Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

onsdag 30 december 2015

30/12 ”Admiral Grigorovitj” klar med statsprovturer

Fregatten ”Admiral Grigorovitj”

Rysslands nya fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” avslutade framgångsrikt på onsdagen den 30 december statliga provturerna, efter att i norr ha skjutit kryssningsrobotar med system ”Kalibr”.

Detta meddelar till FlotProm pressekreteraren vid Jantar-varvet Sergej Michailov.
”Idag avslutade ”Grigorovitj” statstesterna i norr. Där har han testat robotsystemen ”Sjtil” och ”Kalibr”. Allt har gått bra, och nu förbereds fartyget för resan tillbaka till Kaliningrad, dit hon väntas under januari månads första tio dagar”, - tillkännagav Michajlov.
Vid hemkomsten till Kaliningrad blir det revision, varefter fartyget förbereds för överlämning till Flottan. Angående detta underströk Michajlov, att Andreasflaggen skall hissas och mottagningsakt skrivas under i februari.
Statsprovturer med det första fartyget ur projekt 11356 – ”Admiral Grigorovitj” på börjades i oktober 2015, och i december ankom fartyget till Norra flottan för genomförande av testskjutningar. Från början var det tänkt att fartyget skulle levereras till Rysslands Flotta i augusti 2015, men det farmflyttades på grund av trasiga kylare till huvudmaskinen. I slutet av december 2015 sade vice försvarsminister Jurij Borisov, att fartygen ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj” och ”Admiral Essen” skall levereras först år 2016.
Data från FlotProm
Luftvärnsrobotsystemet luftvärnsrobotsystemet ”Sjtil´” är ett mångkanaligt luftvärnsrobotsystem för fartygsbasering med vertikal start. Det är avsett för runt-om-försvar av fartyget från luften, även mot massiva robot- och flyganfall; och även för anfall mot markmål och sjömål.
Robotsystemet ”Kalibr” kan skjuta såväl sjömålsrobot och antiubåtsrobot, som även robotar motmarkmål. Projektilerna kan skjutas såväl enskilt, som ”en masse”. Systemet blev allmänt känt efter att fartyg ur Kaspiska flottiljen använt systemet mot terrorister i Syrien.

30/12 Ny radar kan se in i flygplan på 500 km avstånd


Radarstationer, som använder sig på radiooptiska fasstyrda antenner, kan ta ”röntgenbilder” av flygplan, och får reda på, vilka människor och vilken materiel som finns i dem, tillkännagav en företrädare för ”Radioelektronnye technologii”.

Moskva 30 dec – RIA Novosti. Radiooptiska fasstyrda antenner (ROFAR) möjliggör för radar ur en ny generation att ta ”röntgenbilder” av flygplan, som befinner sig avstånd över 500 km, meddelade på onsdagen Vladimir Michejev från KRET.
Radiooptiska fasstyrda antenner ökar avsevärt möjligheterna för moderna sambands- och radarsystem – vikten mer än halveras, och upplösningen ökas tiofalt.
”ROFAR ger oss möjlighet att se ett flygplan, som befinner sig på 500 kilometers avstånd, som om vi stod 50 meter ifrån det på flygplatsen, bilden i basbandet/videobandet. Dessutom, om det behövs, medger denna teknologi att man kan titta in i själva flygplanet, och får red på, vilka människor och vilken materiel som finns i kärran, då signalen går igenom alla hinder, även metertjocka blyväggar”, - sade Michejev till journalister.
Han tillade, att ROFAR kan göra ”röntgenbilder” av flygplan tack vare användning av ett brett frekvensband, som penetrerar till olika djup på objektet.

måndag 28 december 2015

28/12 Spanien och Belgien tar över baltiska luftförsvaret efter Nyår


Efter nyår börjar jaktflygplan från Spanien och Belgien att patrullera baltländernas luftrum.
Officiell överlämning av luftförsvaret över de baltiska länderna till spanska och belgiska flygare är planerat till 7 januari. Belgiska F-16 skall ha beredskap i Estland, efter att ha avlöst tyska besättningar, som åker i fyra Eurofighter Typhoon.
NATO:s jaktflyg genomför luftbevakning från de gamla sovjetiska flygbasera i Zoknjaj nära den litauiska staden Sjauljaj och Ämari nära Estlands huvudstad Tallinn.

Vi påminner om, att Lettland, Litauen och Estland inte har flygplan för att upprätthålla sin luftbevakning. Därför har länderna sedan sitt inträde i NATO-alliansen år 2004 fått roterande flygassistans från sina NATO-bröder.

28/12 Isbrytare ”Murmansk” levererad

Isbrytaren ”Murmansk”.

Fredagen den 25 december, vid Viborgs nybyggnadsvarv (Vyborgskij sudostroitelnyj zavod / VSZ) genomfördes överlämningsceremoni med undertecknande av mottagningsakt av en isbrytare ur projekt 21900 M ”Murmansk”, byggd på beställning av Federala tjänsten för sjö- och flodtransport.
Undertecknare av dokumentet av företrädare för Rosmorport, Förenade skeppsvarven (OSK), Viborgs varv (VSZ), meddelat presstjänsten vid varvet.

