Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

fredag 2 december 2016

2/12 Sista ”Warsjavjankan” för Vietnam skall lastas
”Rolldock Storm” i Jekaterinhof-bassängen.


Den sjätte ubåten byggd vid ”Amiralitetsvarven” för Vietnams sjöstridskrafter med namnet ”Vungtau” är klar för lastning på transport o dockningsfartyget ”Rolldock Storm”, som skall ta ubåten till sin bas i Kamran.

Enligt Petersburgs hamns grafik planeras lastning kl 09 på morgonen den 3 december. För närvarande är ”Rolldock Storm”, som redan fraktat till Vietnam ubåten ”Kchanchoa”, i Jekaterinhofs-bassängen, utanför ”Norra varvet”.


Kontraktet om leverans av sex diesel-elektriska ubåtar till Vietnam skrevs under år 2009 då Vietnams premiärminister Nguen Tan Zung besökte Ryssland. Kontraktet uppgick till cirka 2 miljarder dollar.
De föregående ubåtarna  ”Hanoi”, ”Chosjiming” och ”Hajfon” levererades till Vietnam år 2014, Kchanchoa” och ”Danang” – år 2015.

Deplacementet på ubåtar ur projekt 636 uppgår till 3950 ton, hastighet – 20 knop, självständigt uppträdande – 45 dygn. Fartygets beväpning består av sex torpedtuber kaliber 533 millimeter, som används även för att lägga ut minor.
 

tisdag 29 november 2016

29/11 Litauens SSK förstärkts med en ”Flyvefisken”Korvett ur Flyvefisken-klass (P14 ”Auksjtajtis”, sv. Högländaren, Litauens SSK

Litauens försvarsministerium har tillkännagivit om att sjöstridskrafterna (SSK) skall förstärkas med en korvett P15 av ”Flyvefisken”-klass, som tidigare avförts från Danmarks SSK och nu har köpts av Vilnius.

http://www.armstrade.org/ meddelar, att fartyget kommer till Klajpeda i december, och att namngivningsceremonin skall genomföras i januari 2017.


Korvetten ur ”Flyvefisken-klass skall ersätta den i Norge byggda och i cirka 50 år använda patrullbåten ”Selis” av Storm-klass ur litauiska Flottans patrulleskader.
Fartyget ”Havkatten” av Flyvefisken-klass byggdes år 1988, tillfördes Danmarks SSK i november 1990, överförd till Litauen enligt en överenskommelse, som inkluderar leverans av två hydroakustiska stationer för att utrusta korvetter. Totala summan av försäljningen uppgår till 6,5 miljoner euro.

P15 blir det fjärde fartyget av Flyvefisken-klass i Litauens SSK. De första två  - P11 ”Zjemajtis” (sv. Lågländaren) och P12 ”Dzukas” – såldes till Litauen i maj 2008 respektive januari 2009. Innan leverans genomgick fartygen reparation, vilken inkluderade modifiering, installation av sambandssystem och byte av huvudmaskiner. Det tredje fartyget, P14 ”Auksjtaitis”, anlände till Klajpeda i januari 2010.

Fartyg ur klassen Flyvefisken används för patrullering av territorialvattnet och den ekonomiska zonen, genomförande av sök- och räddningsoperationer, eskortering och andra uppgifter.
Totalt byggdes 14 korvetter ur klassen Flyvefisken i Danmark med det innovativa modulsystemet och tillfördes SSK under perioden 1987 – 1996.

Data:
Klassen är 54 meter långa,
9 meter breda, 
djupgående 2,6 m. 
Deplacement 450 ton. 
Maximal hastighet upp till 20 knop. 
Seglationslängd upp till 2400 nautiska mil vid en fart om 18 knop.
Besättningen varierar från 20 upp till 30 man, beroende på uppgift. 
Fartyget kan utrustas för minsökning med fjärrstyrda uv-apparaten ”Dabl Igl” (Double Eagle?), 76-mm artilleri-anläggning ”Super Rapid” och grovkalibriga kulsprutor

måndag 28 november 2016

28/11 Militärt flyg från USA och Sverige nära ryska gränsen i ÖstersjönMilitära flygplan från USA och Sverige anflög på måndagen samtidigt kustlinjen i Kaliningrads oblast för operativa spaningsuppgifter, meddelas från västliga sajter, som följer militära flygrörelser.
Bägge spaningsflygplanen befanns sig i Rysslands marina ekonomiska zon vid Kaliningrads kust.

Vid 1400-tiden Moskvatid vid den ryska kusten i södra Östersjön registrerades ett strategisk spaningsflygplan RC-135 ur USA:s flygvapen med bortnummer 62-4139 och anropssignal ENOS92. Flygplanet, som lyft från flygbasen Mildenhall i Storbritannien, flög mot Kaliningrads oblast från Polen och genomförde radioteknisk spaning mot ryskt territorium.

