Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

torsdag 30 oktober 2014

27/11 Alexander Nevskij sjösätts

27 nov 2014 Alexander Nevskij sjösättsBulava-ubåten av typen Boreij blir den sista för 2014. De kommande två produktionerna kommer att påbörjas under 2015, efter att "Alexander Nevskij" och  "Alexander Monomakh" levererats till Stillahavsflottan.

Tidigare har det rapporterats att sjösättningen av "Alexander Neviskij" kommer gå av stapeln under slutet av November.

onsdag 29 oktober 2014

29/10 Ryska flottan ska få en förbättrad version av den kärnkraftdrivnaattackubåten ur klassen projekt 885M Yasen.


 Den första förbättrade versionen av 885M-ubåten ska få namnet Kazan och ska levereras 2016, säger ryska ubåtskonstruktören Malakhits vice generaldirektör Nikolai Novoselov till nyhetstjänsten Ria Novosti.
Den första ubåten i klassen, Severodvinsk, togs i tjänst tidigare i år. Men Kazan kommer att utrustas med mer avancerad utrustning och vapen än den ubåten.
Enligt Ria Novosti förfogar den ryska flottan idag över 60 ubåtar, varav hälften drivs med kärnreaktorer. Minst åtta Yasen-ubåtar, utrustade med kryssningsmissiler, ska finnas i ubåtsflottan.
Ubåtar i Yasen-klassen är 120 meter långa och har en maxfart i undervattensläge på över 30 knop. Besättningen uppgår till 90 personer.

tisdag 28 oktober 2014

Ryssland skall till 2030-talet bygga hangarfartyg, som kan kriga i rymden???

28 okt. 2014
Ett framtida hangarfartyg skall vara byggt till 2030-talet, meddelade Viktor Bursuk från ryska Flottans vapen/underhållsavdelning.
”För närvarande är ledningen för Rysslands Flotta för, att Flottan bör ha ett hangarfartyg”, - sade han i en radioutsändningen från stationen ”Echo Moskvy”. Han säger, att byggnation av dylika fartyg finns med i programmet för fartygsbyggnad perioden till år 2050.
”Till skillnad från tunga flygbärande kryssare ur tidigare generationer, planeras et hangarfartyg – det kommer att bli ett principiellt nytt universal-stridsfartyg med stort deplacement, -berättade Viktor Bursuk. – Huvudbeväpningen blir såväl med piloter, som med drönare. Dessutom , kommer det att ingå robotiserade system, vilka kan verka såväl i luften, vattenytan, undervattens förhållanden, liksom de kan verka i rymden.
”Byggnationen planeras från början av 2030-talet och framåt”, - meddelade vicechefen för Rysslands Flotta. Hur många som skall byggas är svårt att säga, menar Viktor Bursuk, efter att ha anmärkt, att ”antalet hangarfartyg beror på erfarenheter från byggnationen och användandet av det första fartyget”.
För närvarande har Rysslands Flotta endast ett hangarfartyg – tunga flygbärande kryssaren ”Admiral flota Sovjetskogo Sojuza Kuznetsov”.

Tester med ryska helikoptrar för ”Mistraler” avslutas år 2015

28 okt. 2014
Statliga tester med attackhelikoptrar Ka-52 för ”Mistraler” avslutas under år 2015, meddelade en företrädare för Federala tjänsten för militär-tekniskt samarbete (FSVTS) Anatolij Puntjuk.
Enligt FSVTS planer, kommer första ”Mistralen” till Rysslands Flotta redan i år. Därefter skall hon gå till ”Norra varvet” (ry. Severnaja verf) i Sankt Petersburg för att utrustas med ryska vapen. Trolig tid för att genomföra detta arbete – till mitten av år 2015.
”Program härför är utarbetat, och skall nu genomföras. Enligt detta program, blir det tester med helikopter (Ka-52), vilka skall vara klara under år 2015”, - sade Puntjuk. Han säger, att just nu färdigställs fyra prototyper av dessa helikoptrar.
Det bör påminnas om, att leverans av två helikopterbärande fartyg av typen ”Mistral”, vilka byggs i Frankrike för Ryssland, är ifrågasatta med anledning av händelserna i Ukraina.

