Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 6 november 2014

Taiwan har börjat testa en ”hangarfartygsdödare”

30 okt 2014

Taiwans sjöstridskrafter har börjat testa en robotkorvett ”Tuo Jiang” en inhemsk utveckling av katamaran-typ, kallad ”hangarfartygsmördaren”.

Fartyget ”Tua Tszjan” [ljudenligt] har ett deplacement om 500 ton, längd 60 meter, bredd 14 meter och besättning om 41 man, utrustad med åtta sjömålsrobotar Hsiung Feng II (HF-2) och 8 Hsiung Feng III, 76-mm artillerianläggning Otobreda, fyra kulsprutor kaliber 12,7 mm och närförsvarsvapnet mot robotar och luftmål Mk 15 Phalanx. Fartyget har en maxhastighet av 38 knop, seglationslängd om 2000 nautiska mil. Korvetten beräknas komma till Flottan under första delen av år 2015.

År 2011 beslutade Taiwans regering att 12 robotkorvetter skulle byggas till en kostnad av 24,98 miljarder taiwanesiska dollar (820 miljoner US$). Det sägs, att sjömålsroboten HF-III är speciellt effektiv för bekämpning av kinesiska stridsfartyg, och i synnerhet hangarfartyg.

Hsiung Feng III

Frankrike kan skjuta fram leverensen av ”Mistralen” 3 månader

05 nov 2014
 
Enligt kontraktet kan Frankrike skjuta upp leveransen av det första helikopterbärande landstigningsfartyget av typen ”Mistral” med ytterligare tre månader, meddelade en källa inom ryska systemet för Militär-Tekniskt Samarbete [ry. VTS] med utländska stater.

”Vad gäller kontraktet, så har Frankrike lagt in tillfällig motreaktion, vilket ger oss lite tid för lurendrejeri. Så är kontraktet skrivet. Det är inte så lång tid, ytterligare cirka tre månader.”, - sade källan. Han förklarade, att på grund av detta ”kryphål” kan skadestånd på grund av försenade leverans inte börja från 1 november, utan mycket senare.

Detta är inte den enda lagliga orsaken, berättar källan, i kontraktstexten står även force majeure för även ”åtgärder vidtagna av Frankrikes regering”.
Ryska VTS understryker speciellt, att själva varvet STX France har gjort allt nödvändigt, för att genomföra allt arbete enligt kontraktet i tid, så nu är allt vad gäller leveransen av ”Mistralen” utselutande av politisk karaktär.

Enligt källan har Ryssland inte bråttom och kommer att vänta. Om kontraktet inte uppfylls, då kommer ett skadestånd om cirka 1,2 miljarder euro att utkrävas.
Källan från VTS säger också, att fartyget inte kan sölja s till tredje land, då det ombord finns utrustning som tillhör Ryssland. Denna utrustning är installerad och får inte säljas till tredje part utan ryskt godkännande. Han sade ombord finns kabeldragning för rysk lednings-samband. ”För att ta bort denna utrustning måste du öppna fartyget och plocka isär det”.

Han underströk också, att all utrustning inne i fartyget är gjord för ryska Flottans standard: om fartyget skulle söljas till ett NATO-land, går det helt enkelt inte att slås på. ”Elen är uteslutande efter rysk standard”, - förklarade källan.

Källan underströk också, att ”Mistralen”, som Ryssland skall få – det är ett halvfabrikat. Efter leverans kommer det att ta minst 1,5 år innan det utrustats med inhemska system för samband, IK och vapen. Emellertid, inom ramarna för tekniskt samarbete har fransmännen överfört till Ryssland automatiskt fartygskontrollsystem, sambandssystem, vilka för första gången anpassats för vårt fartyg.

tisdag 4 november 2014

Franske inbjudaren till varvet i Saint Nazaire fick sparken

03 nov 2014
 
Det franska nybyggnadsvarvet DCNS sparkade ledaren för leveransprojektet av typen ”Mistral” till Ryssland ”Iv Destefanis” [ljudenligt]. Det var just han, som skickade en inbjudan till ”Rosoboroneksports” ledning för att deltaga vid överlämningsceremonin av den första ”Mistralen”.

Generaldirektören för DCNS ”Erve Giju” [ljudenligt] skiljde personligen, torsdagen den 30 oktober, Iv Destefanis från hans tjänst. Koncernens direktörsråd informerades om detta på fredagsmorgonen, skriver franska tidningen Echos. Den officiella orsaken till sparken var, att medarbetaren ”handlat så, vilket fått negativa följder för företaget i framtiden”.

Tidigare har Rysslands premiärminister Dmitrij Rogozin berättat om officiell inbjudan till överlämningsceremonin av den första ”Mistralen” den 14 november. En officiell person i Frankrike dementerade denna information. Men i massmedia hamnade ett fax med inbjudan.