Praktiskt taget samtidigt från norra Östersjön mot Kaliningrads kust på höjd 12 000 meter närmade sig ett svenskt spaningsflygplan Gulfstream 4 med bortnummer 102003 och anropssignal SVF623. Det gjorde två överflygningar längs kusten i en utdragen ellips.

Under de senaste månaderna har de amerikanska spaningsflygningarna längs Rysslands kuster kraftigt ökat, framför allt, i Östersjön, runt Krim, samt även runt ryska baser i Syrien och i områden där ryska stridsfartyg befinner sig i östra Medelhavet. Praktiskt taget dagligen registreras upp till två-tre och fler dylika flygningar.

Svenska militära flygplan har under senare tid också börjat genomföra reguljära spaningsflygningar nära Kaliningrads oblast och över områden där ryska stridsfartyg rör sig i Östersjön.

28/11 Militären har fått första nya versionen av systemen ZRK ”Buk”ZRK (luftvärnsrobotsystem) ”Buk-M3”.

Luft- o rymdförsvarskoncernen ”Almaz-Antej” har överlämnat till Rysslands försvarsministerium första brigad-systemet av luftvärnsrobotsystem för medeldistans ”Buk-M3”. Det meddelade på måndagen 28 november företaget till Interfax.
”Vid överlämnandet till myndigheten fördes materielen ut till ett övningsfält för testskjutning, vilken blev lyckad”, - sägs i meddelandet.


”Under en kort tid har arbetskollektivet lyckats skapa en pryl, var nyckelvärden blivt 1,5 gång högre, än hos den föregående generationen. Vi stannar inte vid det uppnådda utan har redan påbörjat utveckla nästa generation av luftvärnsrobotsystem för medeldistans”, - säger generaldirektören för ”Almaz-Antej” Jan Novikov i meddelandet.

Försvarsdepartementet meddelade om det nya lvrb-systemets ”Buk-M3” antågande till trupperna i början av oktober 2016. Lyckade tester med systemet genomfördes i somras.
 
Den förra versionen av systemet – ”Buk-M2” – anses som ett av de effektivaste i sin klass. Utvecklingen av denna modell var klar redan år 1988, men kom i serietillverkning först efter 15 år.
”Buk-M3” är avsett för destruering av alla typer av flygetyg, beskjutning av ”radiokontrasterande”(?) markmål och förstöra ytvattenmål under intensiv eldgivning och radio-elektronisk störning.

Ett ”Buk-M3” lvrb-system för en armégrupp är en kraftig förbättring av ”Buk-M2”, utrustat med moderniserade roboten 9M317M. En bataljon av ”Buk:ar” kan samtidigt beskjuta på avstånd från 2,5 till 70 kilometer och på höjder upp till 35 km upp till 36 mål, som rör sig med en hastighet upp till 3 km/s

28/11 Propelleraxeln borttagen på ”Admiral Essen”Fregatt ur projekt 11356 ”Admiral Essen”

Från fregatten ”Admiral Essen, som sedan 7 november legat vid varvet ”Jantar” i Kaliningrad, har man tagit bort en av propelleraxlarna. Enligt en anställd vid varvet är det för närvarande okänt när reparationen skall vara färdig.Då själva processen med montage-demontage av propelleraxel inte sker just nu, så är det för tidigt att säga när reparationen skall vara klar. En av de intervjuade vid varvet sade, att axeln skall repareras.
Dessutom, ska bägge propellrarna bytas ut. Enligt en obekräftad uppgift från en källa vid östersjömarinen, har propellrarna redan reparerats.

Presstjänsten vid varvet kommenterar inte pågående arbete.

Enligt uppgifter från ”Administratsija morskich portov Baltijskogo morja”, kom ”Admiral Essen” till varvet 7 november. Hon eskorterades då av Flottans två bogserare RB-395 och MB-97.

Enligt tillgängliga uppgifter, inträffade incidenten med ”Admiral Essen” vid marinbas Baltijsk. Besättningen försökte förtöja vid bojar vid ogynnsamt väder utan bogserare. Deras förtöjningar drogs in i propellrarna, vilket resulterade i obrukbarhet.
 

28/11 Flygförare från Kursk förbereder sig för nya jakten Su-30SM

Inom den närmaste tiden får flygförband i Kursk oblast, underställda Rysslands Västra milo (ZVO), det mångfunktionella jaktflygplanet ur fjärde generationen Su-30SM. Detta meddelar försvarsministeriets presstjänst.

Myndigheter säger, att piloterna för närvarande lär sig de nya jaktflygplanen vid Utbildningscentret i Lipetsk.

”Efter teoretiska studier genomfår besättningarna en specialkurs simulatorer, därefter blir det flygningar i Su-30SM, och även övningar i målfångning”, - sägs i meddelandet.

Försvaret anmärkte, att för närvarande är Kursk-förbandet utrustat med jaktflygplan MiG-29SMT, de nya Su-30SM väntas till förbandet inom en snar framtid.