecklat en kompakt gasdynamisk laser med en effekt om 100 kiloWatt. I december 2014 tillkännagav förre generalstabschefen Jurij Balujevskij till RIA Novosti, att Ryssland parallellt med USA fortsätter arbetena med laservapen.
Index SE i Taganrogs ansökan är den moderna benämningen på projektet ”Sokol-Esjelon” [sv. Falk Esjelon]. Som grund för den nya A-60 planerar man att använda den senaste modifieringen Il-76MD-90A från flygfabriken ”Aviastar” i Uljanovsk.

16/9 Tre korvetter ffg samtidig skjutning med sjömålsrobot

Korvetten ”Bojkij”

ÖM:s nya korvetter ur projekt 20380 har för första gången samtidigt genomfört robotattack mot ytmål i ett övningsfält i Östersjön inom ramarna för de gemensamma övningarna ”Sjtjit Sojuza – 2015” [sv. Unionens sköld – 2015].
”Vid skjutfältet i Östersjön utförde besättningar på korvetterna ”Soobrazitelnyj”, ”Bojkij” och Stojkij” gemensamma robotskjutningar mot ett svårt mål, som imiterade en fingerad fiendesstridsfartygsgrupp. Robotskjutningen utfördes av tre fartyg samtidigt med hjälp av korvetternas huvudvapen – sjömålrobotsystem ”Uran”, - citeras Vladimir Matvejev vid Rysslands Västra milo av RIA Novosti.
Övningarna ”Sjtjit Sojuza – 2015” pågår mellan 10 och 16 september vid Västra milots övningsområden. I övningarna deltar mer än 8000 man och cirka 400 enheter av militär materiel, varav cirka 100 tanks och cirka 80 flygetyg av olika typer.
DATA:
Korvetter ur projekt 20380 kommer upp i hastigheter om 30 knop, 
seglationslängd – 3500 nautiska mil, 
besättning – 99 man, 
deplacement – 2200 ton, 
längd – 103,7 m, 
bredd – 13 meter, 
djupgående – 8,6 meter. 

Beväpningen består av 2 fyruppskjutningsanläggningar för sjömålsrobot ”Uran”, luftvärnsrobotsystem ”Redut” (12 lvrb), 
2 fyrkontejners 330-mm utskjutningssystem för antitorpedsskydd ”Paket”, 
100-mm artillerianläggning A-190, 
luftvärns-artillerisystem ”Kortik-M”, 
bärbart lvrb-system ”Igla”, 
2 sexpipiga 30-mm artillerianläggningar AK-630M, 
2 granatkastare DP-64. 

Ombord baseras en helikopter Ka-27.

tisdag 15 september 2015

15/9 ”Admiral Essen” går till sjöss i oktober

Fregatten ”Admiral Essen”

Den första serietillverkade fregatten ur projekt 11356 – ”Admiral Essen” – löper för första gången ut till sjöss för varvsprovturer under oktober.
Detta säger till FlotProm pressekreterare Sergej Michaijlov vid nybyggnadsvarvet ”Jantar”.
Han anmärkte, att 9 september startades för första gången huvudmaskinen, och 10 september togs fregatten in i docka för fortsatta arbeten med målning och förberedelse för avmagnetisering.
Sergej Michajlov säger vidare, att problemen man tidigare talat om med försenad leverans på grund av problemen med huvudmaskiner, nu löses dessa problem och enligt dagens planer skall hela serien vara färdigbyggda till år 2020.
Uppgifter från FlotProm
Tester vid kaj med fregatt ”Admiral Essen” påbörjades 30 juni 2015. Då meddelades, att därefter skall hon gå ner till leveransbasen i Baltijsk för provturer till sjöss. Som tidigare tillkännagivits, skall fartyget överföras till beställaren innan år 2015 slut.
”Admiral Essen” är det första serietillverkade fartyget ur projekt 11356 efter den första fregatten ”Admiral Grigorovitj”, som för närvarande är nära leverans till Flottan. Det tredje fartyget ur detta projekt – ”Admiral Makarov” – sjösattes 2 september 2015.
Enligt två kontrakt, underskrivna av Rysslands försvarsministerium, skall PSZ ”Jantar” bygga en serie av fregatter ur projekt 11356 utvecklade av AO ”Severnoje projektno-konstruktornskoje bjuro”. För närvarande har fem fartyg ur denna serie kölsträckts. Ett sjätte, som fått namnet ”Admiral Kornilov”, skall kölsträckas.
Rysslands försvar planerar inte att förlänga byggnation av fregatter ur projekt 11356. Det sjätte fartyget blir det sista ur detta projekt.

