Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 5 december 2014

5/12 USA fått sin första strids-helikopterdrönare MQ-8C ”Fire Scout”

05 dec. 2014 Foto: Bell-407 MQ-8C
USA:s sjöstridskrafter (SSK) har fått sin första stridsdrönare av helikoptertyp MQ-8C ”Fire Scout”, meddelar TASS med hänvisning till presstjänsten hos tillverkaren ”Northron Grumman”.
Det är tänkt, att USA:s SSK kan få 70 MQ-8C, varav 61 ute på trupp. Än så länge har ”Northrop Grumman” slutit kontrakt om byggnation av 19 drönare, inkluderande testexemplar, och planerade köp av ytterligare 21 apparater. Dessa maskiner skall vara ujte till år 2016.
Marktester med MQ-8C genomfördes i augusti 2014, de första flygtesterna på stridsfartygs däck är planerade de närmaste veckorna.
MQ-8C är byggda på basen av ”Bell-407” är en större och mer funktionell version av MQ-8B, som skapades på basen av ”Schweitzer-330”, tillverkad av dotterföretaget ”Sikorsky”. I början av innevarande år meddelade Pentagon om planer att använda MQ-8C inte bara för spaning, utan även utrusta den för telekrig, som planeras till sommaren 2015.

5/12 Till år 2020 får Rysslands armé cirka 800 nya radarstationer


Detta tillkännagav vice befälhavaren för Rysslands Luft o Rymdförsvar (VKO) generalmajor Kirill Makarov.
-        Till år 2020 hoppas vi få till trupperna upp till 800 av de nyaste radarstationerna, - sade Makarov till TV-stationen ”Rossia-24”.
Han säger vidare, att Luftförsvaret (PVO) snart skall få det framtida luftvärnsrobotsystemet (lvrb-system)  S-500: ”Vi hoppas få  S-500 inom de närmaste två-tre åren”.
Radarstation – ett system för upptäckande av luft-, sjö- och markmål, bestämning av deras avstånd, hastighet och form. Radarstationens funktion grundar sig på belysning medelst radiovågor och registrering av dess reflexion från objekten.
För närvarande får VKO-trupperna moderna modeller av militär materiel för radiotekniska trupperna – ”Podljot-K1”, ”Gamma-M” och ”Nebo”. Nyligen förstärktes VKO med ytterligare ett lvrb-system S-400 av regementsstorlek.
S-500 tillhör en ny generation lvrb-system ”mark-luft”, ett universellt system för långdistans och höga höjder med förbättrad antirobotpotential, som kan bekämpa ballistiska robotar. Det framtida lvrb-systemet kan inte bara bekämpa ballistiska, utan även aerodynamiska mål (flygplan, helikoptrar, andra luftmål), samt även kryssningsrobotar, skriver RIA ”Novosti”

5/12 Franska varvet STX fått från USA-order, kompensation för”Mistraler”

5 december 2014
Foto: varvet STX France i Saint-Nazaire
Amerikanska rederiet Royal Caribbean Cruises Ltd har beställt två kryssningsfartyg vid varvet STX France till en kostnad av 1,2 miljarder euro. Det första fartyget skall levereras till beställaren år 2018, det andra – 2020. Rysk massmedia har redan kallat denna beställning för ”kompensation” för att Frankrike inte levererar ”Mistralerna” till Rysslands Flotta.
Reuters skriver, informationen om kontraktet med varvet, som ligger i Saint-Nazaire, visar sig mot bakgrund av uttalande från fransk ledare om möjligt stopp av leverans till Ryssland av ”Mistral”, som också byggs vid detta varv. ”För närvarande, tar vi inget steg för leverans av helikopterbärande ”Mistral”. Det är fullt möjligt, om inte nödvändiga villkor uppfylls, att vi inte levererar dessa fartyg till Ryssland”- citeras Frankrikes försvarsminister Jean-Yves Le Drian av nyhetsbyrån TASS
”Uppenbarligen är det så, att den finansiella förlusten i händelse av stoppad leverans av helikopterbärande landstigningsfartygen till Ryssland skulle bli enorm. Efter att ha erbjudit varvet kontrakt om att bygga kryssningsfartyg, ”kompenserar” amerikanarna fransmännen för att riva upp avtalet om leverans av ”Mistraler”, - skriver Moskovskij Komsomolets.
Kontraktet om leverans av två helikopterbärande fartyg slöts år 2011. Kostnaden uppgick till 1.2 miljarder euro. I händelse att kontraktet rivs upp är ”Rosoboroneksport” berett att kräva pengarna tillbaka, liksom ett stort skadestånd.
I juli år 2014 tillkännagav ”Natali Djuran-Prenborn” [ljudenligt] från fackföreningen CFDT, att företaget/varvet redan genomfört nedskärningar under perioden 2009-2011, ur vilken varvet undkom tack vare den ryska beställningen. ”Om det inte varit för dessa landstignings-fartyg för fyra år sedan, så är det osäkert om STX France skulle funnits idag” – kommenterade fransyskan till tidningen Liberation.
Vi påminner om, att de ryska sjömännen, som befinner sig i Saint-Nazaire, väntar på besked om leverans av fartyget ”Vladivostok” fram till februari 2015. En källa vid Centrala Marinportalen påpekar,  att för många av sjömännen går det franska visumet ut då och de blir då tvungna att förnya dem.