”Isbrytare ur projekt 21900 M skall säkerställa sjöfarten under vinterperioden i Östersjön, vid behov i Arktis, genomföra de  uppgifter som ges från Rosmorport och Rysslands federala regering. Jag önskar isbrytaren ”Murmansk” 7 fot under kölen, och besättningen en säker seglats”, - sade generaldirektören för Viborgs varv Aleksandr Solovjóf.
Under högtidligheterna hissades Rysslands federala flagga ombord isbrytaren. Vid ceremonin deltog företrädare för Rysslands regering, länsstyrelsen i Leningrads oblast, federala tjänsten för sjö- och flodtransporter, ryska fartygsregistret samt även varvets partners.
Vicepresidenten för civil skeppsbyggnad inom OSK Jevgenij Zagorodnij, gratulerade de närvarande med undertecknandet av mottagningsakten, och sade: ”Det är en högtidlig händelse inför nyåret – en visare på gemensamma ansträngningar, som resulterat i detta moderna fartyg och som skall tjäna Östersjöns civila sjöfart och Arktis vida vidder. Jag gratulerar varvsfolket för detta goda fartyg och önskar ett fortsatt Gott Nytt år, och OSK skall göra allt för fortsatt nya beställningar till varvet.
Generaldirektören för Rysslands fartygsregister Konstantin Palnikov kommenterade: ”Som klassificeringsmyndighet deltar registret aktivt vid byggandet av Rysslands isbrytarflotta. Fartyg ur projekt 21900 M – är en ny generation diesel-elektriska isbrytare. De har förbättrats genom erfarenheter från sina företrädare, som genomfört isbrytning i Finska viken.
Kölsträckning av ”Murmansk” genomfördes vid varvet i Viborg 26 december 2012. Fartyg ur detta projekt kan bryta is med en tjocklek upp till 1,5 meter. Huvudsakliga uppgifter: självständig eskort av stort tonnage, bogsering, eldsläckning, hjälp till fartyg, nödställda och transport av nyttolaster.
Enligt kontraktet, som skrevs under år 2012, skall VZS genomföra allt arbete vad gäller projektering och byggnation ”nyckelfärdigt” av en serie diesel-elektriska isbrytare ur projekt 21900 M. Det första fartyget ”Vladivostok” levererades till beställaren i oktober 2015. Det tredje i serien ”Novorossijsk” skall levereras till beställaren i slutet av år 2016.

fredag 25 december 2015

25/12 ”Igor Belousov” överlämnad till Flottan och skall till Stillahavsflottan


Det vid Amiralitetsvarven byggda räddningsfartyget ”Igor Belousov” blev officiellt överförd till Rysslands flotta fredagen den 25 december.
Fartyget tillförs 79:e räddningsförbandet vid Stillahavsflottan (SH-flottan) och baseras i Vladivostok. Överresan till SH-flottan skall genomföras i vår.
Kostnaden för fartyget uppgår till 10 miljarder rubler, meddelade vid ceremonin vice marinchef, viceamiral, tillika chef för beväpning Viktor Bursuk. Han tillade, att en serie om fyra fartyg ur detta projekt skall byggas. Nästa fartyg skall kölsträckas år 2017, efter att man erhållit tillräckligt med erfarenhet från ”Igor Belousov”.

25/12 Två små robotbåtar kölsträckta på ”Pella”

Bilden visar kölsträckningen av fartygen ”Uragan” och ”Tajfun”.

Vice försvarsminister Jurij Borisov deltog vid kölsträckningen den 24 december vid OAO ”Leningradskij sudostroitelnyj zavod ”Pella” av två små robotbåtar ur en ny generation, projekt 22800. Fartygen skall få namnen ”Uragan” och ”Tajfun” och levereras till Flottan under år 2017 respektive 2018, efter att de färdigbyggts och genomgått provturer, sade kommendör Igor Dygalo från Flottans presstjänst.

Vid ceremonin sade Borisov, att Pella enligt kontraktet med försvaret kall bygga totalt sju fartyg ur detta projekt, skriver ryska försvarets presstjänst.

”Vad gäller manövrerbarhet och kvalitet är fartygen nästan lika som traditionella korvetter, och vad gäller beväpning är de jämförbara. De skall utrustas med system ”Kalibr”, och de får en mycket kraftig artillerianläggning, och framgent skall de få moderna luftvärnsmedel”, - sade Jurij Borisov.

Modell av projekt 22800.

