Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 21 januari 2016

21/1 Befälhavaren för Norra Flottan tillförordnad Befälhavare för Rysslands flotta


Befälhavaren för Rysslands Norra flotta amiral Vladimir Korolev är utsedd som ”tillfällig ersättare” för ryska flottans befälhavare, som mycket erfaren och ytterst kunnig amiral inom Rysslands flotta, tillkännagav vice befälhavaren för ryska flottan Aleksandr Fedotenkov.

Befälhavaren för Rysslands norra flotta amiral Vladimir Korolev skall tills vidare ersätta amiral Viktor Tjirkov, som ligger på sjukhus, bekräftade på torsdagen (21 jan) en företrädare för ryska flottan Aleksandr Fedotenkov.
”Rysslands försvarsminister har beslutat att Korolev Vladimir Ivanovitj, som är befälhavare för Norra flottan och ytterst erfaren och mycket kunnig amiral, från nuvarande moment skall sköta Tjirkovs sysslor”, - sade viceamiral Fedotenkov.
Han tillade, att amiral Viktor Tjirkov nu, efter en mindre operation, är under tillfrisknande på sjukhus.
Förre stabschefen vid Rysslands flottas huvudstab, amiral Viktor Kravtjenko, har tidigare sagt till RIA Novosti, att Korolev kan snart bli utsedd till marinbefälhavare utan prefix ”tf” (tillförordnad, tidsbegränsad tjänst).

21/1 Ryssland testar pv-artillerifordon ”Robot” på basen av ”Rakusjka”

BTR-MD ”Rakusjka”

Pansarvärnsartillerifordonet ”Robot” på basen av mångfunktions- och landsättningsbara bepansrade transportfordonet ”Rakusjka” testas nu, meddelade högste befälhavaren inom VDV generalöverste Vladimir Sjamanov.

Moskva, 21 jan – RIA Novosti. Tester med antitank-artillerifordonet ”Robot” på basen av BTR ”Rakusjka” pågår inom den ryska federationen, sade vid en briefing på torsdagen högste befälhavaren inom Rysslands luftlandsättningstrupper (VDV) generalöverste Vladimir Sjamanov.
”På BTR ”Rakusjka” pågår tester med pansarvärnsartilleri ”Robot”, sjukvårdshjälp och fordon med ABC-skydd”, - sade Sjamanov vid en briefing i Moskva.
BTR-MD är ett ryskt bepansrat tranportfordon som kan luftlandsättas, skapat av traktorfabriken i Volgograd. Fordonet har en massa om 13,2 ton och beväpnat med två kulsprutor. Besättningen består av två man, och upp till 13 man kan luftlandsättas. ”Rakusjka” är avsett för transport av personal (landsatta), ammunition, reservdelar, bränsle inom luft-landsättningstrupperna och marininfanteriet.
Under år 2015 påbörjades ombeväpning inom VDV-förband till BMD-4M och ”Rakusjka”. Fram till år 2015 skall trupperna, enligt plan, få mer än 1500 landsättningsbara fordon BMD-4M (Bojevaja Masjina Desanta), samt även mer än 2500 bepansrade transportfordon BTR (BroneTRansporter) ”Rakusjka”.

21/1 Rysslands Flotta genomför sex internationella övningar under år 2016

Företrädaren för Rysslands flotta Aleksandr Fedotenkov.

Rysslands sjöstridskrafter skall under år 2016 genomföra sex internationella övningar. Om detta berättade tillförordnade befälhavaren för Rysslands sjöstridskrafter (Viktor Tjirkov ligger på sjukhus efter operation) viceamiral Aleksandr Fedotenkov vid en presskonferens, som rörde Flottans verksamhet under 2015.
”För att förstärka förbindelserna med utländska staters sjöstridskrafter planeras under år 2016 en rad gemensamma övningar: med Indien, Egypten, Kina, gemensam rysk-azerbajdzjansk-kazachstansk övning”, - sade Fedotenkov.