Echos understryker, att om Iv Destefanis skickat inbjudan på eget bevåg, utan godkännande av sin chef, så verkar detta mycket besynnerligt.

Leveransen av två fartyg av typen ”Mistral” till Ryssland började ifrågasättas i början av september. 
Enligt Frankrikes president Francoise Hollande beror detta på situationen i Ukraina.

Nästa ”Warsjavjanka” till Vietnam innan årets slut

03 nov. 2014
 
Den tredje diesel-elektriska ubåten ur projekt 636.1 skall vara levererad till Vietnams sjöstridskrafter [SSK] innan år 2014 slut. Den fjärde ubåten av denna typen skal skickas till Vietnam nästa år, meddelade till TASS på lördagen högt uppsatt källa inom Rysslands varvsverksamhet.

”Den tredje ubåten går iväg detta år, - sade talesmannen till nyhetsbyrån. – Vad gäller den fjärde ubåten för Vietnams SSK har statliga kommissionen skrivit under akten, nu blir det praktisk verksamhet till sjöss och provturer. Nästa år skall hon skickas till beställaren”.

Kontraktet om leverans av sex ubåtar ur projekt 636 (NATO-beteckning – ”Improved Kilo”) slöts med Vietnam år 2009. Överenskommelsen skrevs under när Vietnams premiärminister Nguen Tan Zunga besökte Ryssland. De första två ubåtarna har redan överförts till Vietnams SSK.

Mångfunktionsubåtar ur projekt 636.1 hör till tredje generationen, och är projekterade av marina konstruktörsbyrån ”Rubin”. De byggs vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg. 
De räknas som en av de tystaste i världen, har en hastighet av 20 knop i u-läga ich ett arbetsdjup om 200 meter.

Ryska Försvaret publicerat skott med ”Bulava”

31 okt 2014

Rysslands Försvar har publicerat en video, som visar ett skott med den interkontinentala roboten ”Bulava” från atomubåten ”Jurij Dolgorukij”.

Enligt ett meddelande för Rysslands Försvar, sköt Norra marinens startegiska ubåt ”Jurij Dolgorukij” under befäl av kommendör Vladimir Sjirin ett framgångsrikt skott med den interkontinentala roboten ”Bulava” från Barents hav mot övningsfält Kura på Kamtjatka den 29 oktober.

Det speciella med just detta skott var, att ubåten hade full stridslast. Dessutom, sköts för första gången helt i enlighet med planenlig stridsutbildning, och inte inom ramarna för tester med robotsystemet.

Duman föreslår straff, om inte ”Mistralerna” levereras i tid


”Vi måste sluta den här röran. Levererar inte Frankrike den första ”Mistralen” i tid, 14 november, då måste vi stämma dem, ta alla pengar vi betalt, plus straffavgift”, - sade ordföranden i försvarskommittén i ryska statsduman (riksdagen) amiral Vladimir Komojedov (Rysslands kommunistiska parti)  till ”RIA Novosti” på torsdagen den 30 oktober.

Detta med anledning av att Frankrikes finansdepartement sagt, att villkoren ännu ej medger leverans av ”Mistraler”.

Komojedov anser, att Frankrike handlar på befallning från USA. ”Så länge Onkel Sam finns och styr jorden, inkluderande de östeuropeiska länderna, kommer de att lyda honom. För att uttrycka det med militära termer, kom en order, de svarade ”uppfattat”, och vände sig dit de skulle”, - sade ”riksdagsmannen”.

OSK slöt inga avtal på ”Euronaval”

31 okt 2014

Internationella marinsalongen ”Euronaval-2014” på Le Bourget strax utanför Paris avslutas. Rysslands Förenade nybyggnadsvarv [ry. OSK], som visat huvuddelen av de ryska exponenterna, har gjort bokslut.

I OSK delegation fanns företrädare för ledningen och 13 företag och konstruktörsbyråer, som ingår i koncernen.

I OSK monter visades modeller för export av ubåtar, ytfartyg och mindre båtar. Enligt OSK rörde det sig om, modeller av ickeatomdrivna ubåten ”Amur-1650” med luftoberoende maskineri ( anmärkes, luftoberoende maskineri för ubåtar i Ryssland endast projekt), familjen av små ubåtar ”Piranja”, stora landstigningsfartyget ur projekt 11711, lilla fregatten (korvetten) ur projekt 20382 ”Tigr”, mångfunktionsfregatten ur projekt 22356, patrullbåt ur projekt 22160, lilla robot (artilleri) fartyget ur projekt 21632 ”Tornado”, snabbgående båtar för olika ändamål ur projekt 12200 ”Sobol” och 12300 ”Skorpion”, hamnminsveparen ur projekt 10750E.