Rysslands vice marinchef, tillika chef för beväpning, viceamiral Viktor Bursuk förtydligade, att fartygen kan komma att få luftvärnsrobot-artillerisystemet ”Pantsir-M”.
Jurij Borisov sade också, att byggnadscykeln för dessa fartyg uppgår till 28 månader och kan komma att dra ut ytterligare två-tre månader. Han tillade också, att fartyg ur detta projekt skall enligt planerna även byggas på andra varv än ”Pella”.
De nya fartygen får ett deplacement om 800 ton, hastighet – 30 knop. Fördelar för dessa fartyg är hög manövreringsförmåga, förhöjd sjövärdighet, samt även överbyggnad och skrov, som byggs efter smygteknologi, sägs det för försvarsdepartementet. Fartyget skall kunna genomför uppgifter upp till 3000 nautiska mil från obas.

söndag 20 december 2015

20/12 Ny räddningsbogserare till Rysslands Flotta

Bogseraren ”SB-123”

Räddningsbogseraren ur projekt 02980 (PS-45) ”SB-123” har avslutat varvsprovturerna.
Inom den närmaste tiden (publicerat 20 december) skall bogseraren godkänna av statlig kommission. Efter avslutade statsprovturer skall ”SB-123” överföras till beställaren. Det skall bli i december 2015, meddelar presstjänsten vid varvet ”Pella”, som byggt båten.

Nyligen avslutade ”Pella” också varvsprovturerna med systern ”SB-121”.
Data från FlotProm
Bogserare ur projekt 02980 är avsedda för följande operationer: bogsering av havsgående fartyg, bojar och utrustning i is och öppet vatten; hjälpa till vid arbeten till havs; delta vid räddningsoperationer, ge hjälp till fartyg, nödställda, sök- och räddning, evakuering och ombordtagning av människor, ge medicinsk hjälp etc… fartyget kan bryta is upp till en meters tjocklek med hastighet 2-5 knop; genomföra eskortering med hastighet upp till 10 knop.
Huvuddata:
Längd – 48m; 
bredd – 13m; 
djupgående – 5,4 m; 
hastighet – 14,5 knop; 
dragkraft i krok – 80 ton; 
deplacement – 1216 ton; 
effekt – 2 x 2666 kWt; 
tonnage – 1216 ton.

torsdag 17 december 2015

17/12 Turkiet har kvarhållit 27 ryska fartyg

Hamn i Istanbul

Turkiet har kvarhållit 27 ryska fartyg i landets hamnar, meddelar på onsdagen den 16 december tidningen Habertürk.
Det är ett svar på ”liknande aktioner i Ryssland”, som påstås har kvarhållit åtta fartyg, vilka seglar under turkisk flagg, meddelar lenta.ru. Det är obekant i vilka hamnar de ryska fartygen befinner sig.
Enligt uppgifter i tidningen, tänkte Turkiet från början inte vidtaga några åtgärder, när de såg att turkiska fartyg blockerat i ryska hamnar och väntade, att det skulle sluta inom en snar framtid. Emellertid, anmärker Habertürk, avbröts inte blockaden efter en vecka, varför man från den 15 december beslöt att göra likaledes mot fartyg, som seglar under rysk flagg och befinner sig i turkiska hamnar.

tisdag 15 december 2015

15/12 Stillahavsflottan får två nya transportflygplan

Transportflygplan An-140-100
Marinflyget vid Rysslands stillahavsflotta (SH) förbereder sig i december 2015 för att motta det första transportflygplanet An-140-100
Det andra analoga flygplanet skall förstärka marinflygets park under första halvåret 2016, meddelar försvarsministeriets presstjänst.
Flygplan An-140-100 är avsett för transporter av passagerare och last på avstånd upp till 3700 kilometer. Maximalt antal passagerare uppgår till 52 personer.
Under 2015 har även SH-flottans marinflyg fått 4 flygplan Il-38N, som genomgått reparation och modernisering. Enligt specialister, har flygplanets sökförmåga efter moderniseringen ökat fyra gånger jämfört med basmodellen.
Flygplan Il-38N och ombordbaserad utrustning medger förlängd patrullering i områden, målsökningar och sända informationen om dem till andra flygplan eller fartyg. Il-38N kan självständigt anfalla fienden och kan bära upp till 9 ton vapen, från torpeder till flygbomber.

15/12 ”Vympel” kölsträcker rekordstort fartyg

Bilden visar en hydrografisk båt ur projekt 19910
Den 24 december 2015 vid nybyggnadsvarvet AO ”Sudostroitelnyj zavod ”Vympel” blir det kölsträckning av en liten hydrografisk båt ur projekt 19910 för ryska Flottans navigations- och oceanografiska avdelning.
Ett sådant stort fartyg har varvet ”Vympel” aldrig tidigare byggt, meddelar varvets presstjänst.
Båten är avsedd för hydrografiska och lotsmästersarbeten i kustnära områden. OAO KB ”Vympel” har projekterat.
Tidigare har man vid varvet sagt, att den första båten ur projekt 19910 skulle kölsträckas sommaren år 2010.
Uppgifter från FlotProm
Båtar ur projekt 19910 skall bl.a. syssla med utsättning och upptagning av navigationsbojar, serva kust och flytande navigationsutrustningar, genomföra hydrografiska arbeten och transportera last till kuststationer.
Båtar ur projekt 19910 har elektrisk framdrivning, där dieselmotorer inte direkt driver axlar och propellrar, utan endast är källan för elektrisk energi till el-motorerna. För manövrering används propellrar, som sitter i två podar. Dessutom har båten bogpropeller och förstäv, som säkerställer skydd från is enlig isklass Arc4.
Huvuddata:  
Deplacement – 1200 ton; 
maxlängd-59 meter; 
maxbredd-11,4; 
bordhöjd- 5,4m; 
minimalt djupgående- 3,11 m; 
full fart – 12,5 knop; 
seglationslängd – 3500 nm; 
självst. Uppträdande – 25 dygn; 
besättning – 17 man.