5/12 ”Igor Belousov” ut på provturer

5 dec 2014
Foto:  Ubåtsräddningsfartyget ”Igor Belousov”. 
Ubåtsräddningsfartyget ”Igor Belousov” har löpt ut till sjöss för första etappen av de statliga varvsprovturerna.
Under första etappen kontrolleras fartygets säkerhetssystem, huvudmaskin och mekanismer, radionavigeringsutrustning, meddelar RIA Novosti med hänvisning till ryska Flottans talesman kommendör Igor Dygalo.
Under den andra etappen av de statliga provturerna, som påbörjas vid den tredje tiodagarsperioden av december, blir det tester med den unika djupdykande räddningsfarkosten ”Bester-1”. Dessa uppgifter genomförs med räddningshjälpmedlen, som ingår i den fasta utrustningen ombord ”Igor Belousov”.
”Igor Belousov” – det första ubåtsräddningsfartyget ur projekt 21300S, byggt för Rysslands Flotta. Kölsträckt 24 december 2005 vid ”Amiralitetsvarven”i Sankt Petersburg. Fartyget är avsett för räddning av besättningar ombord ubåtar, som ligger på botten eller befinner sig på ytan, leverans av luft, elektricitet och räddningshjälpmedel till ubåtar eller ytfartyg. Dessutom kan fartyget användas för sök eller undersökning av havererade objekt, även tillsammans med andra fartyg i internationella räddningsaktioner.
Ombord fartyget finns en massa nya räddningshjälpmedel, inkluderande uv-farkoster, tryckkammare, samt även medicinsk utrustning för extrem hjälp till besättning på ubåtar eller ytfartyg, som hamnat i nöd.

5/12 ”Jantar” levererar brandskadad bogserare till ÖM

5 dec. 2014
Foto: Räddningsbogseraren ”SB-921”.  
I morgon den 6 december, lämnar räddningsbogseraren SB-921 dockan vid varvet ”Jantar”, meddelar presstjänsten vid varvet.
Inom den närmaste tiden planeras överlämning till Rysslands östersjöflotta (ÖM).
Branden utbröt ombord SB-921 när reparationen ombord fartyget var nästan var klar. Varvet tänker inte bry sig om skadorna efter branden, säger presstjänsten.
Fartyget skulle genomföra en mindre teknisk reparation vid varvet. Dessutom har man kontrollerat att inga läckor finns.
Den 3 december kl 1819 fick Räddningstjänsten ett meddelande om brand på bogseraren, som låg vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad. Brand hade uppstått i en hytt och en korridor. Till platsen skickades 6 tekniska enheter och 27 man. Kl 2026 var branden släckt. Inga skadade personer. Enligt Räddningstjänsten var cirka 50 kvadratmeter brandskadat.
SB-921 är en stor räddningsbogserare ur projekt 712 och den enda ur detta projekt inom ÖM.

torsdag 4 december 2014

4/12 Andra landstigaren ur projekt 11711 har börjat byggas

4 dec. 2014. Stor landstigare ur projekt 11711.  
Vid Pribaltijskij sudostroitelnyj zavod ”Jantar! I Kaliningrad har arbetet påbörjats för att bygga ett andra stort landstigningsfartyg ur projekt 11711. Fartyget skall få namnet ”Pjotr Morgunov”.
En officiell företrädare för varvet säger att arbete pågår med att sätta samman skrovkonstruktioner. Kölsträckningen av ”Pjotr Morgunov” planeras under nästa år.
Fartyget är uppkallat efter den sovjetiska generallöjtnanten Pjotr Morgunov, den första i Sovjetunionen med Nachimov-orden av första graden. Det blir det andra fartyget ur serien 11711. För närvarande pågår vid varvet förberedelser för leverans av tvillingbrodern ”Ivan Gren”. Beslutet att bygga ett andra fartyg ur 11711 togs under första delen av oktober år 2014. Då meddelades, att fartyget blir en kopia av det första fartyget, men importerad utrustning byte ut mot inhemsk. Landstigare ur detta projekt är avsedda för landsättning av trupp, transport av militär materiel och utrustning. De är en vidareutveckling av projekt 1171 ”Tapir”.