”Under mässan genomfördes större delen av planerade samtal och möten som med de traditionella, som partner från länder nära oss, Sydostasien, Västeuropa, Afrika och Främre Orienten”, - meddelade OSK.

Presstjänsten för OSK bekräftade, att inga nya avtal slutits på ”Euronaval”. ”Överenskommelser är så pass komplicerade, att de sällan sammanfaller med stora utställningar eller fora”, - sade han, efter att ha tillagt, att ”inom en hel rad projekt pågår förberedelser för nya avtal”.
Icke desto mindre, fick Frankrike en ny beställning från Gabon på två patrullfartyg.

Korvetter ur projekt 22160 kan bära drönare

31 okt. 2014
 
Ryssland visade på marinmässan Euronaval-2014 en modell av patrullfartyget 22160, som byggs vid varvet i Zelenodolsk. Då blev några detaljer kända.

Tidningen ”Rossijskaja gazeta” meddelar, att för första gången kommer ryska Flottans fartyg få några drönare. För dessa finns två täckta hangarer akter om bryggan. Fartyget kommer också att bära en vanlig helikopter.

Fartyget är utrustat med robotar av modultyp. Om beställaren så önskar kan man få luftvärnsrobotsystem, robotar Club-N eller Uran-E i containers. I stället för robotbehållare i aktra delen kan man få landstigningsbåtar för speciella ändamål.

Kineserna visade stort intresse för projekt 22160 på salongen i Frankrike, skriver ”Rossijskaja gazeta”.

Två patrullfartyg (korvetter) ur projekt 22160 har kölsträckts vid Gorkij-varvet i Zelenodolsk under innevarande år. Totalt har Rysslands Försvar beställt 6 dylika fartyg, och beställningen kan utökas till totalt 12 enheter.

Enligt uppgifter från OAO ”Severnoje PKB” [Norra Projekt- o Konstruktörs-Byrån] har fartyg ur projekt 22160 ett deplacement om cirka 1300 ton och kan vara till havs länge (självständigt uppträdande – 60 dygn). Maxhastighet upp till 30 knop, besättning upp till 80 man. Fartygets huvudmaskin har en effekt upp till 25 000 kWt.

Israel utvecklat förarlös stridsbåt

30 okt. 2014 
 
Israeliska företaget Israel Aerospace Industries (IAI) har på ”Euronaval” i Frankrike visat en förarlös stridbåt.

Båten KATANA är avsedd för skydd ekonomiska zoner, bevakning av hamnar och borrplattformar, patrullering av kustnära och territorialvatten, eskortering av fartyg och för att lösa andra uppgifter.

Båten kan utrustas beroende på uppgifterna, säger IAI. Man talar om olika system för samband och identifiering, och även vapensystem. Men exakt vilka vapen KATANA kan bära, meddelar utvecklarna inte.

Det meddelas, att båten kan fungera i läge med styrning av operatör.
Förarlösa båtar tillverkas även i andra länder. Nyligen genomfördes i USA en demonstration vad dylika fartyg kan utrustas med. I demonstrationen deltog 13 små förarlösa patrullbåtar, vilka eskorterade en jagare och gensköt en fingerad ”misstänkt” båt, som gick i automatiskt läge. Pentagon har tillkännagivit, att förarlösa båtar tillföres US Navy om ett år.

”Amiralitetsvarven” har kölsträckt två nya ubåtar

30 okt. 2014

Vid nybyggnadsvarvet OAO ”Amiraltejskie verfi”  i Sankt Petersburg idag, 30 oktober, genomfördes kölsträckningsceremonier för två stora diesel-elektriska ubåtar ur projekt 636.3 ”Velikij Novgorod” och ”Kolpino”.

Vid högtidligheterna deltog från Ryska Flottans ledning viceamiral Aleksandr Fedotenkov, guvernören för Sankt Petersburg Georgij Poltavtjenko, generaldirektören för ”Amiraltejskie verfi”  Aleksandr Buzakov, en företrädare för kontruktörsbyrån ”Rubin” Valentin Frolov och en företrädare för Novgorods län Vladimir Varfolomejev.

Aleksandr Buzakov kallade denna händelse för speciellt symbolisk, då den sker inför varvets 310-årsdag: ”Idag kölsträcker vi de två sista ubåtarna ur en serie för Rysslands Flotta. Och idag kan vi säga, att denna order blev som ett ”lokomotiv”, vilket medgav ökning av tillverkningskapaciteten och öka antalet anställda vid varvet. Bara under de senaste 3,5 åren har antalet anställda ökat med nästan 800 man. Och idag det viktigaste – behöver vi inte minska tempot. Därför är vi beredda att fortsätta bygga och väntar på en beställning av en ny serie ubåtar för Rysslands Flotta!”