15/12 Del av kryssningsrobot föll ned på bostadshus nära Severodvinsk


Under testskjutningar på övningsfält Nenoksa utanför Severodvinsk (Archangelsk län) slet en del av en kryssningsrobot loss och föll ned på ett bostadshus.

Inga allvarliga skador, brand eller skadade, meddelar lenta.ru

NPO Masjinostroenie testade en kryssningsrobot, när en del av roboten föll ned på ett bostadshus. ”På försvarets övningsfält genomfördes tester av specialister från NPO Masjinostroenie med kryssningsrobot. Efter uppskjutningen blev något fel och roboten vek av från utsatt bana och föll ned nära byn Nenoksa (Archangelsk oblast). Vid nedslagsplatsen arbetar en kommission från företaget”, - sade man vi myndigheten.

Redan den 15 december meddelade nyhetsbyrån ”Belomorkanal”, att cirka kl 11:00 moskvatid i ett trevånings tegelbostadshus, som ligger i byn Sopka (numera tillhörande byn Nenoksa), föll en del av roboten ned, som sköts från övningsfältet. Nyhetsbyrån meddelade, att skadat blev taket och fyra lägenheter, uppkommen eld släcktes effektivt, hyresgästerna evakuerades.

 

Information

I Nenoksa, som ligger 40 km väster om Severodvinsk vid Vita havet, ligger Flottans robotövningsområde [”Devjatka” (sv. 9:an) eller ”Sopka” (orten s.o. /sv. kullen) heter det på militärjargong], blev anlagd år 1954. På detta övningsfält genomförs tester med robotvapen för Flottan, i synnerhet, strategiska system med ballistiska- och kryssningsrobotar, sjömåls- och luftvärnsrobotar.

AO ”Voenno-promysjlennaja korporatsija ”Nautjno-proizvodstvennoe objedinenie masjinostroenie”, som ligger i Reutov strax utanför Moskva, specialiserar sig på utveckling och tillverkning av sjömåls-kryssningsrobotar. De mest kända modellerna från NPO Masjinostroenie kan man plocka ut robot P-700 ”Granit”, P-800 ”Oniks/Jachont”, plus den rysk-indiska versionen av denna robot ”BraMos”, P-1000 ”Vulkan” och den framtida hypersnabba/överljuds-kryssningsroboten ”Tsirkon”.

måndag 14 december 2015

14/12 Vad händer om ryskt flyg kränker lettiskt luftrum?


Förra året närmade sig ryskt flyg Lettlands luftrum cirka 200 gånger. NATO-jakt från baltländerna gick upp. Efter att en rysk Su-24 blivit nedskjuten vid turk-syriska gränsen har frågan blivit aktuell. ”Vad händer om ryskt flyg kränker Lettlands luftrum?”
Luftförsvaret över de baltiska länderna genomförs från litauiska staden Sjiauliai av en kontingent från Ungerns flygvapen i form av fyra JAS-39 Gripen. I Estland, på Ämari finns fyra tyska Eurofighter Typhoon. I tidningen Latvijas avize berättar ungerske generalöversten Tomasj Fekete, att för närvarande verkar Ryssland flygvapen ha full upp med verksamheten i Syrien och bryr sig inte så mycket om baltländerna som tidigare. Från 1 september har ungrarna bara behövt gå upp i luften 15 gånger, jämfört med norrmännen som hade luftbevakningen över Estland, Lettland och Litauen innan dess, och skickade upp flyg i snitt sex gånger per dag.
Vi skall möta främmande flygplan (flyga mot den möjlige fienden, på så sätt täcka skyddsobjekt), genomföra visuell identifiering i ”skuggposition”. Vi har rätt att använda vapen endast i självförsvar. Vår uppgift – att eskortera främmande flygplan till gränsen för baltiska luftrummet”, förklarade Fekete. Alla instruktioner till flygförarna kommer från ledningscentralen i Tyskland.

14/12 Moderniserad Tu-95MS till ryska flygvapnet


Den 14 december på Zjukovskij flygplats utanför Moskva har ännu en moderniserad strategisk robotbärare överlämnats.
Arbetet har genomförts av specialister från PAO ”Tupolev” inom ramarna för ett statligt kontrakt. På planet har radioelektronisk utrustning bytts ut för att höja effektiviteten, och även genomförts åtgärder för att förlänga flygplanets användningstid.
Sedan moderniseringsarbetena påbörjades har mer än 10 flygplan levererats.

