Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 3 november 2016

3/11 Spaningsplats ”Argus” till de väpnade truppernaPeredvizjnoj Razvedyvatelnyj Punkt, PRP-4A ”Argus”.

Försvarsministeriet meddelar, att nya mobila spaningsplatsen PRP-4 ”Argus” börjat tillföras de väpnade trupperna.

Detta är en helt ny modell, vars like inte finns på jorden. PRP-4A kan följa enstaka och gruppmål, dolda och rörliga mål, koordinera eld och ge inriktning till allierade styrkor.

Med sina larvfötter klarar ”Argus” alla hinder, inkluderande öppna vattensamlingar. Från BMP har den nya maskinen fått skottsäkert pansar, men det hindra inte den från att behålla stealth och sekretess. Dessa faktorer säkerställer aktiva och passiva medel.

Bland arrangemang, som PRP är utrustad med, finns maskeringsnät och värmesköld, som blockerar observationskameror. Dessutom är spaningsfordonet utrustat med medel för opto-elektroniska ”neutralisering”. Ombord ”Argus” finns rökgranater, som sätter en slöjа i en radie om 100 meter. 

Optiska anläggningar och instrument för nattseende medger för spanaren att arbeta på dygnets alla timmar. PRP:s optik kan upptäcka fientlig tanks på avstånd upp till tre kilometer nattetid och åtta kilometer dagtid. Radarn medger spaning på en radie av 12 km. Beväpningen består av en kulspruta PKT med 1000 skott. 

Under de närmaste åren kommer ”Argus” att ersätta sin föregångare inom de väpnade trupperna PRP-4 ”Dejterij”

3/11 En titt i ”Rosoboronexports” orderportfölj
”Rosoboronexports” orderportfölj består i huvudsak av flygmateriel, samt även  luftvärnsmedel, materiel för marktrupper, och marina vapen.

”Orderportföljen som i början av år 2016 uppgick till 49,5 miljarder dollar, har blivit mer balanserad, vilket tyder på effektivitet i vårt arbete inom alla huvudsegment på världens vapenmarknad”, - sade till TASS Sergej Kornev, chef för företagets delegation vid flygsalongen Airshow China 2016.


Han säger, att orderportföljen består av flygmateriel (46%), luftvärnsmedel (22%), vapen och materiel för markstridskrafter (18%), materiel för sjöstridskrafter (10%).

När ”Rosoboroneksport” bildades (år 2000), säger Kornev, utgjorde andelen flygmateriel mer än 80% av beställningarna. ”En sådan fördelning inom vapengrenarna medförde en risk att minska vapenexportpotentialen, och om man tänker på de obetydliga statliga försvarsbeställningarna i början av 2000-talet – förlorades kompetens hos vissa utvecklare och företag för produktion av modern militär materiel”, - sade han.

Siffrorna för försäljning av ryska vapen utomlands har stabiliserats under de senaste åren till en nivå runt 15 miljarder dollar. Av dessa är 13 miljarder från ”Rosoboronexport”, och de övriga är pengar från tillverkare, som fått tillstånd att självständigt leverera reservdelar och erbjuda servicetjänster och reparation av tidigarte försåld materiel.

Dessa siffror hålls sedan år 2012. Fram till denna punkt var det en stark tillväxt – med 2,5 – 3,5 miljard under 1990-talet.

3/11 Järnvägstrupperna i VVО får terränggående bussar
Ett nytt transportfordon har konstruerats på basen av terränggående fordonet ”Ural” och skiljer sig genom hög framkomlighet i svår terräng.

Bussen kan transportera upp till 30 man, inkluderande 2 mans besättning. Det hjuldrivna fordonen med 6x6 framdrivning passar utmärkt för militärer, vilka tjänstgör i svårframkomliga bergstrakter och skogsområden. Dessutom kan PAF-5350.1-11 användas i varma och arktiska områden, då det klara temperaturer från -50 till + 50 grader.

En speciell egenhet med bussen är att den har utrustning, som skyddar passagerarna från ABC-angrepp. Inom den närmaste tiden kommer det första partiet fordon till militärerna inom järnvägstrupperna i Rysslands Östra milo (VVO)

onsdag 2 november 2016

2/11 Flygregementet i Kursk övat luftstrid


Mer än 30 flygförare i ett av Rysslands Västra milots flygregemente har övat luftstrid i form av grupper i luftrummet över Kursk oblast.

Besättningar i jaktflygflygplan MiG-29SMT skickades upp för att fånga luftmål i form av rotar. Efter omgruppering till grupper övade piloterna element av luftstrid, anfall och försvar med konstflygning för att attackera den fingerade fienden.

Flygförarna genomförde även i rotar svängar med EBK och stridskurvor, liksom konstflyg-element: ”tunna”, ”kulle”, ”kil” (ry. botjka-gorka-klin”, Nesterovs loop. Specialövningar genomförde piloterna på superlåg höjd och upp till 5000 meter.

Vid specialövningarna var flygförarna i luften drygt 600 minuter.

2/11 Nytt ryskt ubåtsjaktfartyg skall gå på exportCentrala Marina Konstruktörs-Byrån (TsMKB) ”Almaz” har utvecklat ett litet ubåtsjaktfartyg (MPK) ur projekt 23420, beväpnat med system ”Paket-NK”, som skall erbjudas sjöstridskrafter i Sydostasien. Detta meddelar TsMKB till FlotProm.

”Detta projekt skall erbjudas utländska beställare, och inte för ryska Flottan”, - förtydligade avdelningschefen för ”Almaz” marketing och vetenskap-teknisk information Dmitrij Tsygankov.


Han säger, att huvudsakliga marknaden ser man i Sydostasien, men blir glad att få samarbeta med alla köpare, oavsett varifrån de kommer.

Enligt experten på marina vapen, chefredaktören för tidskriften ”Eksport vooruzjenij” (sv. Vapenexport) Andrej Frolov, har Rysslands Flotta för närvarande inget behov av dylika fartyg.
”Vi har olika typer av ”korvetter”, men kallas olika hos oss, men det är i stort sett de samma. Att producera ännu ett projekt för ryska flottan är överflödigt”, - menar Frolov.

Experten utesluter dock inte, att en potentiell utländsk kund kan köpa eller bygga på licens en serie dylika fartyg.

Fartygets beväpning består av artillerianläggning AK-176MA kaliber 76 mm eller AK-306 kaliber 30 mm, vridbar anläggning med luftvärnsrobotar 3M-47 ”Gibka”, två kulsprutor kaliber 12,7 mm, samt även antiubåts-torpedsystemet ”Paket-E/NK” eller systemet RPK-8E med ubåtsjaktgranater och sjunkbomber. På däck kan man basera en drönare.

För närvarande har Rysslands Flotta korvetter ur projekt 20380, som är utrustade med det liknande ubåtsjaktsystemet ”Paket-NK”. Detta vapensystem sätts även ombord de fregatter ur projekt 22350 som byggs.

DATA Enligt projektet :

- Deplacement 1300 ton
- Längd – 75 meter
- Bredd – 13 meter
- Maximal hastighet – 30 knop.