Han tillade, att under förra året var det endast fyra dylika övningar.
”Totalt under 2016 planeras mer än 540 militära stridsövningar”, - tillade viceamiralen.

onsdag 20 januari 2016

20/1 Tyska flygare kan inte flyga nattetid, då de är ”förblindade”

Ett fel i programvaran har lett till att flygare i Tysklands flygvapen inte kan gå upp under nattetid. Detta meddelar brittiska publikationen International Business Times.
Belysningen i flygarnas kabin blir så ljus, att den förblindar piloten, och sålunda skapar en farlig situation.
Sedan början av år 2016 har sex ”Tornado”, som används för spaningsuppdrag i Syrien mot ”Islamiska staten”, inte en enda gång använts nattetid – på grund av datorproblem.
Efter att operationssystemet ASSTA-3 installerats på flygplanen, började piloterna klaga på alltför stark belysning i kabinen. Det fick till resultat att nattflygningarna tills vidare ställts in.
Tyska flygplan är utrustade med de nyaste videokamerorna, vilka kan sända tydliga och högupplösta bilder även när det är mörkt. Och fast det anses, att nattflygningar är att föredra, då de är säkrare, så menar tyska flygvapnets pressekreterare, att tills vidare ”behövs inget nattflyg i Syrien”.
Han sade, att det nu utvecklas en ”temporär lösning”, och i stort bör allt vara löst om två veckor.

20/1 Ubåtsprojektet ”Lada” skall avslutas

Diesel-elektriska ubåten ”Sankt-Peterburg” ur projekt 677.

Diesel-elektriska ubåtar ur projekt 677 ”Lada” skall inte längre byggas, finansieringen överförs till projekt ”Kalina”

För närvarande är den första ubåten ur detta projekt ”Sankt-Peterburg” vid Norra flottan, där den genomför olika tester. Ytterligare två ubåtar ur detta projekt är kölsträckta vid Amiralitetsvarven i Sankt Petersburg – ”Kronsjtadt” och ”Velikie Luki”. Dessa två skall byggas färdigt.
”Ledningen för Flottan har tagit beslut om att färdigbygga de två ubåtarna ur projekt 677 ”Lada” och därmed avsluta byggnationen. Alla tre ubåtarna ur detta projekt skall tillföras Rysslands östersjöflotta. Finansieringen av projektet överförs till projekt ”Kalina”, - meddelade en högt uppsatt person inom ryska Flottan till RIA ”Novosti”.
Han underströk, att konstruktörsbyrån TsKB ”Rubin” nu jobbar med ett nytt projekt ”Kalina” med luftoberoende (anaerob) maskin, som skall utvecklas efter år 2020.
Den första ubåten ur projekt 677 ”Sankt-Peterburg” (benämnd ”Lada”) kölsträcktes år 1997, sjösatt år 2004 och befinner sig sedan år 2010 vid ryska Flottan där man drar erfarenheter från användandet av ubåten. 
Deplacement – 1765 ton, 
max dykdjup 300 meter, 
besättning – 35 man, 
självständigt uppträdande upp till 45 dygn, 
beväpningen består av torpeder 533 millimeter och robot-torpeder. 

Vid ”Amiralitetsvarven” i Sankt Petersburg byggs ytterligare två ubåtar ur detta projekt.

måndag 18 januari 2016

18/1 ”Admiral Kuznetsov” skall moderniseras i år

Tunga flygplanskryssaren (TAVKR) ”Admiral Kuznetsov” i docka.


Tunga flygplankryssaren ”Admiral Kuznetsov” skall moderniseras för att kunna använda de nya flygplanen i slutet av år 2016.
Detta meddelade i en sändning från ”Rusnovosti” chefen för fartygsbyggnad vid Rysslands Flotta kommendör Vladimir Trjapitjnikov.

”Islutet av 2016 skall hon genomgå modernisering, varefter fartyget skall få nya flygplan och kunna dubbla eller tredubbla möjligheterna att lösa sina uppgifter”, - sade Vladimir Trjapitjnikov.
Han tillade, att de nya flygplanen blir jaktflygplan MiG-29K, liksom även andra flygplan.
Tidigare i år denna månad har meddelats, att ett regemente med MiG-29K för fartygsbasering med tjänstgöring på hangarfartyget ”Admiral Kuznetsov” bildats och under 2016 skall flygningar påbörjas.
Förra året från maj till och med augusti låg ”Admiral Kuznetsov” i docka vid 82:a reparationsvarvet i Rosljakovo i Murmansk oblast. Under tiden i docka genomfördes stora tekniska arbeten, samt även undervattensdelen av skrovet: den rengjordes och målades. De reparerade också olika system för elektromekaniska delar, som ansvarar för fartygets goda framdrivning. Därefter vid fasta förtöjningsplatsen i Murmansk återställdes hangarfartyget till full stridsberedskap. I november, i Barents hav, genomfördes hon luftvärnsövningar.¨