Tu-95MS tillsammans med flygplan Tu-22M3 och Tu-160 utgör ryggraden inom fjärrflyget, som har cirka 120 stycken Tu-22M3, 64 Tu-95MS och 16 Tu-160.

14/12 ”Rus”, ombord ”Jantar”, testats på mer än 6000 meters djup iAtlanten

Autonoma djupdykarfarkosten ur projekt 16810 ”Rus´”

I Atlanten på drygt 6000 meters djup har man framgångsrikt testat den autonoma dykfarkosten ”Rus”, som är byggd på beställning från Rysslands försvarsministerium.
Chefen för djupvattensforskning vid Rysslands försvarsministerium Rysslands Hjälte viceamiral Aleksej Burilitjev berättade också att ”Rus” sjösattes från oceanografiska forskningsfartyget ”Jantar”. Besättningen ombord ”Rus” bestod av ordförande för Statliga kommissionen chefs-hydronaut och forskare Jurij Kurganov, samt chefshydronauterna och forskarna kommendör Dmitrij Bojev och Michail Kuzmitjev, vilka dök med farkosten ned till ett djup av 6180 meter.
Viceamiral Aleksej Burlitjev tillade, att ”autonoma djupdykarfarkosten [ry. AGA] ”Rus” är en utveckling från maskinbyggnadsbyrån ”Malachit” i Sankt Petersburg. Skrovet är byggt av en stark titanlegering, speciellt framtaget vid Centrala vetenskapliga forskningsinstitutet för konstruktionsmaterial ”Prometej”.
Burilitjev sade också, att ”tidigare, 14 maj 2011, med samma besättning i centrala delarna av Atlanten genomfördes statliga tester med AGA ”Konsul” ned till ett djup av 6270 meter”.
Projekt 16810 ”Rus´” är bygg vid OAO ”Admiraltejskie verfi” på beställning från Rysslands försvarsministerium och är avsedd för tekniskt, räddnings- och forskningsarbete ned till 6000 meters djup med hjälp av manipulatorutrustning, samt även för foto och filmning, genomförande av geologiska arbeten på oceanerna och uv-arkeologi.
Huvuddata för farkosten ”Rus´”: 
arbetsdjup-6000 meter, 
hastighet-3 knop, 
besättning - 2-3 man, 
längd-8 m, 
bredd-3,9 m, 
höjd-3,85 m, 
vikt- 25 ton.

14/12 Östersjöflottan får ny hydrografisk båt

Stor hydrografisk båt ur projekt 19920

Torsdag den 17 december vid östersjöflottans marinbas Leningrad blir det högtidlig flagghissning på en ny hydrografisk båt ur projekt 19920.
Detta sägs på ryska försvarsministeriets sajt. Där står att ledningsfolk från Västra milot, militärer från marinbas Leningrad och företrädare från staden Sankt Petersburg samt veteraner från Flottan kommer att närvara.
Båten är avsedd för ett vitt spektra av hydrografiska arbeten, transport av personal och last till öar i Finska viken (även till de utan hamnar), lotsning och eskortering av ubåtar till baseringsplatser.
Stora hydrografiska båtar ur projekt 19920 byggs sedan år 2004 vid företaget ”Vympel” i Rybinsk. 
De har ett deplacement om 320 ton, 
längd 36,44 m, 
bredd 7,8 m, 
djupgående 2 m, 
full fart 11,5 knop. 
Seglationslängd uppgår till 1000 nautiska mil vid 11 knop, 
självständigt uppträdande – 10 dygn.

14/12 Ryska vapenföretag på SIPRI:s Top-100-lista



Ytterligare två ryska företag har nu kommit in på Stockholms internationella fredsinstituts (SIPRI) lista över de hundra största vapentillverkarna i världen under år 2014.
De två nya företagen: NPO ”Vysokototjnye kompleksy” kom på 29 plats; koncernen ”RTI Sistemy” på plats 91. 
Almaz-Antej” på plats 11 ökade försäljningen med 23%. OAK (flyg) – plats 14, OSK (fartyg) på plats 15, ”Vertoljoty Rossii” (hkp) nr 23, ”Objedinjonnaja priborostroitelnaja korporatsija” plats 24 ( i.st.f koncern ”Sozvezdie”), ”Taktitjeskoe raketnoe vooruzjenie” och ”Objedinnaja dvigatelestroitelnaja korporatsija” plats 38, ”Kontsern Radioelektronnye technologii” – 45, ”Uralvagonzavod” – på 61:a ( visade störst försäljningsökning, 72,5%).
(Ryska) Företagens andel av den totala försäljningen under 2014 uppgick till 10,2%. Enligt uppgifter från SIPRI, är det fjärde året i rad som försäljningen för de hundra första minskar. Leder gör amerikanska företag med 54,4% av marknaden.