måndag 14 september 2015

14/9 Ryssland kan ha sänt upp till 2000 BTR till Syrien under tre år

BDK (Stora landstigningsfartyget] pr. 1171 ”Nikolaj Filtjenkov” i Bosporen


I september 2015 bekräftar för första gången Ryssland officiellt leverans av olika typer av militär materiel till Syrien. Centrala Marinportalen försöker finna ut, hur mycket materiel som kan ha skickats till Tartus sedan den så kallade ”Syriska expressen” började. Enligt helt enkla beräkningar kan det röra sig om cirka 2000 BTR (pansartransportfordon) eller lastbilar, som har transporterats på ryska kölar.
Enligt uppgifter i massmedia har ryska stora landstigningsfartyg [BDK] sedan början av år 2015 anlöpt Syrien 41 gånger. I alla fall, så många gånger har ryska flottans fartyg passerat Bosporen i sydlig riktning enligt den Istanbulbaserade turkiska journalisten Cem Devrim Yayal, redaktör för sajten turkishnavy.net, som sedan år 2013 för journal över militära fartygs passage genom de turkiska sunden. Bland dessa finns två typer av landstigningsfartyg – projekt 775 och 1171. BDK ur projekt 1171 ”Saratov” och ”Nikolaj Filtjenkov” har i år gjort 7 resor, ytterligare 34 – BDK ur projekt 775 ”Jamal”, ”Novotjerkassk”, Tsezar Kunikov”, ”Aleksandr Otrakovskij” och Aleksandr Sjabalin”, samt även BDK ur projekt 775M ”Azov” och ”Korolev”. Det är anmärkningsvärt, att sedan början av juni har antalet passager av ryska fartyg ökat nästan två gånger.

Åren 2013-2014 uppgick resorna med ryska BDK till 29 respektive 46. Då gjorde fartyg ur projekt 1171 fyra resor var per år. År 2012 meddelades om några anlöp av ryska landstigningsfartyg till Syrien.
Öppet visades vid flera tillfällen fotografier med ryska pansartransportfordon (BTR) och lastbilar, som tillhörde Syriens regering, så det finns anledning att räkna med dessa.
Ombord BDK ur projekt 775 och 775M kan man lasta 500 ton materiel och last och 225 soldater. Det möjliggör lastning av 13 BTR, eller 20 lastbilar. Ombord BDK ur projekt 1171 – upp till 1500 ton materiel och last och 300-400 man, eller, utrymmesmässigt ryms, 45 BTR-er, eller 50 lastbilar.
På så sätt, blir den totala lasten för alla resor, från början av den så kallade ”syriska expressen”, 75 tusen ton. Om man räknar med möjligt utrymme i lastrummen, från slutet av 2012 kan den syriska militären erhållit sisådär 1990 BTR-er, eller upp till 2440 lastade lastbilar (om man räknar med en lastvikt upp till 18 ton och vikten på själva bilen 12,6 ton).
Uppgifter från Centrala MarinPortalen
I början av september bekräftade Rysslands UD officiellt om leverans av militär materiel till Syrien. 9 september bekräftade ryske presidentens företrädare för Främre Orienten och länder
i Afrika, Michail Bogdanov, att ryska militära specialister befinner sig i ett arabiskt land. Något senare framkom en förteckning över vapen, som Rysslands officiellt levererar till Syrien.
Termen ”syriska expressen” dök upp år 2012 i samband uppgifter, att ryska flottans stora landstigningsfartyg håller på med vapenleveranser till Syrien.
Den väpnade konflikten i Syrien har pågått sedan 2011. Regeringstrupper försöker stå emot stridsförband, som tillhör olika väpnade grupperingar. De mest aktiva är extremistgrupper som ”Islamiska staten” och ”Al-Nusra Dzhebhat”.

14/9 ÖM:s fartyg till sjöss för övningarna ”Unionens sköld”

Korvetten ”Stojkij”

Cirka 20 stridsfartyg och stödfartyg ur Rysslands östersjöflotta (ÖM) har löpt ut till sjöss för taktiska övningar inom ramarna för de operativa övningarna ”Sjtjit Sojuza – 2015” [Unionens sköld 2015]

”Till sjöss kommer ÖM:s fartyg att förena sig i taktiska grupper och vara i beredskap för att lösa uppgifter – ubåtsjakt och luftförsvar, samt även minjakt”, - meddelade presstjänsten för ÖM vid Rysslands Västra milo.

Enligt uppgifter från presstjänsten finns i grupperna korvetterna ”Stojkij”, Soobrazitelnyj”, Bojkij”, minsvepare och små ubåtsjaktfartyg, robotbåtar, samt även olika typer av stödfartyg.
Övningarna ”Unionens sköld-2015” som genomförs tillsammans med Vitrysslands väpnade styrkor pågår under perioden 10 – 16 september vid övningsfält i Rysslands Västra milo. I dessa övningarna deltager mer än 8000 soldater och cirka 400 enheter militär materiel, däribland cirka 100 tanks och cirka 80 flygetyg av olika typer, anmärker RIA Novosti.