”Jaroslav Mudryj” satt kurs mot Djakarta

28 okt 2014.
Östersjöflottans [ÖM:s], ryska, fregatt ”Jaroslav Mudryj” och tankern ”Kola” lämnade igår Sri Lankas huvudstad Colombo, där de gjort ett flottbesök.
Under det dygnslånga besöket bunkrade de vatten och proviant, samt genomförde även teknisk översyn  av fartygen.
Nu har ”Jaroslav den vise” och ”Kola” satt kurs mot Djakarta (Indonesien).
SKR ”Jaroslav Mudryj” lämnade ÖM:s huvudbas Baltijsk den 9 augusti 2014. Sedan dess har fartyget avverkat mer än 11 tusen nautiska mil. ÖM:s sjömän har besökt spanska enklaven Seuta på Nordafrikas medelhavskust, La Valetta på Malta och Karachi i Pakistan.
Under besöket i Karachi deltog ”Jaroslav Mudryj” och dess besättning i den rysk-pakistanska övningen ”Arabisk monsun-2014”, efter att med sina pakistanska kollegor gått igenom frågor om antinarkotikabekämpning.

måndag 27 oktober 2014

Andra Il-38N enligt kontrakt från år 2012


Dömande av bilden, har OAO ”Aviatsionnyj kompleks im. S.V. Iljusjin” avslutat reparation och modernisering av den andra i serien av ubåtsjaktflygplan Il-38N för Rysslands marinflyg inom ramarna för kontraktet från år 2012, vilket förutser seriemodernisering av fem aktiva flygplan. Moderniseringen består av installation av sök- siktsystemet ”Novella-P-38”.
Denna moderniserade kärra med sidnummet ”27 gul” (fabriksnummer 080010806, registreringsnummer RF-75320) har fått namnet ”Jakov Kutepov” (för att hedra konstruktören vid OKB Iljusjin Ja.A. Kutepov) och genomför nu tester vid Zjukovskij. Denna maskin från år 1970 har tidigare använts vid Stillahavsflottans marinflyg vid flygplatsen Nikolajevka.
Treårskontraktet till en kostnad av 3,45 miljarder rubler för seriemodernisering till variant Il-38N av fem flygplan Il-38, slöts mellan Rysslands Försvarsministerium och OAO ”Aviatsionnyj kompleks S.V.Iljusjin” den 25 maj 2012. Det direkta arbetet på dem genomför OAO ”20.flygverkstaden” i Pusjkin utanför Sankt Petersburg (reparation) och Moskvabelägna OAO ”V.M. Mjasisjtjevs Eksperimentalnyj masjinostroitelnyj zavod” med bas på Zjukovskij (installation av ”Novella-P-38” tillverkad av OAO ”Leninets”).


Den första ”seriemoderniserade” kärran enligt detta kontrakt blev Il-38N med sidnummer ”19 gul” och namnet ”Radij Papkovskij” (registreringsnummer RF-75355). Sedan år 2001 använd som den första ”flygande demonstrationsprototypen” enligt programmet Il-38N. Efter ännu en modernisering överfördes den till Flottans marinflyg 15 juli 2014 och tillfördesmarinflygets 859. Utbildningscenter i Jejsk.
Innan år 2014 moderniserade ”Iljusjin”, förutom den nämnda ”demonstrationskärran” (numera 19 gul), ytterligare en ubåtsjaktkärra Il-38N – sidnummer ”15 gul” (fabriksnummer 890010407), vilken moderniserades till Il-38N åren 2008-2009 och användes i det Statliga testprogrammet, och i mars 2012 blev den formellt överförd till marinflyget inom Rysslands Norra flotta.

I mars 2014 tillkännagav generaldirektören – generalkonstruktören för OAO ”Aviatsionnyj kompleks imeni Iljusjina” Viktor Livanov, att Rysslands försvarsministerium fram till år 2020 planerar modernisering av 28 flygplan Il-38 efter varianten Il-38N.