torsdag 10 december 2015

10/12 Rysslands flotta får ny stabschef

Andrej Volozjinskij

Till ny chef för ryska flottans stab har utsetts viceamiral Andrej Volozjinskij, som fram till nu innehavt posten som vicechef för Generalstabens huvudoperativ avdelning.
Detta meddelar Lenta.ru med hänvisning till källa inom maktstrukturerna.
Den tidigare stabschefens sedan år 2009 Aleksandr Tatarinov har nyligen lämnat den militära tjänsten efter uppnådd maxålder (65 år).
Andrej Volozjinskij började tjänstgöra på atomubåtar vid Rysslands Norra flotta. Under åren 1995-1999 var han fartygschef på den strategiska atomubåten K-496 ”Borisoglebsk”. Stabschef vid 31:a ubåts-”divisionen”, under åren 2002-2005 var han befälhavare för den, och sedan blev han stabschef för 12:e ubåts-”eskadern”, varefter han blev stabschef vid Norra flottan. Sedan år 2012 har han tjänstgjort vid Generalstabens huvudoperativa avdelning.

10/12 ”Admiral Grigorovitj” skall påbörja tester vid Norra flottan

Bryggan på fregatt ”Admiral Grigorovitj”

Det första fartyget ur projekt 11356 ”Admiral Grigorovitj”, byggd vid Pribaltijskij sudostroitenyj zavod ”Jantar”, har avslutat första etappen av statsprovturer och förbereds för den andra etappen.
Den andra etappen av fartygets statsprovturer skall genomföras vid Norra flottans övningsfält, dit fregatten skall komma i mitten av december. Det har Rysslands försvarsministerium beslutat, då Östersjön, där första etappen genomfördes, inte räcker till för robotskott med systemet ”Kalibr-NK”, meddelar Jantar-varvets presstjänst.
Efter avslutade statsprov turer skall fregatten återvända till Jantar-varvet, där ”Amiralen” skall förberedas inför överlämnandet till Rysslands sjöstridskrafter.
Fregatt ”Admiral Grigorovitj” kölsträcktes 18 december 2010, sjösattes 14 mars 2014, statsprovturer påbörjades 14 oktober 2015. Leverans till flottan var planerad till augusti 2015, men har blivit framskjuten på grund av trasiga kylare till huvudmaskin.
Enligt två kontrakt mellan Rysslands försvarsministerium och varvet ”Jantar” skall det byggas en serie om sex fregatter ur projekt 11356, vilka är konstruerade av konstruktörsbyrån OAO ”Severnoe projektno-konstruktorskoe bjuro”.

onsdag 9 december 2015

9/12 Isbrytaren ”Arktika” klar till 25%

Isbrytare typ LK-60

Den första atomisbrytaren LK-60 ”Arktika” ur projekt 22220, som byggs vid Baltijskij zavod
i Sankt Petersburg ät nu klar till en fjärdedel.

Om detta berättade för IAA ”Port Njus” på onsdagen, den 9 december, under V
internationella forumet ”Arktika: nu och i framtiden” projektledare Aleksandr Romanenko vid
OOO ”Baltijskij zavod-Sudostroenie”.

Nu på stapelbädden har man satt ihop 9 000 ton bitar och skrovet börjar bli klart.
är beräknat till 26 maj 2016, och i maj 2017 är det dags för kärnbränsle till fartyget, och i
december 2017 – överlämning till beställaren.

Romanenko berättade, att på den stapelbädden, efter att första fartyget sjösatts, skall den
första serietillverkade isbrytaren byggas. Arbetet på den har påbörjats, tekniskt klar till 4%,
man har satt ihop 700 ton av skrovet.

Isbrytare (ry. LedoKol) LK-60 är den första ur en ny generation vid ”Baltijskij zavod”.

Isbrytarprojektet blev utvecklat av konstruktörbyrån TsKB ”Ajsberg” år 2009. Den första
atomisbrytaren ur projekt 22220 med en effekt om 60 MWt beställt av ”Atomflot”
kölsträcktes vid varvet i november 2013.

Tack vare fartygets ”dubbel-djupgående” konstruktion kan det användas lika effektivt i
Arktiska vatten, som vid polarflodernas mynningar. Det är tänkt att isbrytaren skall användas i
västra Arktis: i Barents-, Petjora-, och Karahaven, liksom i mer grunda vatten vid Jenisejs
mynning och i Ob-bukten/viken.

9/12 Femte ubåten från Piter mot Vietnam

”Warsjavjankor” vid Amiralitetsvarven i Sankt Petersburg

Holländska transportfartyget ”Rolldock Sea” med femte ubåten ”Danang” ur projekt 636.1 för
Vietnams sjöstridskrafter skall lämna Sankt Petersburg med kurs mot Kamran troligen onsdag
den 9 december.

Resan beräknas ta 1,5 månad, skriver ”Novosti VPK”.

Kontraktet om cirka 1,8 miljarder dollar för leverans till Vietnam av sex dieselelektriska
ubåtar ur projekt 636.1 skrevs under 15 december 2009. Totala kostnaden, inkluderande
nödvändig infrastruktur för användandet, beräknas till 3 – 3,2 miljarder dollar.

