Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 9 april 2015

9/4 Provturerna med fartyget ”Jantar” avslutade

Bilden visar oceanografiska fartyget ”Jantar”
Torsdagen 9 april avslutades de statliga provturerna med oceanografiska fartyget ”Jantar”ur projekt 22010, byggt vid nybyggnadsvarvet ”Jantar” i Kaliningrad.
Statsprovturerna med ”Jantar” påbörjades 22 mars. ”Testprogrammet blev framgångsrikt under två intensiva utlöp i Östersjön. Under kontrollen visade sig fartyget motsvara alla krav”, - sades i ett pressmeddelande från varvet.
Provturerna genomfördes av varvets leveranspersonal tillsammans med fartygets besättning i närvaro av den statliga mottagningskommissionen. Efter de avslutande provturerna återvände ”Jantar” varvet. Här har förberedelser för leverans till beställaren påbörjats, vilken skall genomföras i maj innevarande år.

Oceanografiska fartyget ”Jantar” är det första fartyget ur projekt 22010, som är en utveckling från Centrala marina konstruktörsbyrån ”Almaz”. Deplacementet uppgår till 5200 ton, längd – 108,1 m, bredd – 17,2 m. Kontraktet skrevs med Rysslands försvarsministerium i februari år 2009. Fartyget kölsträcktes 8 juli 2010, då varvet PSZ ”Jantar” fylldes 65 år och därför fick ge sitt namn till fartyget. Sjösättning genomfördes 4 december 2012.