4/12 Norge börjar byta ubåtar år 2025

04 dec 2014   Foto: Ubåt klass ”Ula”
Norge planerar påbörja proceduren med byte av sina sex ubåtar år 2025. Detta meddelar kungadömets försvarsdepartement.
De sex 59-meters ubåtarna av klassen ”Ula” byggdes för Norges sjöstridskrafter vid tyska varv mellan 1989 – 1992. Deras livslängd uppgår till 30 år. De har beslutat förlänga med 5 år, skriver TASS.
Antalet nya ubåtar, som Norge, sannolikt, skall köpa utomlands, dess typ och utrustning skall beslutas innan år 2016 slut. Då skall Försvaret framföra sina önskemål för Stortinget.
Planen för ubåtarna utrustning kommer att utarbetas parallellt med det långsiktiga konceptet för kungadömets utveckling av de väpnade styrkorna.
Diesel-elektriska ubåtar av typen ”Ula” är för närvarande den enda typen av ubåtar som finns inom den norska Flottan. Dessa ubåtar har ett ytdeplacement om 1040 ton, i uläge 1150 ton. Hastighet i u-läge uppgår till 23 knop, arbetsdjup – 250 meter, besättning – 21 man. Båtarna har torped- o minbeväpning.

4/12 Turkiet ffg värd för grekiskt jaktflyg vid ”Tiger Meet” 2015

 4 dec

Turkiet skall för första gången (ffg) vara värd för grekiskt flyg vid den multinationella NATO-övningen i maj 2015, vilket är ett viktigt steg i lättnader av spänning mellan de två nationerna.

Fram tills nyligen har piloter från de bägge NATO-länderna genomfört fientliga manövrar mot varandra i omstritt luftrum över Egeiska havet. Under 2006 dödades en grekisk pilot efter kollision mellan grekisk och turkisk F-16 när de hetsade över Egeiska havet.

Grekiska och turkiska jaktkärror från 335:e respektive 192:a flottorna, kommer att förenas med alliansbröder i NATO:s ”Tiger Meet”-övningar, som skall gå av stapeln i centrala Turkiet i anatoliska staden Konya mellan 4 och 15 maj 2015, bekräftar turkiska och grekiska källor till IHS Jane´s.
De två länderna har dragits med olösta decenniegamla tvister rörande rättigheter i Egeiska havet, liksom över ön Cypern i östra Medelhavet, som är delad mellan grek- och turkcyprioter.

Spänningen som avtagit mellan de två staterna under senare år, har igen blossat upp efter att grekcyprioter gjort försök med oljeborrning runt den omtvistade ön, vilket fick den turkarna att skicka Flottan till området.

Totalt omkring 100 stridsflygplan från 11 länder, däribland Grekland, förväntas delta i ”Tiger Meet”.

tisdag 2 december 2014

2/12 Raytheon orolig att Polen väljer Eurosam och inte deras Patriot PAC-3

2 dec 2014
Vice presidenten för Raytheon International har vissa farhågor, att Polen skulle vara pressade att välja Eurosams (Thales / MBDA) Sol-Air Moyenne Portee / Terrestre (SAMP / T) system för sitt Wisla ”Sköld av Polens” krav, snarare än att välja Raytheon s Patriot PAC-3 i stället.

Politiska påtryckningar från EU oroar Raytheon. 

Anbuden om leverans av luft och robotförsvar för medeldistans skall vara inne i januari 2015 och utvärdering sker andra eller tredje kvartalet 2015.

2/12 Första uppgraderingen av An-124 klar

02 dec.

Ryska flygfabriken Aviastar-SP har avslutat moderniseringen av sex strategiska transportflygplan An-124-100 Ruslan ”CONDOR” för Rysslands flygvapen, meddelar företaget.

En officiell källa vid företaget säger till IHS Jane´s, att den sjätte An-124-kärran flög till sin hemmabas i närheten av Sesjtja den 24 november. Den sista kärran följer leverans av en uppgraderad An-124 år 2012, två under 2013 och tre under år 2014.

Rysslands försvarsministerium gav Aviastar-SP ett kontrakt om uppgradering av sex An-124-100 tillhörande Rysslands Militära Transportflyg och för att förlänga deras livslängd, som en del av den statliga försvarsbeställningen under år 2012.