Ubåtarna byggs vid ”Admiraltejskie verfi” i Sankt Petersburg.

tisdag 8 december 2015

8/12 ”Jaroslav Mudryj” klar inom de närmaste veckorna

Fregatt ur projekt 11540 ”Jaroslav Mudryj”

Fregatten ”Jaroslav Mudryj” bör få sin reparerade gasturbin inom de närmaste veckorna och i
början av januari 2016 återgå i tjänst.

En av två turbiner på fartyget var trasig efter resan till Medelhavet och Stilla havet, som
avslutades 22 februari 2015.

Leverans och reparation av gasturbiner för Rysslands Flotta har ukrainska företaget ”Zorja-
Masjprojekt” genomfört. Men efter konflikten i ukrainska Donbass avbröts det militär-
tekniska samarbetet med Ryssland.

Industrigruppen ”Novik” sysslar nu med reparation av ukrainsktillverkade gasturbinmotorer.
Arbetet genomförs i Samara vid OAO ”Metallist-Samara”.

torsdag 3 december 2015

3/12 Företag under sanktioner från USA har börjat testa nya vapen

Telekrigsystem

Koncernen ”Radioelektronnye technologii”, som sommaren 2014 hamnade under USA-
sanktioner, börjar nu testa nya vapen, framför allt, system för Telekrig, som ”förblindar”
fiendens elektronik.

Detta berättar för voennoe.rf förste vice generaldirektör vid AO ”Radioelektronnye
technologii” Vladimir Micheev.


Främst gäller det helikopterbaserade störare med systemet ”Rytjag-AVM” och markbunden
materiel, som skapas för säkerhet och bekämpning av fientliga luft- och rymdsystem.
Tester av den nya tekniken skall påbörjas innan år 2015 slut. Nästa år, efter statlig
genomgång, kan det redan börja tillföras Rysslands Väpnade styrkor.
”Telekrig – är ingen typ av säkerhet, utan en självständig typ av krigföring. Det genomförs
dagligen”, - säger Micheev.



Uppgifter från Voennoe.rf

”Rytjag-AVM” är ett system för telekrig av klassen ”luft – mark” och ”luft – luft”. Det kan
installeras på alla typer av materiel, och en av de första bärarna blev helikopter Mi-8MTPR.
Vid tillverkningen används teknologi och komponenter, som är helt oberoende av utländska
leveranser.

”Rytjag-AVM” baseras på en mångstrålande antennanläggning. Signalerna görs i en station
som använder digitalbearbetning och inspelning av radiosignalen, vilket ger en stadig
mottagning av radarsignaler och radarstörning på alla frekvenser. I systemet sparas data om
olika militära objekt, vilket gör att man kan bestämma måltyp och plocka upp den mest
effektiva störningen för målet.

Rysslands största holdingbolag inom radioelektronikbranschen ”Kontsern Radioelektronnyje
technologii” bildades år 2009. Huvudinriktning: utveckling och tillverkning av
radioelektroniska system för civilt- och militärt flyg, radarstationer för flyg, medel för statlig
identifiering, system för telekrig, mätapparater för olika ändamål, elektriska kopplingar och
”kabelsamlare”.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qMsEydvGgss&feature=youtu.be

3/12 Datum utsatt för leverans av ”Akademik Kovaljev”

MTV (Morskoj Transport Vooruzjenija) "Akademik Kovaljev"

Det nya oceangående ammunitionsfartyget ”Akademik Kovaljev”, som är byggt vid varvet ”Zvjozdotjka” i Severodvinsk, har avslutat statliga provturer till sjöss. Den 18 december skall fartyget överlämnas till Rysslands sjöstridskrafter.
Akademik Kovaljov” har förtöjts vid varvet, efter avslutat det statliga provtursprogrammet, som pågått knappt tre veckor,- sade varvets presstjänst till TASS. Den närmaste tiden skall varvet förbereda fartyget för överlämning till beställaren. Den 18 december skall Andreasflaggen hissas på ”Akademik Kovaljev och ett nytt ammunitionstransportfartyg tillföras Rysslands sjömilitära flotta.
Kontrakt på fartyget skrevs under av Försvaret den 15 september 2011. Fartyget är byggt efter projekt 20180TV (konstruktörsbyrån ”Almaz”). Fartyget har förstärkt isklass och är avsett för ammunitionstransporter. Kölsträckningen genomfördes i december 2011. I juli 2014 sjösattes hon.
Fartygets längd uppgår till 107,6 m, 
max-bredd – 17,8; 
fullt deplacement – 6300 ton;
besättning – 60 man. 
Fartyget är utrustat med en 90-tonskran och kan ta emot helikoptrar Ka-29

3/12 ”Marsjal Ustinov” påbörjat tester vid ”Zvjozdotjka”