18/1 Inskolning på Il-76MD-90A vid skolcentret i Ivanovo


I januari 2016 påbörjades flygträningen ombord det första militära transportflygplanet Il-76MD-90A inom Rysslands militär-transport flyg (VTA, Vojénno-Transpórtnaja Aviátsija). Flygare från VTA:s flygcenter i Ivanovo började lära sig det nya tunga transportflygplanet. Under de första flygningarna deltog befälhavaren för VTA Vladimir Benediktov och chefen för flygcentret i Ivanovo Igor Matvejev.
Det nya tunga transportflygplanet Il-76MD-90A ”Viktor Livanov” tillfördes flygcentret i Ivanovo  i december 2015, vilket blev en viktig händelse för landets militära transportflyg. VTA ställer stora förhoppningar på det nya flygplanet, då det överglänser företrädarna vad gäller tillförlitlighet, flyglängd, ekonomi och lastkapacitet.
Il-76MD-90A har fått nya flyg- och navigationssystem, automatiskt kontrollsystem, kommunikationssystem, ”glas” cockpit, som motsvarar alla moderna krav för avionik på flygplan och avsevärt ökar flygsäkerheten och precisonen vid flygning och luftlandsättning. Bytet av motor D-30KP-2 mot den moderna motorn PS-90A-76, moderniserade vingar och förstärkt chassi breddar avsevärt användningsmöjligheterna för flygplanet. Motorn, som byggs i Perm, motsvarar all standard från ICOA vad gäller, ljud, utsläpp, vilket gör att kärran kan användas över hela världen, utan restriktioner.
Il-76MD-90A är utvecklad av flygföretaget S.V. Iljusjin, som ingår i OAK.
Flygplanet är byggt på basen av serietillverkade Il-76MD med förbättrade transportmöjligheter. Il-76MD-90A kan sålunda transportera mer last, flyga längre och har bättre bränsleekonomi.
Numera byggs Il-76MD-90A i Uljanovsk vid flygfabriken ”Aviastar-SP”. Beslutet att flytta tillverkning av Il-76 från Tasjkent till Uljanovsk togs år 2006. Redan år 2012 genomfördes första flygningen med ryska Il-76MD-90A.
Historiens största kontrakt inom modern rysk flygindustri mellan Rysslands försvars-ministerium och ”OAK-Transportnye-samolety” om leverans av tunga militära transportflyg Il-76MD-90A skrevs under år 2012.
Obedinjennaja aviastroitelnaja korporatsija (PAO ”OAK”) bildades 2006 för att konsolidera aktierna i de största flygföretagen i Ryssland. För närvarande har staten 85% av aktierna i holdingbolaget. President för OAK är Jurij Borisovitj Sljusar.
”Aviatsionnyj kompleks im. S.V.Iljusjina” (OAO ”Il”) ingår i PAO ”OAK”. Gör allt arbete som rör utveckling, modernisering, tester, förberedelser av flyg och följning och underhåll  tillverkade modeller av märket ”Il”.


18/1 Sex ”Warsjavjankor” skall byggas för Stillahavsflottan

”Warsjavjankor” vid Amiralitetsvarvens kaj.

En ny serie om sex ubåtar av typen ”Warsjavjanka” skall byggas för Rysslands Stillahavs-flotta inom en snar framtid.
Detta berättade för RSN chefen för fartygsbyggnad inom Rysslands Flotta kommendör Vladimir Trjapitjnikov.

”Vi förstår, att svartahavsflottan skall få sex ubåtar, och framgent skall Flottan bygga ytterligare sex ubåtar ur projekt 636, vilka skall tjänstgöra vid Rysslands Stillahavsflotta. Parametrarna för den statliga försvarsbeställningen kommer att bestämmas i en nära framtid,” – sade han.
Vladimir Trjapitjnikov tillade, att utformningen av dessa ubåtar ”blir anpassad till verksamhetsområdet vid stillahavsmarinen”. Byggnation och början av dessa ubåtar ”skall genomföras inom den närmaste tiden”, - anmärkte avdelningschefen.
För närvarande byggs en serie om sex ”Warsjavjankor” för svartahavsmarinen vid ”Amiralitetsvarven”. De skall vara levererade 25 november 2016.
Tidigare var det tänkt, att denna serie av ubåtar typ ”Warsjavjanka” för Flottans skulle avslutas och de skulle ersättas av ubåtar ur projekt ”Lada”. Emellertid i november 2015 tillkännagav befälhavaren för Rysslands marinstridskrafter Viktor Tjirkov, att ledningen funderar på en fortsättning att bygga ”Warsjavjankor” för Flottan.