Moderniseringsprocessen inkluderade uppgradering av vissa flygplanssystem för att upprätthålla / förbättra deras kapacitet, öka deras tillförlitlighet och förlänga livslängden på flygplanen. Enligt avtalet har Aviastar-SP genomfört mycket arbete för att förstärka primär och sekundära hytter för besättningen, landningsställkåpor och övre däck på aktra delen av flygplanet. Företaget har också testat flygplanets hydraulik, landningsställ, och främre och aktra lastluckor. Flygmotorerna och bränslesystemet har också de framgångsrikt testats. ”Livslängden på flygplanet har förlängts med 27 år” – säger Aviastars källa till IHS Jane´s.

Generaldirektören för Aviastar-SP, Sergej Dementiev, säger till Jane´s, att Aviastar-SP kommer att uppgradera ytterligare fem An-124-100 under perioden 2014-2016 i enlighet med statliga försvarsbeställningen.

An-124-100 är världens största militära transportflygplan och utgör ryggraden i Rysslands militära transportflyg. Flygplanen har en nyckelroll vid transport av tunga fordon och gods, och kan även användas som språngbräda för bärraketer i vissa program.

Serieproduktionen av An-124-100 upphörde år 2004. Fastän några ryska och ukrainska rymdföretag har förhandlat om att återuppliva serieproduktion av An-124-100, så har detta lagts på hyllan under den pågående politiska krisen i åtanke.

måndag 1 december 2014

1/12 Strategiska robottrupperna får 29 modeller av modern materielinnan årsslutet

1 dec 2014

Överste Jegorov vid presstjänsten för Rysslands Strategiska Robottrupper [RVSN] säger till RIA Novosti, att den avslutande etappen för ombeväpning under 2014 är leverans av 29 moderna modeller av vapen, militär och specialmateriel.
Enligt planen får RVSN interkontinentala ballistiska robotar, självständiga uppskjutning-anläggningar, mobila ledningsplatser för robotregementen och bataljoner, fordon för olika ändamål och maskering. Jegorov tillade, att leveranserna möjliggör ombeväpning av tre robotbataljoner med systemet/roboten ”Jars” [eng. ”Yars”] för mobil basering och fortsätta ombeväpningen av Kozelskij ”större” robotförband.

1/12 Första A400M ”Atlas” till brittiska RAF

1 dec 2014

Det första militära transportflygplanet A400M ”Atlas” har levererats till brittiska flygvapnet av Airbus Defence & Space, meddelar brittiska försvaret.
Flygplan A400M skall ersätta de nuvarande militära transportflygplanen C-130 Hercules, som varit i drift inom Storbritanniens flygvapen i några tiotal år.
Storbritannien blev det tredje landet, efter Frankrike och Turkiet, att få A400M. Inom ramarna för kontraktet om 2,8 miljarder Sterling pund får Storbritannien totalt 22 flygplan A400M ”Atlas” med en lyftkapacitet om 32 ton.
För närvarande har Airbus beställning från åtta länder i världen om leverans av 174 A400M, där beställarna har fått 7 maskiner.

1/12 En ”historisk” dag vid Norra marinen, när Norra milot skapas

1 dec 2014
Det förenade strategiska kommandot i den arktiska zonen börjar formeras med Rysslands Norra Flotta som grund, meddelade befälhavaren för Norra Flottan amiral Vladimir Koroljoff.
”Idag (1 december) är en historisk dag för Norra flottan, då flottan blir grunden för det nya strategiska kommandot, bildat i den arktiska zonen, och med det nya utbildningsåret blir det nya uppgifter på ett nytt sätt”, - sade befälhavaren på måndagen vid flottans bas i Severodvinsk under en högtidlig ceremoni. Detta meddelar ”Interfaks-AVN”.
I april skrev flottans centrala portal om det nya milot. Då var det redan känt, att Norra flottan lämnar Västra milot [ZVO], för att bli grunden för ett nytt kommando.
I september blev det bekant, att förutom Norra flottan kommer även andra förband från ZVO, till Norra milot ansluts även nya grupperingar, förlagda i den arktiska zonen, bland annat på Novaja Zemlja, Nysibiriska öarna, Frans Josefs land och Wrangels ö.
Under sommaren och hösten har man övat och börjat bygga militär infrastruktur i den arktiska zonen. Ett fartygsförband från Norra marinen med stora ubåtsjaktfartyget ”Admiral Levtjenko” i spetsen har gjort en resa till Nysibiriska öarna. En modern militärförläggning byggs på Wrangels ö, vilket skapat protester bland ekologer.
De förenade skeppsvarven (OSK) säger, att de redan tittar efter nya militärfartyg ur nya klasser för att använda i Arktis.