Robotkryssaren "Marsjal Ustinov" ur projekt 1164

Robotkryssaren ”Marsjal Ustinov”, som genomgått reparation och modernisering sedan 2011 vid varvet ”Zvozdotjka” i Severodvinsk, har nu påbörjat tester vid kaj av olika system.
Fartyget skall återföras till Flottan under år 2016. Kryssaren har fått modern radioelektronisk beväpning, skriver ”Lenta.ru” med hänvisning till TASS.
Varvsarbetare och underleverantörer har påbörjat tester vid kaj på fartygets olika system, i huvudsak på mekaniska delar”, - sägs i uttalandet.
Under moderniseringen har fartyget fått nya radarstationer. Kryssaren har fått trekoordinat-radar med lång räckvidd ”Podberezovik” och en optimerad radar för lågflygande mål ”Fregat-M2M” med fasstyrd antenn. De nya radarstationerna ersätter MR-600 ”Voschod” och MR-710 ”Fregat-M”, som ingått i radarsystemet MR-800 ”Flag”, vilket installerades när fartygets byggdes.
Tidigare har meddelats, att kryssaren skulle levereras till Flottan innan år 2015 slut.
Marsjal Ustinov”tillhör robotkryssare ur projekt 1164 ”Atlant”. Fartyget har ett deplacement på drygt 11 tusen ton och är utrustad med sjömålsrobotsystem P-1000 ”Vulkan” samt luft-värnsrobotsystemet S-300F ”Fort”.
Det har meddelats, att kryssaren efter reparation kanske skall överföras till Rysslands stilla-havsflotta.

3/12 S-400-besättningar slog ut robotmål, trots störningar


Besättningar på luftvärnsrobotsystem S-400 ”Triumf” har, under svåra störningar och under telekrig från en fingerad fiende, med två robotar slagit ut ett rea-drivet mål 96M6M ”Kaban”, sade på torsdagen en assistent till befälhavaren för Centrala milots [TsVO] styrkor Jaroslav Rosjtjupkin.
Skotten genomfördes med luftvärnare från TsVO på övningsfält Kapustin-Jar i Astrachans oblast under bevakning av specialister från VKO ”Alamaz-Antej” – som utvecklat ”Triumf”,sade källan till nyhetsbyrån.
System S-400 är avsett för högeffektiv bekämpning av strategiskt och taktiskt flyg, robotar, hypersnabba mål och andra luftburna anfallsmedel.
Ryssland har tidigare utplacerat system S-400 i Syrien efter att turkiskt flyg den 24 november skjutit ned ett ryskt attackflygplan på gränsen mellan Turkiet och Syrien. Senare har massmedia rapporterat, att Turkiet har placerat ut på gränsen till Syrien systemet Koral, som påstås kunna störa lvrb-systemet S-400.

onsdag 2 december 2015

2/12 Ny hkp för marinflyget kallas ”Minoga”

 
 Modellbild.
 
En ny helikopter för marinflyget, som skall ersätta mångfunktionella Ka-27, har fått kodnamnet ”Minoga”. och bedöms vara redo för leverans 2020.

Det är en marin helikopter (för fartygsbasering), som blir en efterföljare till Ka-27K. Projektet har fått namnet ”Minoga”, - meddelade till TASS en källa vid det militär-industriella komplexet. Han sade, att projektet för närvarande befinner sig i stadiet för teknisk projektering, den allmänna layouten för utarbetas liksom olika komponenter och mekanismer.

Källan sade inget om de huvudsakliga karakteristika för maskinen, utan sade bara, att rör sig om ”en traditionell Kamov-helikopter”.

En annan källa inom det militär-industriella komplexet anmärker, att måtten och max-vikten för helikopter ”Minoga” blir ”mindre, än på Ka-27”, efter att ha tillagt, att  maximal lyftvikt på Ka-27 uppgår till 12 ton och skall ha en toppfart på 170knop.

Tidigare har chefen för Rysslands marinflyg, generalmajor Igor Kozjin, meddelat att firman ”Kamov” till år 2020 skall skapa en principiellt ny helikopter” för marinflyget. Dess dimensioner anpassas för fartygsstandarder, och själva maskinen får en modul för installation av vapen.

2/12 Pentagon: USA o RF pratar dagligen flygsäkerhet i Syrien


Militärer från USA och Ryska Federationen (RF) diskuterar dagligen flygsäkerhetsfrågor i Syrien, och amerikanska sidan vet, att det ryska luftvärnsrobotsystemet S-400 inte är riktat mot koalitionens amerikanska flygplan, meddelade en företrädare för USA:s ledning i Främre Orienten och Nordafrika (CENTCOM) överste Steve Warren [ry.”Stiv Uorren”].
Vi drar den slutsatsen, baserat på våra kontakter med ryssarna”, - sade Warren vid en briefing, när han svarade på en fråga, på vad han grundar USA:s förtroende på med anledning av ryska luftvärnsrobotsystemet.
Vi talas vid varje dag inom ramarna för arbetsgruppen, för att upprätthålla säkerheten i luftrummet (i Syrien)”,  tillade han.
S-400-systemen i Syrien och robotar ”luft-luft” på de ryska attackflygplanen dök upp efter att en turkiskt jaktkärra skjutit ned en Su-24, som deltog i operationerna mot terrorister ur ”Islamiska staten” (arab. – DAISj, som är förbjuden i Ryssland]. Piloten på Su-24 Fencern dog, styrmannen lyckades man rädda.