”Avrora” tillbaka sommaren 2015

27 okt. 2014
Så har det kommit ännu en version när kryssaren ”Avrora” skall vara reparerad, när nu chefen för underhåll inom Rysslands flotta konteramiral Viktor Bursuk uttalat sig.
Kryssaren ”Avrora” kommer redan i slutet av kommande sommar att återgå till sin vanliga plats – vid Petrogradkajen i Sankt Petersburg, meddelade Viktor Bursuk i radioprogrammet ”Echo Moskvy”.
Tidigare har chefen för kulturavdelningen vid Rysslands försvarsdepartement Anton Gubankov sagt, att reparationen skall vara klar år 2016, då ”mindre än ett år inte räcker för att avsluta arbetet”.
I upphandlingen av reparation för ”Avrora” stod att arbetet skulle vara klart till 15 maj 2015. Och efter en första okulärbesiktning av fartyget i docka sades, att jobbet skulle ta 45 dygn.

Kryssaren ”Avrora” togs till varvet i Kronsjtadt för reparation den 21 september 2014. Efter att fartyget gått i docka, bedömdes undervattensdelen och mekanismer vara tillfredsställande. Det allvarligaste felet var en spricka i skrovet, vilken man beslöt att svetsa.

Generalstaben: Ryska Flottans stab flyttar inte tillbaka till Moskva

27 okt 2014
Ryska Flottans huvudstab kommer inte att flytta tillbaka från Sankt Petersburg till Moskva, sade chefen för operativa avdelningen vid Rysslands Väpnade styrkors Generalstab Andrej Kartapolov.
”Det är inte tal om att flytta Flottan huvudstab, - meddelade Andrej Kartapolov i en intervju med tidningen ”Rossijskaja Gazeta”. – Vi är inte så rika, att vi kan åka till Sankt Petersburg, och sedan tillbaka till Moskva. Dessutom, så avslutas den stora reparationen av Amiralitets-byggnaden ”.
Avdelningschefen påminde om, att Amiralitetets byggnad – ”det är en historisk plats, så därför blir Flottans huvudledningsplats kvar där den är”.
Andrej Kartapalov förklarade, att till Försvarsministeriets byggnad vid ”Znamenka” överförs en rad militära ledningsorgan, som Huvudledningen för Markstridskrafterna och Flygvapnet, samt även några andra institutioner.
Tidigare har en källa vid Rysslands Västra milo sagt till ”Interfax”, att Marinens huvudledning skulle flyttas tillbaka till Moskva och kvarteras in vid byggnader på Znamenka.
I augusti 2012 flyttades Ryska Flottans huvudstab från Moskva till Sankt Petersburg. Från Bolsjoj Kozlovskij pereulok i Moskva till Amiralitetsbyggnaden i Sankt Petersburg flyttade nästan 190 officerare ur Flottans ledningsorgan. Flytten skapade stor debatt om dess lämplighet.

Ubåt ”Vyborg” återförd till östersjömarinen

27 okt 2014
Östersjömarinens dieselubåt ”Vyborg” är åter i sin hemmahamn – staden Kronsjtadt – efter underhållsarbeten vid varvet i Kronsjtadt.
Övertagningsakten skrevs under av fartygschefen kommendörkapten Sergej Olejnikov och företrädare för varvet, meddelar ryska Försvarets presstjänst.
Diesel-elektriska ubåten ”Vyborg” kölsträcktes 23 februari 1982 vid varvet Leninskij Komsomol i Komsomol-na-Amure under benämningen B-227, sjösatt 16 september 1982, tillfördes Stillahavsmarinen i april 1983, överfördes till Östersjömarinen i oktober 1985. I juli år 2008 fick båten namnet ”Vyborg” i samband med att staden med samma namn blev fadder för ubåten.
Under ”Kalla kriget” deltog ubåt B-227 i ”jakt” efter amerikanska atomubåtar i Stilla havet. Ombord ubåten utbildades utländska ubåtsbesättningar från vänligt till Sovjetunionen sinnade stater, till vilka ubåtar ur detta projekt levererades.
I februari 2013, när ubåten fyllde 30 år, meddelades, att då hade hon tillryggalagt cirka 50 tusen nautiska mil, varav cirka 6 tusen i undervattensläge, framgångsrikt genomfört 246 dykningar och uppstigningar.
Reparation/underhåll genomförde ubåten 1994-2003, år 2012, samt även år 2013 efter en brand ombord. När senaste underhållet påbörjas meddelas inte. År 2014 deltog ”Vyborg” vid paraden under Flottans Dag i Sankt Petersburg.
Ubåtar ur projekt 877, till vilka ubåten ”Vyborg” tillhör, är avsedda för bekämpning av ytfartyg och ubåtar, minutläggning och spaningsverksamhet.