”Idag är det inte bara Skeppsbyggarens Dag, utan även dagen för Rysslands reguljära Flottas bildande, - anmärkte viceamiral Aleksandr Fedotenkov. – Och just ”Amiralitetsvarven” har starkt bidragit till dess utveckling och bildning. Och dagens kölsträckningar är den bästa bekräftelsen, att nuvarande skeppsbyggare vid varvet hedersamt fortsätter upprätthålla de traditioner, som grundlades av ryska Flottans skapare, Peter den Store [Peter 1]”.

Ubåtarna ”Velikij Novgorod” och ”Kolpino” ur projekt 636.3 och de två sista ur en serie om sex fartyg, som byggs vid varvet för ryska Flottan. Den första ubåten ur serien – ”Novorossijsk” – överlämnades till Flottan 22 augusti, 21 oktober påbörjades varvsprovturer med den andra – ”Rostov-na-Donu”, som innan årets slut skall levereras till beställaren. Den tredje ubåten – ”Starij Oskol” genomför tester vid kaj. Den fjärde ur serien ”Krasnodar”, kölsträckt 20 februari 2014, byggs på stapelbädden.

Rogozin: Frankrike har satt datum för leverans av ”Mistral”

29 okt 2014

Den första helikopterbäraren av typen ”Mistral”, byggd i Frankrike för Rysslands Flotta, skall levereras till den ryska sidan den 14 november, meddelade vice premiärminister Dmitrij Rogozin.

”Rosoboroneksport har fått en inbjudan den 14 november till Saint-Nazaire, där det redan finns 360 ryska besättningssjömän och 60 specialister-instruktörer för utbildning av de nya besättningarna, för leverans av det första fartyget ”Vladivostok” och för sjösättning av det andra fartyget”, - sade Rogozin.

Enligt Rogozin, går den tekniska delen av kontraktet helt enligt plan. ”Vad gäller det politiska beslutet, så utgår vi ifrån, att Frankrike måste skydda sitt goda namn som en tillförlitlig partner, även vad gäller militärt samarbete”, - anmärkte vice premiärministern.

Han påminde, att under sin tid i Brüssel själv såg försök från amerikaner och östeuropéer påtryckningar mot fransmännen. ”Fransmännen svarade alltid, att för dem är detta ett lackmusttest av deras nationella stolthet och suveränitet”, - sammanfattade vice regeringschefen.
Frankrikes president Francois Hollande har tidigare sagt att genomförandet av kontraktet kommer att bero på situationen i Ukraina.
 
För närvarande byggs i Frankrike två helikopterbärande dockningsfartyg av typen ”Mistral” för Ryssland: ”Vladivostok” och ”Sevastopol”.

Fregatt ”Admiral Grigorovitj” planerad för leverans 7 november 2014

  29 okt. 2014
Den första fregatten ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” skall levereras till Rysslands Flotta den 7 november, meddelade företrädare för nybyggnadsvarvet ”Jantar”, där fartyg ur denna serie byggs.

”Den 7 november skall det bli en högtidlig ceremoni med deltagande av Rysslands marinchef Tjirkov – vi skall levereras den första fregatten till ryska Flottan”, - sade företrädarna för ”Jantar” vid den internationella mässan ”Euronaval” i Frankrike.

”Admiral Grigorovitj” kölsträcktes i december 2010, i mars i år sjösattes hon. Förutom det första fartyget, byggs i Kaliningrad fregatterna ”Admiral Essen”, ”Admiral Makarov”, ”Admiral Butakov”, ”Admiral Istomin” och ”Admiral Kornilov”.

Ny befälhavare för marinbas ”Novorossijsk”

 29 okt. 2014
Rysslands president har med ett ukas till befälhavare för marinbas Novorossijsk [ry. NVMB] vid Rysslands Svartahavsflotta utsett kommendör Oleg Sjastov.
Innan utnämningen tjänstgjorde Oleg Sjastov som stabschef – förste vice befälhavare för marinbas Novorossijsk.

Konteramiral Sergej Pintjuk, som tidigare var befälhavare för NVMB, har börjat vid Rysslands Väpnade styrkors Generalstabsakademi.
Vid marinbasen, inom ramarna för det federala moderniseringsprogrammet, pågår byggnationer av förläggningar, kajer och hamnar, avsedda för de nya fartyg och ubåtar, som skall komma under år 2015.

Sjastov Oleg Nikolajevitj föddes 1 september 1971 i Vologda. Han har tjänstgjort inom olika verksamheter vid Norra-, Östersjö- och Svartahavsflottorna. År 1999 avslutade han Flottans officersklasser, och år 2004 Flottans amiral Kuznetsov-akademi. Från augusti 2011 till september 2014 – stabschef tillika förste vice befälhavare för marinbas Novorossijsk. Han är gift och har en dotter.