”Lejtenant Rimskij-Korsakov” testat motor och vapen

24 okt 2014
Inom ramarna för varvsprovturerna har den nyaste landstigningsbåten ur projekt 21820 ”Lejtenant Rimskij-Korsakov” genomfört skjutning mot sjö- och luftmål och genomfört fartprover med huvudmaskinen.

Vid Östersjöflottans (ÖM:s) övningsområden har besättningen på landstigningsbåten slagit ut alla mål med sina två 14,5-mm kulspruteanläggningar.

Dessutom har besättningen tillsammans med varvets leveranspersonal testat huvudmaskinen, som består av två dieselmotorer M507A-2D med en effekt av 9000 hästkrafter vardera, vilka ge båten en hastighet av 35 knop.

Motorerna testades i alla hastigheter, minimala och maximala. Dessutom testades lastning och transport av pansartransportfordon BTR-82A, som används av ÖM:s marininfanteri. Inom de närmaste dagarna skall båten genomföra landsättning för simning och direkt på en outrustad strand.

I början av november blir det dags för statliga provturer, varefter det blir överföring till ÖM.

Landstigningsbåten ”Denis Davydov”, en ”syster”, har redan genomgått varvsprovturer och förbereds nu för statliga provturer. Dessutom, väntas den tredje systern, ”Mitjman Lermontov” till ÖM.

Landstigningsbåt ”Lejtenant Rimskij-Korsakov” har ett fullt deplacement om 280 ton, 
max-längd – 45m, 
max-bredd – 8,5 m, 
djupgående – 1,9, 
maximal hastighet vid en våghöjd av 0,75 m – 35 knop, 
maximal seglationslängd – 500 nautiska mil,
lastrumsdimensioner – 27x6,8x2,34 meter, 
maximal lastmassa – 140 ton.

Bundeswehrs NH90 kan inte användas i NATO-operationer

24 okt 2014
Tysklands försvarsministerium genomför en specialkontroll av motorerna på alla sina helikoptrar av typen NH90, meddelar Die Welt.
Tidningen skriver, att redan 19 juni i Uzbekistan nödlandade en helikopter NH90 då en av motorerna strejkade och en stor del av elektroniken slogs ut. Helikoptern har ännu ej lyckats bli reparerad, då orsaken till haveriet utreds. Situationen kompliceras av, att i slutet av oktober går överenskommelsen ut att använda basen Termez, varifrån den trasiga helikoptern inte kan flyga.
Die Welt skriver, att det inte är första gången NH90-motorerna går sönder. Bundeswehr startade en stor kontroll av helikoptrar av denna typ och gav piloterna noggranna instruktioner, där det stod, att innan varje ny start av motorerna bör dessa kylas ned. Vid allvarliga operationer, speciellt internationella, kan detta bli ett verkligt tillkortakommande.
En rundfrågning av Bundeswehr bland experter visade, att NH90 inte kan ”användas i NATO-missioner”. De drog också slutsatsen, att det behövs ett tillfälligt förbud för användning av alla helikoptrar av denna typ. Icke desto mindre, anser Tysklands federala republiks försvarsministerium att förbudet är onödigt.
Enligt information från Die Welt, kommer nya förbättrade motorer till NH90 tidigast år 2016. För närvarande har Bundeswehr 35 stycken NH90, skall/bör köpas ytterligare cirka hundra. Härvidlag anmärkes, att motorerna – inte är de enda problemet med dessa helikoptrar: de är skadade av korrodering, piloternas hjälmar är för tunga, sittplatserna för fallskärmshopparna är klena.

Azeriska ubåtar repareras i Kroatien

04 aug. 2014
Azerbajdzjan har skickat sina ubåtar för reparation till Kroatien, till varvet ”Adria Mar”, som håller på med reparation av fartyg och båtar, som byggdes under Sovjettiden.
För närvarande finns inom Azerbajdzjans sjöstridskrafter supersmå ubåtar ”Triton-2” ur projekt 908. De fanns inom Sovjetunionens SSK från 1975 och var avsedda för patrullering av hamn- och reddområden, transport- och evakuering av spaningsdykare, minering av kajer, fientliga fartyg och undersökning av havsbotten.
Totalt byggdes 13 ubåtar ur detta projekt.